Odpowiedzi

2021-05-23 23:20:54

Pytanie zadane przez: Mieszkaniec

Treść:

Witam Panie wujcie, Mam dwa pytania? 1. Kiedy w Rękoraju będzie w końcu kanalizacja? 2. Czy nie można jako gmina przyczynić się do założenia ekranów przy drodze 91?? pozdrawiam. Hałas jest niesamowity!!!

Odpowiedź:

2021-06-09 15:08:28

Szanowny Mieszkańcu, Gmina Moszczenica jest skanalizowana obecnie w 45%. Obecnie ruszył największy projekt w historii gminy związany z gospodarką wodno-ściekową. Sukcesywnie kanalizujemy kolejne sołectwa: Gościmowice, Gościmowice Powęziny, Gazomia Stara, północna część Moszczenicy. Modernizujemy również oczyszczalnie ścieków w Moszczenicy czyli nie stoimy w miejscu tylko inwestujemy w gminną infrastrukturę. Niestety nie da się zrobić wszystkiego od razu. Część mieszkańców musi uzbroić się w cierpliwość. Decyzje w sprawie DK 91 podejmuje GDDKiA i tam muszą Państwo - jako mieszkańcy interweniować . Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2021-05-24 20:29:59

Pytanie zadane przez: Roman

Treść:

Czy można liczyć na to że Pan Wójt odpowie na pismo złożone na dziennik ?

Odpowiedź:

2021-06-07 15:59:38

Szanowny Panie Romanie, Odpowiadamy na każde pismo złożone w Urzędzie Gminy, w trybie przewidzianym w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2021-05-25 11:52:23

Pytanie zadane przez: Mieszkaniec Pomykowa

Treść:

Droga do Pomykowa to jakiś żart. Dziura na dziurze. Jadąc do pracy, teraz muszę wybierać, w którą dziurę wjadę, bo niestety nie da się już ich ominąć. Ktoś zasypał je kamieniami, które po deszczu wypłukują się i nie wiem czy nie tworzą jeszcze większego problemu. Moje pytanie brzmi: Kiedy ktoś zajmie się tą drogą i czy w tych czasach dziury występujące w ulicy zasypuje się zwyczajnymi kamieniami?

Odpowiedź:

2021-06-07 08:41:51

Szanowny Panie, droga do Pomykowa jest objęta kanalizacją w ramach zadania "Kanalizacja Moszczenica ul Cmentarna". Nawierzchnię chcemy naprawić naprawić w ramach realizacji tzw. nakładek. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2021-05-25 00:18:16

Pytanie zadane przez: Rafał

Treść:

Ponawiam pytanie... Witam, Panie Wójcie czy planujecie zmodernizować ulicę Rzeczną do oczyszczalni? Jej stan jest fatalny! Jak pada to wszystko pływa (nie mówiąc o dziurach) a jak sucho toooo już tumany kurzu (zwłaszcza po przejechaniu kilku tonowych beczek asenizacyjnych).

Odpowiedź:

2021-06-01 10:36:17

Panie Rafale, obecnie trwa przebudowa oczyszczalni ścieków i trzeba się liczyć z utrudnieniami. Dopiero po zakończeniu tej inwestycji możliwy będzie remont. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2021-05-23 14:07:17

Pytanie zadane przez: Maria

Treść:

Dzień dobry Panie Wójcie dlaczego część parku z pałacykiem jest ogradzanie siatką? Jak został sprzedany pałacyk co za te pieniążki było zrobione?

Odpowiedź:

2021-05-24 16:07:15

Pani Mario, To teren prywatny oraz decyzja konserwatora zabytków. Co do drugiej części pytania proszę się zapoznać z wykazem inwestycji od początku mojej kadencji, który widnieje na stronie internetowej Gminy Moszczenica. Przypomnę,że dworek wraz z wydzieloną działką został sprzedany w trzecim nieograniczonym przetargu. W dwóch pierwszych nie było chętnych.​ Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2021-05-20 07:50:46

Pytanie zadane przez: Zbyszek

Treść:

"Mamy harmonogram prac dla całej gminy i określony budżet" proszę o udostępnienie harmonogramu

Odpowiedź:

2021-05-24 16:03:59

Panie Zbyszku, harmonogram prac dla całej gminy to nic innego jak Wieloletni Plan Inwestycyjny, ktory jest dostępny na stronie gminy. Decyzje w tych sprawach podejmowane są na sesjach Rady Gminy. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2021-05-16 12:38:28

Pytanie zadane przez: Zbyszek

Treść:

Kiedy Łaskawie naprawicie chodnik w rękoraju sierosław na wysokości od sklepu w rekoraju przez szkołe do sierosław mleczarnia?? oraz planujecie naprawić drogę przy wiadukcie? Gmina dla naszych mieszkańców z tej okolicy nic nie działa !!!

Odpowiedź:

2021-05-19 16:08:31

Szanowny Panie, Jako gmina naprawiamy chodniki w całej gminie, nie tylko w Rękoraju. W ostatnich latach sołectwo Rękoraj miało wykonanych dużo inwestycji drogowych, które są kontynuowane i w 2021 r. Mamy harmonogram prac dla całej gminy i określony budżet. Przypominam, że mamy 23 sołectwa i w większości występują podobne problemy, jak w Rękoraju. Proszę uzbroić się w cierpliwość i czekać na swoją kolej. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2021-05-09 22:24:39

Pytanie zadane przez: Anna

Treść:

Czy jest w planach budowa kanalizacji na Pomykowie? Jeśli tak to kiedy?

Odpowiedź:

2021-05-10 15:49:23

Pani Anno, budowa kanalizacji w Pomykowie jest oczywiście w planach gminy, tak jak w pozostałych sołectwach, które czekają wiele lat na kanalizację. Termin realizacji - tej, jakże ważnej inwestycji jest uzależniony od pozyskania środków zewnętrznych. Mam nadzieję, że pojawią się dotacje, które umożliwią nam realizację w jak najszybszym czasie. Marceli Piekarek Wójt Gminy


2021-05-09 23:01:58

Pytanie zadane przez: Zainteresowany mieszkaniec Jarost

Treść:

Panie Wójcie. Czy Pan wie, co się dzieje z płytami i krawężnikami z rozbieranego chodnika w Jarostach na ulicy Nowej? Czy jest możliwość ich kupna, w jakiej cenie i do kogo w tej sprawie należy się zwrócić, ponieważ widzę, że niektórzy mieszkańcy mają już część tych płyt chodnikowych na swoich prywatnych posesjach.

Odpowiedź:

2021-05-10 15:46:30

Drogi mieszkańcu Jarost, pragnę Pana i zainteresowane osoby poinformować, że demontaż chodnika w Jarostach prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Moszczenicy. Odzyskane całe płyty są odsprzedawane dla osób zainteresowanych ich zakupem i takie sprzedaże miały miejsce dla mieszkańców Jarost w następujących ilościach: w jednym przypadku zakupiono 100 szt. w drugim przypadku 50 szt. w trzecim przypadku 50 szt. Łącznie na miejscu wykonywania prac sprzedano w sumie 200 szt. pełnych płyt chodnikowych. Część płyt przywieziono na plac Przedsiębiorstwa Komunalnego w Moszczenicy , gdzie również dokonano sprzedaży w cenie 5 zł.brutto za szt. Natomiast popękane płyty i krawężniki z uwagi że jest to odpad wykorzystywane są na niwelowanie dróg gminnych, co ma miejsce w przypadku sołectwa Michałow - ul. Osiedlowa. Natomiast całe krawężniki przekazywane są na obiekty użyteczności publicznej np. cmenatrz w Karlinie. Osoby chętne nabycia w/w płyt zapraszamy do siedziby Przedsiębiorstwa, gdzie dokonana zostanie wpłata i wydana dyspozycja ich wydania. Bogdan Rogalski Prezes Zarządu


2021-04-26 13:02:05

Pytanie zadane przez: Mieszkaniec

Treść:

Witam . Pani Wójcie kiedy będzie robiona droga na Gazomi Starej .

Odpowiedź:

2021-04-28 14:30:16

Szanowny Mieszkańcu, Chcę poinformować, że Urząd Gminy złożył już wniosek o dofinansowanie tej budowy z Funduszu Dróg Samorządowych i od decyzji czy otrzymamy to dofinansowanie uzależniony jest termin rozpoczęcia tej, jakże ważnej inwestycji. Budowa drogi będzie realizowana identycznie jak kanalizacja, czyli musimy mieć dofinansowanie, aby wykonać tę inwestycję. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2021-04-23 11:32:20

Pytanie zadane przez: Wojciech

Treść:

Witam Panie Wójcie, czy wiadomo kiedy zostaną dokończone prace związane z remontem drogi w Rakowie Dużym?

Odpowiedź:

2021-04-27 16:19:11

Panie Wojciechu, firma wykonująca ten remont ma termin do 15 maja 2021. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2021-04-21 04:01:05

Pytanie zadane przez: Obywatel

Treść:

kiedy zostanie zrobiona droga w Jarostach na ul Słonecznej mamy 21 wiek a tam czas zatrzymał się na 17wieku .

Odpowiedź:

2021-04-27 16:18:53

Szanowny Obywatelu, Mogę przypuszczać, że chodzi Panu o szerokość tej drogi. Jezdnia ul. Słonecznej w Jarstach byłaby wykonana ponad kilkanaście lat temu, gdyby tylko wszyscy właściciele gruntów wyrazili zgodę na jej poszerzenie do 12 lub 10 mb pasa drogowego. Urząd nie może nakazać oddania gruntów, dlatego do chwili obecnej szerkość tej drogi to około 2,5 mb i możemy wykonywać jedynie naprawy cząstkowe. Proszę pamiętać, że prawo do własności gwarantuje Konstytucja RP i my jako urząd zrobiliśmy wszystko na co pozwalało nam prawo. Jeżeli ma Pan siłę przekonywania, chce być mediatorem i ma Pan pomysł jak namówić sąsiadów do zgody na poszerzenie to zapraszam do kontaktu telefonicznego bądź mailowego. ug@moszczenica.eu telefony: 44 616 96 25; 44 616 96 23; Marceli Piekarek Wójt Gminy


2021-04-20 23:47:53

Pytanie zadane przez: Grzegorz

Treść:

Panie Wójcie, czemu jako Gmina nie bierzecie przykładu z mieszkańców Jarost dot. sprzątania śmieci? Czy nie można cyklicznie np. raz na kwartał sprzątać przydrożnych rowów, chodników i innych zieleńców należących do Gminy?

Odpowiedź:

2021-04-27 15:58:27

Panie Grzegorzu, Społeczne akcje są bardzo cenne, nie zmienia to jednak faktu, że problemem są osoby, które śmiecą, a tym samym nie dbają o nasze wspólne dobro. Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. sprząta tereny przy drogach gminnych i wewnętrznych w całej gminie. Rocznie daje to kilkanaście ton śmieci. Proszę zaapelować bardziej do osób zaśmiecających przestrzeń publiczną. Pieniądze, które płacimy za sprzątanie spólce moglibyśmy wtedy przeznaczyć na inny cel np. remont dróg. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2021-04-09 00:12:09

Pytanie zadane przez: Stefan Czepliwy

Treść:

Czy mógłby Pan podjąć inicjatywę dotyczącą zainstalowania przez GDDKiA odcinkowego pomiaru prędkości na odcinku leśnym drogi do Piotrkowa Tryb? Radar nic nie da, bo to jest kilka kilometrów.

Odpowiedź:

2021-04-27 15:44:17

Szanowny Panie, Pan jako obywatel również może zwrócić się z taką inicjatywą do odpowiedniego urzędu i nie jest nim gmina. Niestety, kiedy 1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy odbierające samorządom prawo korzystania z fotoradarów, nie mamy wpływu na to gdzie stoją m.in. odcinkowe pomiary prędkości. Od tego czasu jedyną instytucją, która może karać za przewinienia zarejestrowane przez urządzenia monitorujące drogi, jest Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Wszystkie fotoradary, odcinkowe pomiary prędkości czy rejestratory przejazdu na czerwonym świetle działają w ramach jednostki podległej GITD, czyli Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD). Proponuję również konsultacje w Radzie Sołeckiej, zebranie podpisów mieszkańców i wspólne podjęcie tej inicjatywy. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2021-04-15 12:52:52

Pytanie zadane przez: Michał

Treść:

Szanowny Panie Wójcie, chciałbym zasięgnąć wiedzy, gdzie mógłbym znaleźć informację dotyczącą działek budowlanych na sprzedaż w obrębie naszej gminy? Czy Urząd jest w posiadaniu takich informacji i czy są one ogólnodostępne? Czy gmina posiada jakies działki na sprzedaż? Będę wdzięczny za wszelkie informacje.

Odpowiedź:

2021-04-16 16:01:32

Panie Michale, Proszę skontaktować się w tej sprawie z pracownikiem merytorycznym panią Niną Włodarczyk, Inspektorem ds. Gospodarki Nieruchomościami Urząd Gminy w Moszczenicy ul. Kosowska 1 97-310 Moszczenica tel. 44 616 96 25 w. 121 lub mailowo ug@moszczenica.eu Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2021-04-08 09:22:01

Pytanie zadane przez: mieszkańcy

Treść:

witam kiedy zostanie naprawiony chodnik w miejscowości rękoraj/sierosław ile można czekac?

Odpowiedź:

2021-04-14 14:52:30

Szanowny internauto, W miarę posiadanych środków finansowych będziemy naprawiać chodniki w całej gminie. Przypomnę, że w tym roku prowadzimy dwie inwestycje w Rękoraju: projekt techniczny drogi w kierunku lecznicy weterynaryjnej oraz kapitalny remont drogi Rękoraj-Sierosław na odcinku 1000mb. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2021-03-29 14:13:58

Pytanie zadane przez: Strażak

Treść:

Panie Wójcie z tego co mi wiadomo to trzy jednostki OSP -Podolin, Goscimowice, Rękoraj posiadały Stary 244 które to zlikwidowano. Przecież te samochody posiadały długi staż służby, ale przejechane nimi km to śmiechu warte na tego rodzaju silniki i rozwiązania które posiadały. Są to pojazdy nie do zajechania, Czy nie można było ich zagospodarować a nie oddawać na złom. Przecież w Babach i Gajkowicach służą do dziś. Chłopcy nimi nie boją się wjechać na ściernisko czy podobny teren. Już nie raz wyciągały te niby nowoczesne.

Odpowiedź:

2021-04-09 14:53:29

Drogi druhu, Wymianę samochodów w jednostkach OSP w Podolinie, Gościmowicach i Rękoraju poprzedziła analiza związana z dalszym wykorzystaniem tego sprzętu. Przedsiębiorstwo Komunalne w Moszczenicy wydało pozytywną opinię, co do możliwości przerobienia i legalizacji Starów 244 i wykorzystania ich na rzecz gminy. Z bieżących informacji wiem, że dwa z nich zostały przerobione na samochody samowyładowcze które w okresie zimy pracują pod piaskarkami, a trzeci przerobiony został na beczkę asenizacyjną która służy do przewozu nieczystości płynnych. Zapewniam, że dbamy o nasz sprzęt i nic się w naszej gminie nie zmarnuje. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2021-03-31 21:05:38

Pytanie zadane przez: Zainteresowany

Treść:

Witam, Do kogo należy obowiązek zabierania śmieci z terenu placu zabaw, który znajduje się w Moszczenicy przy ul. Wolborskiej? Jeden kosz nie jest w stanie pomieścić walających się wokół śmieci. Obecnie jest zajęty caly kosz oraz dwa wielkie worki, z których śmieci rozsypują się.

Odpowiedź:

2021-04-06 15:00:14

Teren jest własnością OSP. Inwestycja była realizowana na prośbę mieszkańców z funduszu sołeckiego. Proszę zwrócić się do Rady Sołeckiej. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2021-03-29 13:36:44

Pytanie zadane przez: Mieszkaniec

Treść:

Witam. Jestem mieszkańcem gminy. Ostatnio postanowiłem odwiedzić park w moszczenicy i niestety jestem w szoku! Cały park z... przez ptaki. Pełno wron nie da się swobodnie przejść czy nie można coś z tym zrobić. To wręcz zniechęca do przyjazdu tam. Następne pytanie w parku znajdujsie ruiny pałacu, czy nie można go wyremontować? Szkoda go burzyć. Naprawdę była by tam świetna wizytówka całej gminy Moszczsnicy nic innego gmina nie posiada

Odpowiedź:

2021-04-01 07:01:31

Szanowny Panie, próby jakiegokolwiek odstraszania ptaków w tym zabytkowym parku kończą się zdecydowanym protestem ornitologów. Kiedy próbowaliśmy, nie otrzymaliśmy żadnego wsparcia. Dworek o którym Pan wspomina stanowi własność prywatną. Przypomnę, że sprzedaż odbyła się na podstawie ogłoszonego nieograniczonego przetargu - za trzecim razem, w dwóch pierwszych nie było chętnych. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2021-02-03 19:10:33

Pytanie zadane przez: Tomasz

Treść:

Witam, chciałbym zapytać, czy po 30 lipca 2021r. nastąpi przetarg wyłaniający komercyjnego operatora infrastruktury projektu E-leader? "mieszkańcy gmin będą mogli zakupić dostęp do sieci Internet bazujący na najnowocześniejszych rozwiązaniach telekomunikacyjnych (tzw. Internet Komercyjny). Realizacja tego punktu będzie możliwa po okresie trwałości Projektu, tj. po 5 latach od zakończenia prac budowlano- instalacyjnych. Jest to wynik decyzji Komisji Europejskiej, która nie pozwoliła nam w okresie trwałości projektu na dostarczanie internetu komercyjnie dla mieszkańców." Niestety w części naszej gminy jest ogromny problem ze stabilnym łączem internetowym pozwalającym na pracę zdalną z domu. W obecnych czasach dla bardzo dużej ilości mieszkańców jest to jedyna możliwość pracy i źródło utrzymania... więc temat jest niezwykle ważny. Jak będzie wyglądał dalszy rozwój projektu, czy do każdej posesji będzie dociągnięty światłowód? Proszę o jakieś informacje, niestety na stronie projektu E-leader od dłuższego czasu nie ma żadnych nowych informacji / aktualizacji...

