Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych

07.02.2020

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych


Urząd Gminy informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych z terenu gminy Moszczenica czynny jest w każdy czwartek w godzinach 14.00 - 17.00. Punkt działa przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu. Specjaliści przyjmują według zamieszczonego poniżej harmonogramu.

UWAGA! Osoby uzależnione od alkoholu, a mające problemy ze słuchem mogą skontaktować się z terapeutą posługującym się językiem migowym (za pomocą wideokonferencji).

Umawiać się można za pomocą strony www.pa-nieslyszacy.info (strona dostępna jest w tłumaczeniu na język migowy) lub przez nr tel. 601 436 000 (sms, wideokonferencja, rozmowa głosowa), Opłata zgodnie z cennikiem operatora.

Harmonogram  dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym w Moszczenicy  w roku 2021  


czwartki, godz. 14.00-17.00, Gminny Ośrodek Kultury


 


           


Data dyżuru

Dyżurujący specjalista

Imię i nazwisko

14 styczeń

specjalista terapii uzależnień

Urszula Pecyna

21 styczeń

psycholog

Aleksandra Forycka

28 styczeń

specjalista terapii uzależnień

Urszula Pecyna

4 luty

psycholog

Aleksandra Forycka

11 luty