Sesja Rady Gminy Moszczenica

03.08.2023

Sesja Rady Gminy Moszczenica

4 lipca o godzinie 9.00 w Centrum Społeczno-Kulturalnym przy ul. Piotrkowskiej w Moszczenicy rozpoczną się nadzwyczajne obrady Rady Gminy. Sesja poświęcona będzie zmianom budżetowym oraz bieżącym sprawom związanym z funkcjonowaniem samorządu. Szczegółowy porządek obrad TUTAJ.

Czytaj więcej...

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

03.08.2023

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

W dniu 02.08.2023 roku do Urzędu Gminy Moszczenica wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica - Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego. Szczegóły oferty w złączniku. ​

Czytaj więcej...

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

02.08.2023

Informacja dla rolników dotycząca suszy

Podstawą oszacowania szkód jest złożenie wniosku za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą", która dokona oceny strat na podstawie danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego. Aplikacja automatycznie generuje protokół oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej) lub kalkulację oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej). Szczegółowe informacje, czy na terenie danej gminy występuje zjawisko suszy i w jakim zakresie, można uzyskać na stronie System Monitoringu Suszy Rolniczej link https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/W przypadku uwag do wyników oszacowania strat przez aplikację „Zgłoś szkodę rolniczą”, rolnik może zwrócić się o dodatkowe szacowanie szkód przez komisję gminną, która dokona oceny strat podczas wizji w terenie. Szacowane będą wyłącznie uprawy pozostające na polach, zebrane uprawy nie będą szacowane. WAŻNE: Aby otrzymać wsparcie, rolnik musi złożyć wniosek przez aplikację. Wniosek złożony o oszacowanie szkód tylko przez komisję gminną, nie pozwoli na otrzymanie wsparcia. Służy jedynie weryfikacji strat suszowych i ewentualnej korekty procentu strat.

Czytaj więcej...

Powiat folklorem malowany

01.08.2023

Powiat folklorem malowany

Międzynarodowy Koncert Letni zatytułowany "Powiat folklorem malowany" zorganizowany w Wolborzu z okazji 25-lecia powiatu piotrkowskiego był okazją do odznaczenia i wyróżnienia ludzi kultury. Wśród nagrodzonych Złotymi Medalami znaleźli się reprezentanci naszej gminy:  Jerzy Korytkowski i Jan Łaski. Jerzy Korytkowski, muzyk, twórca ludowy i wieloletni dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy To współzałożyciel znanej i lubianej Kapeli Tolka Gałązki, kabareciarz, autor tekstów, publicysta. Laureat wielu nagród na przeglądach i festiwalach. Został uznany najlepszym gawędziarzem m.in. podczas Wojewódzkiego Przeglądu Ruchu Artystycznego Ruchu Seniorów w Skierniewicach. Zdobywał też uznanie jako solista. Kochany przez publiczność, występował na wielu imprezach, przeglądach i festiwalach. To on wymyślił Tolka Gałązkę, ciotkę Apolonię czy śpiewaka operetkowego Jana Koparę. Pokazywał wieś z jej zaletami, ale i przywarami. Jego występy wywoływały salwy śmiechu. Obdarzony pięknym silnym głosem śpiewał nie tylko o życiu codziennym, ale i o swojej małej Ojczyźnie – Moszczenicy. Ceniony nie tylko w gminie, ale i w regionie. Człowiek – orkiestra, pełen humoru i dobrej energii. Dzięki jego pasji w Gminnym Ośrodku Kultury wychowało się wiele pokoleń miłośników kultury i sztuki – nie tylko ludowej. Znany i ceniony muzyk, kompozytor, akordeonista, pedagog, kierownik Kapeli Ludowej "Tkacze" z Moszczenicy. Jan Łaski przez dwie dekady kierował Kapelą Ludową "Tkacze" z Moszczenicy. Kapela pod jego przewodnictwem zajmowała czołowe miejsca na najważniejszych festiwalach i ogólnopolskich przeglądach muzyki ludowej, reprezentowała również Powiat i naszą ojczyznę na festiwalach poza granicami kraju, m.in. we Francji i na Węgrzech. Laureat kierował również Zespołem Piosenki Ludowej „Magda” z Moszczenicy, który również odnosił sukcesy. Na uwagę zasługuje fakt, że kompozytor odtworzył polki, oberki i owijoki, które były grywane za Jego czasów młodości na terenie gminy Moszczenica i nie tylko, co ma nieocenioną wartość etnomuzykologiczną. Jan Łaski może również pochwalić się osiągnięciami na polu pedagogicznym w zakresie muzyki ludowej. Jego uczniowie zdobyli wiele nagród na festiwalach folkloru ludowego, jedna z uczennic została chórzystką w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca „Mazowsze”, natomiast inny uczeń prowadzi scholę w Moszczenicy i przejął kierowanie Kapelą Ludową "Tkacze" w Moszczenicy.Jego pracę muzyczną i społeczną doceniło wiele instytucji, m.in. Urząd Marszałkowski w Łodzi, Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, piotrkowskie Starostwo Powiatowe, a także Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nadając muzykowi odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.Wśród obecnych działaczy kultury wyróżnienie otrzymał również Włodzimierz Kaźmierczak, który obecnie kieruje Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Moszczenicy.Impreza była tez okazją do powiatowej rywalizacji Kół Gospodyń Wiejskich. Naszą gminę w rożnych konkursach reprezentowały panie z Gminnego Związku Kół Gospodyń Wiejskich z Moszczenicy oraz reprezentacje KGW Baby, KGW Jarosty i KGW Pomyków, którym kibicowali m.in. mieszkańcy naszej gminy oraz przedstawiciele samorządu - wójt Marceli Piekarek i radny Waldemar Banaszczyk.

Czytaj więcej...

Z wizytą w MTI

02.08.2023

Z wizytą w MTI

Delegacja Republiki Mołdawii z Rejonu Glodeni odwiedziła z krótką wizytą Moszczenicę. Goście na czele z Oksaną Albu wiceprzewodniczącą Rejonu zwiedzili Moszczenickie Tereny Inwestycyjne i spotkali się z przedstawicielami samorządu - wójtem Marcelim Piekarkiem oraz przewodniczącą Rady Gminy Małgorzatą Domańską.Mołdawianie przybyli do Polski na zaproszenie władz powiatu piotrkowskiego z okazji jubileuszu 25-lecia powstania tego samorządu.

Czytaj więcej...

Kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

31.07.2023

Kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Moszczenica informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne i Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt jest zobowiązany co najmniej raz na 2 lata przeprowadzić kontrolę każdej nieruchomości pod kątem gospodarowania nieczystościami ciekłymi. W związku z powyższym w dniach od 7 – 11 sierpnia 2023 r. przeprowadzona zostanie kontrola w miejscowości Michałów, w godzinach od 8ºº do 15ºº. Kontrola obejmie sprawdzenie wywiązywania się z obowiązków, nałożonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Moszczenica. Kontrolę przeprowadzi gminna komisja powołana przez Wójta gminy Moszczenica, w składzie co najmniej dwuosobowym. Właścicieli poszczególnych nieruchomości prosimy o udostępnienie swoich posesji oraz przygotowanie umów dotyczących wywozu nieczystości ciekłych, a także dowodów uiszczania opłat za te usługi za ostatni kwartał 2022 r. (to jest: październik, listopad i grudzień) oraz pierwsze półrocze 2023 r. (to jest: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec).

Czytaj więcej...

Uwaga! Zmiana terminu odbioru odpadów

31.07.2023

Uwaga! Zmiana terminu odbioru odpadów

Informujemy,że odbiór odpadów komunalnych w Gazomii Nowej, Gazomii Starej, Gościmowicach Pierwszych, Gościmowicach Drugich, Białkowicach i Raciborowicach odbędzie się 10 sierpnia 2023 r. – czwartek (zamiast 14 sierpnia 2023 r. – poniedziałek). Pozostałe terminy nie ulegają zmianie. Prosimy mieszkańców o wystawienie pojemników i worków z odpadami przed posesję.

Czytaj więcej...

Trening syren

30.07.2023

Trening syren

Informujemy, że w dniu 1 sierpnia 2023 r. o godz. 17:00 na czas jednej minuty w województwie łódzkim uruchomione zostaną syreny. W ten symboliczny sposób oddany zostanie hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego w 79. rocznicę jego wybuchu oraz  przeprowadzony trening sprawności i skuteczności systemu ostrzegania i alarmowania.

Czytaj więcej...

Złote Gody

28.07.2023

Złote Gody

26 par z terenu gminy Moszczenica świętuje w tym roku złote gody. Z tej okazji jubilaci zostali odznaczeni przez wójta Marcelego Piekarka medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznanymi przez prezydenta RP. Uroczystość wręczenia odznaczeń poprzedziła msza święta, którą koncelebrował proboszcz moszczenickiej parafii ksiądz ks. Władysław Paś. Spotkanie ze "złotymi" parami odbyło się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Nie zabrakło gratulacji i życzeń, odśpiewano także tradycyjne "100 lat" i wzniesiono toast za wszystkich jubilatów. - Ta wspaniała rocznica to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego. Niech ten jubileusz i następne będą przykładem dla przyszłych pokoleń. W imieniu całej władzy samorządowej życzę Wam kolejnych rocznic w zdrowiu i szczęściu oraz dalszej wytrwałości i wzajemnego zrozumienia – gratulował małżonkom wójt Marceli Piekarek. Życzenia złożyła też jubilatom przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska.  - Niech Państwa rocznica będzie szczególną okazją do tego, by się zatrzymać i spojrzeć wstecz na to, co osiągnęliście w ciągu waszego małżeństwie. W przysiędze ślubowaliście, że będziecie ze sobą na dobre i na złe - i z tej próby wyszliście zwycięsko. Życzę wam szczęśliwej podroży do kolejnych jubileuszy.  W uroczystości uczestniczyli również członkowie rodzin jubilatów, ksiądz ks. Władysław Paś oraz dyrektor GOKiS Włodzimierz Kaźmierczak, a całość imprezy prowadziła Ewa Adal - kierownik USC. Specjalny minikoncert dla wszystkich zebranych zagrała kapela Tolka Gałązki. Oto lista tegorocznych jubilatów:1. Ewa i Józef Bieńkowscy 2. Jadwiga i Henryk Bykowscy 3. Marianna i Marian Dróżdżowie 4. Elżbieta i Eustachiusz Dybałowie 5. Teresa i Wiesław Dziadczykowie 6. Irena i Stanisław Góralczykowie7. Janina i Józef Jamorscy 8. Anna i Stanisław Jeżowie 9. Bożenna i Tadeusz Jędraszczykowie 10. Zofia i Zdzisław Kołodziejscy 11. Zofia i Krzysztof Kraszkiewiczowie 12. Teresa i Jerzy Krawczykowie 13. Teresa i Krzysztof Kuchtowie 14. Zofia i Stanisław Malcowie 15. Zenona i Henryk Ostrowscy 16. Ewa i Grzegorz Pawlakowie17. Lucyna i Lech Pierowie 18. Janina i Lucjan Pirkowie 19. Maria i Jan Płuciennikowie 20. Danuta i Andrzej Porczyńscy 21. Jadwiga i Zdzisław Rychłowscy22. Maria i Władysław Sobalowie 23. Wiesława i Sylwester Stępniccy 24.Zofia i Sylwester Szczękowie 25. Krystyna i Włodzimierz Ungierowie 26. Kazimiera i Henryk Zielonkowie zdjęcia M.PU

Czytaj więcej...

Podziękujmy młodym bohaterom za odwagę i odpowiedzialne zachowanie

28.07.2023

Podziękujmy młodym bohaterom za odwagę i odpowiedzialne zachowanie

Jeśli znacie kogoś młodego, kto nie bał się pomóc w sytuacji trudnej, kryzysowej i niebezpiecznej, kogoś kto uratował czyjeś życie lub zdrowie i chcecie mu podziękować za to w szczególny sposób to „Order Młodego Bohatera” jest właśnie taką specjalną nagrodą przygotowaną przez Ministerstwo Obrony Narodowej dla młodzieży, za odpowiedzialną i godną naśladowania postawę. Aby zgłosić kandydata do wyróżnienia należy wypełnić wniosek znajdujący się na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa  i odesłać go na adres mlodybohater@mon.gov.pl. We wniosku muszą być zawarte m.in. informacje opisujące przebieg zdarzenia. Wyróżnienie mogą otrzymać kandydaci, którzy w momencie zdarzenia nie przekroczyli osiemnastu lat.  Medal może zostać przyznany także osobom, które posiadają zezwolenie na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy kandydat do Medalu, którego zgłoszenie zostanie zakwalifikowane, otrzyma unikalny, numerowany medal.  Więcej informacji na temat wyróżnienia oraz zasad jego przyznawania znajduje się w na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej.

Czytaj więcej...

Kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

24.07.2023

Kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt gminy Moszczenica informuje, że pracownicy Urzędu Gminy w okresie od lipca do grudnia 2023 r. przeprowadzą kontrole nieruchomości, wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Sprawdzane będą umowy oraz dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku (Dz. U. z 2022 poz. 2519 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Art. 5 ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, że właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi. Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych czy przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić bezzwłocznie. Pouczenie: zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny. Kto utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie kontroli również podlega karze grzywny. Pierwsze kontrole odbędą się 24-27 lipca 2023 r.  w miejscowości Jarosty, w godzinach od 8ºº do 15ºº. Kontrola obejmie sprawdzenie wywiązywania się z obowiązków, nałożonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moszczenica. Kontrolę przeprowadzi gminna komisja powołana przez Wójta Gminy Moszczenica, w składzie co najmniej dwuosobowym. Właścicieli poszczególnych nieruchomości prosimy o udostępnienie swoich posesji oraz przygotowanie umów dotyczących wywozu nieczystości ciekłych, a także dowodów uiszczania opłat za te usługi za ostatni kwartał 2022 r. (to jest: październik, listopad i grudzień) oraz pierwsze półrocze 2023 r. (to jest: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec). Plan kontroli zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków w 2023 r. Lp. Kontrolowany Liczba planowanych kontroli Kontrolujący Termin kontroli 1 Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Moszczenica Jarosty - 166 Michałów - 127 Raków – 98 Razem: 391 Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy w Moszczenicy III kwartał 2023 r. 2 Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Moszczenica Raków Duży 174 Daszówka – 15 Karlin – 105 Gazomia Nowa – 133 Razem: 427 Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy w Moszczenicy IV kwartał 2023 r. Sporządziła: Anna Sitarz

Czytaj więcej...

2 650 000 zł na budowę hali w Jarostach

24.07.2023

2 650 000 zł na budowę hali w Jarostach

W piątek, 21 lipca 2023 r. odbyło się wręczenie symbolicznych czeków na budowy hali w ramach rządowego projektu Olimpia. Z samorządowcami spotkali się posłanka PiS Małgorzata Janowska oraz wiceminister sportu i turystyki Arkadiusz Czartoryski. jedną z gmin, w której powstanie taki obiekt jest gmina Moszczenica.- Jeszcze raz ogromnie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam uzyskać tę dotację. W szkole uczy się coraz więcej uczniów, dlatego taka inwestycja jest bardzo potrzebna - podkreśla wójt Marceli Piekarek.Przypomnijmy, że hala powstanie w miejscu ogródka dydaktycznego i będzie połączona z budynkiem szkoły. Ogródek i plac zabaw zostanie przeniesiony w inne miejsce. Do momentu oddania do użytku nowego obiektu, będziemy korzystać z obecnej sali gimnastycznej, którą później zaadaptujemy na kolejne sale edukacyjne. Budowa hali rozpocznie się w przyszłym roku.

Czytaj więcej...

Sesja Rady Gminy Moszczenica

20.07.2023

Sesja Rady Gminy

21 lipca o godzinie 8.00 rozpoczną się nadzwyczajne obrady Rady Gminy. Sesja poświęcona będzie zmianom budżetowym oraz sprawom związanym z bieżącymi sprawami samorządu. Szczegółowy porządek obrad TUTAJ.

Czytaj więcej...

Warsztaty ogrodnicze dla każdego!

19.07.2023

Warsztaty ogrodnicze dla każdego!

Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreiber zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa z powiatu piotrkowskiego na warsztat realizowany w ramach projektu "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski". Warsztat ogrodniczy to niepowtarzalna okazja, by odkryć fascynujący świat roślin i zanurzyć się w pięknie natury. Podczas spotkań uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia nie tylko teoretycznej wiedzy, ale także praktycznych umiejętności. Eksperci podzielą się cennymi informacjami na temat zapomnianych odmian warzyw, a także podpowiedzą, gdzie można uzyskać ich nasiona. Zostanie również poruszony bardzo ważny temat dotyczący suszy, która dotyka nie tylko dzikie ekosystemy, ale również przydomowe ogródki. Aby wziąć udział w warsztacie wystarczy zadzwonić pod numer telefonu: 42 663 35 60. Na uczestników spotkania czekają upominki oraz poczęstunek. Termin i miejsce spotkania: 26.07.2023 r. godz. 14:00 Rodzinny Ogród Działkowy "Pod Herbem" w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Brzeźnicka 16. Warsztat ogrodniczy organizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa ŁódzkiegoSerdecznie zapraszamy!

Czytaj więcej...

Zapraszamy na piknik rodzinny i akcję HDK

17.07.2023

Zapraszamy na piknik rodzinny i akcję HDK

23 lipca OSP KSRG MOSZCZENICA i Klub HDK Moszczenica ,,Tętniące Dobro’’ serdecznie zapraszają na piknik rodzinny krzewiący tradycję i folklor. Impreza odbędzie się w ramach Budżetu Obywatelskiego województwa łódzkiego na 2023 rok. Piknik poprzedzi akcja krwiodawstwa w siedzibie klubu przy ul. Piotrkowskiej 13. tym razem krew zbierana będzie aż dla 3 osób: 11 miesięcznej Adeli Jędrzejczyk, 15-letniej Emilki Natkańskiej i 25-letniego Patryka Mokrzyńskiego. Początek zbiórki zaplanowano o godzinie 9:30. Sam piknik rozpocznie się natomiast o godz. 16:00 piknik na placu OSP ,, Doliska’’ ul. Wolborskiej.Szczegółowy program na plakacie.

Czytaj więcej...

Piotrkowski Cup 2023

12.07.2023

Piotrkowski Cup 2023

Już 6 sierpnia na Stadionie Piłkarskim w Moszczenicy odbędzie się Piotrkowski CUP 2023, czyli amatorski turniej w piłkę nożną organizowany przez Powiatowe Zrzeszenie LZS w Piotrkowie Trybunalskim.Zawody zostaną przeprowadzone w formule 5+1 i przeznaczone są dla dorosłych oraz młodzieży 16+. Zgłoszeń przyjmowane będą do 31 lipca za pomocą poczty elektronicznej g.sipa@powiat-piotrkowski.pl lub telefonicznie 44 732 88 45. Na uczestników będą czekały upominki, a także posiłki regeneracyjne. Patronat Honorowy nad wydarzeniem, dofinansowanym z budżetu państwa w ramach Programu Sport dla Wszystkich, objęli: starosta powiatu piotrkowskiego Piotr Wojtysiak oraz wójt gminy Moszczenica Marceli Piekarek.

Czytaj więcej...

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

06.07.2023

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

W dniu 5.07.2023 roku do Urzędu Gminy w Moszczenicy wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica  - Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego. Szczegóły oferty w złączniku.

Czytaj więcej...

Nie żyje Tadeusz Kowara

05.07.2023

Nie żyje Tadeusz Kowara

Tadeusz Kowara zmarł 3 lipca 2023 r. w wieku 77 lat. Odszedł zasłużony radny, społecznik, działacz samorządowy, mąż, tata, dziadek, pradziadek, przyjaciel – zawsze gotowy, by służyć dobrą radą i wsparciem. Śmierć radnego jest ogromną stratą dla naszego samorządu. Z Rodziną i Bliskimi Zmarłego łączymy się w bólu oraz modlitwie. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 6 lipca o godz. 14.00 w kościele pw. św. Benedykta i św. Anny w Srocku. Tadeusza Kowara był radnym Rady Gminy Moszczenica obecnej kadencji oraz kadencji 1998 – 2002 i 2002 – 2006. "Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci" Wisława Szymborska

Czytaj więcej...

Sesja Rady Gminy

29.06.2023

Sesja Rady Gminy

30 czerwca o godzinie 8.30 rozpocznią się nadzwyczajne obrady Rady Gminy. Sesja poświęcona będzie zmianom budżetowym. Szczegółowy porządek obrad TUTAJ. 

Czytaj więcej...

Umowa na remont drogi w Gajkowicach podpisana!

29.06.2023

Umowa na remont drogi w Gajkowicach podpisana!

Wkrótce ruszy gruntowna przebudowa drogi gminnej w Gajkowicach. W ramach zadania wykonawca wymieni nie tylko nawierzchnię, ale i konstrukcję jezdni oraz na nowo postawi mostek. Prace potrwają do jesieni przyszłego roku. W Urzędzie Gminy podpisano już umowę z firmą EL-MOT Józef Znojek, która wygrała przetarg. - Przedmiotem zadania jest wykonanie w trybie "zaprojektuj i wybuduj" prac polegających na przebudowie odcinka o długości ok. 500 mb drogi gminnej nr 110252E relacji Gościmowice Drugie Powęziny – Gajkowice od granic posesji położonej na działce nr ewid. 262 obr. Gajkowice do działki nr ewid. 357/1 obręb Gajkowice (około 20 m za istniejącym obiektem mostowym). Z uwagi na jej zły stan techniczny zostanie wymieniona całkowicie konstrukcja jezdni. Dodatkowo istniejący obiekt mostowy zostanie rozebrany i wykonany nowy – wylicza wójt Marceli Piekarek. Droga zostanie wybudowana w standardzie uwzględniającym obciążenie ruchem. Jezdnia bitumiczna będzie miała szerokość 5 m, z każdej strony wybudowane zostanie pobocze (kruszywo łamane) i wjazdy do posesji z kostki betonowej. Prace mają zakończyć się do 27.10.2024 r. Koszt prac to 3 390 000 zł brutto. 1 353 615,00 zł pokryje dofinansowanie z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Czytaj więcej...

Aktualności

GOPS szuka pracowników

14.02.2019

GOPS szuka pracowników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie poszukuje pracowników na następujące  stanowiska:1. pracownik socjalny - 1 etat, umowa na zastępstwo2. asystent rodziny - 1 etat, umowa o pracę3. opiekun w ośrodku pomocy społecznej, umowa o pracę.Szczegółowe warunki poniżej - w załączonym pliku do pobrania.Na wstępną rozmowę kwalifikacyjną z kierownikiem GOPS należy się umówić telefonicznie - 44 616 95 97.

Czytaj więcej...
HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2021

29.12.2020

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2021

Publikujemy harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2021.Uwaga! Ulega zmianie częstotliwość odbioru odpadów.   Mieszkańców Moszczenicy, Woli Moszczenickiej oraz Rakowa Dużego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na terminy odbiorów odpadów komunalnych, z uwagi na podział ulic   Moszczenica: ul. Cmentarna, Dworcowa, Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 13.01.2021, 10.02.2021, 10.03.2021, 07.04.2021, 21.04.2021, 05.05.2021, 19.05.2021, 02.06.2021, 16.06.2021, 30.06.2021, 14.07.2021, 28.07.2021, 11.08.2021, 25.08.2021, 08.09.2021, 22.09.2021, 06.10.2021, 20.10.2021, 17.11.2021, 15.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 13.01.2021, 10.02.2021, 10.03.2021, 07.04.2021, 05.05.2021, 02.06.2021, 30.06.2021, 28.07.2021, 25.08.2021, 22.09.2021, 20.10.2021, 17.11.2021, 15.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 19.05.2021, 17.11.2021   Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Gościmowice Drugie, Białkowice, Gościmowice Pierwsze, Raciborowice ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 18.01.2021, 15.02.2021, 15.03.2021, 12.04.2021, 26.04.2021, 10.05.2021, 24.05.2021, 07.06.2021, 21.06.2021, 05.07.2021, 19.07.2021, 02.08.2021, 16.08.2021, 30.08.2021, 13.09.2021, 27.09.2021, 11.10.2021, 25.10.2021, 22.11.2021, 20.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 18.01.2021, 15.02.2021, 15.03.2021, 12.04.2021, 10.05.2021, 07.06.2021, 05.07.2021, 02.08.2021, 30.08.2021, 27.09.2021, 25.10.2021, 22.11.2021, 20.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 24.05.2021, 22.11.2021   Gajkowice, Raków, Raków Duży ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 19.01.2021, 16.02.2021, 16.03.2021, 13.04.2021, 27.04.2021, 11.05.2021, 25.05.2021, 08.06.2021, 22.06.2021, 06.07.2021, 20.07.2021, 03.08.2021, 17.08.2021, 31.08.2021, 14.09.2021, 28.09.2021, 12.10.2021, 26.10.2021, 23.11.2021, 21.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 19.01.2021, 16.02.2021, 16.03.2021, 13.04.2021, 11.05.2021, 08.06.2021, 06.07.2021, 03.08.2021, 31.08.2021, 28.09.2021, 26.10.2021, 23.11.2021, 21.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 25.05.2021, 23.11.2021   Daszówka, Jarosty, Karlin, Michałów, Raków Duży ul. Słonecznikowa, Makowa, Migdałowa, Brzozowa, Malinowa, Miodowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 20.01.2021, 17.02.2021, 17.03.2021, 14.04.2021, 28.04.2021, 12.05.2021, 26.05.2021, 09.06.2021, 23.06.2021, 07.07.2021, 21.07.2021, 04.08.2021, 18.08.2021, 01.09.2021, 15.09.2021, 29.09.2021, 13.10.2021, 27.10.2021, 24.11.2021, 22.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 20.01.2021, 17.02.2021, 17.03.2021, 14.04.2021, 12.05.2021, 09.06.2021, 07.07.2021, 04.08.2021, 01.09.2021, 29.09.2021, 27.10.2021, 24.11.2021, 22.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 26.05.2021, 18.11.2021   Rękoraj, Kosów, Sierosław ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 14.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 08.04.2021, 22.04.2021, 06.05.2021, 20.05.2021, 05.06.2021, 17.06.2021, 01.07.2021, 15.07.2021, 29.07.2021, 12.08.2021, 26.08.2021, 09.09.2021, 23.09.2021, 07.10.2021, 21.10.2021, 18.11.2021, 16.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 14.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 08.04.2021, 06.05.2021, 05.06.2021, 01.07.2021, 29.07.2021, 26.08.2021, 23.09.2021, 21.10.2021, 18.11.2021, 16.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 20.05.2021, 09.11.2021   Dąbrówka,  Podolin, Srock ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 21.01.2021, 18.02.2021, 18.03.2021, 01.04.2021, 15.04.2021, 29.04.2021, 13.05.2021, 27.05.2021, 10.06.2021, 24.06.2021, 08.07.2021, 22.07.2021, 05.08.2021, 19.08.2021, 02.09.2021, 16.09.2021, 30.09.2021, 14.10.2021, 28.10.2021, 25.11.2021, 23.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 21.01.2021, 18.02.2021, 18.03.2021, 15.04.2021, 13.05.2021, 10.06.2021, 08.07.2021, 05.08.2021, 02.09.2021, 30.09.2021, 28.11.2021, 25.11.2021, 23.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 27.05.2021, 25.11.2021   Baby, Kiełczówka, Pomyków ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY – 22.01.2021, 19.02.2021, 19.03.2021, 02.04.2021, 16.04.2021, 30.04.2021, 14.05.2021, 28.05.2021, 11.06.2021, 25.06.2021, 09.07.2021, 23.07.2021, 06.08.2021, 20.08.2021, 03.09.2021, 17.09.2021, 01.10.2021, 15.10.2021, 29.10.2021, 26.11.2021, 24.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 22.01.2021, 19.02.2021, 19.03.2021, 16.04.2021, 14.05.2021, 11.06.2021, 09.07.2021, 06.08.2021, 03.09.2021, 01.10.2021, 29.10.2021, 26.11.2021, 24.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 28.05.2021, 08.11.2021   Wola Moszczenicka: ul. Boczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Gazomska, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Piotrkowska, Proszeńska, Rolna, Rzeczna, Smugowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 12.01.2021, 09.02.2021, 09.03.2021, 06.04.2021, 20.04.2021, 04.05.2021, 18.05.2021, 01.06.2021, 15.06.2021, 29.06.2021, 13.07.2021, 27.07.2021, 10.08.2021, 24.08.2021, 07.09.2021, 21.09.2021, 05.10.2021, 19.10.2021, 16.11.2021, 14.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 12.01.2021, 09.02.2021, 09.03.2021, 06.04.2021, 04.05.2021, 01.06.2021, 29.06.2021, 27.07.2021, 24.08.2021, 21.09.2021, 19.10.2021, 16.11.2021, 14.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 18.05.2021, 16.11.2021   Moszczenica: ul. Cegielniana, Fabryczna, Hodowlana, Jaworowa, Kosowska, Nowy Świat, Rzemieślnicza, Spacerowa, Wesoła, Wrzosowa Wola Moszczenicka: ul. Akacjowa, Cicha, Jodłowa, Krzywa, Miodowa, Modrzewiowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Południowa, Plac Włókniarzy, Projektowana, Robotnicza, Słoneczna, Sosnowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 15.01.2021, 12.02.2021, 12.03.2021, 09.04.2021, 23.04.2021, 07.05.2021, 21.05.2021, 04.06.2021, 18.06.2021, 02.07.2021, 16.07.2021, 30.07.2021, 13.08.2021, 27.08.2021, 10.09.2021, 24.09.2021, 08.10.2021, 22.10.2021, 19.11.2021, 17.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 15.01.2021, 12.02.2021, 12.03.2021, 09.04.2021, 07.05.2021, 04.06.2021, 02.07.2021, 30.07.2021, 27.08.2021, 24.09.2021, 22.10.2021, 19.11.2021, 17.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 21.05.2021, 19.11.2021     Miejsca trudno dostępne: Jarosty ul. Łąkowa 15, Jarosty ul. Ustronna 25,  Moszczenica ul. Cegielniana 22, Moszczenica ul. Wolborska 74, Wola Moszczenicka ul. Łąkowa 2 i 3, Raciborowice 32, 33, 34, Rękoraj 98, Rękoraj 99 ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 11.01.2021, 08.02.2021, 08.03.2021, 10.04.2021, 19.04.2021, 08.05.2021, 17.05.2021, 31.05.2021, 14.06.2021, 28.06.2021, 12.07.2021, 26.07.2021, 09.08.2021, 23.08.2021, 06.09.2021, 20.09.2021, 04.10.2021, 18.10.2021, 15.11.2021, 13.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 11.01.2021, 08.02.2021, 08.03.2021, 10.04.2021, 08.05.2021, 31.05.2021, 28.06.2021, 26.07.2021, 23.08.2021, 20.09.2021, 18.10.2021, 15.11.2021, 13.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 17.05.2021, 15.11.2021  

Czytaj więcej...
HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2023

20.12.2022

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2023

MOSZCZENICA: ul. Cmentarna,

Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia

11.01, 08.02, 08.03, 05.04, 27.04, 31.05, 28.06, 26.07, 23.08, 20.09, 18.10, 15.11, 13.12

GAZOMIA NOWA, GAZOMIA STARA, GOŚCIMOWICE PIERWSZE, GOŚCIMOWICE DRUGIE, BIAŁKOWICE, RACIBOROWICE

16.01, 13.02, 13.03, 06.04, 08.05, 05.06, 03.07, 31.07, 28.08, 25.09, 23.10, 20.11, 18.12

WOLA MOSZCZENICKA ul. Boczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Gazomska, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Piotrkowska, Proszeńska, Rolna, Rzeczna, Smugowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona

10.01, 07.02, 07.03, 04.04, 02.05, 30.05, 27.06, 25.07, 22.08, 19.09, 17.10, 14.11, 12.12

DASZÓWKA, JAROSTY, KARLIN, MICHAŁÓW, RAKÓW DUŻY ul. Słonecznikowa, Makowa, Migdałowa, Brzozowa, Malinowa, Miodowa, Jagodowa, Poziomkowa

18.01, 15.02, 15.03, 12.04, 10.05, 07.06, 05.07, 02.08, 30.08, 27.09, 25.10, 22.11, 20.12

RĘKORAJ, KOSÓW, SIEROSŁAW

12.01, 09.02, 09.03, 06.04, 04.05, 01.06, 29.06, 27.07, 24.08, 21.09, 19.10, 16.11, 14.12

DĄBRÓWKA, PODOLIN, SROCK

19.01, 16.02, 16.03, 13.04, 11.05, 06.06, 06.07, 03.08, 31.08, 28.09, 26.10, 23.11, 21.12

BABY, KIEŁCZÓWKA, POMYKÓW

20.01, 17.02, 17.03, 14.04, 12.05, 09.06, 07.07, 04.08, 01.09, 29.09, 27.10, 24.11, 22.12

GAJKOWICE, RAKÓW, RAKÓW DUŻY

17.01, 14.02, 14.03, 11.04, 09.05, 06.06, 04.07, 01.08, 29.08, 26.09, 24.10, 21.11, 19.12

WOLA MOSZCZENICKA ul. Akacjowa, Cicha, Jodłowa, Krzywa, Modrzewiowa, Miodowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Południowa, Projektowana, Robotnicza, Słoneczna, Sosnowa, Włókniarzy, MOSZCZENICA ul. Cegielniana, Dworcowa, Fabryczna, Hodowlana, Jaworowa, Kosowska, Nowy Świat, Rzemieślnicza, Spacerowa, Wesoła, Wrzosowa, 100-lecia Odzyskania Niepodległości

13.01, 10.02, 10.03, 07.04, 05.05, 02.06, 30.06, 28.07, 25.08, 22.09, 20.10, 17.11, 15.12

Czytaj więcej...
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2022 r

20.12.2021

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2022 r.

Mieszkańców Moszczenicy, Woli Moszczenickiej i Rakowa Dużego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na terminy odbiorów odpadów, z uwagi na podział ulic. MOSZCZENICA: ul. Cmentarna, Dworcowa, Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 12.01, 09.02, 09.03, 06.04, 20.04, 04.05, 18.05, 01.06, 15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08, 07.09, 21.09, 05.10, 19.10, 16.11, 14.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 12.01, 09.02, 09.03, 06.04, 04.05, 01.06, 29.06, 27.07, 24.08, 21.09, 19.10, 16.11, 14.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 18.05, 16.11 GAZOMIA NOWA, GAZOMIA STARA, GOŚCIMOWICE PIERWSZE, GOŚCIMOWICE DRUGIE, BIAŁKOWICE, RACIBOROWICE ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 17.01, 14.02, 14.03, 11.04, 25.04, 09.05, 23.05, 06.06, 20.06, 04.07, 18.07, 01.08, 17.08 (ŚRODA), 29.08, 12.09, 26.09, 10.10, 24.10, 21.11, 19.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 17.01, 14.02, 14.03, 11.04, 09.05, 06.06, 04.07, 01.08, 29.08, 26.09, 24.10, 21.11, 19.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 23.05, 21.11 GAJKOWICE, RAKÓW, RAKÓW DUŻY ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 18.01, 15.02, 15.03, 12.04, 26.04, 10.05, 24.05, 07.06, 21.06, 05.07, 19.07, 02.08, 16.08, 30.08, 13.09, 27.09, 11.10, 25.10, 22.11, 20.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 18.01, 15.02, 15.03, 12.04, 10.05, 07.06, 05.07, 02.08, 30.08, 27.09, 25.10, 22.11, 20.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 24.05, 22.11 DASZÓWKA, JAROSTY, KARLIN, MICHAŁÓW, RAKÓW DUŻY ul. Słonecznikowa, Makowa, Migdałowa, Brzozowa, Malinowa, Miodowa, Jagodowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 19.01, 16.02, 16.03, 13.04, 27.04, 11.05, 25.05, 08.06, 22.06, 06.07, 20.07, 03.08, 17.08, 31.08, 14.09, 28.09, 12.10, 26.10, 23.11, 21.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 19.01, 16.02, 16.03, 13.04, 11.05, 08.06, 06.07, 03.08, 31.08, 28.09, 26.10, 23.11, 21.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 25.05, 17.11 RĘKORAJ, KOSÓW, SIEROSŁAW ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 13.01, 10.02, 10.03, 07.04, 21.04, 05.05, 19.05, 02.06, 18.06 (SOBOTA), 30.06, 14.07, 28.07, 11.08, 25.08, 08.09, 22.09, 06.10, 20.10, 17.11, 15.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 13.01, 10.02, 10.03, 07.04, 05.05, 02.06, 30.06, 28.07, 25.08, 22.09, 20.10, 17.11, 15.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 19.05, 08.11 DĄBRÓWKA, PODOLIN, SROCK ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 20.01, 17.02, 17.03, 14.04, 28.04, 12.05, 26.05, 09.06, 23.06, 07.07, 21.07, 04.08, 18.08, 01.09, 15.09, 29.09, 13.10, 27.10, 24.11, 22.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO):  20.01, 17.02, 17.03, 14.04, 12.05, 09.06, 07.07, 04.08, 01.09, 29.09, 27.10, 24.11, 22.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 26.05, 24.11 BABY, KIEŁCZÓWKA, POMYKÓW ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 21.01, 18.02, 18.03, 01.04, 15.04, 29.04, 13.05, 27.05, 10.06, 24.06, 08.07, 22.07, 05.08, 19.08, 02.09, 16.09, 30.09, 14.10, 28.10, 25.11, 23.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO):  21.01, 18.02, 18.03, 15.04, 13.05, 10.06, 08.07, 05.08, 02.09, 30.09, 28.10, 25.11, 23.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 27.05, 07.11 WOLA MOSZCZENICKA ul. Boczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Gazomska, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Piotrkowska, Proszeńska, Rolna, Rzeczna, Smugowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 11.01, 08.02, 08.03, 05.04, 19.04, 07.05 (SOBOTA), 17.05, 31.05, 14.06, 28.06, 12.07, 26.07, 09.08, 23.08, 06.09, 20.09, 04.10, 18.10, 15.11, 13.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 11.01, 08.02, 08.03, 05.04, 07.05 (SOBOTA), 31.05, 28.06, 26.07, 23.08, 20.09, 18.10, 15.11, 13.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 17.05, 15.11 WOLA MOSZCZENICKA ul. Akacjowa, Cicha, Jodłowa, Krzywa, Modrzewiowa, Miodowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Południowa, Projektowana, Robotnicza, Słoneczna, Sosnowa, Włókniarzy, MOSZCZENICA ul. Cegielniana, Fabryczna, Hodowlana, Jaworowa, Kosowska, Nowy Świat, Rzemieślnicza, Spacerowa, Wesoła, Wrzosowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 14.01, 11.02, 11.03, 08.04, 22.04, 06.05, 20.05, 03.06, 17.06, 01.07, 15.07, 29.07, 12.08, 26.08, 09.09, 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 16.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 14.01, 11.02, 11.03, 08.04, 06.05, 03.06, 01.07, 29.07, 26.08, 23.09, 21.10, 18.11, 16.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 20.05, 18.11 MIEJSCA TRUDNO DOSTĘPNE: JAROSTY ul. Łąkowa 15, Jarosty ul. Ustronna 25, Moszczenica ul. Cegielniana 22, Moszczenica ul. Wolborska 74, Wola Moszczenicka ul. Łąkowa 2 i 3, Rękoraj 98 i 99 ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 10.01, 07.02, 07.03, 04.04, 20.04 (ŚRODA), 02.05, 16.05, 30.05, 13.06, 27.06, 11.07, 25.07, 08.08, 22.08, 05.09, 19.09, 03.10, 17.10, 31.10, 14.11, 12.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 10.01, 07.02, 07.03, 04.04, 02.05, 30.05, 27.06, 25.07, 22.08, 19.09, 17.10, 14.11, 12.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 16.05, 14.11

Czytaj więcej...
Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

08.05.2019

Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniem  wójta Marcelego  Piekarka, które dotyczy przyszłości budynku po wygasającym gimnazjum. Oświadczenie jest częścią wywiadu, który ukaże się  w najnowszym wydaniu "Ziemi Piotrkowskiej". Poniżej publikujemy jego treść.***Rada wycofała się z projektu podzielenia szkoły podstawowej w Moszczenicy na dwa budynki. Powodem ma być brak zgody rodziców. Sytuacja jest dość skomplikowana…Marceli Piekarek: Zmiany wprowadzone reformą i ich konsekwencje budziły emocje w naszej gminie od samego początku.  Był strach o miejsca pracy oraz sentyment do budynku, w którym mieściła się dawna „tysiąclatka”. W lutym 2017r., na sesji poświęconej zmianom w oświacie padały głosy, że najwłaściwszym momentem na podjęcie konkretnej decyzji będzie przyszła kadencja. Chodziło o to,  aby przeprowadzić szeroką dyskusję i uwzględnić wnioski wszystkich osób, które mogą zaproponować rozsądne zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum. I tak też się stało. Pojawiały się różne warianty, np. przeniesienia szkoły z Gazomi. Nie zyskały one jednak społecznego poparcia. W końcu w lutym i w marcu zostały podjęte uchwały w sprawie przyznania drugiego budynku  Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki. Mówiły one o  „przekształceniu Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki przy ul. Dworcowej poprzez wskazanie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych”.  I dlaczego ten wariant nie doszedł do skutku? - Złożyło się na to kilka faktów. Po podjęciu przez radę stosownych uchwał, 8 kwietnia br. wystosowałem pismo  do dyrektor  Jolanty Kujawskiej-Wężyk. Pytałem w nim o plan organizacji zajęć w roku szkolnym 2019/2020 z uwzględnieniem podziału na dwa budynki.  Wkrótce potem zostałem zaproszony na zebranie rodziców uczniów SP Moszczenica.  Na spotkaniu ,  w którym uczestniczyło blisko 250 osób  jedna z matek zaprezentowała treść deklaracji imiennej,  w której rodzice mieli określić, do którego budynku uczęszczać będzie ich dziecko w przyszłym roku szkolnym. Nikt z obecnych na sali nie zgłosił nawet najdrobniejszych uwag do projektu tego dokumentu. Po niecałych dwóch tygodniach otrzymałem wyniki tej swoistej ankiety.  Pismem z dnia 23 kwietnia br. dyrektor SP Moszczenica poinformowała mnie,  że nie może zrealizować zapisów uchwał podjętych przez radę gminy. Powodem są deklaracje rodziców uczniów klas 0-8, z których wynika, że „ 93% będzie uczęszczało do budynku przy ul. Dworcowej, a 6% do budynku przy ul. Piotrkowskiej tj. około 35 uczniów z różnych klas.”  1 % rodziców nie zajął stanowiska. W tej sytuacji, gdy zbliżał się ostateczny termin opracowania arkuszy organizacyjnych jednostek,  zwróciłem się do przewodniczącej Rady Gminy Moszczenica o zwołanie sesji nadzwyczajnej, w celu uchylenia uchwał dotyczących lokalizacji szkoły podstawowej w Moszczenicy w dwóch budynkach - w przy ul. Piotrkowskiej i Dworcowej.  Na posiedzeniu 26 kwietnia - stosunkiem głosów:  10 „za”, 2 „przeciwnych”,  2 „wstrzymujących” i  1 osobie nieobecnej  - rada podjęła taką uchwałę.Jednym z argumentów za przyznaniem drugiej lokalizacji była duża liczba uczniów w placówce przy ul. Dworcowej. Nie szkoda, że rodzice nie chcą posyłać dzieci do drugiego budynku ? - Cały czas analizujemy dane demograficzne, a te są niepokojące. W kolejnych rocznikach zmniejsza się liczba dzieci.  W tym roku w szkole przy ul. Dworcowej mamy 27 oddziałów. W kolejnych latach ich liczba będzie sukcesywnie spadać. W  przyszłym roku szkolnym będzie ich 25, w 2020/21 – 23, w 2023/24 już tylko 20. Będziemy musieli się zmierzyć z tym problemem.   Ile rocznie wydajecie na oświatę? - W ubiegłym roku na oświatę wydaliśmy ponad 18 milionów złotych, z czego 5 milionów musimy dołożyć z budżetu gminy – subwencja i dotacje to tylko 13 milionów. Co może stać się z budynkiem po gimnazjum? Pojawiają się różne teorie…Pragnę uciąć te spekulacje. Wielokrotnie otrzymywałem prośby od różnych instytucji,  organizacji, jednostek organizacyjnych, referatów, organizacji społecznych o poprawę warunków lokalowych. Oświadczam, że moją intencją będzie zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum przy ul. Piotrkowskiej tylko i wyłącznie na potrzeby gminy Moszczenica. Może to być np. referat edukacji, biblioteka gminna, pomieszczenie dla harcerzy,  pomieszczenie dla emerytów, rencistów, KGW, GZOZ – rehabilitacja, GOPS lub Urząd Gminy. ---------------------------------------------------------------------------------------------DANE DEMOGRAFICZNE DLA SP MOSZCZENICA Rok szkolny Ilość oddziałów SP Moszczenica Pomieszczenia wolne do zagospodarowania 2019/20 25 2 2020/21 23 4 2021/22 23 4 2022/23 21 6 2023/24 20 7 2024/25 20 7 2025/26 19 8 2026/27 18 9    

Czytaj więcej...
W Moszczenicy ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

06.11.2018

W gminie Moszczenica ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

Na tę inwestycję od dawna czekają mieszkańcy. Prace prowadzone są na odcinku Michałów – Jarosty. To pierwszy z trzech zaplanowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa etapów budowy gazociągu w gminie.  W poniedziałek, 5 listopada w Urzędzie Gminy w Moszczenicy odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami spółki dotyczące całości tej inwestycji. – Od przedstawicieli spółki otrzymaliśmy informacje o kolejnych planach. Przypomnę, że obecnie trwają prace budowlane na odcinku od trasy S8 poprzez Michałów i Jarosty Duże  (ulica Nowa do terenów dawnej huty). Odcinek od Jarost do Kosowa jest obecnie na etapie prac projektowych i od terminu ich zakończenia zależeć będzie termin rozpoczęcia prac budowlanych. Polska Spółka Gazownictwa już ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla trzeciego – ostatniego etapu – od Kosowa do Woli Moszczenickiej i Moszczenicy. To bardzo dobre dla nas informacje  – cieszy się wójt Marceli Piekarek, który nie ukrywa, że cała inwestycja może potrwać nawet kilka lat. – Przetargi zostały ogłoszone i proces inwestycyjny trwa, a to jest najważniejsze. Pierwszy etap budowy gazociągu na odcinku Michałów – Jarosty ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Gazociąg ma powstać także na terenie Rakowa. Z informacji jakie otrzymali mieszkańcy posesji położonych przy ul. Głównej , inwestor czyli Polska Spółka Gazownictwa poinformował, że gazociąg ma powstać w przeciągu trzech lat do podpisania umów z indywidualnymi odbiorcami.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka