Odpowiedzi

2019-07-25 00:11:35

Pytanie zadane przez: Pomykowianin

Treść:

Jak to możliwe że informacja od Państwowego Inspektora Sanitarnego wpływa do gminy 18 lipca a mieszkańcy dowiadują się że piją wodę ze świńskim gównem 23 lipca Nie każdy przegląda stronę gminy a okólnik to relikt. Przypominam że chodzi o zdrowie ludzi. Może SMS do mieszkańców którzy wyrazili zgodę?

Odpowiedź:

2019-08-08 11:55:14

Szanowny Panie, Mam nadzieję, że problemy z wodą są już za nami i wszyscy zastosują się do wymogów bezpieczeństwa czyli do zamontowania zaworów antyskażeniowych. Co do powiadamiania, zachęcam do polubienia profilu facebookowego gminyhttps://www.facebook.com/Moszczenica , na którym na bieżąco publikowane są takie alerty. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2019-07-21 18:40:48

Pytanie zadane przez: Jakub

Treść:

Dzień dobry, od dłuższego czasu nie mogę zutylizowac opon rolniczych, nikt ich nie przyjmuje nawet odpłatnie. Czy będzie jakaś zbiórka lub informacja co z tym robić i gdzie się kierować?

Odpowiedź:

2019-08-08 11:55:00

Panie Jakubie, Proszę o skontaktować się pracownikiem merytorycznym w Urzędzie Gminy - p. Jolantą Pierzak – pok. Nr 10, tel. 44 616 96 25 wew. 133. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2019-07-21 11:09:28

Pytanie zadane przez: Jan

Treść:

Proszę o informację, kiedy zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie drogi w Gazomi Starej. Pozwolenie na budowę jest już wydane jakiś czas temu. Droga jest w stanie tragicznym i jej stan pogarsza się z każdym dniem przez samochody ciężarowe nie przestrzegajace ograniczenia tonazowego.

Odpowiedź:

2019-08-08 11:54:49

Panie Janie, Wielokrotnie omawiałem ten temat, ale jeszcze raz odpowiem. Oczekujemy na rozstrzygnięcie przetargu na modernizację kanalizacyjn-wodociągowej w aglomeracji moszczenickiej. Musimy poczekać, by nie wydawać pieniędzy dwa razy. Nie ma sensu teraz remontować nawierzchni, drogi, w ciągu której wkrótce kładzione będą media. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2019-07-10 18:20:45

Pytanie zadane przez: Rolnik

Treść:

Witam Pana Wójta, Dziś ostatni dzień przyjmowania wniosków ws negatywnego zjawiska jakim jest susza na naszym terenie. Kiedy komisja rusza w teren i jaki jest harmonogram do szacowania strat w powyższym temacie? Mam nadzieję, że w pierwszej kolejności będą sprawdzane tereny najbardziej narażone na zjawisko suszy czyli kategoria gleb I.

Odpowiedź:

2019-08-08 11:54:35

Szanowny Panie, Komisja rozpatrzyła już wszystkie wnioski. Obecnie sporządzane są protokoły, które zostaną wysłane do Urzędu Wojewódzkiego. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2019-07-09 13:38:13

Pytanie zadane przez: Marek

Treść:

Dzień dobry Panie Wójcie kiedy na ulicy Lipowej w Moszczenicy ruszy dalsza część już rozpoczętego projektu przyłączania pozostałej części mieszkańców w/w ulicy do kanalizacji ?

