PARK DWORSKI W KIEŁCZÓWCE

Park podworski, krajobrazowy z połowy XIX w., bogaty w starodrzew, posiadający duże walory krajobrazowe i przyrodnicze. Najstarszymi drzewami w parku są lipy, graby i jesiony.
Obecnie park jest własnością prywatną.