Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych edycja druga

25.09.2023

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych edycja druga

W związku z przyznanym dofinansowaniem w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowy Fundusz Polski Ład edycja druga Gmina Moszczenica realizuje dwa zadania inwestycyjne:


1. Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną oraz wyposażenie sali i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Rękoraju


Inwestycja polega na budowie sali gimnastycznej, która zostanie wyposażona we wszystkie niezbędne instalacje. Zaplanowano również wykonanie nowego zagospodarowanie terenu przed istniejącym budynkiem szkoły oraz nowo budowaną salą gimnastyczną. Powstanie parking z dojazdem i dojściem do ulicy, tereny zielone oraz infrastruktura techniczna (oświetlenie zewnętrzne, niezbędne ogrodzenia). Zakupione zostanie tez wyposażenie Sali gimnastycznej urządzenia i sprzęt sportowy.


Przyznane Promesą NR Edycja2/2021/2972/PolskiLad, która weszła w życie 04.05.2023 r., dofinansowanie wynosi 2.418.250,00 zł.