PARK DWORSKI W RĘKORAJU

Park podworski, krajobrazowy z II połowy XIX w. W skład zespołu parkowego wchodzi również teren dawnego podwórza gospodarczego tradycyjnie powiązanego przestrzennie z parkiem, usytuowanego w północnej części północnej terenu.
Obecnie park jest własnością prywatną.
Wpisany do rejestru zabytków pod numerem 417 decyzją nr KL.IV -5340/8/90 i nr PSOZ - 6530/44/94.