Odpowiedź:

2019-08-08 11:53:13

Szanowny Panie, Aktualnie jest sporządzony projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w ul. Lipowej w Moszczenicy i uzyskane pozwolenie na budowę. Na ten rok nie została zaplanowana realizacja tej inwestycji. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2019-06-27 21:31:25

Pytanie zadane przez: Dariusz

Treść:

Witam Panie Wójcie, Proszę powiedzieć kiedy będzie planowana przebudowa ulicy Gazomskiej? Na jakim etapie są plany i czy uda się to Panu w bieżącej kadencji. Pozdrawiam

Odpowiedź:

2019-08-08 11:52:56

Szanowny Panie Dariuszu, Tak. Z pewnością ta droga zostanie wykonana w obecnej kadencji. Będziemy wnioskować o sfinansowanie tej inwestycji z środków zewnętrznych. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2019-07-30 16:49:18

Pytanie zadane przez: Maciek

Treść:

"Chcemy wspólnie z policją dbać o bezpieczeństwo mieszkańców – zapewnia wójt Marceli Piekarek. – To jest podstawa. Miejsca, w których instalowane są kamery wybierane są wspólnie z policją. Są to tereny i obiekty użyteczności, na których wcześniej dochodziło do niebezpiecznych sytuacji. " to jest Pana wypowiedź z 2018 roku. Panie Wójcie po niedzielnym spacerze z dzieckiem wokół Domu Kultury stwierdzam, że jest to miejsce burd alkoholowych, butelki, szkło, pety, itp. Poza tym bawiące się tam dzieci muszą uważać żeby przypadkiem nie rozjechał któregoś z nich samochód pędzący z piskiem opon i wjeżdżający na parking. Czy kamery są tylko po to żeby szukać winnego jak się coś stanie? Po co odnawiać park jeżeli nie możecie sobie poradzić z "meliniarstwem" pod domem kultury? Amfiteatr służy do .... no właśnie oto jest pytanie. Pozdrawiam a jednocześnie zapewniam Pana, że monitoring tylko pogorszył bezpieczeństwo ponieważ brak jakiekolwiek reakcji daje przyzwolenie na całonocne imprezy alkoholowe.

Odpowiedź:

2019-08-08 11:38:19

Szanowny Panie Maćku, Przepraszam za zaistniałą sytuację. Podejmę interwencję w instytucjach odpowiedzialnych za ład i porządek na tym terenie czyli w Gminnym Ośrodku Kultury i Przedsiębiorstwie Komunalnym. Polecę sprawdzić czy przypadki takie są zagłuszane a interwencje podejmowane. Dziękuję, za Pana uwagi i troskę o naszą gminę. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2019-06-21 21:03:08

Pytanie zadane przez: Adam

Treść:

W związku z otrzymanym pismem IFZ.041.9.2019 z dnia 03.06.2019 r. proszę o informację na czym polega "negatywna ocena formalna projektu "Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego...", kto lub co zawinił, iż projekt nie będzie realizowany. Pragnę podkreślić, iż nie złożyłem tylko deklaracji uczestnictwa w ww. projekcie, ale zainwestowałem kwotę 600,00 zł, niezbędną do otrzymania prawa uczestnictwa w tym projekcie ( tj. kwota za "Projekt instalacji fotowoltaicznej" od firmy GLOBALECO). Dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedź:

2019-06-25 15:50:29

Szanowny Panie Adamie, Pragnę wyjaśnić, że ocena projektów dokonywana jest przez Komisję Oceny Projektów w oparciu o formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz stanowiące załącznik nr IV do Regulaminu Konkursu nr RPLD.04.01.02-IŻ.00-10-001/17. W wyniku przeprowadzonej oceny stwierdzono, iż projekt nie spełnia następujących kryteriów formalnych: Kryterium: „Formularz wniosku o dofinansowanie i załączniki zostały przygotowane zgodnie z obowiązującymi dla nich wzorami, instrukcjami i wytycznymi” Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu stanowiącą załącznik nr II do Regulaminu Konkursu nr RPLD.04.01.02-IŻ.00-10-001/17 Wnioskodawca został zobligowany do przedłożenia w ramach załącznika nr 10, stosownego oświadczenia potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością. Komisja stwierdziła, iż wnioskodawca nie przedłożył stosownych dokumentów, tj. nie przedłożono umów użyczenia potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla wszystkich działek będących przedmiotem realizowanej w ramach projektu inwestycji. Wnioskodawca w ramach załącznika nr 10 przedstawił kompletną listę nieruchomości i posiadane prawo do dysponowania nieruchomościami na cele realizacji projektu (w formie oświadczenia tzn. tak jak robi się to zwyczajowo pozyskując np. pozwolenie na budowę). Kryterium: „Zachowana jest spójność informacji między poszczególnymi elementami wniosku o dofinansowanie” W złożonej dokumentacji Komisja zidentyfikowała niespójności w zakresie lokalizacji (miejscowość, numery działek) pomiędzy wykazem podanym w załączniku nr 17 a zapisami w dokumentacji projektowej (załącznik 3). Cyt:” występują niespójności pomiędzy projektem budowlanym a załącznikiem 17 dla lokalizacji: lp.184-; lp.216” Dla lokalizacji lp. 184 nie występuje błąd. Dla lokalizacji lp.216 występuje błąd w numerze domu – wpisano 21A zamiast 12A. Natomiast w obu załącznikach podano nr ewidencyjny działki, co w bezpośredni sposób identyfikuje lokalizację inwestycji. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2019-06-04 12:39:56

Pytanie zadane przez: Zbigniew

Treść:

Witamy w czerwcu a dokładnie 04.06.2019r. co z panelami słonecznymi? decyzja miała być w maju.

Odpowiedź:

2019-06-12 15:38:12

Szanowny Panie, szczegółowa informacja została umieszczona na stronie http://www.moszczenica.pl/Post/Details/337/urzad-marszalkowski-nie-przyznal-dofinansowania Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2019-06-02 12:10:00

Pytanie zadane przez: Piotr

Treść:

Panie wójcie kiedy będzie robiona droda w Karlinie na słonecznei do zakrętu w stronę lasu.

Odpowiedź:

2019-06-12 15:32:05

Szanowny Panie Piotrze, informuję, że dziś właśnie rozstrzygnięto przetarg m.in. na wykonanie nakładki na ulicy Słonecznej w Karlinie. Wykonawca ma wykonać prace w ciągu 6 miesięcy. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2019-05-30 18:20:44

Pytanie zadane przez: Roman

Treść:

Jest 30 maja 2019 a gabaryty nie odebrane z Wioski Rękoraj czy więc podwyżka opłat za odpady nadal jest uzasadniona skoro gmina nie nadzoruje firmy zajmującej się odbiorę odpadów

Odpowiedź:

2019-06-12 15:29:20

Szanowny Panie, Zapewniam, że nadzorujemy pracę firmy. Każde zgłoszenie od Państwa traktujemy poważnie. Proszę na przyszłość zgłaszać takie sytuacje bezpośrednio do pracownika merytorycznego, którym Jest Jolanta Pietrzak. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2019-05-06 07:22:43

Pytanie zadane przez: Zbigniew

Treść:

Wielokrotnie w ostatnim czasie pytałem się w gminie kilka osób o cenę śmieci i teraz nagle czytamy że cena poszła do góry. Jak to jest że mówiono nam że cena nie ulegnie zmianie jeszcze przez rok a nagle się zmienia?! Czy wy coś wiecie w tej gminie? Następne pytanie czy śmieci należy płacić za osoby mieszkające czy od meldunku może znowu coś zmieniacie po cichu?

Odpowiedź:

2019-05-30 15:45:09

Szanowny Panie Zbigniewie, Cena za śmieci rzeczywiście uległa zmianie. Robiliśmy wszystko, aby tej podwyżki uniknąć. Umowę z firmą mamy podpisaną na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. W związku z wysoką podwyżką opłat środowiskowych, firma wystąpiła na drogę sądową do próby ugody, w wyniku czego dokonano zmiany postanowień umowy Nr IOA.272.73.2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica w latach 2018 – 2020”. Właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na ilość osób, które zamieszkują daną nieruchomość, a nie które są zameldowane. Tak jest od wejścia w życie zmian w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), czyli od 1 lipca 2013 r. My, jako Gmina Moszczenica, nic w tym zakresie nie zmieniamy, ani po cichu, ani głośno. Nie mamy takiej mocy. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2019-05-28 20:18:46

Pytanie zadane przez: Michał

Treść:

Szanowny Panie Wójcie, chciałbym zasięgnąć informacji na temat nadchodzących inwestycji i planów związanych z mająca powstać drogą prowadzącą od młyna przy ul. Piotrkowskiej do oczyszczalni ścieków. Czy są jakieś informacje dla posiadaczy tamtejszych działek? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedź:

2019-05-29 15:43:10

Szanowny Panie Michale, Obecnie jesteśmy na etapie sporządzania umów użyczenia z właścicielami poszczególnych działek. Pas drogowy ma mieć 10 metrów szerokości. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2019-05-21 23:02:09

Pytanie zadane przez: Karol

Treść:

Witam czcigodnego wójta, przychodzę z zapytaniem. Czy skatepark będzie wybudowany w Moszczenicy, słyszałem od kolegi Oskara, że mają być zbierane podpisy na temat wybudowania skateparku. Proszę o szybką odpowiedź. Pozdrawiam, Karol.

Odpowiedź:

2019-05-29 14:56:09

Szanowny Panie, wszystkie inicjatywy społeczne mile widziane. Obecnie gmina nie ma wolnych środków, ale można powalczyć o fundusz sołecki na zebraniach. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2019-05-09 20:31:01

Pytanie zadane przez: Marcin

Treść:

Szanowny Panie Wójcie. Jestem ojcem 2 letniego dziecka. Martwi mnie sytuacja jaka obecnie dotyczy szkoły podstawowej. Dlaczego o wyborze, która szkoła ma zostać decydują obecni rodzice a nie rodzice wszystkich dzieci w Moszczenicy? Czy nie można zorganizować konsultacji dla wszystkich mieszkańców, którzy mają dzieci w wieku szkolnych i przedszkolnym?

Odpowiedź:

2019-05-29 14:52:38

Szanowny Panie, Za budynek szkoły odpowiada organ prowadzący czyli gmina, natomiast za wybór miejsca nauki odpowiadają rodzice. Obecnie 93% rodziców uczniów zadeklarowało imiennie, że pośle swoje dzieci w przyszłym roku szkolnym do budynku przy ul. Dworcowej. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2019-05-05 21:15:13

Pytanie zadane przez: Michal

Treść:

Jest już Maj! Czy coś wiadomo co z dofinansowaniem do fotowoltaiki czy nadal nic nie wiecie ?

Odpowiedź:

2019-05-29 14:44:19

Z ostatniej zapowiedzi Urzędu Marszałkowskiego wynika, że decyzje wyniki konkursu mają być ogłoszone na koniec maja. My również czekamy na te informacje. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2019-05-02 06:41:54

Pytanie zadane przez: Karol

Treść:

Witam Mam pytanie czy Moszczenica oraz inne miejscowości należące do gminy doczekają się szybkiego internetu dlaczego musimy być gorsi od mieszkańców miast

Odpowiedź:

2019-05-29 14:41:28

Szanowny Panie, Szerokopasmowy Internet gminny - ze względu na dofinansowanie z UE - będzie ogólnodostępny dla mieszkańców po wygaśnięciu pięcioletniego okresu karencji. Przez ten czas można z niego korzystać tylko w tzw. formie socjalnej - bezpłatnej. Po 2020 roku przestaną obowiązywać ograniczenia prędkości dostarczanego Internetu nałożone przez Unię Europejską. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2019-04-28 01:38:45

Pytanie zadane przez: Damian

Treść:

Witam mam pytanie kiedy zostanie wyremontowana droga gminną w Raciborowice od drogi powiatowej do miejscowości Lubiatów-Zakrzew gminy Wolbórz.Gdyż droga jest w fatalnym stanie po ulewach z tej drogi robi się rzeka i nie widać dziur i nierówności pod nią.

Odpowiedź:

2019-05-29 14:32:58

Szanowny Panie Damianie, remont tej drogi jest zaplanowany na tę kadencję. W jakiej formie i kiedy , o ty zadecyduje Rada Gminy. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2019-04-17 12:24:37

Pytanie zadane przez: kasia15

Treść:

Panie Wójcie czy można zapobiec wylewania gnojowicy na pola.Nie można otworzyć okna anie mówiąć o wysuszeniu prania czy wywietrzeniu pościeli. Mieszkanka bloku batory

Odpowiedź:

2019-04-24 15:03:05

Szanowna Pani Kasiu, Tak, jak już wcześniej pisaliśmy, gmina nie ma takiej możliwości. Polskie prawo nie przewiduje takiego rozwiązania na poziomie samorządu. Możemy jako Urząd prosić i apelować do rolników. Wielokrotnie rozsyłaliśmy na ten temat okólniki. Liczymy, że dobrosąsiedzkie stosunki są dla nich ważne. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2019-04-14 15:46:40

Pytanie zadane przez: Jan

Treść:

Panie Wójcie czy dzięki monitoringowi nie da się ustalić pirata drogowego który nie daje ludziom spać jeżdżąc z piskiem opon po całej Moszczenicy. Co ci ludzie przy monitorach robią, czego pilnują monitorów czy porządku. Brak jakiejkolwiek reakcji z ich strony.

Odpowiedź:

2019-04-24 15:01:35

Szanowny Panie Janie, dziękujemy za sygnał. Zapraszamy do Urzędu Gminy w celu dokładniejszego ustalenia kiedy ten proceder miał miejsce. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


Aktualności

GOPS szuka pracowników

14.02.2019

GOPS szuka pracowników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie poszukuje pracowników na następujące  stanowiska:1. pracownik socjalny - 1 etat, umowa na zastępstwo2. asystent rodziny - 1 etat, umowa o pracę3. opiekun w ośrodku pomocy społecznej, umowa o pracę.Szczegółowe warunki poniżej - w załączonym pliku do pobrania.Na wstępną rozmowę kwalifikacyjną z kierownikiem GOPS należy się umówić telefonicznie - 44 616 95 97.

Czytaj więcej...
Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

08.05.2019

Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniem  wójta Marcelego  Piekarka, które dotyczy przyszłości budynku po wygasającym gimnazjum. Oświadczenie jest częścią wywiadu, który ukaże się  w najnowszym wydaniu "Ziemi Piotrkowskiej". Poniżej publikujemy jego treść.***Rada wycofała się z projektu podzielenia szkoły podstawowej w Moszczenicy na dwa budynki. Powodem ma być brak zgody rodziców. Sytuacja jest dość skomplikowana…Marceli Piekarek: Zmiany wprowadzone reformą i ich konsekwencje budziły emocje w naszej gminie od samego początku.  Był strach o miejsca pracy oraz sentyment do budynku, w którym mieściła się dawna „tysiąclatka”. W lutym 2017r., na sesji poświęconej zmianom w oświacie padały głosy, że najwłaściwszym momentem na podjęcie konkretnej decyzji będzie przyszła kadencja. Chodziło o to,  aby przeprowadzić szeroką dyskusję i uwzględnić wnioski wszystkich osób, które mogą zaproponować rozsądne zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum. I tak też się stało. Pojawiały się różne warianty, np. przeniesienia szkoły z Gazomi. Nie zyskały one jednak społecznego poparcia. W końcu w lutym i w marcu zostały podjęte uchwały w sprawie przyznania drugiego budynku  Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki. Mówiły one o  „przekształceniu Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki przy ul. Dworcowej poprzez wskazanie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych”.  I dlaczego ten wariant nie doszedł do skutku? - Złożyło się na to kilka faktów. Po podjęciu przez radę stosownych uchwał, 8 kwietnia br. wystosowałem pismo  do dyrektor  Jolanty Kujawskiej-Wężyk. Pytałem w nim o plan organizacji zajęć w roku szkolnym 2019/2020 z uwzględnieniem podziału na dwa budynki.  Wkrótce potem zostałem zaproszony na zebranie rodziców uczniów SP Moszczenica.  Na spotkaniu ,  w którym uczestniczyło blisko 250 osób  jedna z matek zaprezentowała treść deklaracji imiennej,  w której rodzice mieli określić, do którego budynku uczęszczać będzie ich dziecko w przyszłym roku szkolnym. Nikt z obecnych na sali nie zgłosił nawet najdrobniejszych uwag do projektu tego dokumentu. Po niecałych dwóch tygodniach otrzymałem wyniki tej swoistej ankiety.  Pismem z dnia 23 kwietnia br. dyrektor SP Moszczenica poinformowała mnie,  że nie może zrealizować zapisów uchwał podjętych przez radę gminy. Powodem są deklaracje rodziców uczniów klas 0-8, z których wynika, że „ 93% będzie uczęszczało do budynku przy ul. Dworcowej, a 6% do budynku przy ul. Piotrkowskiej tj. około 35 uczniów z różnych klas.”  1 % rodziców nie zajął stanowiska. W tej sytuacji, gdy zbliżał się ostateczny termin opracowania arkuszy organizacyjnych jednostek,  zwróciłem się do przewodniczącej Rady Gminy Moszczenica o zwołanie sesji nadzwyczajnej, w celu uchylenia uchwał dotyczących lokalizacji szkoły podstawowej w Moszczenicy w dwóch budynkach - w przy ul. Piotrkowskiej i Dworcowej.  Na posiedzeniu 26 kwietnia - stosunkiem głosów:  10 „za”, 2 „przeciwnych”,  2 „wstrzymujących” i  1 osobie nieobecnej  - rada podjęła taką uchwałę.Jednym z argumentów za przyznaniem drugiej lokalizacji była duża liczba uczniów w placówce przy ul. Dworcowej. Nie szkoda, że rodzice nie chcą posyłać dzieci do drugiego budynku ? - Cały czas analizujemy dane demograficzne, a te są niepokojące. W kolejnych rocznikach zmniejsza się liczba dzieci.  W tym roku w szkole przy ul. Dworcowej mamy 27 oddziałów. W kolejnych latach ich liczba będzie sukcesywnie spadać. W  przyszłym roku szkolnym będzie ich 25, w 2020/21 – 23, w 2023/24 już tylko 20. Będziemy musieli się zmierzyć z tym problemem.   Ile rocznie wydajecie na oświatę? - W ubiegłym roku na oświatę wydaliśmy ponad 18 milionów złotych, z czego 5 milionów musimy dołożyć z budżetu gminy – subwencja i dotacje to tylko 13 milionów. Co może stać się z budynkiem po gimnazjum? Pojawiają się różne teorie…Pragnę uciąć te spekulacje. Wielokrotnie otrzymywałem prośby od różnych instytucji,  organizacji, jednostek organizacyjnych, referatów, organizacji społecznych o poprawę warunków lokalowych. Oświadczam, że moją intencją będzie zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum przy ul. Piotrkowskiej tylko i wyłącznie na potrzeby gminy Moszczenica. Może to być np. referat edukacji, biblioteka gminna, pomieszczenie dla harcerzy,  pomieszczenie dla emerytów, rencistów, KGW, GZOZ – rehabilitacja, GOPS lub Urząd Gminy. ---------------------------------------------------------------------------------------------DANE DEMOGRAFICZNE DLA SP MOSZCZENICA Rok szkolny Ilość oddziałów SP Moszczenica Pomieszczenia wolne do zagospodarowania 2019/20 25 2 2020/21 23 4 2021/22 23 4 2022/23 21 6 2023/24 20 7 2024/25 20 7 2025/26 19 8 2026/27 18 9    

Czytaj więcej...
W Moszczenicy ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

06.11.2018

W gminie Moszczenica ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

Na tę inwestycję od dawna czekają mieszkańcy. Prace prowadzone są na odcinku Michałów – Jarosty. To pierwszy z trzech zaplanowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa etapów budowy gazociągu w gminie.  W poniedziałek, 5 listopada w Urzędzie Gminy w Moszczenicy odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami spółki dotyczące całości tej inwestycji. – Od przedstawicieli spółki otrzymaliśmy informacje o kolejnych planach. Przypomnę, że obecnie trwają prace budowlane na odcinku od trasy S8 poprzez Michałów i Jarosty Duże  (ulica Nowa do terenów dawnej huty). Odcinek od Jarost do Kosowa jest obecnie na etapie prac projektowych i od terminu ich zakończenia zależeć będzie termin rozpoczęcia prac budowlanych. Polska Spółka Gazownictwa już ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla trzeciego – ostatniego etapu – od Kosowa do Woli Moszczenickiej i Moszczenicy. To bardzo dobre dla nas informacje  – cieszy się wójt Marceli Piekarek, który nie ukrywa, że cała inwestycja może potrwać nawet kilka lat. – Przetargi zostały ogłoszone i proces inwestycyjny trwa, a to jest najważniejsze. Pierwszy etap budowy gazociągu na odcinku Michałów – Jarosty ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Gazociąg ma powstać także na terenie Rakowa. Z informacji jakie otrzymali mieszkańcy posesji położonych przy ul. Głównej , inwestor czyli Polska Spółka Gazownictwa poinformował, że gazociąg ma powstać w przeciągu trzech lat do podpisania umów z indywidualnymi odbiorcami.

Czytaj więcej...
Będzie nowa droga do cmentarza. Wkróctce poznamy wykonawcę

11.10.2018

Będzie nowa droga do cmentarza. Wkrótce poznamy wykonawcę

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłosił właśnie przetarg na rozbudowę drogi wojewódzkiej 716 w Moszczenicy na odcinku od kościoła do ulicy Poduchownej. Zakres prac ucieszy mieszkańców. Oprócz modernizacji drogi wybudowana zostanie m.in. dodatkowa jezdnia z pasem do zawracania. To nią będą poruszały się kondukty żałobne pokonujące trasę od kościoła do cmentarza. Nasze starania przyniosły efekt. O tę inwestycję od dwóch lat walczyły wspólnie Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża i Urząd Gminy. To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych, na którą czekają mieszkańcy. - Kondukty żałobne poruszają się obecnie drogą wojewódzką 716. Stwarza to ogromne niebezpieczeństwo, zarówno dla uczestników pogrzebu, jak i dla przejeżdżających w tym czasie samochodów. O pomoc w tej sprawie zwróciła się do Urzędu Gminy Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża. Podjęliśmy wspólne działania i do pierwszego spotkania z władzami wojewódzkimi doszło już pod koniec 2016 roku – przypomina wójt Marceli Piekarek. Do Moszczenicy przyjechała wówczas Jolanta Zięba-Gzik, członek zarządu Województwa Łódzkiego, która zapewniła, że władze województwa dołożą wszelkich starań do zapewnienia bezpieczeństwa na tej drodze. Rozpoczął się proces przygotowania inwestycji i określenia zakresu prac. Aby wypełnić wszystkie postulaty parafian gmina m.in. przekazała bezpłatnie na ten cel działkę. – W ramach tej inwestycji wykonana zostanie rozbudowa drogi wojewódzkiej, rozbudowane będzie skrzyżowanie, wybudowana dodatkowa jezdnia wraz z placem do zawracania, przebudowana droga gminna – ul. Poduchowna, wybudowane będą chodniki, wykonane nowe zjazdy, zatoki autobusowe. Projekt obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej, rowów otwartych, oświetlenia drogowego i przebudowę sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i wodociągowej – wylicza wójt Piekarek, który podkreśla, że przebudowa tego odcinka drogi wojewódzkiej 716 jest wynikiem współpracy urzędu i parafii, starań sołtysa wsi Moszczenica Jana Dąbrowskiego, władz powiatu – starosty Stanisława Cubały i wicestarosty Piotra Wojtysiaka, a przede wszystkim przychylności i bardzo dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Otwarcie ofert nastąpi 14 listopada. Pierwsze prace zostaną wykonane jeszcze w tym roku. Cała przebudowa ma zakończyć się do października 2019 r. i zostanie sfinansowana z budżetu województwa łódzkiego.

Czytaj więcej...
Komunikat dotyczący odpadów komunalnych

07.04.2020

Komunikat dotyczący zmiany sposobu i terminu odbioru odpadów komunalnych

W związku z szybkim rozprzestrzenianiem się koronawirusa i bezpieczeństwem osób odbierających odpady, informujemy mieszkańców Gminy Moszczenica, że w kwietniu nie będą odebrane odpady segregowane ( plastik, metal, szkło i papier) w terminach zgodnych z harmonogramem z zabudowy jednorodzinnej. Termin odbioru będzie przesunięty na kolejny miesiąc. Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia!Odpady komunalne zmieszane, BIO oraz popiół będą odebrane zgodnie z harmonogramem.   Firma zobowiązała się dostarczyć do mieszkańców dodatkowe worki.   Dotyczy to niżej wymienionych terminów i miejscowości: 10 kwietnia 2020 r. - Moszczenica: ul. Cmentarna, Dworcowa, Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia   14 kwietnia 2020 r. - Gajkowice, Raków, Raków Duży   15 kwietnia 2020 r. - Daszówka, Jarosty, Karlin, Michałów, Raków Duży ul. Słonecznikowa, Makowa i Migdałowa   16 kwietnia 2020 r. - Dąbrówka,  Podolin, Srock, Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Gościmowice Drugie, Białkowice, Gościmowice Pierwsze, Raciborowice   17 kwietnia 2020 r. - Baby, Kiełczówka, Pomyków      

Czytaj więcej...
Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Moszczenica

12.11.2018

Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Moszczenica

Zapraszamy na ciekawe BEZPŁATNE szkolenia pozwalające rozwijać umiejętności dotyczące funkcjonowania w Internecie. Szczegółowe informacje o projekcie oraz o terminach szkoleń można uzyskać dzwoniąc do Urzędu Gminy w Moszczenicy pod nr tel. 44 6169625 wew. 111 i 127. Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod wyżej wskazanym nr telefonu bądź samodzielnie logując się na stronie https://fwzr.pl/rezerwacje/ Nie czekaj! Weź udział w wybranym przez siebie szkoleniu. Gmina Moszczenica w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Moszczenica". Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród min. 90% uczestników objętych szkoleniami kompetencji cyfrowych do 31 lipca 2019 roku. Wysokość dofinansowania wynosi 149 514,00 zł i stanowi 100% wartości projektu. Realizacja projektu grantowego obejmuje działania promocyjne, zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia działań szkoleniowych oraz organizację i przeprowadzenie szkoleń. W ramach projektu, osoby dorosłe powyżej 25 roku życia będą mogły skorzystać z BEZPŁATNYCH szkoleń w zakresie korzystania z Internetu, w tym e- usług, w 7 modułach tematycznych: Działam w sieciach społecznościowychKultura w sieciMój biznes w sieciMoje finanse i transakcje w sieciRodzic w internecieRolnik w sieciTworzę własną stronę internetową Szczegółowe informacje o projekcie: szkolenia skierowane są do mieszkańców Gminy Moszczenica, którzy ukończyli 25 rok życia, w szkoleniach weźmie udział 267 osób, szkolenia będą miały formę warsztatów z użyciem komputerów udostępnionych przez gminę (12 komputerów zakupionych w ramach projektu), jedno szkolenie obejmie 12 godzin dydaktycznych i będzie rozłożone w czasie na 2 dni (po 6 godzin), szkolenia będą prowadzone na terenie Gminy Moszczenica (Szkoła Podstawowa w Moszczenicy, GOKiS w Moszczenicy, UG w Moszczenicy), uczestnikom zapewnione zostaną materiały szkoleniowe oraz catering, okres realizacji projektu: 01.09.2018 – 31.07.2019

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka