Uczniowie cieszą się z wyremontowanej i rozbudowanej szkoły

28.09.2023

Uczniowie cieszą się z wyremontowanej i rozbudowanej szkoły

W Srocku odbyła się uroczystość z okazji oficjalnego zakończenia rozbudowy i modernizacji budynku tamtejszej Szkoły Podstawowej. Na tę inwestycję od lat czekała społeczność lokalna. - Bardzo się cieszę, że stojąc tu dziś przed państwem mogę powiedzieć, że władze gminy dotrzymały słowa. I choć rozmowy czasami bywały trudne, także i tu na tej sali, to wszystko ma dziś szczęśliwy finał. Budowaliśmy w trudnym ekonomicznie czasie. Koszty rosły musieliśmy pukać do różnych drzwi, nawet tych ministerialnych. Dzięki przychylności wielu osób mogliśmy zakończyć tę inwestycję - wyliczał wójt Marceli Piekarek.Inwestycja kosztowała ponad 7 milionów. Przebudowano starą część budynku i dobudowano nowe skrzydło. Zagospodarowano teren przy szkole - wybudowano boisko do gry w piłkę koszykową i  siatkówki, 3-torową bieżnię, tor do skoku w dal oraz nowy parking.Dzięki rozbudowie dzieci mają do dyspozycji m.in. nowe pracownie i salę bilardową.- W końcu możemy powiedzieć, że jesteśmy w XXI wieku - mówi dyrektor szkoły Iwona Pałygiewicz. - Pierwotny budynek szkoły wybudowano w 1937 roku. Pierwsza rozbudowa miała miejsce w 2000 roku Wtedy dobudowano salę gimnastyczną z łącznikiem, w którym mieściły się dwie klasy i zaplecze sanitarne. Placówka od wielu lat borykała się z trudnościami lokalowymi, a wiekowy budynek wymagał gruntownego remontu. W 2011 roku powołano do życia stowarzyszenie "Szkoła w Srocku", które miało wspierać remont szkoły. Choć droga była długa, to cieszę się, budynek stał się wizytówką gminy Moszczenica. Było to możliwe dzięki współpracy lokalnej społeczności, wójta oraz władz na każdym szczeblu, zaczynając od naszych gminnych urzędników po posłów. Wszystkim za to serdecznie dziękuję.Uroczystą akademię poprzedziła msza święta odprawiona przez ks. Mariusza Staszczyka, proboszcza parafii Srock. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali posłowie: Antoni Macierewicz i Grzegorz Lorek, który pomógł w zdobyciu dodatkowych funduszy z Ministerstwa Finansów, pozwalających na prace dodatkowe,  senator Wiesław Dobkowski, wicewojewoda Marcin Buchali, wicemarszałek Zbigniew Ziemba, starosta Piotr Wojtysiak, wójt Marceli Piekarek i Kurator Łódzki Oświaty Waldemar Flajszer. W tych ważnych dla szkoły wydarzeniach, oprócz uczniów, całej kadry szkoły (obecnej i byłej) udział wzięli licznie przybyli goście: przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, duchowieństwo, dyrektorzy instytucji i szkół gminnych, przedstawiciele kuratorium, wykonawcy inwestycji, członkowie stowarzyszenia "Szkoła w Srocku", ZNP, OSP, KGW, sołtysi oraz rodzice i sponsorzy szkoły. Miłą niespodziankę dla szkoły przygotował powiat piotrkowski.- Mamy dla Państwa prezent w postaci dotacji na projekt "Ocalić od zapomnienia - kultura, sztuka i oświata naszego regionu”, dzięki któremu uczniowie Szkoły Podstawowej w Srocku, będą mogli zapoznawać się z kulturą tradycjami naszego regionu - poinformował Piotr Wojtysiak Wojtysiak.Miłym akcentem było również przekazanie sprzętu sportowego przez Dariusza Kobackiego Prezesa Polskiego Związku Bilardowego. Uroczystości zakończyły występy uczniów, którzy pod czujnym okiem swoich pedagogów, zaprezentowali  liczne talenty: wokalne, taneczne i aktorskie.

Czytaj więcej...

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego

28.09.2023

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego

Bezpłatny transport w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu  Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku Wójt Gminy Moszczenica informuje, że wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mają prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego. Wyborcy, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun. Zgłoszenie zamiaru skorzystania z takiego transportu można dokonać: - pisemnie: Urząd Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica lub za pośrednictwem: - e-mail: ug@moszczenica.eu - skrzynki ePUAP: /okvgm73532/SkrytkaESP - telefonicznie: 44 6169625 wew. 125 najpóźniej do 2 października 2023 r. Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu zostanie poinformowany o godzinie transportu do lokalu, najpóźniej w trzecim dniu przed dniem głosowania (tj. do 12 października). W celu ułatwienia zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do transportu na wybory poniżej publikujemy Formularz zgłoszeniowy do pobrania.

Czytaj więcej...

 Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych edycja druga

25.09.2023

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych edycja druga

W związku z przyznanym dofinansowaniem w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowy Fundusz Polski Ład edycja druga Gmina Moszczenica realizuje dwa zadania inwestycyjne: 1. Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną oraz wyposażenie sali i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Rękoraju Inwestycja polega na budowie sali gimnastycznej, która zostanie wyposażona we wszystkie niezbędne instalacje. Zaplanowano również wykonanie nowego zagospodarowanie terenu przed istniejącym budynkiem szkoły oraz nowo budowaną salą gimnastyczną. Powstanie parking z dojazdem i dojściem do ulicy, tereny zielone oraz infrastruktura techniczna (oświetlenie zewnętrzne, niezbędne ogrodzenia). Zakupione zostanie tez wyposażenie Sali gimnastycznej urządzenia i sprzęt sportowy. Przyznane Promesą NR Edycja2/2021/2972/PolskiLad, która weszła w życie 04.05.2023 r., dofinansowanie wynosi 2.418.250,00 zł. 2. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy poprzez modernizację reaktorów biologicznych i drogi dojazdowej oraz modernizację ujęcia i SUW w Babach Inwestycja polega na remoncie i modernizacji istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Moszczenicy przez przebudowę reaktora nr 1 celem likwidacji martwej strefy w komorze osadu czynnego, doposażeniu i częściowej wymianie w reaktorach układów napowietrzania i mieszania ścieków. Uzupełniony zostanie układ monitoringu wizyjnego. Wykonany będzie też automatyczny system sterowania dostawą powietrza do reaktorów. W zakresie modernizacji ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody w Babach planowana jest wymiana części instalacji eNN w istniejącym budynku, wymiana części technologii uzdatniania wody oraz wymiana części technologii automatyki wewnątrz obiektu. Przyznane Promesą NR Edycja2/2021/2980/PolskiLad, która weszła w życie 26.06.2023 r., dofinansowanie wynosi 5.700.000,00 zł.

Czytaj więcej...

Leszek Król został nowym radnym

21.09.2023

Leszek Król został nowym radnym

Skład Rady Gminy Moszczenica został oficjalnie uzupełniony. Na sesji 21 września ślubowanie złożył Leszek Król. Nowy radny zastąpił nieżyjącego Tadeusza Kowarę. Leszek Król ma 65 lat. Od lat działa społecznie i jest naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Rękoraju. Otrzymał mandat bez głosowania, ponieważ w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Moszczenica w okręgu nr 9, był jedynym, zgłoszonym kandydatem. Funkcję radnego będzie pełnił po raz pierwszy.

Czytaj więcej...

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne konsultacje

22.09.2023

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne konsultacje

Konsultacje będą poświęcone dotacjom oraz partnerstwu publiczno-prywatnemu.

Czytaj więcej...

Jubileusz Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy

20.09.2023

Jubileusz Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy

Ochotnicza Straż Pożarna w Moszczenicy świętuje w tym roku 105-lecie działalności. Uroczystości jubileuszowe odbyły się w minioną niedzielę, 17 września w gminnym amfiteatrze. To jedna z najstarszych jednostek w powiecie piotrkowskim. Formacja powstała w 1918 r. z inicjatywy ówczesnego proboszcza Stanisława Kielera. W pierwszym składzie czynnymi członkami było 60 mężczyzn, różnego pochodzenia i wykształcenia. Pierwszym prezesem został ksiądz Stanisław Kieler. Obecnie w jej szeregach służbę pełni 57 druhen i druhów oraz 27 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy jest druh Adrian Wojtysiak. Jednostka wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. - Ten jubileusz to doskonała okazja, aby wyrazić swoją wdzięczność dla wszystkich, którzy tworzyli i tworzą tę jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy. Serce rośnie, gdy patrzymy także, na liczną młodzieżową drużynę, która zadecyduje o przyszłości tej formacji. Wszystkie pokolenia łączy jedno hasło „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” i ta pomoc, którą świadczycie, ratując ludzi i dobytek zasługuje na najwyższy szacunek - mówił starosta piotrkowski Piotr Wojtysiak. - Dziękuję wszystkim strażakom za odpowiedzialną służbę, odwagę wykazywaną w walce z pożarami oraz innymi zagrożeniami oraz pomoc ratowaniu zdrowia, a często także życia oraz mienia. Życzę niezłomnej determinacji i wytrwałości w trudnej i niebezpiecznej służbie dla dobra społeczeństwa, tylu powrotów, co wyjazdów do akcji oraz dużo zdrowia. Niech święty Florian roztacza nad Wami opiekę i błogosławi Wam i najbliższym – życzył wójt Marceli Piekarek. W uroczystości uczestniczyli m.in. prezes zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa łódzkiego, nadbrygadier w stanie spoczynku dh Tadeusz Karcz, komendant PSP w Piotrkowie st. bryg. Paweł Dela, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego Ewa Wędrowska, przedstawiciele Rady Gminy na czele z przewodniczącą Małgorzatą Domańską, sekretarz gminy Agata Biesaga, komendant Komisariatu Policji w Wolborzu nadkom. Adam Szeler, prezes Zarządu gminnego ZOSPRP Andrzej Dróżdż, leśniczy leśnictwa Meszcze Marek Bałecki , kapelan strażaków proboszcz moszczenickiej parafii ks. Władysław Paś, wikariusz ks. Jakub Konwaluk, prof. Marcin Korytkowski, dyrektorzy i przedstawiciele gminnych instytucji, członkinie koła KGW Korale w Moszczenicy, sponsorzy i przyjaciele, wspierający jednostkę. - Dziękuję wszystkim, którzy wspierają naszą działalność. Jest to dla nas bardzo ważne, rzeczy, które robimy – i to nie tylko te związane z ratownictwem, są docenianie. Za to dziękuję i z całego serca, chcę zapewnić, że dopóki nam wystarczy sił będziemy nadal działać w różnego rodzaju inicjatywach społecznych i akcjach ratowniczo-gaśniczych – zapewniał prezes OSP w Moszczenicy druh Adrian Wojtysiak. Jubileusz był okazją do uhonorowania zasłużonych strażaków. Wręczono m.in.: Złoty Medal związku OSP RP - Józef Sitek Odznaka honorowa zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej województwa łódzkiego - Bronisław Magacz Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa: Norbert Kędra, Marcin Kaźmierczak Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa: Sebastian Zaborowski, Mateusz Szafrański, Maciej Jarek, Michał Karbowiak Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa: Karolina Loksztat, Jakub Kuźnicki Odznaka strażak wzorowy: Igor Valko, Michał gadula Odznaczenia za wysługę lat otrzymali 55 lat Józef Sitek 50 lat Bronisław Magacz 40 lat Janusz Dymecki, Waldemar Dudkiewicz, Dariusz Gajda 35 lat Eugeniusz Defiński 30 lat Rafał Pirek, Adrian Wojtysiak 25 lat Piotr Kaźmierczak, Damian Wojtysiak 20 lat Marcin Kaźmierczak 10 lat Jakub Kuźnicki, Piotr Kaźmierczak, Sebastian Zaborowski, Maciej Jarek, Mateusz Szafrański, Michał Karbowiak, Karolina Loksztat

Czytaj więcej...

Pokazali swoją moc

20.09.2023

Pokazali swoją moc

W niedzielę, 17 września odbyła się coroczna Powiatowa Spartakiada Honorowych Dawców Krwi organizowana przez klub HDK PCK im. Stanisława Ortela, działający przy OSP Baby. Wśród siedmiu drużyn nie mogło zabraknąć  moszczenickiego klubu HDK PCK ,,Tętniące Dobro ". Krwiodawcy rywalizowali w pięciu dyscyplinach: bieg z jajkiem, skok z miejsca, rzut piłką lekarską, bieg z fajerką i przeciąganie liny. Po raz drugi w konkurencjach sportowych rywalizowały też dzieci w ramach mini spartakiady.  Klub HDK PCK Moszczenica zajął I miejsce w dwóch dyscyplinach - bieg z fajerką i przeciąganie liny oraz trzecie miejsce w skoku z miejsca. W klasyfikacji generalnej klub wywalczył trzecie miejsce na podium w składzie: Paulina Maciejek Ola Cięciek Krystian Dymecki Karol Kraska Michał Drzewiecki - Dziękujemy za zdrową rywalizację, a za rok widzimy się w Piotrkowie Trybunalskim - podsumowuje Edyta Duda, prezes moszczenickiego klubu HDK.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o kontroli

19.09.2023

Zawiadomienie o kontroli

Wójt Gminy Moszczenica informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne i Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt Gminy jest zobowiązany co najmniej raz na 2 lata przeprowadzić kontrolę każdej nieruchomości pod kątem gospodarowania nieczystościami ciekłymi. W związku z powyższym w dniach od 25 – 29 września 2023 r. przeprowadzona zostanie kontrola w miejscowości Raków, w godzinach od 8ºº do 15ºº. Kontrola obejmie sprawdzenie wywiązywania się z obowiązków, nałożonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moszczenica. Kontrolę przeprowadzi gminna komisja powołana przez Wójta Gminy Moszczenica, w składzie co najmniej dwuosobowym. Właścicieli poszczególnych nieruchomości prosimy o udostępnienie swoich posesji oraz przygotowanie umów dotyczących wywozu nieczystości ciekłych, a także dowodów uiszczania opłat za te usługi za ostatni kwartał 2022 r. (to jest: październik, listopad i grudzień) oraz pierwsze półrocze 2023 r. (to jest: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec).

Czytaj więcej...

Zebranie sołeckie w Moszczenicy

19.09.2023

Zebranie sołeckie w Moszczenicy

Zapraszamy wszystkich mieszkańców sołectwa Moszczenica Osiedle na zebranie, które odbędzie się 22.09.2023 r. (piątek) godz. 17:00 w GOKiS, którego tematem będzie podział funduszu sołeckiego na 2024 rok. Zebranie w drugim terminie godz. 17:15.

Czytaj więcej...

Uzupełniający nabór na członka Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego

18.09.2023

Uzupełniający nabór na członka Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego

Starosta Powiatu Piotrkowskiego ogłasza się uzupełniający nabór na członka Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego. ZARZĄDZENIE NR 33/2023STAROSTY POWIATU PIOTRKOWSKIEGOz dnia 8 września 2023 rokuw sprawie ogłoszenia uzupełniającego naboru na członka Rady Seniorów PowiatuPiotrkowskiego II kadencjiNa podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz § 9 Statutu Rady Seniorów PowiatuPiotrkowskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 653/18 Zarządu Powiatu w PiotrkowieTrybunalskim z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie powołania Rady Seniorów PowiatuPiotrkowskiegozarządzam, co następuje:§ 1. 1. Ogłasza się uzupełniający nabór na członka Rady Seniorów Powiatu PiotrkowskiegoII kadencji.2. Termin zgłaszania kandydatów wyznaczony zostaje na 14 dni od daty opublikowaniaogłoszenia o otwartym naborze.3. Ogłoszenie oraz warunki naboru zostały określone w załączniku do niniejszego Zarządzenia.§ 2. Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego II kadencjinastępuje poprzez dostarczenie Staroście Powiatu Piotrkowskiego wypełnionego FormularzaZgłoszeniowego oraz Oświadczenia Kandydata stanowiącego kolejno załącznik nr 2 oraz 3 doniniejszego Zarządzenia.§ 3. Realizację Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Aktywizacji Społecznej§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Czytaj więcej...

Zebranie sołeckie w Gościmowicach Drugich

18.09.2023

Zebranie sołeckie w Gościmowicach Drugich

Zapraszamy wszystkich mieszkańców sołectwa Gościmowice Drugie na zebranie, które odbędzie się 22.09.2023 r. (piątek) godz. 18:15 w Sali OSP, którego tematem będzie podział funduszu sołeckiego na 2024 rok. Zebranie w drugim terminie godz. 18:30.

Czytaj więcej...

Zebranie sołeckie w Białkowicach

18.09.2023

Zebranie sołeckie w Białkowicach

Zapraszamy wszystkich mieszkańców sołectwa Białkowice na zebranie wiejskie, które odbędzie się 23.09.2023 r. (sobota) godz. 16:00 w Domu Ludowym w Białkowicach, którego tematem będzie podział funduszu sołeckiego na 2024 rok. Zebranie w drugim terminie godz. 16:15.

Czytaj więcej...

Zebranie sołeckie w Podolinie

18.09.2023

Zebranie sołeckie w Podolinie

Zapraszamy wszystkich mieszkańców sołectwa Podolin na zebranie wiejskie, które odbędzie się 22.09.2023 r. (piątek) godz. 17:00 w Sali OSP, którego tematem będzie podział funduszu sołeckiego na 2024 rok. Zebranie w drugim terminie godz. 17:15"

Czytaj więcej...

Rywalizowali o tytuł najlepszej drużyny w udzielaniu pierwszej pomocy

13.09.2023

Rywalizowali o tytuł najlepszej drużyny w udzielaniu pierwszej pomocy

19 drużyn - 6 dziecięcych i 13 młodzieżowych - reprezentujących jednostki OSP z terenu powiatu piotrkowskiego rywalizowało w Moszczenicy o tytuł najlepszej z umiejętności udzielania pierwszej pomocy. I Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy już za nami. W ich organizacji Starostę Powiatu Piotrkowskiego Piotra Wojtysiaka wsparli: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Piotrkowie Trybunalskim Rejonowe WOPR w Piotrkowie Trybunalskim Powiatowe Stowarzyszenie H.D.K - Krwinka Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi 4 osobowym drużyny miały do zrealizowania kilka pozorowanych sytuacji takich jak m.in: - zgłoszenie zdarzenia operatorowi Centrum Powiadamiania Ratunkowego - postępowanie przy zasłabnięciu - zabandażowanie kończyny - ułożenie w pozycji bocznej ustalonej - unieruchomienie kończyny z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku Zdobyta punktacja wyłoniła laureatów w poszczególnych kategoriach. Dziecięce drużyny pożarnicze OSP PrzygłówOSP NiechciceOSP Srock Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze OSP KamocinOSP MoszczenicaOSP Jarosty Nagrody dla najlepszych drużyn i dla pozostałych uczestników turnieju oraz ich opiekunów wręczyli - Starosta Piotr Wojtysiak, st. brygadier Paweł Dela Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb., Janusz Ciechanowski Prezes Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Piotrkowie Tryb., Robert Szulc ze Stowarzyszenia HDK "Krwinka" oraz Krzysztof Rawicki Radny Powiatowy. Publiczność miała okazję sprawdzić swoją wiedzę w quizie, gdzie można było wygrać pluszowe serduszko. W hali sportowej GOKiS ratownicy WOPR oraz instruktorzy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach przygotowali pokazy pierwszej pomocy i sprzętu jakim dysponują służby ratownicze. Chętni mogli także skorzystać z zajęć sportowych i dmuchańców. mat. powiat piotrkowski

Czytaj więcej...

Aktualności

Obowiązki właścicieli zwierząt

13.09.2023

Apel o prawidłowe sprawowanie opieki nad zwierzętami

Szanowni Państwo, Apelujemy do właścicieli zwierząt o prawidłowe sprawowanie opieki nad nimi. Obowiązek szczególnej ostrożności nakłada bowiem na właściciela art. 77 kodeksu wykroczeń. W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie licznymi zgłoszeniami odnośnie błąkających się psów przypominamy, że to na właścicielach czworonoga ciąży obowiązek ich zabezpieczenia. Zgodnie z zapisami „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Moszczenica” §19 „Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane utrzymywać je w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia sanitarnego i zagrożenia bezpieczeństwa osób trzecich, w szczególności poprzez zabezpieczenie terenu w sposób uniemożliwiający wyjście zwierzęcia, a także by nie powodowały szkód i uciążliwości dla otoczenia". Pamiętajmy, że za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel. Szkody, które czynią psy, wynikają z błędów popełnianych przez ludzi. Jeżeli jesteś właścicielem psa pamiętaj, że brak wyobraźni może doprowadzić do tragedii!

Czytaj więcej...
Zebranie sołeckie w Michałowie

13.09.2023

Zebranie sołeckie w Michałowie

Zapraszamy wszystkich mieszkańców sołectwa Michałów na zebranie wiejskie, które odbędzie się 18.09.2023 r. (poniedziałek) godz. 18:00 w Świetlicy wiejskiej, którego tematem będzie podział funduszu sołeckiego na 2024 rok. Zebranie w drugim terminie godz. 18:15.

Czytaj więcej...
Zebranie sołeckie w Karlinie

12.09.2023

Zebranie sołeckie w Karlinie

Zapraszamy wszystkich mieszkańców sołectwa Karlin na zebranie wiejskie, które odbędzie się 18.09.2023 r. (poniedziałek) godz. 18:30 w Domu Ludowym, którego tematem będzie podział funduszu sołeckiego na 2024 rok. Zebranie w drugim terminie godz. 18:45.​

Czytaj więcej...
Zebranie sołeckie w Kiełczówce

12.09.2023

Zebranie sołeckie w Kiełczówce

Zapraszamy wszystkich mieszkańców sołectwa Kiełczówka na zebranie wiejskie, które odbędzie się 19.09.2023 r. (wtorek) godz. 18:00 w sali OSP Kiełczówka, którego tematem będzie podział funduszu sołeckiego na 2024 rok. Zebranie w drugim terminie godz. 18:15.

Czytaj więcej...
 Rejonowa Spartakiada Klubów HDK Powiatu Piotrkowskiego

11.09.2023

Rejonowa Spartakiada Klubów HDK Powiatu Piotrkowskiego

Zapraszamy na Rejonową Spartakiadę Klubów HDK Powiatu Piotrkowskiego, która odbędzie się w Babach 17.09.2023 r. w godzinach 13 -19 . Spartakiada jest wydarzeniem cyklicznym. Odbywa się co rok, a organizatorami są kluby Honorowych Dawców Krwi. W tym roku organizatorem jest Klub HDK PCK przy OSP w Babach im . Stanisława Ortela z Bab. Tegoroczne wydarzenie objęli swym Patronatem Honorowym i wsparciem: marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber, poseł na Sejm RP Grzegorz Lorek, starosta powiatu piotrkowskiego Piotr Wojtysiak oraz wójt gminy Moszczenica Marceli Piekarek. - Do udziału w spartakiadzie zaproszono 10 klubów z terenu powiatu piotrkowskiego. Szacujemy, że w wydarzeniu weźmie udział około 300 osób. Spartakiada obejmie rywalizację w 6 konkurencjach sportowo-rekreacyjnych: rzut lotkami do tarczy, rzut piłką lekarską, skok w workach, przeciąganie liny, slalom z jajkiem na łyżce w zębach, slalom z fajerką. Drużyny będą startowały w składzie pięcioosobowym, w tym co najmniej dwie panie – wylicza w imieniu organizatorów, prezes Klubu HDK PCK przy OSP w Babach. Zwycięzcy w poszczególnych konkurencji i klasyfikacji generalnej otrzymają pamiątkowe puchary i drobne upominki od sponsorów. Dodatkowo każdy z zawodników otrzyma sadzonkę rośliny ozdobnej ufundowaną przez szkółkę ogrodniczą Pana Roberta Jareckiego. Spartakiadzie towarzyszyć będzie sportowa rywalizacja dzieci do lat 12. - Każdy z dzieciaków biorących udział w zawodach otrzyma wyróżnienie i nagrodę niespodziankę. Najmłodsi będą rywalizować w trzech konkurencjach: rzut woreczkiem z grochem do celu, rzut piłką do kosza, slalom z przeszkodami – mówi prezes Jędrzejczyk. Organizatorzy przygotowali też wiele atrakcji min. dmuchańce, wata cukrowa, malowanie twarzy czy gry z animatorami zabaw. Tegorocznej spartakiadzie towarzyszyć będzie także wystawa historyczna. - Zawody zostaną rozegrane 17 września 2023 r., czyli w 84 rocznicę zdradzieckiej napaści Związku Sowieckiego na Polskę. W związku z tym przygotowujemy wystawę infografiki IPN-u przedstawiającej w dużym skrócie przyczynę, przebieg i konsekwencje Wojny Obronnej z 1939r, jako pierwszej kampanii II Wojny Światowej. Dziś wielu ludzi nie pamięta, że Związek Sowiecki był sojusznikiem hitlerowskich Niemiec i jest na równi obok Niemiec odpowiedzialny za wybuch wojny i wszystko co się wydarzyło w latach 40 i później w XX wieku. Będzie to doskonała okazja, aby odświeżyć sobie pamięć i przypomnieć, jakie to były straszliwe wydarzenia, które dziś w podobny sposób przeżywa Ukraina - podkreśla Krzysztof Jędrzejczyk, prezes Klubu HDK PCK przy OSP w Babach.

Czytaj więcej...
Zebranie sołeckie w Babach

08.09.2023

Zebranie sołeckie w Babach

Zapraszamy wszystkich mieszkańców sołectwa Baby na zebranie wiejskie, które odbędzie się 20.09.2023 r. (środa) godz. 18:00 w sali OSP w Babach, którego tematem będzie podział funduszu sołeckiego na 2024 rok. Zebranie w drugim terminie zaplanowano na godz. 18:15.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka

Newsletter

Zdjęcie modułu zadaj pytanie

Pytania do Wójta

Marcelego Piekarka

Napisz »