Odpowiedź:

2021-04-01 06:54:14

Szanowny Panie Tomaszu, Nasza Gmina od początku budowy sieci Elider zdaje sobie sprawę jak ważna jest to infrastruktura dla naszych mieszkańców. Dlatego korzystając z okazji ośmielę się wskazać jakie prace wykonujemy, by zapewnić mieszkańcom dostęp do sieci Internet a jednocześnie dbać o budżet naszej Gminy. W okresie ostatnich 8 lat realizując inwestycje liniowe (chodniki, drogi, wodociągi itp.) budowaliśmy kanały technologiczne, tak by po okresie trwałości projektu Elider(…) można było świadczyć usługę dostępu do sieci Internet jak największej grupie mieszkańców drogą optyczną. Jest to o tyle ważne, że nie chcemy w momencie podłączania mieszkańców do sieci optycznej niszczyć infrastruktury drogowej, chodników itp. W międzyczasie złożyliśmy ofertę firmie NASK i obecnie podpisaliśmy umowę dla naszych szkół w ramach programu OSE, gdzie to naszym gminom NASK płaci pieniądze za świadczenie usług dostępu do sieci w szkołach. Ponadto pozyskaliśmy środki na realizację projektu Publiczny Internet dla każdego (Publiczny internet dla każdego – prosty program dla każdej gminy - Cyfryzacja KPRM - Portal Gov.pl (www.gov.pl)), w ramach, którego zamierzamy rozbudować naszą sieć HotSpot. Negocjowaliśmy także realizację programu Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła+ i obecnie czekamy na ogłoszenie przetargu, w którym zostaną zakupione kolejne stacje bazowe WiFi tak, by poprawić dostępność usługi WiFi w naszych gminach dla uczniów w domach. Należy pamiętać, że w celu zmniejszenia kosztów utrzymania infrastruktury IT stworzyliśmy konsorcjum Gmina Bliżej Mieszkańców, które skupia już siedem samorządów z trzech województw (trzy kolejne JST są na etapie negocjacji umowy). Samorządy te wspólnie składają się na zakup sprzętu, oprogramowania, usług a ich dane przechowywane są w MTI. Zatem okres trwałości sieci Elider był dla naszej gminy czasem bardzo wytężonej pracy. Na początku roku zwróciłem się z prośbą do mojego zastępcy Krzysztofa Jędrzejczyka oraz Marcina Korytkowskiego z prośbą o przygotowanie koncepcji podłączenia mieszkańców naszej gminy do NASZEJ sieci optycznej. Koncepcja obejmować ma: Harmonogram czasowy podłączenia mieszkańców kolejnych sołectw z uwzględnieniem możliwości budżetu gminy, Technologię (rozważany jest zmodyfikowany model FTTH, tak by umożliwić łatwe przejście w dowolnym punkcie sieci na Active Ethernet) Model finansowy (jakie opłaty będą ponosić mieszkańcy, czy świadczyć drogą optyczną także tzw. bezpłatny Internet Socjalny, itp.) Mam nadzieję, że do końca czerwca będziemy mogli poinformować mieszkańców o naszych dalszych planach. Oczywiście finalna realizacja inwestycji (podłączania mieszkańców do sieci światłowodowej) będzie dyskutowana z przedstawicielami Rady Gminy, którzy muszą wyrazić stosowną zgodę. Ze swojej strony mogę obiecać, że będę robił wszystko, by cała infrastruktura warta wiele milionów złotych pozostała własnością naszej gminy i służyła jak najlepiej naszym mieszkańcom. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


Aktualności

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2021

29.12.2020

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2021

Publikujemy harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2021.Uwaga! Ulega zmianie częstotliwość odbioru odpadów.   Mieszkańców Moszczenicy, Woli Moszczenickiej oraz Rakowa Dużego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na terminy odbiorów odpadów komunalnych, z uwagi na podział ulic   Moszczenica: ul. Cmentarna, Dworcowa, Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 13.01.2021, 10.02.2021, 10.03.2021, 07.04.2021, 21.04.2021, 05.05.2021, 19.05.2021, 02.06.2021, 16.06.2021, 30.06.2021, 14.07.2021, 28.07.2021, 11.08.2021, 25.08.2021, 08.09.2021, 22.09.2021, 06.10.2021, 20.10.2021, 17.11.2021, 15.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 13.01.2021, 10.02.2021, 10.03.2021, 07.04.2021, 05.05.2021, 02.06.2021, 30.06.2021, 28.07.2021, 25.08.2021, 22.09.2021, 20.10.2021, 17.11.2021, 15.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 19.05.2021, 17.11.2021   Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Gościmowice Drugie, Białkowice, Gościmowice Pierwsze, Raciborowice ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 18.01.2021, 15.02.2021, 15.03.2021, 12.04.2021, 26.04.2021, 10.05.2021, 24.05.2021, 07.06.2021, 21.06.2021, 05.07.2021, 19.07.2021, 02.08.2021, 16.08.2021, 30.08.2021, 13.09.2021, 27.09.2021, 11.10.2021, 25.10.2021, 22.11.2021, 20.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 18.01.2021, 15.02.2021, 15.03.2021, 12.04.2021, 10.05.2021, 07.06.2021, 05.07.2021, 02.08.2021, 30.08.2021, 27.09.2021, 25.10.2021, 22.11.2021, 20.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 24.05.2021, 22.11.2021   Gajkowice, Raków, Raków Duży ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 19.01.2021, 16.02.2021, 16.03.2021, 13.04.2021, 27.04.2021, 11.05.2021, 25.05.2021, 08.06.2021, 22.06.2021, 06.07.2021, 20.07.2021, 03.08.2021, 17.08.2021, 31.08.2021, 14.09.2021, 28.09.2021, 12.10.2021, 26.10.2021, 23.11.2021, 21.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 19.01.2021, 16.02.2021, 16.03.2021, 13.04.2021, 11.05.2021, 08.06.2021, 06.07.2021, 03.08.2021, 31.08.2021, 28.09.2021, 26.10.2021, 23.11.2021, 21.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 25.05.2021, 23.11.2021   Daszówka, Jarosty, Karlin, Michałów, Raków Duży ul. Słonecznikowa, Makowa, Migdałowa, Brzozowa, Malinowa, Miodowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 20.01.2021, 17.02.2021, 17.03.2021, 14.04.2021, 28.04.2021, 12.05.2021, 26.05.2021, 09.06.2021, 23.06.2021, 07.07.2021, 21.07.2021, 04.08.2021, 18.08.2021, 01.09.2021, 15.09.2021, 29.09.2021, 13.10.2021, 27.10.2021, 24.11.2021, 22.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 20.01.2021, 17.02.2021, 17.03.2021, 14.04.2021, 12.05.2021, 09.06.2021, 07.07.2021, 04.08.2021, 01.09.2021, 29.09.2021, 27.10.2021, 24.11.2021, 22.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 26.05.2021, 18.11.2021   Rękoraj, Kosów, Sierosław ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 14.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 08.04.2021, 22.04.2021, 06.05.2021, 20.05.2021, 05.06.2021, 17.06.2021, 01.07.2021, 15.07.2021, 29.07.2021, 12.08.2021, 26.08.2021, 09.09.2021, 23.09.2021, 07.10.2021, 21.10.2021, 18.11.2021, 16.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 14.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 08.04.2021, 06.05.2021, 05.06.2021, 01.07.2021, 29.07.2021, 26.08.2021, 23.09.2021, 21.10.2021, 18.11.2021, 16.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 20.05.2021, 09.11.2021   Dąbrówka,  Podolin, Srock ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 21.01.2021, 18.02.2021, 18.03.2021, 01.04.2021, 15.04.2021, 29.04.2021, 13.05.2021, 27.05.2021, 10.06.2021, 24.06.2021, 08.07.2021, 22.07.2021, 05.08.2021, 19.08.2021, 02.09.2021, 16.09.2021, 30.09.2021, 14.10.2021, 28.10.2021, 25.11.2021, 23.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 21.01.2021, 18.02.2021, 18.03.2021, 15.04.2021, 13.05.2021, 10.06.2021, 08.07.2021, 05.08.2021, 02.09.2021, 30.09.2021, 28.11.2021, 25.11.2021, 23.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 27.05.2021, 25.11.2021   Baby, Kiełczówka, Pomyków ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY – 22.01.2021, 19.02.2021, 19.03.2021, 02.04.2021, 16.04.2021, 30.04.2021, 14.05.2021, 28.05.2021, 11.06.2021, 25.06.2021, 09.07.2021, 23.07.2021, 06.08.2021, 20.08.2021, 03.09.2021, 17.09.2021, 01.10.2021, 15.10.2021, 29.10.2021, 26.11.2021, 24.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 22.01.2021, 19.02.2021, 19.03.2021, 16.04.2021, 14.05.2021, 11.06.2021, 09.07.2021, 06.08.2021, 03.09.2021, 01.10.2021, 29.10.2021, 26.11.2021, 24.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 28.05.2021, 08.11.2021   Wola Moszczenicka: ul. Boczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Gazomska, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Piotrkowska, Proszeńska, Rolna, Rzeczna, Smugowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 12.01.2021, 09.02.2021, 09.03.2021, 06.04.2021, 20.04.2021, 04.05.2021, 18.05.2021, 01.06.2021, 15.06.2021, 29.06.2021, 13.07.2021, 27.07.2021, 10.08.2021, 24.08.2021, 07.09.2021, 21.09.2021, 05.10.2021, 19.10.2021, 16.11.2021, 14.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 12.01.2021, 09.02.2021, 09.03.2021, 06.04.2021, 04.05.2021, 01.06.2021, 29.06.2021, 27.07.2021, 24.08.2021, 21.09.2021, 19.10.2021, 16.11.2021, 14.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 18.05.2021, 16.11.2021   Moszczenica: ul. Cegielniana, Fabryczna, Hodowlana, Jaworowa, Kosowska, Nowy Świat, Rzemieślnicza, Spacerowa, Wesoła, Wrzosowa Wola Moszczenicka: ul. Akacjowa, Cicha, Jodłowa, Krzywa, Miodowa, Modrzewiowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Południowa, Plac Włókniarzy, Projektowana, Robotnicza, Słoneczna, Sosnowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 15.01.2021, 12.02.2021, 12.03.2021, 09.04.2021, 23.04.2021, 07.05.2021, 21.05.2021, 04.06.2021, 18.06.2021, 02.07.2021, 16.07.2021, 30.07.2021, 13.08.2021, 27.08.2021, 10.09.2021, 24.09.2021, 08.10.2021, 22.10.2021, 19.11.2021, 17.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 15.01.2021, 12.02.2021, 12.03.2021, 09.04.2021, 07.05.2021, 04.06.2021, 02.07.2021, 30.07.2021, 27.08.2021, 24.09.2021, 22.10.2021, 19.11.2021, 17.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 21.05.2021, 19.11.2021     Miejsca trudno dostępne: Jarosty ul. Łąkowa 15, Jarosty ul. Ustronna 25,  Moszczenica ul. Cegielniana 22, Moszczenica ul. Wolborska 74, Wola Moszczenicka ul. Łąkowa 2 i 3, Raciborowice 32, 33, 34, Rękoraj 98, Rękoraj 99 ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 11.01.2021, 08.02.2021, 08.03.2021, 10.04.2021, 19.04.2021, 08.05.2021, 17.05.2021, 31.05.2021, 14.06.2021, 28.06.2021, 12.07.2021, 26.07.2021, 09.08.2021, 23.08.2021, 06.09.2021, 20.09.2021, 04.10.2021, 18.10.2021, 15.11.2021, 13.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 11.01.2021, 08.02.2021, 08.03.2021, 10.04.2021, 08.05.2021, 31.05.2021, 28.06.2021, 26.07.2021, 23.08.2021, 20.09.2021, 18.10.2021, 15.11.2021, 13.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 17.05.2021, 15.11.2021  

Czytaj więcej...
GOPS szuka pracowników

14.02.2019

GOPS szuka pracowników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie poszukuje pracowników na następujące  stanowiska:1. pracownik socjalny - 1 etat, umowa na zastępstwo2. asystent rodziny - 1 etat, umowa o pracę3. opiekun w ośrodku pomocy społecznej, umowa o pracę.Szczegółowe warunki poniżej - w załączonym pliku do pobrania.Na wstępną rozmowę kwalifikacyjną z kierownikiem GOPS należy się umówić telefonicznie - 44 616 95 97.

Czytaj więcej...
Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

08.05.2019

Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniem  wójta Marcelego  Piekarka, które dotyczy przyszłości budynku po wygasającym gimnazjum. Oświadczenie jest częścią wywiadu, który ukaże się  w najnowszym wydaniu "Ziemi Piotrkowskiej". Poniżej publikujemy jego treść.***Rada wycofała się z projektu podzielenia szkoły podstawowej w Moszczenicy na dwa budynki. Powodem ma być brak zgody rodziców. Sytuacja jest dość skomplikowana…Marceli Piekarek: Zmiany wprowadzone reformą i ich konsekwencje budziły emocje w naszej gminie od samego początku.  Był strach o miejsca pracy oraz sentyment do budynku, w którym mieściła się dawna „tysiąclatka”. W lutym 2017r., na sesji poświęconej zmianom w oświacie padały głosy, że najwłaściwszym momentem na podjęcie konkretnej decyzji będzie przyszła kadencja. Chodziło o to,  aby przeprowadzić szeroką dyskusję i uwzględnić wnioski wszystkich osób, które mogą zaproponować rozsądne zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum. I tak też się stało. Pojawiały się różne warianty, np. przeniesienia szkoły z Gazomi. Nie zyskały one jednak społecznego poparcia. W końcu w lutym i w marcu zostały podjęte uchwały w sprawie przyznania drugiego budynku  Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki. Mówiły one o  „przekształceniu Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki przy ul. Dworcowej poprzez wskazanie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych”.  I dlaczego ten wariant nie doszedł do skutku? - Złożyło się na to kilka faktów. Po podjęciu przez radę stosownych uchwał, 8 kwietnia br. wystosowałem pismo  do dyrektor  Jolanty Kujawskiej-Wężyk. Pytałem w nim o plan organizacji zajęć w roku szkolnym 2019/2020 z uwzględnieniem podziału na dwa budynki.  Wkrótce potem zostałem zaproszony na zebranie rodziców uczniów SP Moszczenica.  Na spotkaniu ,  w którym uczestniczyło blisko 250 osób  jedna z matek zaprezentowała treść deklaracji imiennej,  w której rodzice mieli określić, do którego budynku uczęszczać będzie ich dziecko w przyszłym roku szkolnym. Nikt z obecnych na sali nie zgłosił nawet najdrobniejszych uwag do projektu tego dokumentu. Po niecałych dwóch tygodniach otrzymałem wyniki tej swoistej ankiety.  Pismem z dnia 23 kwietnia br. dyrektor SP Moszczenica poinformowała mnie,  że nie może zrealizować zapisów uchwał podjętych przez radę gminy. Powodem są deklaracje rodziców uczniów klas 0-8, z których wynika, że „ 93% będzie uczęszczało do budynku przy ul. Dworcowej, a 6% do budynku przy ul. Piotrkowskiej tj. około 35 uczniów z różnych klas.”  1 % rodziców nie zajął stanowiska. W tej sytuacji, gdy zbliżał się ostateczny termin opracowania arkuszy organizacyjnych jednostek,  zwróciłem się do przewodniczącej Rady Gminy Moszczenica o zwołanie sesji nadzwyczajnej, w celu uchylenia uchwał dotyczących lokalizacji szkoły podstawowej w Moszczenicy w dwóch budynkach - w przy ul. Piotrkowskiej i Dworcowej.  Na posiedzeniu 26 kwietnia - stosunkiem głosów:  10 „za”, 2 „przeciwnych”,  2 „wstrzymujących” i  1 osobie nieobecnej  - rada podjęła taką uchwałę.Jednym z argumentów za przyznaniem drugiej lokalizacji była duża liczba uczniów w placówce przy ul. Dworcowej. Nie szkoda, że rodzice nie chcą posyłać dzieci do drugiego budynku ? - Cały czas analizujemy dane demograficzne, a te są niepokojące. W kolejnych rocznikach zmniejsza się liczba dzieci.  W tym roku w szkole przy ul. Dworcowej mamy 27 oddziałów. W kolejnych latach ich liczba będzie sukcesywnie spadać. W  przyszłym roku szkolnym będzie ich 25, w 2020/21 – 23, w 2023/24 już tylko 20. Będziemy musieli się zmierzyć z tym problemem.   Ile rocznie wydajecie na oświatę? - W ubiegłym roku na oświatę wydaliśmy ponad 18 milionów złotych, z czego 5 milionów musimy dołożyć z budżetu gminy – subwencja i dotacje to tylko 13 milionów. Co może stać się z budynkiem po gimnazjum? Pojawiają się różne teorie…Pragnę uciąć te spekulacje. Wielokrotnie otrzymywałem prośby od różnych instytucji,  organizacji, jednostek organizacyjnych, referatów, organizacji społecznych o poprawę warunków lokalowych. Oświadczam, że moją intencją będzie zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum przy ul. Piotrkowskiej tylko i wyłącznie na potrzeby gminy Moszczenica. Może to być np. referat edukacji, biblioteka gminna, pomieszczenie dla harcerzy,  pomieszczenie dla emerytów, rencistów, KGW, GZOZ – rehabilitacja, GOPS lub Urząd Gminy. ---------------------------------------------------------------------------------------------DANE DEMOGRAFICZNE DLA SP MOSZCZENICA Rok szkolny Ilość oddziałów SP Moszczenica Pomieszczenia wolne do zagospodarowania 2019/20 25 2 2020/21 23 4 2021/22 23 4 2022/23 21 6 2023/24 20 7 2024/25 20 7 2025/26 19 8 2026/27 18 9    

Czytaj więcej...
W Moszczenicy ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

06.11.2018

W gminie Moszczenica ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

Na tę inwestycję od dawna czekają mieszkańcy. Prace prowadzone są na odcinku Michałów – Jarosty. To pierwszy z trzech zaplanowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa etapów budowy gazociągu w gminie.  W poniedziałek, 5 listopada w Urzędzie Gminy w Moszczenicy odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami spółki dotyczące całości tej inwestycji. – Od przedstawicieli spółki otrzymaliśmy informacje o kolejnych planach. Przypomnę, że obecnie trwają prace budowlane na odcinku od trasy S8 poprzez Michałów i Jarosty Duże  (ulica Nowa do terenów dawnej huty). Odcinek od Jarost do Kosowa jest obecnie na etapie prac projektowych i od terminu ich zakończenia zależeć będzie termin rozpoczęcia prac budowlanych. Polska Spółka Gazownictwa już ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla trzeciego – ostatniego etapu – od Kosowa do Woli Moszczenickiej i Moszczenicy. To bardzo dobre dla nas informacje  – cieszy się wójt Marceli Piekarek, który nie ukrywa, że cała inwestycja może potrwać nawet kilka lat. – Przetargi zostały ogłoszone i proces inwestycyjny trwa, a to jest najważniejsze. Pierwszy etap budowy gazociągu na odcinku Michałów – Jarosty ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Gazociąg ma powstać także na terenie Rakowa. Z informacji jakie otrzymali mieszkańcy posesji położonych przy ul. Głównej , inwestor czyli Polska Spółka Gazownictwa poinformował, że gazociąg ma powstać w przeciągu trzech lat do podpisania umów z indywidualnymi odbiorcami.

Czytaj więcej...
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2022 r

20.12.2021

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2022 r.

Mieszkańców Moszczenicy, Woli Moszczenickiej i Rakowa Dużego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na terminy odbiorów odpadów, z uwagi na podział ulic. MOSZCZENICA: ul. Cmentarna, Dworcowa, Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 12.01, 09.02, 09.03, 06.04, 20.04, 04.05, 18.05, 01.06, 15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08, 07.09, 21.09, 05.10, 19.10, 16.11, 14.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 12.01, 09.02, 09.03, 06.04, 04.05, 01.06, 29.06, 27.07, 24.08, 21.09, 19.10, 16.11, 14.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 18.05, 16.11 GAZOMIA NOWA, GAZOMIA STARA, GOŚCIMOWICE PIERWSZE, GOŚCIMOWICE DRUGIE, BIAŁKOWICE, RACIBOROWICE ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 17.01, 14.02, 14.03, 11.04, 25.04, 09.05, 23.05, 06.06, 20.06, 04.07, 18.07, 01.08, 17.08 (ŚRODA), 29.08, 12.09, 26.09, 10.10, 24.10, 21.11, 19.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 17.01, 14.02, 14.03, 11.04, 09.05, 06.06, 04.07, 01.08, 29.08, 26.09, 24.10, 21.11, 19.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 23.05, 21.11 GAJKOWICE, RAKÓW, RAKÓW DUŻY ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 18.01, 15.02, 15.03, 12.04, 26.04, 10.05, 24.05, 07.06, 21.06, 05.07, 19.07, 02.08, 16.08, 30.08, 13.09, 27.09, 11.10, 25.10, 22.11, 20.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 18.01, 15.02, 15.03, 12.04, 10.05, 07.06, 05.07, 02.08, 30.08, 27.09, 25.10, 22.11, 20.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 24.05, 22.11 DASZÓWKA, JAROSTY, KARLIN, MICHAŁÓW, RAKÓW DUŻY ul. Słonecznikowa, Makowa, Migdałowa, Brzozowa, Malinowa, Miodowa, Jagodowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 19.01, 16.02, 16.03, 13.04, 27.04, 11.05, 25.05, 08.06, 22.06, 06.07, 20.07, 03.08, 17.08, 31.08, 14.09, 28.09, 12.10, 26.10, 23.11, 21.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 19.01, 16.02, 16.03, 13.04, 11.05, 08.06, 06.07, 03.08, 31.08, 28.09, 26.10, 23.11, 21.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 25.05, 17.11 RĘKORAJ, KOSÓW, SIEROSŁAW ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 13.01, 10.02, 10.03, 07.04, 21.04, 05.05, 19.05, 02.06, 18.06 (SOBOTA), 30.06, 14.07, 28.07, 11.08, 25.08, 08.09, 22.09, 06.10, 20.10, 17.11, 15.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 13.01, 10.02, 10.03, 07.04, 05.05, 02.06, 30.06, 28.07, 25.08, 22.09, 20.10, 17.11, 15.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 19.05, 08.11 DĄBRÓWKA, PODOLIN, SROCK ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 20.01, 17.02, 17.03, 14.04, 28.04, 12.05, 26.05, 09.06, 23.06, 07.07, 21.07, 04.08, 18.08, 01.09, 15.09, 29.09, 13.10, 27.10, 24.11, 22.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO):  20.01, 17.02, 17.03, 14.04, 12.05, 09.06, 07.07, 04.08, 01.09, 29.09, 27.10, 24.11, 22.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 26.05, 24.11 BABY, KIEŁCZÓWKA, POMYKÓW ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 21.01, 18.02, 18.03, 01.04, 15.04, 29.04, 13.05, 27.05, 10.06, 24.06, 08.07, 22.07, 05.08, 19.08, 02.09, 16.09, 30.09, 14.10, 28.10, 25.11, 23.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO):  21.01, 18.02, 18.03, 15.04, 13.05, 10.06, 08.07, 05.08, 02.09, 30.09, 28.10, 25.11, 23.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 27.05, 07.11 WOLA MOSZCZENICKA ul. Boczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Gazomska, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Piotrkowska, Proszeńska, Rolna, Rzeczna, Smugowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 11.01, 08.02, 08.03, 05.04, 19.04, 07.05 (SOBOTA), 17.05, 31.05, 14.06, 28.06, 12.07, 26.07, 09.08, 23.08, 06.09, 20.09, 04.10, 18.10, 15.11, 13.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 11.01, 08.02, 08.03, 05.04, 07.05 (SOBOTA), 31.05, 28.06, 26.07, 23.08, 20.09, 18.10, 15.11, 13.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 17.05, 15.11 WOLA MOSZCZENICKA ul. Akacjowa, Cicha, Jodłowa, Krzywa, Modrzewiowa, Miodowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Południowa, Projektowana, Robotnicza, Słoneczna, Sosnowa, Włókniarzy, MOSZCZENICA ul. Cegielniana, Fabryczna, Hodowlana, Jaworowa, Kosowska, Nowy Świat, Rzemieślnicza, Spacerowa, Wesoła, Wrzosowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 14.01, 11.02, 11.03, 08.04, 22.04, 06.05, 20.05, 03.06, 17.06, 01.07, 15.07, 29.07, 12.08, 26.08, 09.09, 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 16.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 14.01, 11.02, 11.03, 08.04, 06.05, 03.06, 01.07, 29.07, 26.08, 23.09, 21.10, 18.11, 16.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 20.05, 18.11 MIEJSCA TRUDNO DOSTĘPNE: JAROSTY ul. Łąkowa 15, Jarosty ul. Ustronna 25, Moszczenica ul. Cegielniana 22, Moszczenica ul. Wolborska 74, Wola Moszczenicka ul. Łąkowa 2 i 3, Rękoraj 98 i 99 ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 10.01, 07.02, 07.03, 04.04, 20.04 (ŚRODA), 02.05, 16.05, 30.05, 13.06, 27.06, 11.07, 25.07, 08.08, 22.08, 05.09, 19.09, 03.10, 17.10, 31.10, 14.11, 12.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 10.01, 07.02, 07.03, 04.04, 02.05, 30.05, 27.06, 25.07, 22.08, 19.09, 17.10, 14.11, 12.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 16.05, 14.11

Czytaj więcej...
Będzie nowa droga do cmentarza. Wkróctce poznamy wykonawcę

11.10.2018

Będzie nowa droga do cmentarza. Wkrótce poznamy wykonawcę

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłosił właśnie przetarg na rozbudowę drogi wojewódzkiej 716 w Moszczenicy na odcinku od kościoła do ulicy Poduchownej. Zakres prac ucieszy mieszkańców. Oprócz modernizacji drogi wybudowana zostanie m.in. dodatkowa jezdnia z pasem do zawracania. To nią będą poruszały się kondukty żałobne pokonujące trasę od kościoła do cmentarza. Nasze starania przyniosły efekt. O tę inwestycję od dwóch lat walczyły wspólnie Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża i Urząd Gminy. To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych, na którą czekają mieszkańcy. - Kondukty żałobne poruszają się obecnie drogą wojewódzką 716. Stwarza to ogromne niebezpieczeństwo, zarówno dla uczestników pogrzebu, jak i dla przejeżdżających w tym czasie samochodów. O pomoc w tej sprawie zwróciła się do Urzędu Gminy Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża. Podjęliśmy wspólne działania i do pierwszego spotkania z władzami wojewódzkimi doszło już pod koniec 2016 roku – przypomina wójt Marceli Piekarek. Do Moszczenicy przyjechała wówczas Jolanta Zięba-Gzik, członek zarządu Województwa Łódzkiego, która zapewniła, że władze województwa dołożą wszelkich starań do zapewnienia bezpieczeństwa na tej drodze. Rozpoczął się proces przygotowania inwestycji i określenia zakresu prac. Aby wypełnić wszystkie postulaty parafian gmina m.in. przekazała bezpłatnie na ten cel działkę. – W ramach tej inwestycji wykonana zostanie rozbudowa drogi wojewódzkiej, rozbudowane będzie skrzyżowanie, wybudowana dodatkowa jezdnia wraz z placem do zawracania, przebudowana droga gminna – ul. Poduchowna, wybudowane będą chodniki, wykonane nowe zjazdy, zatoki autobusowe. Projekt obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej, rowów otwartych, oświetlenia drogowego i przebudowę sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i wodociągowej – wylicza wójt Piekarek, który podkreśla, że przebudowa tego odcinka drogi wojewódzkiej 716 jest wynikiem współpracy urzędu i parafii, starań sołtysa wsi Moszczenica Jana Dąbrowskiego, władz powiatu – starosty Stanisława Cubały i wicestarosty Piotra Wojtysiaka, a przede wszystkim przychylności i bardzo dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Otwarcie ofert nastąpi 14 listopada. Pierwsze prace zostaną wykonane jeszcze w tym roku. Cała przebudowa ma zakończyć się do października 2019 r. i zostanie sfinansowana z budżetu województwa łódzkiego.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka