Uwaga Przedsiębiorstwo Komunalne zawiesza możliwość bezpośrednich wpłat w kasie!

20.03.2020

Przedsiębiorstwo Komunalne zawiesza możliwość bezpośrednich wpłat w kasie! Płatność tylko przelewem

Wobec ogłoszenia od dnia 14 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Moszczenicy działając w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 (zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2) zawiesza na dwa tygodnie działalność Kasy. Od dnia 23 marca do dnia 3 kwietnia 2020 roku nie będzie można dokonywać bezpośrednich płatności gotówkowych oraz za pomocą kart kredytowych. Wszelkie płatności prosimy realizować poprzez dokonywanie przelewów na konto Spółki: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział w Moszczenicy Nr rachunku: 79 8973 0003 0070 0700 0837 0001 Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

Czytaj więcej...

Oszustwo na koronawirusa - policja ostrzega!

25.03.2020

Oszustwo na koronawirusa - policja ostrzega!

Policjanci przestrzegają przed nieuczciwymi zachowaniami osób, które wykorzystując epidemię koronawirusa oferują do sprzedaży środki mające rzekomo cudowne właściwości i zwalczające wirusa. Oferują je w Internecie lub podszywają się pod instytucje i organizacje mające na celu zwalczanie i zapobieganie szerzeniu się wirusa czy też zajmujące się jego leczeniem. Nie dajmy się oszukać i o każdym taki przypadku informujmy Policję.

Czytaj więcej...

Przerwa w pracy punktu potwierdzającego Profil Zaufany

23.03.2020

Przerwa w pracy punktu potwierdzającego Profil Zaufany

Uwaga! W dniach 25.03 – 31.03.2020 r. punkt potwierdzający profil zaufany w Urzędzie Gminy w Moszczenicy będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej...

Sprawdź zakres i zasady działania instytucji gminnych

17.03.2020

Sprawdź zakres i zasady działania instytucji gminnych. Ważne telefony i rachunki.

Ważne informacje, zasady i ograniczenia dotyczące działalności instytucji samorządowych i profilaktyki antywirusowej w Gminie Moszczenica Urząd Gminy w Moszczenicy Ograniczona została możliwość osobistego załatwiania spraw w urzędzie oraz dokonywania płatności w Kasie Urzędu od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania. Wszelkich płatności prosimy dokonywać elektronicznie na następujące rachunki bankowe: 03 89730003 0070 0700 0707 0017 Dochody (podatki, opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego, czynsze, dzierżawa, opłata skarbowa, rezerwacja miejsc targowych, opłata skarbowa, opłata za pełnomocnictwo) 36 89730003 0070 0700 0707 0005 Depozyt ( Wadium ) 62 89730003 0070 0700 0707 0022 Udostępnienie danych meldunkowych 20 89730003 0070 0700 0707 0196 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Osobiście będzie można jedynie załatwiać sprawy związane z rejestracją zgonów i urodzeń. W pozostałych sprawach prosimy o korzystanie z drogi elektronicznej: maile, platforma ePUAP, listownie oraz telefonicznie (tel. do sekretariatu 44 616 96 25). Telefony do poszczególnych Referatów znajdują się na stronie http://www.moszczenica.pl/ w zakładce KONTAKT. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie GOPS funkcjonuje zgodnie z godzinami urzędowania jednak zminimalizowano kontakt z osobami korzystającymi z pomocy społecznej. Zastosowano poniższe środki ostrożności. Została wyznaczona strefa załatwiania interesantów w siedzibie GOPS. Każdy wchodzący do siedziby ma mierzoną temperaturę bezdotykowym termometrem oraz dezynfekowane ręce. Wypłaty świadczeń pieniężnych realizowane są jak dotychczas. W dzień wypłat gotówkowych w Kasie do siedziby GOPS wpuszczanych jest jednocześnie nie więcej niż 3 osoby. Działania pracowników terenowych w środowiskach domowych osób korzystających z pomocy społecznej zostały ograniczone tylko do koniecznych. Sprawy urzędowe załatwiane są głównie drogą telefoniczną i elektroniczną bez kontaktu osobistego. W sprawach wymagających bezpośredniego kontaktu z interesantem stosowane są szczególne środki ostrożności (dezynfekcja rąk, mierzenie temperatury, rękawiczki i maseczki ochronne). Kierownik GOPS prosi mieszkańców Gminy Moszczenica o nie bagatelizowanie zagrożenia epidemicznego, pozostawanie w domach i zachowywanie rekomendowanych środków ostrożności, a w sytuacjach tego wymagających kontaktowanie się telefoniczne pod numer telefonu GOPS 44 616 95 97 lub elektronicznie na adres e-mail: gops@moszczenica.pl Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Od dnia 12.03.2020r. do 27.03.2020r. wszystkie zajęcia odbywające się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu oraz Gminno - Szkolnej Hali Sportowej im. Romana Kaźmierczaka zostają odwołane. Targowisko gminne w Moszczenicy Wprowadzone zostały ograniczenia handlu na targowisku gminnym przy ulicy Dworcowej. Od 16 marca możliwa jest sprzedaż tylko produktów spożywczych i higienicznych. Zmiany obowiązywać będą aż do odwołania. Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Moszczenicy i Srocku Rejestracja pacjentów odbywać się będzie wyłącznie drogą telefoniczną a wejście do przychodni będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach. Pacjentom będą udzielane teleporady w godzinach pracy przychodni. W sytuacji kiedy jest to niezbędne – wyłącznie na polecenie lekarza – pacjent zostanie umówiony na konkretną godzinę do lekarza i wtedy będzie możliwość wejścia do przychodni. Nie należy przychodzić do przychodni po recepty, skierowania, zwolnienia lekarskie – będą one przekazywane elektronicznie. Powtórzenie leków będzie odbywać się tylko telefonicznie. Pacjent przez telefon będzie otrzymywał numer recepty i z nim uda się do apteki. Nie będzie działać rehabilitacja i stomatologia (pełne informacje telefoniczne w gabinetach). Odwołane zostają wszelkie konsultacje, szczepienia, bilanse, pobrania krwi do badań. Kontakt telefoniczny: Moszczenica - tel. 44 616 81 68; 44 616 93 25; Srock - tel.44 616 03 79. Prosimy o wyrozumiałość dla personelu i stosować się do zaleceń Przedsiębiorstwo Komunalne w Moszczenicy Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Moszczenicy, mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną w kraju, zwraca się z prośbą o: podawanie drogą telefoniczną bądź mailową aktualnych stanów wodomierzy tel. 44 6169486; e-mail: pekamosz@wp.pl dokonywania płatności wynikających z wystawionych faktur przelewem na rachunek: BSZP O/Moszczenica 79 8973 0003 0070 0700 0837 0001 Kasie Przedsiębiorstwa – zamknięta!Gminna Biblioteka Publiczna Placówka zamknięta aż do odwołania. Licząc na Państwa zrozumienie prosimy o dostosowanie się do powyższych zaleceń, dotyczących ograniczenia bezpośrednich kontaktów. Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych             Informujemy, że dotychczasowe dyżury psychologa i terapeuty uzależnień w marcu odbywać się będą w formie konsultacji i porad telefonicznych oraz sesji on-line (przez aplikację Skype). Dni i godziny dyżurów: Terapeuta uzależnień- 19.03 godz. 14-17 tel: 537 353 526 (rozmowy na koszt terapeuty) Psycholog- 26.03 godz. 14-17 , tel: 531 170 073 (rozmowy na koszt psychologa) Sesje on-line w tych samych dniach i godzinach. Szczegóły dotyczące sesji on-line należy ustalić z psychologiem/terapeutą dzwoniąc na wyżej wymieniony nr telefonu.Numer specjalnej infolinii NFZ  dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem  800-190-590Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem, wystąpienia objawów - wysokiej gorączki, kaszlu, duszności, celem uzyskania informacji co do dalszego postępowania powinny skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczna w Piotrkowie Trybunalskim WYŁĄCZNIE telefonicznie pod numerami: do godz. 15:00 (44) 649 50 63 wew. 43 po godz. 15:00 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim tel. kom. 605 371 373 TELEFON ALARMOWY kom. 661 61 68 05   Wojewoda łódzki uruchomił całodobową infolinię dla mieszkańców województwa łódzkiego poświęconą koronawirusowi. ☎ Numer to: 42 664 19 04 To infolinia dla wszystkich tych osób, które mają wątpliwości: ➡ co do swojego stanu zdrowia, ➡ co do pojawienia się u siebie ewentualnych objawów, ➡ jak zachowywać się w czasie kwarantanny, ➡ oraz dla wszystkich, którzy mają pytania dotyczące zagrożenia epidemiologicznego w naszym województwie.

Czytaj więcej...

Policja zachęca do korzystania z aplikacji

25.03.2020

Policja zachęca do korzystania z aplikacji "Kwarantanna domowa"

Aplikacja „Kwarantanna domowa” to szybsza komunikacja ze służbami i lepsza opieka dla objętych kwarantanną – jest darmowa, bezpieczna i dostępna w sklepach Google Play i App Store.

Czytaj więcej...

Informacja o rekrutacji na funkcję urzędnika wyborczego do gminy Przedbórz

25.03.2020

Informacja o rekrutacji na funkcję urzędnika wyborczego do gminy Przedbórz

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że trwa rekrutacja na funkcję urzędnika wyborczego gm. Przedbórz:Uwaga: W dalszym ciągu można składać zgłoszenia na funkcję urzędnika wyborczego.Wzór (docx) - Zgłoszenie kandydata na urzędnika wyborczego, będącego pracownikiem urzędu obsługującego: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostki im podległej lub przez nie nadzorowanejWzór (pdf) - Zgłoszenie kandydata na urzędnika wyborczego, będącego pracownikiem urzędu obsługującego: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostki im podległej lub przez nie nadzorowanej  Wzór (docx) - Zgłoszenie kandydata na urzędnika wyborczego, mającego co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostkach im podległych lub przez nie nadzorowanychWzór (pdf) - Zgłoszenie kandydata na urzędnika wyborczego, będącego pracownikiem urzędu obsługującego: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostki im podległej lub przez nie nadzorowanej  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczychUchwała Nr 5/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego 

Czytaj więcej...

ŁODR w Bartoszewicach ogranicza odstęp. Obsługa tylko telefoniczna lub mailem.

20.03.2020

ŁODR w Bratoszewicach ogranicza dostęp. Obsługa tylko telefoniczna, pocztą lub mailem.

Komunikat ŁODR w Bartoszewicach

Czytaj więcej...

Komunikat dotyczący sieci Eleader

20.03.2020

Komunikat dotyczący sieci Eleader

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w związku z pandemią koronawirusa, w celu umożliwienia korzystania z zasobów e-learningu zarówno uczniom jak i nauczycielom (w tym umożliwienia prowadzenia zajęć poprzez komunikatory internetowe np. Skype), ale także w celu udostępnienia realizacji pracy zdalnej mieszkańcom czterech gmin (projekt Eleader) wszystkie stacje bazowe sieci Eleader (…) ( zarówno dla użytkowników sieci OB, jak i użytkowników tzw. Internetu socjalnego) pracują z prędkością 15Mb/s per użytkownik. Pragniemy przypomnieć, że w szkołach nauczyciele dysponują łączami o gwarantowanej przepustowości 1Gb/s. Wszystkich mieszkańców zachęcamy do subskrybowania profili naszych gmin w aplikacji Twitter. Dzięki temu, w przypadku zaistnienia wyjątkowej sytuacji, będziemy mogli w bardzo szybki sposób przesłać Państwu krótkie komunikaty informacyjne. Zachęcamy także Państwa do procedowania spraw drogą elektroniczną np. poprzez platformę ePUAP. Gminy naszego Konsorcjum dysponują nowoczesnym systemem EZD PUW, który pozwala nam w sposób uporządkowany i elektroniczny prowadzić Państwa sprawy. Przypominamy, że najbliższe punkty potwierdzania Profili Zaufanych znajdują się w Urzędzie Gminy Moszczenica oraz Urzędzie Gminy Ujazd.

Czytaj więcej...

Komunikat dotyczący pracy ARIMR - nowe informacje

20.03.2020

Komunikat dotyczący pracy ARIMR - nowe informacje

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników, prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie. Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć interesantów w jednostkach organizacyjnych ARiMR tzn.: - ograniczona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw w biurach powiatowych - jednostka pracuje bez kontaktu z interesantami; - kontakt z ARiMR – wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej), numery telefonów i adresy e-mail są dostępne w widocznym miejscu przy wejściu do placówki BP ARiMR (informacja IRZ: 44 635 79 08, 44 635 79 31; informacja odnośnie płatności: 44 645 21 51, 44 635 79 34; informacja BWI: 44 635 79 38; adres e-mail: bp088_kancelaria@arimr.gov.pl); - w sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań w siedzibie BP ARiMR udostępniona została wrzutnia / urna, w której należy pozostawić dokumenty / wnioski / oświadczenia bez konieczności kontaktu z pracownikami Agencji. Większość spraw związanych z ubieganiem się o dopłaty i dotacje, a także z rejestracją zwierząt można załatwić przez internet. 1. Jeżeli używasz komputera – złóż wniosek o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 za pomocą aplikacji eWniosekPlus, a dane o zwierzętach zgłoś albo wyjaśnij za pomocą aplikacji PortalIRZplus! 2. Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019 można złożyć poprzez: - pozostawienie we wrzutni / urnie umieszonej przy wejściu do biura powiatowego, - wysłanie pocztą, - złożenie poprzez platformę ePUAP, - przesłanie zeskanowanych dokumentów za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres mailowy biura powiatowego właściwego ze względu na adres zamieszkania Wnioskodawcy. W tym przypadku Beneficjent zostanie poproszony o złożenie oryginału dokumentu w odpowiedniej placówce ARiMR w terminie późniejszym. OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE BRAK ZMIAN… - SKŁADAMY DO 15 KWIETNIA 2020R. Rolnicy uprawnieni do złożenia Oświadczenia mogą także zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i złożyć wniosek przez Internet, do czego zachęcamy (dane potrzebne do logowania można uzyskać telefonicznie od pracowników BP ARiMR w Piotrkowie Tryb.). W przypadku złożenia dokumentów do wrzutni lub przesłania pocztą elektroniczną, Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie przyjęcia dokumentów po ich zarejestrowaniu (jeżeli potwierdzenia są przewidziane/niezbędne w procesie obsługi sprawy). Jeżeli Wnioskodawca chce otrzymać potwierdzenie bez oczekiwania, najlepszym rozwiązaniem jest przesłanie dokumentów za pośrednictwem poczty. Jednocześnie informujemy, że: 1.W przypadku składania nowych zgłoszeń bydła do rejestru – zgłoszeń należy dokonywać: a. z wykorzystaniem Portalu IRZplus, zaznaczając przesłanie paszportu za pośrednictwem poczty; b. w formie papierowej za pośrednictwem "poczty", zaznaczając na druku Odbiór paszportu - za pośrednictwem placówki pocztowej operatora wyznaczonego; Na adres kancelarii biura powiatowego należy przesłać potwierdzenia wniesienia opłaty za wydanie i za przesłanie paszportu. Pozwoli to Agencji na wydanie paszportu bydła bez konieczności wizyty zainteresowanego w biurze powiatowym. Razem z potwierdzeniem należy wysłać na adres-mail oświadczenie, że wyrażacie Państwo zgodę na wysłanie paszportu pocztą. Agencja po otrzymaniu w/w potwierdzenia wyśle paszporty na wskazany adres

Czytaj więcej...

Komunikat Przedsiębiorstwa Komunalnego w Moszczenicy

17.03.2020

Komunikat Przedsiębiorstwa Komunalnego w Moszczenicy

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Moszczenicy mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną w kraju, zwraca się z prośbą o: podawanie drogą telefoniczną bądź mailową aktualnych stanów wodomierzy tel. 44 6169486; e-mail: pekamosz@wp.pl dokonywania płatności wynikających z wystawionych faktur przelewem na rachunek :BSZP O/Moszczenica 79 8973 0003 0070 0700 0837 0001 lub w kasie Przedsiębiorstwa – preferowane formy płatności bezgotówkowe.

Czytaj więcej...

Czasowe ograniczenia załatwiania spraw w Urzędzie Gminy. Kasa Urzędu zamknięta

16.03.2020

Czasowe ograniczenia załatwiania spraw w Urzędzie Gminy. Kasa Urzędu zamknięta.

Szanowni Państwo, analizując aktualnie panującą w naszym kraju sytuację i konieczność ograniczenia kontaktów bezpośrednich, by zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa  prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy. Wykaz rachunków bankowych gminy do pobrania tutaj TUTAJ Wykaz rachunków bankowych funkcjonujących w Urzędzie Gminy Moszczenica   03 89730003 0070 0700 0707 0017         Dochody ( podatki,  opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego, czynsze, dzierżawa, opłata skarbowa, rezerwacja miejsc targowych, opłata skarbowa, opłata za pełnomocnictwo)   36 89730003 0070 0700 0707 0005         Depozyt ( Wadium )   62 89730003 0070 0700 0707 0022         Udostępnienie danych meldunkowych   20 89730003 0070 0700 0707 0196        Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czytaj więcej...

Ograniczony handel na targowisku gminnym w Moszczenicy

16.03.2020

Ograniczony handel na targowisku gminnym w Moszczenicy

UWAGA!  W związku z zagrożeniem epidemicznym wprowadzone zostały ograniczenia handlu na targowisku gminnym. Od 16 marca możliwa jest sprzedaż tylko produktów spożywczych i higienicznych. Obostrzenia obowiązywać będą aż do odwołania.

Czytaj więcej...

Kwalifikacja wojskowa wstrzymana

16.03.2020

Kwalifikacja wojskowa wstrzymana

W związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem powiatowa kwalifikacja wojskowa, która miała rozpocząć się 16 marca i potrwać do 10 kwietnia 2020 roku,  zostaje wstrzymana do odwołania. (źródło www.powiat-piotrkowski.pl/informacje/kwalifikacja-wojskowa-wstrzymana)

Czytaj więcej...

Ważne informacje i zalecenia dotyczące profilaktyki antywirusowej

12.03.2020

Ważne informacje i zalecenia dotyczące działalności instytucji samorządowych i profilaktyki antywirusowej

Publikujemy komunikat Wójta Gminy dotyczący działalności instytucji samorządowych i profilaktyki antywirusowej.

Czytaj więcej...

Komunikat KRUS

16.03.2020

Komunikat KRUS

W związku ze zwiększoną liczbą zachorowań na grypę i zagrożenie epidemią koronawirusa, Placówka Terenowa KRUS w Piotrkowie Trybunalskim zachęca do kontaktu za pośrednictwem kanałów zdalnych: telefonu, poczty, mediów elektronicznych. Naszą największą troską jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników, dlatego podejmujemy działania o charakterze informacyjnym, dostosowując pracę naszego urzędu do wysokich standardów wyznaczonych przez rząd. Prosimy Klientów o ograniczanie wizyt osobistych w naszych Placówkach i wybieranie kanałów zdalnych (telefon, poczta tradycyjna, media elektro-niczne), za pomocą których można zrealizować część spraw z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników. Jednocześnie informujemy, że nasze Placówki wyposażone są w środki dezynfekcyjne i środki czystości, które działają profilaktycznie, chroniąc zarówno pracowników jak i Naszych klientów. Dane kontaktowe do Placówki Terenowej KRUS w Piotrkowie Trybunalskim: Adres e-mail: piotrkowtrybunalski@krus.gov.pl Adres siedziby: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, 97-300 Piotrków Trybunalski; Telefony: Informacja ds. ubezpieczeń: 44 6452-416; 44 6452-411; Informacja ds. świadczeń: 44 6452-417; Wypadki przy pracy rolniczej: 44 6452-420; Badania lekarskie: 44 6452-427

Czytaj więcej...

komunikat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

13.03.2020

ZUS apeluje o korzystanie z informacji telefoniczenej

Publikujemy komunikat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj więcej...

GOKiS odwołuje zajęcia

11.03.2020

GOKiS odwołuje zajęcia

W związku z ryzykiem rozprzestrzenienia się koronawirusa informujemy, że od dnia 12.03.2020r. do 27.03.2020r. wszystkie zajęcia odbywające się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu oraz Gminno - Szkolnej Hali Sportowej im. Romana Kaźmierczaka zostają odwołane (nie dotyczy siłowni).

Czytaj więcej...

Wyjątkowe Kobiety Ziemi Piotrkowskiej

10.03.2020

Wyjątkowe Kobiety Ziemi Piotrkowskiej

Karolina Kaźmierczak, właścicielka firmy MOKADI i Jolanta Kujawska – Wężyk, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Moszczenicy otrzymały tytuły Kobiet Wyjątkowych Ziemi Piotrkowskiej. Nagrody po raz pierwszy wręczono na wyjątkowej gali z okazji Dnia Kobiet, zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w hali sportowej w Moszczenicy. Tytuł przyznawany jest za "szczególne osiągnięcia kobiet w działaniu na rzecz powiatu piotrkowskiego poprzez promowanie postaw aktywnych, społecznych, kulturowych i przedsiębiorczych", które "poprzez swoją codzienną pracę inspirują i mogą być wzorem do naśladowania dla innych". Oprócz nagród przyznawano też wyróżnienia. Z terenu gminy Moszczenica otrzymały je Elżbieta Góra, Halina Derach, Edyta Duda i Joanna Zając. Nagrodzone panie statuetki i gratulacje otrzymały z rąk Starosty Powiatu Piotra Wojtysiaka, Bernarda Matyszewskiego Przewodniczącego Rady Powiatu, Dariusza Magacza Wicestarosty Powiatu, Marcelego Piekarka Wójta Gminy Moszczenica, Stanisława Cubały członka Zarządu Powiatu, Janusza Terki Przewodniczącego Izby Rolniczej. Dodatkowo Jan Boczek dyrektor operacyjny Programu Rabat Rolniczy uhonorował ambasadorki zmian na wsi - przewodniczącą Gminnego Związku KGW Halinę Derach, Danutę Dziadczyk wiceprzewodniczącą GZ KGW oraz Marię Olejnik – sołtyskę wsi Jarosty.Galę uświetnił swoim występem zespół pod kierownictwem Roberta Bykowskiego.Kobieta Wyjątkowa Biznesu i Przedsiębiorczości1.      Karolina Kaźmierczak2.      Aneta Szulc3.      Magdalena BłażejewskaKobieta Wyjątkowa Działalności Społecznej1.      Jolanta Kujawska - Wężyk2.      Dorota Jankowska3.      Grażyna Lasek4.      Elżbieta Piątek5.      Anna SzulcKobieta Wyjątkowa Sztuki i Kultury1.      Wanda Amarantidou2.      Kamila Dubilas – Boroń3.      Milena Dzięcielewska4.      Julia Karlińska5.      Magdalena WnukiewiczKobieta Wyjątkowa Obyczajów i Tradycji1.      Elżbieta Bąk2.      Agnieszka Kiełek3.      Blanka Strzelczyk4.      Bożena PiątkowskaKobieta Wyjątkowa Obszarów Wiejskich1.      Janina Glonek2.      Grażyna Płuciennik3.      Renata Kręglewska4.      Iwona Wlaźniak5.      Renata Terka

Czytaj więcej...

Kobiety Roku Moszczenickiego GOK-u 2020

09.03.2020

Kobiety Roku Moszczenickiego GOK-u 2020

W tym roku uhonorowano dwie panie. Tytuł Kobiety Roku otrzymały ex aequo Eliza Cander i Wiktoria Jaroniek. Eliza Cander swoją przygodę z harcerstwem rozpoczęła w 2009 r. w wieku 7 lat.  Od czerwca 2019r. pełni rolę instruktora Związku Harcerstwa Polskiego. Jest również drużynową 86 Piotrkowskiej Drużyny Harcerskiej „Knieja” im. Stefana Karaszewskiego, działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Moszczenicy oraz zastępcą komendanta I Środowiskowego Szczepu Harcerskiego Matecznik. Pracując jako wychowawca, nie zapomina o samokształceniu. Chęć do działania zaszczepili w niej rodzice i starsza siostra. To ognich nauczyłą się również nieść bezinteresowną pomoc innym. Uwielbia działać i podejmować nowe wyzwania. Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych, chcieć to znaczy móc. Wiktoria Jaroniek szesnastoletnia zapaśniczka z Kosowa. Zawodniczka klubu sportowego AKS Piotrków Trybunalski. Pierwsze kroki na macie stawiała w moszczenickiej  hali sportowej pod kierunkiem nieżyjącego już trenera Grzegorza Ludwika, który szkolił m.in. z wicemistrza olimpijskiego z Barcelony Piotra Stępnia. Sukcesy sportowe: Wielokrotna mistrzyni województwa łódzkiego w swoich kategoriach wagowych oraz medalistka Mistrzostw PolskiII miejsce wśród kandydatek na XXV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w kat. Wagowej do 43 kg .I miejsce w Pucharze Polski Kadetek 2019VIII miejsce podczas Mistrzostw Europu U-15 rozegranych w czerwcu 2019 roku w Katowicach Wiktoria Jaroniek w 2019 roku awansowała do składu kadry Polski. Pamiątkowe statuetki wręczono podczas Gali Kobiet Wyjątkowych Ziemi Piotrkowskiej. Dotychczasowe laureatki w plebiscycie „Kobieta Roku Moszczenickiego GOKu”: - Katarzyna Kuwerska – tenisistka stołowa ULKS Moszczenica; - Elżbieta Góra – działaczka kultury;- Angela Szulc – zawodniczka karate- Anita Sochacka – bilardzistka, członkini kadry narodowej    

Czytaj więcej...

ARiMR dofinansuje inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią

09.03.2020

ARiMR dofinansuje inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom z całej Polski, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń. ARiMR wesprze również spółki wodne, które chcą zainwestować w urządzenia chroniące gospodarstwa przed powodzią. 19 marca 2020 r. rusza nabór wniosków o wsparcie „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”. Ta propozycja pomocy finansowana z PROW 2014-2020 skierowana jest do dwóch grup odbiorców. Pierwszą stanowią rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk świń i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF. Na tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020. Przy czym wysokość dofinansowania przyznanego przez ARiMR nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji. Pomoc można otrzymać m.in. na: wykonanie ogrodzenia chlewni, utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji. Drugą grupą, do której kierowana jest pomoc w ramach wsparcia na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”, są spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne. Na inwestycje w urządzenia zapobiegające zniszczeniu gospodarstw przez podtopienie czy powódź, np. koparki, ciągniki, rębaki do drewna, kosy spalinowe, kosiarki samobieżne, mogą one otrzymać maksymalnie 1 mln zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020. Także w tym przypadku limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji. Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR od 19 marca do 17 kwietnia 2020 r.

Czytaj więcej...

Aktualności

GOPS szuka pracowników

14.02.2019

GOPS szuka pracowników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie poszukuje pracowników na następujące  stanowiska:1. pracownik socjalny - 1 etat, umowa na zastępstwo2. asystent rodziny - 1 etat, umowa o pracę3. opiekun w ośrodku pomocy społecznej, umowa o pracę.Szczegółowe warunki poniżej - w załączonym pliku do pobrania.Na wstępną rozmowę kwalifikacyjną z kierownikiem GOPS należy się umówić telefonicznie - 44 616 95 97.

Czytaj więcej...
Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

08.05.2019

Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniem  wójta Marcelego  Piekarka, które dotyczy przyszłości budynku po wygasającym gimnazjum. Oświadczenie jest częścią wywiadu, który ukaże się  w najnowszym wydaniu "Ziemi Piotrkowskiej". Poniżej publikujemy jego treść.***Rada wycofała się z projektu podzielenia szkoły podstawowej w Moszczenicy na dwa budynki. Powodem ma być brak zgody rodziców. Sytuacja jest dość skomplikowana…Marceli Piekarek: Zmiany wprowadzone reformą i ich konsekwencje budziły emocje w naszej gminie od samego początku.  Był strach o miejsca pracy oraz sentyment do budynku, w którym mieściła się dawna „tysiąclatka”. W lutym 2017r., na sesji poświęconej zmianom w oświacie padały głosy, że najwłaściwszym momentem na podjęcie konkretnej decyzji będzie przyszła kadencja. Chodziło o to,  aby przeprowadzić szeroką dyskusję i uwzględnić wnioski wszystkich osób, które mogą zaproponować rozsądne zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum. I tak też się stało. Pojawiały się różne warianty, np. przeniesienia szkoły z Gazomi. Nie zyskały one jednak społecznego poparcia. W końcu w lutym i w marcu zostały podjęte uchwały w sprawie przyznania drugiego budynku  Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki. Mówiły one o  „przekształceniu Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki przy ul. Dworcowej poprzez wskazanie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych”.  I dlaczego ten wariant nie doszedł do skutku? - Złożyło się na to kilka faktów. Po podjęciu przez radę stosownych uchwał, 8 kwietnia br. wystosowałem pismo  do dyrektor  Jolanty Kujawskiej-Wężyk. Pytałem w nim o plan organizacji zajęć w roku szkolnym 2019/2020 z uwzględnieniem podziału na dwa budynki.  Wkrótce potem zostałem zaproszony na zebranie rodziców uczniów SP Moszczenica.  Na spotkaniu ,  w którym uczestniczyło blisko 250 osób  jedna z matek zaprezentowała treść deklaracji imiennej,  w której rodzice mieli określić, do którego budynku uczęszczać będzie ich dziecko w przyszłym roku szkolnym. Nikt z obecnych na sali nie zgłosił nawet najdrobniejszych uwag do projektu tego dokumentu. Po niecałych dwóch tygodniach otrzymałem wyniki tej swoistej ankiety.  Pismem z dnia 23 kwietnia br. dyrektor SP Moszczenica poinformowała mnie,  że nie może zrealizować zapisów uchwał podjętych przez radę gminy. Powodem są deklaracje rodziców uczniów klas 0-8, z których wynika, że „ 93% będzie uczęszczało do budynku przy ul. Dworcowej, a 6% do budynku przy ul. Piotrkowskiej tj. około 35 uczniów z różnych klas.”  1 % rodziców nie zajął stanowiska. W tej sytuacji, gdy zbliżał się ostateczny termin opracowania arkuszy organizacyjnych jednostek,  zwróciłem się do przewodniczącej Rady Gminy Moszczenica o zwołanie sesji nadzwyczajnej, w celu uchylenia uchwał dotyczących lokalizacji szkoły podstawowej w Moszczenicy w dwóch budynkach - w przy ul. Piotrkowskiej i Dworcowej.  Na posiedzeniu 26 kwietnia - stosunkiem głosów:  10 „za”, 2 „przeciwnych”,  2 „wstrzymujących” i  1 osobie nieobecnej  - rada podjęła taką uchwałę.Jednym z argumentów za przyznaniem drugiej lokalizacji była duża liczba uczniów w placówce przy ul. Dworcowej. Nie szkoda, że rodzice nie chcą posyłać dzieci do drugiego budynku ? - Cały czas analizujemy dane demograficzne, a te są niepokojące. W kolejnych rocznikach zmniejsza się liczba dzieci.  W tym roku w szkole przy ul. Dworcowej mamy 27 oddziałów. W kolejnych latach ich liczba będzie sukcesywnie spadać. W  przyszłym roku szkolnym będzie ich 25, w 2020/21 – 23, w 2023/24 już tylko 20. Będziemy musieli się zmierzyć z tym problemem.   Ile rocznie wydajecie na oświatę? - W ubiegłym roku na oświatę wydaliśmy ponad 18 milionów złotych, z czego 5 milionów musimy dołożyć z budżetu gminy – subwencja i dotacje to tylko 13 milionów. Co może stać się z budynkiem po gimnazjum? Pojawiają się różne teorie…Pragnę uciąć te spekulacje. Wielokrotnie otrzymywałem prośby od różnych instytucji,  organizacji, jednostek organizacyjnych, referatów, organizacji społecznych o poprawę warunków lokalowych. Oświadczam, że moją intencją będzie zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum przy ul. Piotrkowskiej tylko i wyłącznie na potrzeby gminy Moszczenica. Może to być np. referat edukacji, biblioteka gminna, pomieszczenie dla harcerzy,  pomieszczenie dla emerytów, rencistów, KGW, GZOZ – rehabilitacja, GOPS lub Urząd Gminy. ---------------------------------------------------------------------------------------------DANE DEMOGRAFICZNE DLA SP MOSZCZENICA Rok szkolny Ilość oddziałów SP Moszczenica Pomieszczenia wolne do zagospodarowania 2019/20 25 2 2020/21 23 4 2021/22 23 4 2022/23 21 6 2023/24 20 7 2024/25 20 7 2025/26 19 8 2026/27 18 9    

Czytaj więcej...
W Moszczenicy ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

06.11.2018

W gminie Moszczenica ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

Na tę inwestycję od dawna czekają mieszkańcy. Prace prowadzone są na odcinku Michałów – Jarosty. To pierwszy z trzech zaplanowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa etapów budowy gazociągu w gminie.  W poniedziałek, 5 listopada w Urzędzie Gminy w Moszczenicy odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami spółki dotyczące całości tej inwestycji. – Od przedstawicieli spółki otrzymaliśmy informacje o kolejnych planach. Przypomnę, że obecnie trwają prace budowlane na odcinku od trasy S8 poprzez Michałów i Jarosty Duże  (ulica Nowa do terenów dawnej huty). Odcinek od Jarost do Kosowa jest obecnie na etapie prac projektowych i od terminu ich zakończenia zależeć będzie termin rozpoczęcia prac budowlanych. Polska Spółka Gazownictwa już ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla trzeciego – ostatniego etapu – od Kosowa do Woli Moszczenickiej i Moszczenicy. To bardzo dobre dla nas informacje  – cieszy się wójt Marceli Piekarek, który nie ukrywa, że cała inwestycja może potrwać nawet kilka lat. – Przetargi zostały ogłoszone i proces inwestycyjny trwa, a to jest najważniejsze. Pierwszy etap budowy gazociągu na odcinku Michałów – Jarosty ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Gazociąg ma powstać także na terenie Rakowa. Z informacji jakie otrzymali mieszkańcy posesji położonych przy ul. Głównej , inwestor czyli Polska Spółka Gazownictwa poinformował, że gazociąg ma powstać w przeciągu trzech lat do podpisania umów z indywidualnymi odbiorcami.

Czytaj więcej...
Będzie nowa droga do cmentarza. Wkróctce poznamy wykonawcę

11.10.2018

Będzie nowa droga do cmentarza. Wkrótce poznamy wykonawcę

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłosił właśnie przetarg na rozbudowę drogi wojewódzkiej 716 w Moszczenicy na odcinku od kościoła do ulicy Poduchownej. Zakres prac ucieszy mieszkańców. Oprócz modernizacji drogi wybudowana zostanie m.in. dodatkowa jezdnia z pasem do zawracania. To nią będą poruszały się kondukty żałobne pokonujące trasę od kościoła do cmentarza. Nasze starania przyniosły efekt. O tę inwestycję od dwóch lat walczyły wspólnie Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża i Urząd Gminy. To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych, na którą czekają mieszkańcy. - Kondukty żałobne poruszają się obecnie drogą wojewódzką 716. Stwarza to ogromne niebezpieczeństwo, zarówno dla uczestników pogrzebu, jak i dla przejeżdżających w tym czasie samochodów. O pomoc w tej sprawie zwróciła się do Urzędu Gminy Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża. Podjęliśmy wspólne działania i do pierwszego spotkania z władzami wojewódzkimi doszło już pod koniec 2016 roku – przypomina wójt Marceli Piekarek. Do Moszczenicy przyjechała wówczas Jolanta Zięba-Gzik, członek zarządu Województwa Łódzkiego, która zapewniła, że władze województwa dołożą wszelkich starań do zapewnienia bezpieczeństwa na tej drodze. Rozpoczął się proces przygotowania inwestycji i określenia zakresu prac. Aby wypełnić wszystkie postulaty parafian gmina m.in. przekazała bezpłatnie na ten cel działkę. – W ramach tej inwestycji wykonana zostanie rozbudowa drogi wojewódzkiej, rozbudowane będzie skrzyżowanie, wybudowana dodatkowa jezdnia wraz z placem do zawracania, przebudowana droga gminna – ul. Poduchowna, wybudowane będą chodniki, wykonane nowe zjazdy, zatoki autobusowe. Projekt obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej, rowów otwartych, oświetlenia drogowego i przebudowę sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i wodociągowej – wylicza wójt Piekarek, który podkreśla, że przebudowa tego odcinka drogi wojewódzkiej 716 jest wynikiem współpracy urzędu i parafii, starań sołtysa wsi Moszczenica Jana Dąbrowskiego, władz powiatu – starosty Stanisława Cubały i wicestarosty Piotra Wojtysiaka, a przede wszystkim przychylności i bardzo dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Otwarcie ofert nastąpi 14 listopada. Pierwsze prace zostaną wykonane jeszcze w tym roku. Cała przebudowa ma zakończyć się do października 2019 r. i zostanie sfinansowana z budżetu województwa łódzkiego.

Czytaj więcej...
Komunikat dotyczący odpadów komunalnych

07.04.2020

Komunikat dotyczący zmiany sposobu i terminu odbioru odpadów komunalnych

W związku z szybkim rozprzestrzenianiem się koronawirusa i bezpieczeństwem osób odbierających odpady, informujemy mieszkańców Gminy Moszczenica, że w kwietniu nie będą odebrane odpady segregowane ( plastik, metal, szkło i papier) w terminach zgodnych z harmonogramem z zabudowy jednorodzinnej. Termin odbioru będzie przesunięty na kolejny miesiąc. Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia!Odpady komunalne zmieszane, BIO oraz popiół będą odebrane zgodnie z harmonogramem.   Firma zobowiązała się dostarczyć do mieszkańców dodatkowe worki.   Dotyczy to niżej wymienionych terminów i miejscowości: 10 kwietnia 2020 r. - Moszczenica: ul. Cmentarna, Dworcowa, Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia   14 kwietnia 2020 r. - Gajkowice, Raków, Raków Duży   15 kwietnia 2020 r. - Daszówka, Jarosty, Karlin, Michałów, Raków Duży ul. Słonecznikowa, Makowa i Migdałowa   16 kwietnia 2020 r. - Dąbrówka,  Podolin, Srock, Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Gościmowice Drugie, Białkowice, Gościmowice Pierwsze, Raciborowice   17 kwietnia 2020 r. - Baby, Kiełczówka, Pomyków      

Czytaj więcej...
Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Moszczenica

12.11.2018

Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Moszczenica

Zapraszamy na ciekawe BEZPŁATNE szkolenia pozwalające rozwijać umiejętności dotyczące funkcjonowania w Internecie. Szczegółowe informacje o projekcie oraz o terminach szkoleń można uzyskać dzwoniąc do Urzędu Gminy w Moszczenicy pod nr tel. 44 6169625 wew. 111 i 127. Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod wyżej wskazanym nr telefonu bądź samodzielnie logując się na stronie https://fwzr.pl/rezerwacje/ Nie czekaj! Weź udział w wybranym przez siebie szkoleniu. Gmina Moszczenica w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Moszczenica". Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród min. 90% uczestników objętych szkoleniami kompetencji cyfrowych do 31 lipca 2019 roku. Wysokość dofinansowania wynosi 149 514,00 zł i stanowi 100% wartości projektu. Realizacja projektu grantowego obejmuje działania promocyjne, zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia działań szkoleniowych oraz organizację i przeprowadzenie szkoleń. W ramach projektu, osoby dorosłe powyżej 25 roku życia będą mogły skorzystać z BEZPŁATNYCH szkoleń w zakresie korzystania z Internetu, w tym e- usług, w 7 modułach tematycznych: Działam w sieciach społecznościowychKultura w sieciMój biznes w sieciMoje finanse i transakcje w sieciRodzic w internecieRolnik w sieciTworzę własną stronę internetową Szczegółowe informacje o projekcie: szkolenia skierowane są do mieszkańców Gminy Moszczenica, którzy ukończyli 25 rok życia, w szkoleniach weźmie udział 267 osób, szkolenia będą miały formę warsztatów z użyciem komputerów udostępnionych przez gminę (12 komputerów zakupionych w ramach projektu), jedno szkolenie obejmie 12 godzin dydaktycznych i będzie rozłożone w czasie na 2 dni (po 6 godzin), szkolenia będą prowadzone na terenie Gminy Moszczenica (Szkoła Podstawowa w Moszczenicy, GOKiS w Moszczenicy, UG w Moszczenicy), uczestnikom zapewnione zostaną materiały szkoleniowe oraz catering, okres realizacji projektu: 01.09.2018 – 31.07.2019

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka