SP Jarosty

24.04.2024

Uczniowie zapraszają mieszkańców do charytatywnej zbiórki tekstyliów

Szkoła Podstawowa im. Margarethy Kamprad w Jarostach zaprasza do udziału w charytatywnej zbiórce używanych tekstyliów. Szczegóły akcji, która potrwa do 10 maja, znajdują się na plakacie.


Organizatorem tego ogólnopolskiego ecokonkursu jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo. Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo od blisko 30 lat prowadzi działania na rzecz wychowania oraz edukacji dzieci i młodzieży. W wielu realizowanych programach i prowadzonych Ośrodkach na stałe pod opieką mają ponad 1000 wychowanków.


Głównym celem konkursu jest wsparcie funduszu, z którego wypłacane są stypendia oraz wsparcie dla dzieci i młodzieży, wychowanków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Dodatkowe cele akcji to: Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie gospodarowania odpadami, recyklingu, odnawialnych źródeł energii oraz ochronny przyrody. Kształtowanie wśród najmłodszych postawy życia zgodnie z zasadami ekologii oraz dbania o przyrodę. Promocja wśród dzieci i młodzieży idei zaangażowania społecznego, empatii oraz otwartości na drugiego człowieka, poprzez organizację szkolnych przedsięwzięć charytatywnych, których celem jest udzielenie wsparcia rówieśnikom.


Zachęcamy wszystkich mieszkańców do włączenia się do zbiórki!