Klub HDK PCK przy OSP Baby otrzymał imię Stanisława Ortela

26.11.2021

Klub HDK PCK przy OSP Baby otrzymał imię Stanisława Ortela

W niedzielę, 21 listopada Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Babach otrzymał oficjalnie imię Stanisława Ortela. Uroczystości związane z nadaniem patrona odbyły się w remizie OSP w Babach, w której na co dzień działa klub odsłonięto pamiątkową tablicę. Poprzedziła je msza święta w intencji honorowych dawców krwi w kościele pod wezwaniem Świętego Maksymiliana Kolbego w Babach. Pomysł nadania klubowi imienia wieloletniego prezesa narodził się niedługo po jego śmierci. Przeprowadzenie procedury skomplikowała pandemia. - Na zebraniu w dniu 29 grudnia 2019 roku krwiodawcy jednogłośnie podjęli uchwałę zobowiązującą Zarząd Klubu do rozpoczęcia starań o nadaniu Klubowi imienia Stanisława Ortela. Efektem starań Zarząd Klubu otrzymał uchwałę nr 7/2020 podjętą przez Prezydium Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża z dnia 5 września 2020 roku, nadającą klubowi HDK PCK przy OSP Baby imię Stanisława Ortela. Pandemia koronawirusa spowodowała, że dopiero w minioną niedzielę udało się dokonać oficjalnego aktu nadania imienia Klubowi. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do tak wspaniałego uhonorowania człowieka, dla którego pomoc innym była tak ważna – podkreśla Krzysztof Jędrzejczyk, obecny prezes klubu. W uroczystościach wzięli udział: żona Stanisława, Grażyna Ortel i jego dwaj synowie Stanisław Janusz i Mariusz z małżonkami, członkowie klubu oraz zaproszeni goście m.in. poseł na Sejm RP Grzegorz Lorek, wicemarszałek województwa łódzkiego Zbigniew Ziemba, starosta powiatu piotrkowskiego Piotr Wojtysiak, wójt gminy Moszczenica Marceli Piekarek, wiceprezes Zarządu Okręgu Łódzkiego PCK Paweł Malinowski, kierownik Oddziałów Terenowych RCKiK w Łodzi Mateusz Gwizdała oraz ksiądz proboszcz Krzysztof Żernick. Stanisław Włodzimierz Ortel, syn Teodozji i Józefa Ortelów urodził się w Babach w dniu 23 kwietnia 1953 roku. Zmarł 16 października 2019 roku. Od lat 90 XX wieku za namową śp. Jana Kaźmierczaka rozpoczyna przygodę z Honorowym krwiodawstwem. Krew oddawał początkowo w Moszczenicy. Z początkiem 2000 roku z inicjatywy Stanisława Ortela - przy aktywnym współudziale innych krwiodawców z miejscowości Baby zapada decyzja o utworzeniu własnego, niezależnego od klubu w Moszczenicy. Tak powstał Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Babach. - Pierwszą akcję udało się zorganizować już 12 marca 2000 roku i od tamtej pory Klub trwa i działa do dziś bez przerwy z systematycznością 6 akcji krwiodawstwa rocznie. Od samego początku istnienia prezesem klubu HDK był Stanisław Ortel. Dał się on poznać jako dobry organizator i osoba wytrwale dążąca do celu. Swoją postawą zachęcił chyba większość z obecnych krwiodawców klubu do honorowego oddawania krwi. Sam Stanisław starał się uczestniczyć w większości akcji organizowanych przez nasz klub. Służył pomocą, podpowiedzią, radą i doświadczeniem. Sam oddał łącznie 35930 ml krwi, czyli prawie 36 litrów. Za swoje zaangażowanie został wielokrotnie  wyróżniony i odznaczany. Był prawdziwym społecznikiem -  tak wspominają jego postać koledzy i koleżanki z klubu. Przez okres prawie 20 lat klub pod kierownictwem Stanisława Ortela zdobywał m.in. wyróżnienia na szczeblu krajowym, zajmując np. w 2006 roku III miejsce w kraju w ilości oddanej krwi. W tym czasie, czyli od powstania Klubu do dziś zorganizowano ponad 110 akcji, w których udział wzięło ok. 3300 osób, co przełożyło się na prawie 1500 litrów krwi zebranej dla ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka.

Czytaj więcej...

Zbierali elektroodpady

26.11.2021

Zbierali elektroodpady

Szkoła Podstawowa w Gazomi zorganizowała kolejną akcję ekologiczną. Oprócz waloru edukacyjnego, zbiórka przyniosła też wymierne korzyści. - Współpracując z firmą Green Office Ecologic Spółka z o.o., w październiku  gromadziliśmy elektroodpady. Zebraliśmy w sumie 1396 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, za co otrzymaliśmy bon w wysokości 209 zł, za który możemy zakupić np. sprzęto sportowy czy materiały biurowe  - informuje Paulina Łysik, koordynator akcji.

Czytaj więcej...

14 tys. zł na zakup nowości wydawniczych

26.11.2021

14 tys. zł na zakup nowości wydawniczych

- Bardzo cieszymy się z otrzymanych pieniędzy. Dotacja pomoże wzbogacić naszą ofertę. Zapraszamy do naszej placówki - zachęca Tomasz Kempa, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy.

Czytaj więcej...

Zawyją syreny

23.11.2021

Zawyją syreny

Informujemy, że w dniu 24 listopada 2021 r. (środa) zostanie przeprowadzony trening systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu piotrowskiego.  Zostanie uruchomiony i wyemitowany akustyczny system ostrzegania, który będzie miał na celu sprawdzenie działania syren alarmowych. Syreny alarmowe usłyszymy dwukrotnie: o godz. 10.00 oraz 10.15. Trening polegać będzie na emitowaniu przez okres 3 min ciągłego dźwięku, a następnie modulowanego dźwięku syren.  Nie ma jednak powodu do obaw, będzie to jedynie test systemu wykrywania i alarmowania. 

Czytaj więcej...

GOKiS zaprasza na turniej szachowy

22.11.2021

GOKiS zaprasza na turniej szachowy

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy zaprasza młodych miłośników gry w szachy na Mikołajkowy Turniej Szachowy o Puchar Wójta gminy Moszczenica.Turniej rozgrywany będzie trzech kategoriach: klasy I-IV (i młodsi), klasy V-VIII oraz dziewczynki. Turniej zostanie rozegrany na dystansie siedmiu rund. Tempo gry 10 minut dla uczestnika. Prawo startu w turnieju mają uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Moszczenica oraz zaproszeni goście.Zgłoszenia uczestnictwa w turnieju należy składać drogą elektroniczną na adres sekretariat@gokis.moszczenica.eu do dn. 30.11.2021 r. na karcie zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia do pobrania ze strony GOKiS.

Czytaj więcej...

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach zaprasza na szkolenie

22.11.2021

ŁODR zaprasza na szkolenie

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach zaprasza na szkolenie.

Czytaj więcej...

Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR

22.11.2021

Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR

Wójt gminy Moszczenica informuje, że w związku ze złożeniem wniosku aplikacyjnego o środki finansowe w ramach projektu grantowego „ Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” mieszkańcy gminy mogą uzyskać wsparcie w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego. O wsparcie mogą starać się rodziny, których: - dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało kiedyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej, - dziecko jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR, - dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (tj. w roku 2020 i 2021) sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania tych rzeczy. Ze wsparcia w ramach grantu mogą skorzystać tylko uczniowie od zerówki szkolnej do ostatniej klasy szkoły średniej. Warunkiem zakwalifikowania wniosku do weryfikacji jest przedłożenie następujących dokumentów: 1) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość (załączniki poniżej), 2) w przypadku posiadania dokumentów, które potwierdzają fakt zatrudnienia danej osoby w PPGR, należy je dołączyć do oświadczenia. Gmina w celu stwierdzenia poprawności danych w złożonym oświadczeniu może korzystać z informacji uzyskanych z KOWR oraz innych danych i rejestrów państwowych. Oświadczenia należy składać do dnia 03.12.2021 w Urzędzie Gminy w biurze Obsługi Mieszkańca w godzinach pracy urzędu. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem: 44 741 47 17 (Referat Inwestycji i Rozwoju).

Czytaj więcej...

Sesja Rady Gminy

22.11.2021

Sesja Rady Gminy

25 listopada 2021 roku  po raz kolejny obradować będą radni. Podczas sesji, która rozpocznie się o godz. 9.00  omawiane będą sprawy związane m.in. z budżetem i finansami gminy, ochroną środowiska i kosztami związanymi z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.Szczegółowy porządek obrad TUTAJ

Czytaj więcej...

Informacja dla hodowców świń dotycząca planu bezpieczeństwa biologicznego

17.11.2021

Informacja dla hodowców świń dotycząca planu bezpieczeństwa biologicznego

Posiadanie planu bezpieczeństwa biologicznego jest jednym z wymagań zawartych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń zwanego dalej RWK 2021/605. Wymóg ten stanowi podstawę do możliwości dokonania przemieszczeń świń z gospodarstw zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami II i III poza obszary objęte ograniczeniami określone w załączniku I do rozporządzenia 2021/605. Informacja o zasięgu obszarów objętych ograniczeniami jest aktualizowana przez Główny Inspektorat Weterynarii i dostępna pod linkiem: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/ Plan bezpieczeństwa biologicznego może zostać opracowany na wzorach przygotowanych przez Główny Inspektorat Weterynarii: • wzór dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa”. • wzór dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie.” Wzory tych dokumentów oraz wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie dostępne są na stronie internetowej pod linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/wdrazanie-wymagan-rwk-2021605-po-31102021 Wzory niniejszych dokumentów mają charakter poglądowy, co oznacza, że inne wcześniejsze plany sporządzone przez producentów świń, a odpowiadające wymaganiom RWK 2021/605 zatwierdzone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii będą respektowane przez organy Inspekcji Weterynaryjnej. Sporządzone wzory dokumentów są kierowane przede wszystkim do rolników, którzy zwracają się do jednostek Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego o pomoc i wskazówki w tym zakresie. Apeluję do posiadaczy świń w obszarach objętych ograniczeniami II i III o jak najszybsze sporządzenie planów bezpieczeństwa biologicznego oraz ich zatwierdzenie u właściwego powiatowego lekarza weterynarii. Główny Lekarz Weterynarii

Czytaj więcej...

Przytulny domek dla mojego zwierzaka

17.11.2021

Przytulny domek dla mojego zwierzaka

Konkurs pod takim hasłem ogłosiła Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach, a wzięło w nim udział 35 rodzin uczniów, uczących się w placówce. - Taka wspólna zabawa to wyśmienity pomysł na propagowanie spędzania czasu z rodziną, umacnianie więzi oraz na uczulanie młodzieży i dzieci na potrzeby zwierząt. Wszyscy wykazali się niesamowitymi koncepcjami i rewelacyjną fantazją - podkreślają organizatorzy. Komisja konkursowa miała olbrzymi kłopot z wybraniem najlepszych prac, dlatego zdecydowano o nagrodzeniu wszystkich rodzinnych drużyn.

Czytaj więcej...

Akcja dla podopiecznych hospicjum

17.11.2021

Akcja dla podopiecznych hospicjum

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Gazomi wzięły udział w akcji charytatywnej na rzecz podopiecznych z Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa. W przez cały ubiegły rok szkolny zbierały plastikowe nakrętki, które przekazano na rzecz łódzkiego hospicjum. Dodatkowo wśród nauczycieli przeprowadzona została zbiórka pieniędzy, które w kwocie 410 zł płacono na konto hospicjum. - Każda pomoc  dla tej wyjątkowej placówki ma ogromne znaczenie. Wszystkim dzieciom i nauczycielom przekazuję ogromne podziękowania  - mówi organizatorka akcji Paulina Łysik i dodaje, że kolejna zbiórka będzie zorganizowana również w tym roku. Uczniowie, którzy włączyli się do akcji otrzymali drobne upominki. Sponsorem prezentów była firma ProBud z Piotrkowa Trybunalskiego.

Czytaj więcej...

16.11.2021

Wiem co robić! - konkurs plastyczny dla dzieci

Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza do konkursu plastycznego dla dzieci z terenu powiatu pt. "Wiem, co zrobić!". Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 4 do 9 lat zamieszkujących na terenie powiatu piotrkowskiego. Jego temat dotyczy przedstawienia bezpiecznych postaw i pracy służb. Prace wykonane techniką dowolną w formacie A3 lub A4 należy nadsyłać do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim w terminie do dnia 26 listopada 2021 roku. https://www.powiat-piotrkowski.pl/informacje/bezpiecznie-czyli-jak-rusza-konkurs-plastyczny-dla-dzieci-

Czytaj więcej...

Aktualności

Ślubowanie pierwszaków ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach

17.11.2021

Ślubowanie pierwszaków ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach

W uroczystości uczestniczyli starsi koledzy i rodzice. Dyrektor szkoły Maria Bylinka opowiedziała dzieciom o prawach i obowiązkach ucznia. Życzenia pierwszakom złożyli również pan przewodniczący Rady Rodziców Rafał Jędrusiński i w imieniu rodziców - przewodnicząca Rady Oddziałowej Martyna Deka. Po części oficjalnej zaprezentowali się bohaterowie dnia – pierwszaki. Potem nastąpiło ślubowanie i pasowanie na uczniów. Radość sprawiły dyplomy od szkoły i upominki od rodziców. Następnie dzieci posadziły dwa drzewa, by przypominały im pobyć w szkole w Babach. Kolejnym punktem dnia był poczęstunek przygotowany przez rodziców oraz wspólna zabawa. Uroczystość przygotowała i zabawy prowadziła wychowawczyni Teresa Włodarczyk.

Czytaj więcej...
Kobiety w Centrum

16.11.2021

Kobiety w Centrum

Organizacja zajmująca się wspieraniem i rozwijaniem niezależności oraz solidarności kobiet zaprasza na spotkanie.

Czytaj więcej...
Uczciliśmy 103. rocznicę Niepodległej

11.11.2021

Uczciliśmy 103. rocznicę Niepodległej

W czwartkowe przedpołudnie przed Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Moszczenicy rozpoczęły się gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości, w których uczestniczyli przedstawiciele władz gminnych i powiatowych, gminnych instytucji, poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych, szkół podstawowych, reprezentacja związku pszczelarzy oraz mieszkańcy. Dokładnie o 11.11 odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego i wciągnięto na maszt flagę państwową. - Słowo Polska, tak jak wtedy wzbudza emocje, a w szczególności patriotyczne poczucie przynależności do tej ziemi i ludzi, pośród których przyszło nam żyć. Historia naszego narodu, jego tradycja, język ojczysty, symbole państwowe i religijne są naszym wielkim dziedzictwem, za które wszyscy jesteśmy odpowiedzialni – przypomniał w okolicznościowym przemówieniu wójt Marceli Piekarek. Walkę o wolności naszych przodków upamiętniono, składając wiązanki pod obeliskiem 100-lecia odzyskania niepodległości. Kwiaty złożyli wicestarosta powiatu piotrkowskiego Dariusz Magacz, przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska i wójt Marceli Piekarek, delegacja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu i Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy, druhowie z OSP, harcerze z 86 PDH Knieja im. Stefana Karaszewskiego, przedstawiciele Stowarzyszenia „Wspólnie dla Gminy Moszczenica” oraz przedstawiciel komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie. Zapalono też Światło Pokoju przekazane przez warszawskich harcerzy. Tegoroczne obchody zakończyła msza święta w intencji ojczyzny w kościele pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Moszczenicy oraz koncert w wykonaniu scholi Hosanna. (zdjęcia. M.Pawłowska-Uszakow)

Czytaj więcej...
Chcą pomóc w powrocie do zdrowia

09.11.2021

Chcą pomóc w powrocie do zdrowia

Łukasz Tabała w sierpniu br. uległ poważnemu wypadkowi. W jego samochód uderzył pijany kierowca. W wyniku czołowego zderzenia 37-latkek doznał poważnych obrażeń. Teraz rodzina mężczyzny robi wszystko, by pomóc mu wrócić do zdrowia i sprawności fizycznej. Koszt rehabilitacji to 200 tys. zł. Pomoc w zbiórce pieniędzy zaoferowali nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Srocku, w której uczy się Nikola, córka pana Łukasza. Link do zbiórki -  https://zrzutka.pl/en/3xxhve

Czytaj więcej...
Gminne obchody Święta Niepodległości

08.11.2021

Gminne obchody Święta Niepodległości

Zapraszamy do wspólnego świętowania 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Czytaj więcej...
IX Bieg Niepodległości

08.11.2021

IX Bieg Niepodległości

Po raz kolejny na starcie biegu stanęli uczniowie ze wszystkich szkół z terenu gminy oraz rodzice, nauczyciele i zaproszeni gości. Rywalizację sportową poprzedził symboliczny bieg z flagą polski VIPów, w którym udział wzięli m.in. wicestarosta Dariusz Magacz oraz wójt Marceli Piekarek. Obchody 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poprzedziła uroczysta akademia w hali sportowej, a a zakończyło  wręczenie nagród zwycięzcom Biegu Niepodległości oraz laureatom konkursów plastycznych.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka

Newsletter

Zdjęcie modułu zadaj pytanie

Pytania do Wójta

Marcelego Piekarka

Napisz »