Jak przyłączyć się do Gminnej sieci Eleader

Internet Wi-Fi
Internet światłowodowy
Socjalny
Wi-Fi
Domowy Eleader 30 Wi-Fi
Domowy Eleader
60
Domowy Eleader 150
Domowy Eleader 300
Firmowy Eleader 30 Wi-Fi
Firmowy Eleader
60
Firmowy Eleader 150
Firmowy Eleader 300
Zapoznaj się z regulaminem  Regulamin usługi dostępu do sieci Internet
Zapoznaj się z regulaminem  Regulamin usługi dostępu do sieci Internet
Złóż wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wysyłając go wraz z załącznikiem na adres e'mail internet@moszczenica.eu  
Wiosek do pobrania
Złóż wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wysyłając go wraz z załącznikiem na adres e'mail internet@moszczenica.eu   
Wiosek do pobrania
W ciągu maksymalnie 30 dni zostaną wykonane pomiary i otrzymasz szczegółowe warunki przyłączenia do sieci Wi-Fi
W ciągu maksymalnie 30 dni otrzymasz dokładną informację o możliwości przyłączenia do sieci optycznej oraz wzór umowy
Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci Wi-Fi zakup potrzebne urządzenia i okablowanie. Wybierz abonament
i podpisz umowę
Dokonaj wyboru firmy, która wykona prace przyłączeniowe. Wybierz abonament
i podpisz umowę
Po podpisaniu umowy, przedstawiciel operatora dokona montażu urządzeń i przyłączenia do sieci Internet.
Po wykonaniu przyłącza i podpisaniu protokołu odbioru, przedstawiciel operatora dokona przyłączenia do sieci Internet drogą światłowodową