Nowa siedziba, nowe plany

06.03.2023

Nowa siedziba, nowe plany

Działają już ponad dwie dekady. Początki były skromne, ale teraz doczekali się własnej siedziby z prawdziwego zdarzenia. Mają plany i wiele pomysłów do realizacji. Moszczenickie koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów przejęło dawne pomieszczenia Gminnej Biblioteki Publicznej, która przeniosła się już do budynku przy ul. Piotrkowskiej 13. Zarząd koła tworzą trzy energiczne kobiety: Teresa Korytkowska – przewodnicząca, Anna Ossowska – skarbnik, Marianna Rybak - sekretarz, które nie boją się pracy i potrafią skupić wokół siebie wielu ludzi dobrej woli. PZERiI Koło w Moszczenicy działa już ponad 21 lat. Od 2010 roku skład zarządu jest taki sam: przewodniczącą jest Teresa Korytkowska, skarbnikiem Anna Ossowska, natomiast funkcje sekretarza pełni Marianna Rybak. - Początki były skromne – wspomina Teresa Korytkowska. Pomieszczenie było przy GOKiS było niewielkie i brakowało wyposażenia. Panie pukały do każdych drzwi. Pomagali wszyscy. Urząd gminy, starostwo, prywatni przedsiębiorcy a także ksiądz proboszcz. - Napisałyśmy pismo m.in. do Centrum IKEA o wsparcie. Otrzymaliśmy 2 stoły, 7 krzeseł, talerze, sztućce, garnki oraz szklanki. Od proboszcza Parafii w Moszczenicy nasze koło dostało kuchenkę gazową i zmywarkę. Butlę z gazem do kuchenki dostałyśmy od prywatniej firmy – dodaje Anna Ossowska. Koło skupiało coraz większe grono, dlatego panie walczyły o kolejne meble. Szukały wszędzie. Tym po raz kolejny pomocny okazał się Gminny Ośrodek Kultury. Stare stoły wycofane już z użytku przez GOKiS zostały odremontowane dzięki pracy panów: Adam Olczyka, Mirosława Kopańskiego,Władysława Wudarczyka. Dzięki pomocy Piotra Wojtysiaka, wówczas wicestarosty do siedziby PZERiI trafiło 25 krzeseł. Z każdym rokiem rosła liczba członków i sympatyków koła, dlatego we wrześniu 2020 r. zarząd PZERiI Koło w Moszczenicy wystosował pismo do wójta Marcelego Piekarka o przyznanie im pomieszczenia po bibliotece. - Już wtedy – wspólnie z dyrektorem Włodzimierzem Kaźmierczakiem, postanowiliśmy, że przychylimy się do tej prośby. Koło prężnie działa, dlatego wiedzieliśmy, że to miejsce zostanie dobrze zagospodarowane i wykorzystane - mówi wójt Marceli Piekarek. Gdy tylko cały księgozbiór trafił na nowe miejsce można było pomyśleć o przekazaniu pomieszczeń. Przenosiny rozpoczęły się w listopadzie ubiegłego roku. Gmina pomogła również zagospodarować nową kuchnie. Do klubu trafiła część mebli i wyposażenia z kuchni po dawnym gimnazjum. Przenosinami i urządzaniem nowej siedziby zajęli się Jan Rogowski, Bogdan Świątek, Andrzej Pełka oraz panie z zarządu: Anna Ossowska,Teresa Korytkowska i Marianna Rybak. Uroczyste otwarcie odbyło się pod koniec stycznia. - Inauguracja zgromadziła ponad 40 członków i sympatyków klubu oraz zaproszonych gości. Na nasze zaproszenie odpowiedzieli m.in. wicestarosta Dariusz Magacz, wójt gminy Marceli Piekarek, przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska, dyrektor GOKiS Włodzimierz Kaźmierczak, proboszcz tutejszej parafii ks. Władysław Paś oraz wikariusz ks. Jakub Konwaluk. Naszą nową siedzibę podczas Zabawy Ostatkowej odwiedziły też władze Oddziału Okręgowego w Piotrkowie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział - przewodnicząca Regina Stefańska oraz sekretarz Marianna Grabowska – opowiada Teresa Korytkowska. Panie nie ukrywają, że mają wiele planów aktywizacji seniorów. Zorganizowały m.in. zakończenie karnawału, na którym bawiło się blisko 50 osób. Oprócz rozrywki chcą również edukować. - Jako koło chcielibyśmy w przyszłości nawiązać współpracę z organizacjami lub instytucjami, które mogłoby zorganizować dla naszych seniorów darmowe pokazy lub prelekcje dotyczące np. zdrowego żywienia, kosmetologii, ćwiczeń relaksacyjnych, obsługi komputera czy bezpieczeństwa w sieci. Mamy nadzieję, że uda nam się nawiązać owocną współpracę, dlatego już dziś zachęcamy do kontaktu – zaprasza Anna Ossowska. Moszczenickie koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów ma swoją siedzibę przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy. Adres: ul. 100-lecia Odzyskania Niepodległości 2.

Czytaj więcej...

Bezpłatne szkolenia dla KGW i podmotów ekonomii społecznej

06.03.2023

Bezpłatne szkolenia dla KGW i podmotów ekonomii społecznej

Wydarzenie odbędzie się pod patronatem Starosty Piotrkowskiego Piotra Wojtysiaka.

Czytaj więcej...

III Memoriał im. Krzysztofa Sławskiego w halowej piłce nożnej chłopców

06.03.2023

III Memoriał im. Krzysztofa Sławskiego w halowej piłce nożnej chłopców

W dniu 4 marca 2023 r. w Gminno-Szkolnej Hali Sportowej w Moszczenicy odbył się III Memoriał im. Krzysztofa Sławskiego w halowej piłce nożnej chłopców. W rywalizacji udział wzięło 6 drużyn rocznika 2014 i młodsi: Akademia Sportu w Będkowie, UKS CONCORDIA 1909 Piotrków Trybunalski, UKS PIOTRCOVIA Piotrków Trybunalski, UKS ORLIK Ujazd oraz dwie drużyny gospodarza GLKS WŁÓKNIARZ I Moszczenica i GLKS WŁÓKNIARZ II Moszczenica. Podobnie jak we wcześniejszych edycjach turnieju, nie była prowadzona klasyfikacja punktowa, najważniejsza była dobra zabawa. Wszystkim drużynom należą się ogromne brawa za walkę oraz dostarczenie wielu pozytywnych emocji. Byliśmy świadkami wspaniałej rywalizacji, ogromnego zaangażowania i woli walki. Nagrody oraz medale uczestnikom wręczyli: wdowa po zmarłym Krzysztofie Sławskim – Monika wraz z córka Olą, członek zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej oraz wiceprezydent Piotrkowa Trybunalskiego Andrzej Kacperek, przewodnicząca Rady Gminy Moszczenica Małgorzata Domańska oraz kierownik Delegatury Łódzkiego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim Stanisław Sipa. Organizatorami turnieju byli: GLKS WŁÓKNIARZ Moszczenicy, Urząd Gminy w Moszczenicy oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy. Patronat nad turniejem objął Łódzki Związek Piłki Nożnej.(mat. ŁZPN)

Czytaj więcej...

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach

02.03.2023

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach

Informacja Wójta Gminy Moszczenica o naborze wniosków o udzielenie dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Moszczenica 1. Wnioski o udzielenie dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Moszczenica należy składać w terminie od dnia 03 marca 2023 r. do dnia 10 marca 2023 r. Za datę złożenia wniosku o udzielenie dotacji uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu Gminy Moszczenica. 2. Wnioski złożone z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust. 1 nie będą rozpatrywane. 3. O udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Moszczenica mogą ubiegać się osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. 4. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane może obejmować następujące nakłady konieczne: 1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich; 2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych; 3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej; 4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich; 5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego; 6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz; 7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku; 8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku; 9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki; 10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności; 11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych; 12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności; 13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; 14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych; 15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu; 16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15; 17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej. 5. Dotacja może być udzielona w wysokości 98% wartości inwestycji określonej w pkt 13 ppkt 8, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5. 6. W przypadku gdy wartość ostateczna zadania inwestycyjnego będzie wyższa niż jej wartość przewidywana – określona w pkt 13 ppkt 8, wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia różnicy pomiędzy wartością przewidywaną a wartością ostateczną, zwiększając tym samym udział własny w sfinansowaniu zadania inwestycyjnego. 7. W przypadku, gdy ostateczna wartość zadania inwestycyjnego będzie niższa niż jej wartość przewidywana – określona pkt 13 ppkt 8, kwota dotacji wynosi 98% w stosunku do ostatecznej wartości inwestycji. 8. Warunkiem ubiegania się o dotację i udzielenia dotacji jest posiadanie przez wnioskodawcę wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego w wysokości 2% wartości inwestycji określonej w pkt 13 ppkt 8. 9. Dotacja może być udzielona wyłącznie na realizację zadań inwestycyjnych, dla których na dzień udzielenia dotacji nie ogłoszono postępowań mających na celu wyłonienie wykonawcy lub wykonawców. 10. Wnioskodawca może złożyć wniosek o udzielenie dotacji w jednej z trzech kategorii: 1) do 150 000 złotych; 2) do 500 000 złotych; 3) do 3 500 000 złotych. 11. Wnioskodawcy, dla których uzyskanie dotacji stanowi pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, zobowiązani są dołączyć do wniosku: 1) wszystkie zaświadczenia albo oświadczenia oraz informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 oraz z 2022 r. poz. 807); 2) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. poz. 311, z 2013 r. poz. 276 oraz z 2014 r. poz. 1543). 12. Wnioskodawcy, dla których uzyskanie dotacji stanowi pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym oraz rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury, zobowiązani są dołączyć do wniosku: 1) wszystkie zaświadczenia albo oświadczenia oraz informacje, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej; 2) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. poz. 810). 13. Udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu wniosku o udzielenie dotacji, który winien zawierać: 1) dane wnioskodawcy (nazwę i adres wnioskodawcy, REGON, NIP, adres do korespondencji i e-mail); 2) dane personalne osoby upoważnionej do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail); 3) wskazanie zabytku, którego wniosek dotyczy, z uwzględnieniem miejsca jego położenia; 4) wskazanie tytułu prawnego do zabytku; 5) nazwę i opis inwestycji – określenie zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, które wnioskodawca planuje wykonać; 6) przewidywany okres realizacji inwestycji; 7) przewidywany termin zakończenia inwestycji; 8) przewidywaną wartość inwestycji (w PLN); 9) wskazanie kwoty udziału własnego (w PLN); 10) procentowy udział własny wnioskodawcy w realizacji inwestycji; 11) kwotę wnioskowanych środków (w PLN); 12) zaświadczenia albo oświadczenia i informacje, o których mowa w § 1 ust. 9 i 10 o ile dotyczą wnioskodawcy; 13) oświadczenie wnioskodawcy o wpisie zabytku do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 lub ewidencji zabytków wskazanej w art. 22  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 14. Jeżeli wniosek o udzielenie dotacji nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 1, Wnioskodawca zostanie wezwany do jego poprawienia/uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego do usunięcia braków wniosek podlega odrzuceniu. 15. Przy udzielaniu dotacji uwzględnia się następujące kryteria: 1) stan zachowania obiektu i konieczność zapewnienia ochrony substancji zabytkowej; 2) dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów; 3) promowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Moszczenica. 16. Wnioski należy składać na druku, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia dotyczącego przedmiotowego naboru wniosków. Wnioski należy składać w formie papierowej, osobiście w Urzędzie Gminy Moszczenica – Moszczenica, ul. Kosowska 1 w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Moszczenica, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica. Druk wniosku jest dostępny pod adresem internetowym http://ug.moszczenica.eu Urzędu Gminy Moszczenica. 17. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z założeniami Programu: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/ https://www.gov.pl/web/premier/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze - Głowny Księgowy

01.03.2023

Ogłoszenie o naborze - Główny Księgowy

Wójt gminy Moszczenica ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Główny Księgowy. Oferowane zatrudnienie obejmuje okres od 1 kwietnia 2023 r. i dotyczy pełnego wymiaru pracy.Szczegółowe wymagania i zakres obowiązków w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Moszczenica i znajduje się pod linkiem: https://bip.moszczenica.eu/groups/details/1362/2023-rok .

Czytaj więcej...

III Turniej im. Krzysztofa Sławskiego w halowej piłce nożnej

28.02.2023

III Turniej im. Krzysztofa Sławskiego w halowej piłce nożnej

W najbliższą sobotę, 4 marca 2023 r. zapraszamy do hali sportowej w Moszczenicy na III Turniej im. Krzysztofa Sławskiego w halowej piłce nożnej chłopców rocznik 2014 i młodsi. Początek turnieju o godz. 10:00.  Krzysztof Sławski to m.in. wieloletni działacz Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim oraz GLKS Włókniarz Moszczenica. Od 1989 roku był społecznie pracującym działaczem Włókniarza Moszczenica. W klubie pełnił rolę kierownika drużyn młodzieżowych, później był członkiem zarządu, sekretarzem klubu oraz członkiem Komisji Rewizyjnej. Czynnie udzielał się w pracach na rzecz Okręgu piotrkowskiego. Wiele lat pracował w Wydziale Gier OZPN Piotrków. Za zaangażowanie oraz działalność w piłce nożnej był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany. W 2016 roku za swoją społeczną pracę został uhonorowany jednym z najwyższych wyróżnień piłkarskich – Srebrną Honorową Odznaką Polskiego Związku Piłki Nożnej. Kierownictwo Łódzkiego Związku Piłki Nożnej doceniając jego fachowość i obiektywizm przyjęło go w skład, jakże prestiżowej i ważnej Komisji Odwoławczej ŁZPN. Niemal do ostatnich chwil swojego życia brał udział w posiedzeniach komisji i wydziałów godnie reprezentując zwłaszcza piłkę nożną dzieci i młodzieży. Krzysztof Sławski zmarł w wieku zaledwie 46 lat. Organizatorami turnieju są Zarząd Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „WŁÓKNIARZ” Moszczenica oraz gmina Moszczenica. Patronat nad turniejem objął Łódzki Związek Piłki Nożnej.

Czytaj więcej...

Komunikat WIORiN

27.02.2023

Komunikat WIORiN

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi ostrzega przed ogłoszeniami związanymi z obrotem sadzeniakami ziemniaka niewiadomego pochodzenia. Zakup materiału, którego pochodzenie nie jest znane, niesie za sobą możliwość wprowadznia do gospodarstwa materiału porażonego przez agrofagi kwarantannowe podlegające obowiązkowi zwalczania, w tym m. in. przez śluzaka ziemniaka Ralstonia solanacearum oraz bakterię Clavibacter sepedonicus, sprawcę choroby kwarantannowej - bakteriozy pierścieniowej ziemniaka. Jest to choroba przechowalnicza, która łatwo rozprzestrzenia się zarówno w warunkach przechowywania, jak i później na polu po wysadzeniu sadzeniaków ziemniaka, przez co stwarza bardzo wysokie zagrożenie fitosanitarne. Użycie materiału niewiadomego pochodzenia, może wiązać się z następującymi konsekwencjami: 1 – ograniczenie lub brak możliwości sprzedaży porażonych bulw oraz innych ziemniaków uprawianych w gospodarstwie; 2 - straty jakościowe i ilościowe plonu; 3 - decyzja administracyjna o zakazie produkcji ziemniaków na porażonym polu; 4 - brak możliwości uzyskania dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego. Szczególnie prosimy o zwrócenie uwagi na sprzedaż ziemniaków kierowanych bezpośrednio do Sołtysów, z dowozem na miejsce i w bardzo atrakcyjnych cenach. Prosimy o przekazanie powyższej informacji osobom zainteresowanym. W przypadku ujawnienia podejrzanych ogłoszeń uprzejmie prosimy o kontakt z WIORIN w Łodzi, oddział Piotrków, ul. Dworska13, telefonicznie pod numerami: tel. 44 646-73-54, 44 646-68-62 lub pocztą elektroniczną – adres email d-piotrkow-trybunalski@piorin.gov.pl.

Czytaj więcej...

Koncert z okazji Dnia Kobiet

27.02.2023

Koncert z okazji Dnia Kobiet

7 marca 2023 r. zapraszamy na wyjątkowy koncert z okazji Dnia Kobiet.W tym roku wystąpi dla pań Sławomir Malinowski - wokalista i instrumentalista.Od ponad 20 lat to lider jednego z najpopularniejszych zespołów folkowych REDLIN, związany z polską oraz zagraniczną sceną muzyczną. Uczestnik ogólnopolskich festiwali, programów telewizyjnych i radiowych.Od roku ponad występuje ze swoim solowym projektem „Bądź moim natchnieniem...”. To swoisty muzyczny stand-up, który łączy w sobie anegdoty, humor i opowieści o relacjach damsko-męskich oraz historie z życia gwiazd światowej sceny. Wszystko okraszone wielkimi przebojami artystów takich jak: Zbigniew Wodecki, Andrzej Zaucha, Frank Sinatra, Krzysztof Krawczyk czy Jan Kiepura.Początek koncertu o godz. 17:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy.- Zapraszamy na ponad godzinne spotkanie z muzyką i humorem, które na bardzo długo pozostaje w państwa pamięci - zachęca dyrektor GOKiS Włodzimierz Kaźmierczak. 

Czytaj więcej...

Dotacje na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych

20.02.2023

Dotacje na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił nabór wniosków o przyznanie dotacji dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych. Nabór wniosków trwa od 06.02. 2023r. do 31.03. 2023r. lub do wyczerpania zapasów. Nazwa programu: Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie województwa łódzkiego na 2023 rok. Cel zadania:  Celem programu jest poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu wybudowanie przyłączy kanalizacyjnych. Pula środków do rozdysponowania:  1.500.000,00 zł. Forma i intensywność dofinansowania: dotacja, 80 % kosztów kwalifikowanych zadania jednak nie więcej niż 4 000 zł. Wnioski należy składać bezpośrednio do Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wersji papierowej. Adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ul. Dubois 118 93-465 Łódź Zachęcamy Państwa do kontaktu z Funduszem za pomocą poczty elektronicznej: fundusz@wfosigw.lodz.pl , lub pod nr telefonu 42 207 14 80.  

Czytaj więcej...

Sesja Rady Gminy Moszczenica

22.02.2023

Sesja Rady Gminy Moszczenica

23 lutego  2023 roku  po raz kolejny obradować będą radni. Podczas tej sesji omawiane będą sprawy m.in. związane ze zmianami w budżecie gminy i Wieloletnią Prognozą Finansową 2022 - 2032 oraz odwołaniem skarbnika gminy. Początek obrad o godzinie 9.00 w sali obrad Rady Gminy w budynku przy ul. Piotrkowskiej Szczegółowy porządek obrad TUTAJ

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie IMGW o silnych wiatrach

20.02.2023

Ostrzeżenie IMGW o silnych wiatrach

Instytut Meteorologi i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dla powiatu piotrkowskiego.

Czytaj więcej...

Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków

20.02.2023

Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił nabór wniosków o przyznanie dotacji dla osób fizycznych na przedsięwzięcia w zakresie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków. Nabór wniosków trwa od 06.02. 2023r. do 31.03. 2023r. lub do wyczerpania zapasów. Nazwa programu: Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie województwa łódzkiego na 2023 rok. Cel zadania: Wspomaganie gospodarki ściekowej województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie realizacji przez osoby fizyczne zadań polegających na wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 5 m3/d, w celu umożliwienia oczyszczenia ścieków socjalno-bytowych na terenach, dla których nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Pula środków do rozdysponowania: 1.500.000,00 zł. Forma i intensywność dofinansowania: dotacja do 50 % kosztów kwalifikowanych zadania nie więcej niż 7.000,00 zł. Wnioski należy składać bezpośrednio do Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wersji papierowej. Adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ul. Dubois 118 93-465 Łódź Zachęcamy Państwa do kontaktu z Funduszem za pomocą poczty elektronicznej: fundusz@wfosigw.lodz.pl lub pod nr telefonu 42 207 14 80       

Czytaj więcej...

Działaj lokalnie – skorzystaj z pomocy ogólnopolskiej akcji Masz Głos!

20.02.2023

Działaj lokalnie – skorzystaj z pomocy ogólnopolskiej akcji Masz Głos!

Od 21 lutego do 5 marca 2023 trwają zapisy do ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Do akcji mogą zgłaszać się organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców, zwłaszcza pochodzące z małych miejscowości i na początku swojej działalności, które w ciągu tego roku chcą zrobić coś dobrego dla swojej społeczności lokalnej. Akcja Masz Głos pomaga społecznikom zrealizować działania we współpracy z władzami samorządowymi i mieszkańcami – pod tym względem jest unikatowa w skali Polski. Chodzi w niej o to, żeby i mieszkańcy, i władze poczuli się współodpowiedzialni za swoją gminę. Jakie działania wspiera akcja Aby dołączyć do grona uczestników tegorocznej edycji akcji Masz Głos należy do 5 marca wypełnić formularz zgłoszeniowy. W drugim etapie odbywa się rozmowa telefoniczna z koordynatorem. Liczba miejsc jest ograniczona. O wynikach rekrutacji zgłaszający się zostaną poinformowani do 13 marca przez stronę internetową akcji Masz Głos. Wsparcie dla uczestników Grupy i organizacje przyjęte do akcji rozpoczną 10-miesięczną pracę nad realizacją swojego pomysłu. Otrzymają bezpłatne wsparcie w postaci: stałej współpracy i doradztwa ze strony doświadczonego koordynatora, pomocy prawnej, możliwość udziału w szkoleniach stacjonarnych i online oraz wizytach studyjnych do miejsc, w których wzorowo działają tandemy mieszkańców i władz, złożonych z uczestników akcji Masz Głos i Pracowni Samorządowej np. w Kluczborku, Krakowie, Olecku, możliwość otrzymania mikrograntu na działania (600 zł), konsultacji przy działaniach promocyjnych i komunikacyjnych, szansy na nagrodę Super Samorząd i Super Głos, których wręczenie kończy każdą edycję akcji. Zapisz się do akcji Masz Głos! Zgłoszenia do 5 marca 2023 przez stronę: https://www.maszglos.pl/zapisz-sie/

Czytaj więcej...

Będzie silnie wiało! Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina

18.02.2023

Będzie silnie wiało! Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina o zabezpieczeniu obiektów

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przez najbliższe doby cała Polska znajdzie się pod wpływem bardzo silnego wiatru, a miejscami nawet huraganu. Tym gwałtownym zjawiskom meteorologicznym mogą towarzyszyć równie gwałtowne opady śniegu i deszczu. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że szczególnie w takim czasie, właściciele i zarządcy obiektów budowlanych, mają obowiązek, zgodnie z przepisami art. 61 pkt 2 Prawa budowlanego, zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływających na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie  przed silnym wiatrem dla powiatu piotrkowskiego.Wiac może do 80 km/h.

Czytaj więcej...

1,3 mliona złotych dotacji dla Moszczenicy

15.02.2023

1,3 mliona złotych dotacji dla Moszczenicy

1 353 615 zł  trafi do budżetu gminy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pieniądze zostaną przeznaczone na przebudowę odcinka drogi w Gajkowicach. - Jesteśmy wdzięczni, że nasza gmina znalazła się na liście beneficjentów. Pieniądze posłużą dalszej rozbudowie infrastruktury drogowej - podkreśla wójt Marceli Piekarek.Symboliczne czeki przekazał samorządowcom marszałek senior Antoni Macierewicz. Na specjalnej konferencji prasowej Moszczenicę reprezentowała Agata Biesaga, sekretarz gminy.(foto epiotrkow.pl)

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie IMGW

17.02.2023

Ostrzeżenie IMGW o silnych wiatrach

Instytut Meteorologi i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dla powiatu piotrkowskiego.

Czytaj więcej...

OSP Moszczenica najlepsza w powiecie piotrkowskim

15.02.2023

OSP Moszczenica najlepsza w powiecie piotrkowskim

Drużyna OSP Moszczenica wywalczyła mistrzostwo powiatu piotrkowskiego w halowej piłce nożnej strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych, które rozegrane zostały 12.02.2023r. w hali sportowej w Moszczenicy.W meczu finałowym OSP Moszczenica pokonała OSP Bogusławice 3:1. Trzecie miejsce w turnieju wywalczyli ubiegłoroczni mistrzowie powiatu OSP Kosów, którzy w małym finale pokonali druhów z OSP Bąkowa Góra po rzutach karnych 3:2. W regulaminowym czasie padł remis 0:0. W zawodach rywalizowało 8 jednostek OSP z terenu powiatu piotrkowskiego.Najlepszym bramkarzem turnieju wybrany został Adrian Piłat z OSP Kosów a królem strzelców został Damian Głowacki z OSP Moszczenica autor 9 trafień.W zwycięskiej drużynie grali: Bartosz Jachymski, Jakub Domański, Piotr Kędra, Adam Kaźmierczak, Damian Głowacki, Sławomir Kanciak, Daniel Olejnik, Nikodem Kilian i Marcin Staniaszek.OSP Moszczenica reprezentować będzie naszą gminę i powiat na mistrzostwach wojewódzkich, które rozegrane zostaną 26 marca w Zduńskiej Woli. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno kibiców, jak i zaproszonych gości. Zmagania strażaków na boisku obserwowali m.in.: poseł na Sejm - Grzegorz Lorek, starosta powiatu piotrkowskiego - Piotr Wojtysiak, wicestarosta powiatu piotrkowskiego - Dariusz Magacz, komendant KM PSP w Piotrkowie Tryb. - st. bryg. Paweł Dela, wiceprezes zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej - Stanisław Sipa, prezes zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP - dh. Tadeusz Karcz, wójt gminy Moszczenica – Marceli Piekarek, prezes zarządu Gminnego ZOSP RP – dh Andrzej Dróżdż oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy – Włodzimierz Kaźmierczak.Galeria z turnieju na stronie GOKiS w Moszczenicy.wk/foto FB powiat piotrkowski

Czytaj więcej...

27.02.2023

Odbiór, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Gminy Moszczenica

                                    Gmina Moszczenica pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych w ramach dotacji z dziedziny „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi”. Na realizację zadania pn. „Odbiór, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Gminy Moszczenica” została przyznana decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi poprzez podjęcie uchwały nr 17886/2022 dotacja w kwocie 58 500,00 zł. Dzięki dofinansowaniu gmina Moszczenica może zrefundować poniesione w 2022 roku koszty odbioru i utylizacji azbestu w ilości 177,015 Mg. Wyroby azbestowe zostały odebrane przez przedsiębiorstwo GREENLAND TECHNOLOGY z siedzibą w Warszawie z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, a następnie przekazane na składowisko. Całkowita wartość zadania wyniosła 64 999,91 zł. Projekt dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji w wysokości 58 500,00 zł. WFOŚiGW w Łodzi: https://www.wfosigw.lodz.pl/

Czytaj więcej...

Spotkanie z prawnikiem

14.02.2023

Spotkanie informacyjne

23 lutego w Gminnym Ośrodeku Kultury i Sportu w Moszczenicy odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjne, poświęcone ochronie majątku i zarządzaniu finansami. Szczegóły na plakacie. 

Czytaj więcej...

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej - inwentaryzacja

10.02.2023

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej - zgłoś się do projektu

Gmina Moszczenica zamierza ubiegać się o środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Warunkiem do złożenia wniosku jest posiadanie inwentaryzacji odpadów z działalności rolniczej tj. folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi do 500 zł za tonę. Jeżeli cena odbioru odpadów zgodnie z wynikiem przetargu będzie wyższa niż kwota dofinansowania, różnicę pokryją rolnicy. Prosimy zainteresowanych rolników o możliwie dokładne oszacowanie masy poszczególnych odpadów na dzień 30.04.2023 r. i zgłoszenie do Urzędu Gminy pokój nr 10 lub pod nr tel. 44 616 96 25 wew. 133 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.02.2023 r.

Czytaj więcej...

Aktualności

GOPS szuka pracowników

14.02.2019

GOPS szuka pracowników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie poszukuje pracowników na następujące  stanowiska:1. pracownik socjalny - 1 etat, umowa na zastępstwo2. asystent rodziny - 1 etat, umowa o pracę3. opiekun w ośrodku pomocy społecznej, umowa o pracę.Szczegółowe warunki poniżej - w załączonym pliku do pobrania.Na wstępną rozmowę kwalifikacyjną z kierownikiem GOPS należy się umówić telefonicznie - 44 616 95 97.

Czytaj więcej...
HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2021

29.12.2020

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2021

Publikujemy harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2021.Uwaga! Ulega zmianie częstotliwość odbioru odpadów.   Mieszkańców Moszczenicy, Woli Moszczenickiej oraz Rakowa Dużego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na terminy odbiorów odpadów komunalnych, z uwagi na podział ulic   Moszczenica: ul. Cmentarna, Dworcowa, Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 13.01.2021, 10.02.2021, 10.03.2021, 07.04.2021, 21.04.2021, 05.05.2021, 19.05.2021, 02.06.2021, 16.06.2021, 30.06.2021, 14.07.2021, 28.07.2021, 11.08.2021, 25.08.2021, 08.09.2021, 22.09.2021, 06.10.2021, 20.10.2021, 17.11.2021, 15.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 13.01.2021, 10.02.2021, 10.03.2021, 07.04.2021, 05.05.2021, 02.06.2021, 30.06.2021, 28.07.2021, 25.08.2021, 22.09.2021, 20.10.2021, 17.11.2021, 15.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 19.05.2021, 17.11.2021   Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Gościmowice Drugie, Białkowice, Gościmowice Pierwsze, Raciborowice ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 18.01.2021, 15.02.2021, 15.03.2021, 12.04.2021, 26.04.2021, 10.05.2021, 24.05.2021, 07.06.2021, 21.06.2021, 05.07.2021, 19.07.2021, 02.08.2021, 16.08.2021, 30.08.2021, 13.09.2021, 27.09.2021, 11.10.2021, 25.10.2021, 22.11.2021, 20.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 18.01.2021, 15.02.2021, 15.03.2021, 12.04.2021, 10.05.2021, 07.06.2021, 05.07.2021, 02.08.2021, 30.08.2021, 27.09.2021, 25.10.2021, 22.11.2021, 20.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 24.05.2021, 22.11.2021   Gajkowice, Raków, Raków Duży ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 19.01.2021, 16.02.2021, 16.03.2021, 13.04.2021, 27.04.2021, 11.05.2021, 25.05.2021, 08.06.2021, 22.06.2021, 06.07.2021, 20.07.2021, 03.08.2021, 17.08.2021, 31.08.2021, 14.09.2021, 28.09.2021, 12.10.2021, 26.10.2021, 23.11.2021, 21.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 19.01.2021, 16.02.2021, 16.03.2021, 13.04.2021, 11.05.2021, 08.06.2021, 06.07.2021, 03.08.2021, 31.08.2021, 28.09.2021, 26.10.2021, 23.11.2021, 21.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 25.05.2021, 23.11.2021   Daszówka, Jarosty, Karlin, Michałów, Raków Duży ul. Słonecznikowa, Makowa, Migdałowa, Brzozowa, Malinowa, Miodowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 20.01.2021, 17.02.2021, 17.03.2021, 14.04.2021, 28.04.2021, 12.05.2021, 26.05.2021, 09.06.2021, 23.06.2021, 07.07.2021, 21.07.2021, 04.08.2021, 18.08.2021, 01.09.2021, 15.09.2021, 29.09.2021, 13.10.2021, 27.10.2021, 24.11.2021, 22.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 20.01.2021, 17.02.2021, 17.03.2021, 14.04.2021, 12.05.2021, 09.06.2021, 07.07.2021, 04.08.2021, 01.09.2021, 29.09.2021, 27.10.2021, 24.11.2021, 22.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 26.05.2021, 18.11.2021   Rękoraj, Kosów, Sierosław ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 14.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 08.04.2021, 22.04.2021, 06.05.2021, 20.05.2021, 05.06.2021, 17.06.2021, 01.07.2021, 15.07.2021, 29.07.2021, 12.08.2021, 26.08.2021, 09.09.2021, 23.09.2021, 07.10.2021, 21.10.2021, 18.11.2021, 16.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 14.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 08.04.2021, 06.05.2021, 05.06.2021, 01.07.2021, 29.07.2021, 26.08.2021, 23.09.2021, 21.10.2021, 18.11.2021, 16.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 20.05.2021, 09.11.2021   Dąbrówka,  Podolin, Srock ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 21.01.2021, 18.02.2021, 18.03.2021, 01.04.2021, 15.04.2021, 29.04.2021, 13.05.2021, 27.05.2021, 10.06.2021, 24.06.2021, 08.07.2021, 22.07.2021, 05.08.2021, 19.08.2021, 02.09.2021, 16.09.2021, 30.09.2021, 14.10.2021, 28.10.2021, 25.11.2021, 23.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 21.01.2021, 18.02.2021, 18.03.2021, 15.04.2021, 13.05.2021, 10.06.2021, 08.07.2021, 05.08.2021, 02.09.2021, 30.09.2021, 28.11.2021, 25.11.2021, 23.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 27.05.2021, 25.11.2021   Baby, Kiełczówka, Pomyków ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY – 22.01.2021, 19.02.2021, 19.03.2021, 02.04.2021, 16.04.2021, 30.04.2021, 14.05.2021, 28.05.2021, 11.06.2021, 25.06.2021, 09.07.2021, 23.07.2021, 06.08.2021, 20.08.2021, 03.09.2021, 17.09.2021, 01.10.2021, 15.10.2021, 29.10.2021, 26.11.2021, 24.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 22.01.2021, 19.02.2021, 19.03.2021, 16.04.2021, 14.05.2021, 11.06.2021, 09.07.2021, 06.08.2021, 03.09.2021, 01.10.2021, 29.10.2021, 26.11.2021, 24.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 28.05.2021, 08.11.2021   Wola Moszczenicka: ul. Boczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Gazomska, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Piotrkowska, Proszeńska, Rolna, Rzeczna, Smugowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 12.01.2021, 09.02.2021, 09.03.2021, 06.04.2021, 20.04.2021, 04.05.2021, 18.05.2021, 01.06.2021, 15.06.2021, 29.06.2021, 13.07.2021, 27.07.2021, 10.08.2021, 24.08.2021, 07.09.2021, 21.09.2021, 05.10.2021, 19.10.2021, 16.11.2021, 14.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 12.01.2021, 09.02.2021, 09.03.2021, 06.04.2021, 04.05.2021, 01.06.2021, 29.06.2021, 27.07.2021, 24.08.2021, 21.09.2021, 19.10.2021, 16.11.2021, 14.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 18.05.2021, 16.11.2021   Moszczenica: ul. Cegielniana, Fabryczna, Hodowlana, Jaworowa, Kosowska, Nowy Świat, Rzemieślnicza, Spacerowa, Wesoła, Wrzosowa Wola Moszczenicka: ul. Akacjowa, Cicha, Jodłowa, Krzywa, Miodowa, Modrzewiowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Południowa, Plac Włókniarzy, Projektowana, Robotnicza, Słoneczna, Sosnowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 15.01.2021, 12.02.2021, 12.03.2021, 09.04.2021, 23.04.2021, 07.05.2021, 21.05.2021, 04.06.2021, 18.06.2021, 02.07.2021, 16.07.2021, 30.07.2021, 13.08.2021, 27.08.2021, 10.09.2021, 24.09.2021, 08.10.2021, 22.10.2021, 19.11.2021, 17.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 15.01.2021, 12.02.2021, 12.03.2021, 09.04.2021, 07.05.2021, 04.06.2021, 02.07.2021, 30.07.2021, 27.08.2021, 24.09.2021, 22.10.2021, 19.11.2021, 17.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 21.05.2021, 19.11.2021     Miejsca trudno dostępne: Jarosty ul. Łąkowa 15, Jarosty ul. Ustronna 25,  Moszczenica ul. Cegielniana 22, Moszczenica ul. Wolborska 74, Wola Moszczenicka ul. Łąkowa 2 i 3, Raciborowice 32, 33, 34, Rękoraj 98, Rękoraj 99 ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 11.01.2021, 08.02.2021, 08.03.2021, 10.04.2021, 19.04.2021, 08.05.2021, 17.05.2021, 31.05.2021, 14.06.2021, 28.06.2021, 12.07.2021, 26.07.2021, 09.08.2021, 23.08.2021, 06.09.2021, 20.09.2021, 04.10.2021, 18.10.2021, 15.11.2021, 13.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 11.01.2021, 08.02.2021, 08.03.2021, 10.04.2021, 08.05.2021, 31.05.2021, 28.06.2021, 26.07.2021, 23.08.2021, 20.09.2021, 18.10.2021, 15.11.2021, 13.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 17.05.2021, 15.11.2021  

Czytaj więcej...
HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2023

20.12.2022

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2023

MOSZCZENICA: ul. Cmentarna,

Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia

11.01, 08.02, 08.03, 05.04, 27.04, 31.05, 28.06, 26.07, 23.08, 20.09, 18.10, 15.11, 13.12

GAZOMIA NOWA, GAZOMIA STARA, GOŚCIMOWICE PIERWSZE, GOŚCIMOWICE DRUGIE, BIAŁKOWICE, RACIBOROWICE

16.01, 13.02, 13.03, 06.04, 08.05, 05.06, 03.07, 31.07, 28.08, 25.09, 23.10, 20.11, 18.12

WOLA MOSZCZENICKA ul. Boczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Gazomska, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Piotrkowska, Proszeńska, Rolna, Rzeczna, Smugowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona

10.01, 07.02, 07.03, 04.04, 02.05, 30.05, 27.06, 25.07, 22.08, 19.09, 17.10, 14.11, 12.12

DASZÓWKA, JAROSTY, KARLIN, MICHAŁÓW, RAKÓW DUŻY ul. Słonecznikowa, Makowa, Migdałowa, Brzozowa, Malinowa, Miodowa, Jagodowa, Poziomkowa

18.01, 15.02, 15.03, 12.04, 10.05, 07.06, 05.07, 02.08, 30.08, 27.09, 25.10, 22.11, 20.12

RĘKORAJ, KOSÓW, SIEROSŁAW

12.01, 09.02, 09.03, 06.04, 04.05, 01.06, 29.06, 27.07, 24.08, 21.09, 19.10, 16.11, 14.12

DĄBRÓWKA, PODOLIN, SROCK

19.01, 16.02, 16.03, 13.04, 11.05, 06.06, 06.07, 03.08, 31.08, 28.09, 26.10, 23.11, 21.12

BABY, KIEŁCZÓWKA, POMYKÓW

20.01, 17.02, 17.03, 14.04, 12.05, 09.06, 07.07, 04.08, 01.09, 29.09, 27.10, 24.11, 22.12

GAJKOWICE, RAKÓW, RAKÓW DUŻY

17.01, 14.02, 14.03, 11.04, 09.05, 06.06, 04.07, 01.08, 29.08, 26.09, 24.10, 21.11, 19.12

WOLA MOSZCZENICKA ul. Akacjowa, Cicha, Jodłowa, Krzywa, Modrzewiowa, Miodowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Południowa, Projektowana, Robotnicza, Słoneczna, Sosnowa, Włókniarzy, MOSZCZENICA ul. Cegielniana, Dworcowa, Fabryczna, Hodowlana, Jaworowa, Kosowska, Nowy Świat, Rzemieślnicza, Spacerowa, Wesoła, Wrzosowa, 100-lecia Odzyskania Niepodległości

13.01, 10.02, 10.03, 07.04, 05.05, 02.06, 30.06, 28.07, 25.08, 22.09, 20.10, 17.11, 15.12

Czytaj więcej...
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2022 r

20.12.2021

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2022 r.

Mieszkańców Moszczenicy, Woli Moszczenickiej i Rakowa Dużego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na terminy odbiorów odpadów, z uwagi na podział ulic. MOSZCZENICA: ul. Cmentarna, Dworcowa, Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 12.01, 09.02, 09.03, 06.04, 20.04, 04.05, 18.05, 01.06, 15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08, 07.09, 21.09, 05.10, 19.10, 16.11, 14.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 12.01, 09.02, 09.03, 06.04, 04.05, 01.06, 29.06, 27.07, 24.08, 21.09, 19.10, 16.11, 14.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 18.05, 16.11 GAZOMIA NOWA, GAZOMIA STARA, GOŚCIMOWICE PIERWSZE, GOŚCIMOWICE DRUGIE, BIAŁKOWICE, RACIBOROWICE ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 17.01, 14.02, 14.03, 11.04, 25.04, 09.05, 23.05, 06.06, 20.06, 04.07, 18.07, 01.08, 17.08 (ŚRODA), 29.08, 12.09, 26.09, 10.10, 24.10, 21.11, 19.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 17.01, 14.02, 14.03, 11.04, 09.05, 06.06, 04.07, 01.08, 29.08, 26.09, 24.10, 21.11, 19.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 23.05, 21.11 GAJKOWICE, RAKÓW, RAKÓW DUŻY ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 18.01, 15.02, 15.03, 12.04, 26.04, 10.05, 24.05, 07.06, 21.06, 05.07, 19.07, 02.08, 16.08, 30.08, 13.09, 27.09, 11.10, 25.10, 22.11, 20.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 18.01, 15.02, 15.03, 12.04, 10.05, 07.06, 05.07, 02.08, 30.08, 27.09, 25.10, 22.11, 20.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 24.05, 22.11 DASZÓWKA, JAROSTY, KARLIN, MICHAŁÓW, RAKÓW DUŻY ul. Słonecznikowa, Makowa, Migdałowa, Brzozowa, Malinowa, Miodowa, Jagodowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 19.01, 16.02, 16.03, 13.04, 27.04, 11.05, 25.05, 08.06, 22.06, 06.07, 20.07, 03.08, 17.08, 31.08, 14.09, 28.09, 12.10, 26.10, 23.11, 21.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 19.01, 16.02, 16.03, 13.04, 11.05, 08.06, 06.07, 03.08, 31.08, 28.09, 26.10, 23.11, 21.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 25.05, 17.11 RĘKORAJ, KOSÓW, SIEROSŁAW ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 13.01, 10.02, 10.03, 07.04, 21.04, 05.05, 19.05, 02.06, 18.06 (SOBOTA), 30.06, 14.07, 28.07, 11.08, 25.08, 08.09, 22.09, 06.10, 20.10, 17.11, 15.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 13.01, 10.02, 10.03, 07.04, 05.05, 02.06, 30.06, 28.07, 25.08, 22.09, 20.10, 17.11, 15.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 19.05, 08.11 DĄBRÓWKA, PODOLIN, SROCK ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 20.01, 17.02, 17.03, 14.04, 28.04, 12.05, 26.05, 09.06, 23.06, 07.07, 21.07, 04.08, 18.08, 01.09, 15.09, 29.09, 13.10, 27.10, 24.11, 22.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO):  20.01, 17.02, 17.03, 14.04, 12.05, 09.06, 07.07, 04.08, 01.09, 29.09, 27.10, 24.11, 22.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 26.05, 24.11 BABY, KIEŁCZÓWKA, POMYKÓW ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 21.01, 18.02, 18.03, 01.04, 15.04, 29.04, 13.05, 27.05, 10.06, 24.06, 08.07, 22.07, 05.08, 19.08, 02.09, 16.09, 30.09, 14.10, 28.10, 25.11, 23.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO):  21.01, 18.02, 18.03, 15.04, 13.05, 10.06, 08.07, 05.08, 02.09, 30.09, 28.10, 25.11, 23.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 27.05, 07.11 WOLA MOSZCZENICKA ul. Boczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Gazomska, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Piotrkowska, Proszeńska, Rolna, Rzeczna, Smugowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 11.01, 08.02, 08.03, 05.04, 19.04, 07.05 (SOBOTA), 17.05, 31.05, 14.06, 28.06, 12.07, 26.07, 09.08, 23.08, 06.09, 20.09, 04.10, 18.10, 15.11, 13.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 11.01, 08.02, 08.03, 05.04, 07.05 (SOBOTA), 31.05, 28.06, 26.07, 23.08, 20.09, 18.10, 15.11, 13.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 17.05, 15.11 WOLA MOSZCZENICKA ul. Akacjowa, Cicha, Jodłowa, Krzywa, Modrzewiowa, Miodowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Południowa, Projektowana, Robotnicza, Słoneczna, Sosnowa, Włókniarzy, MOSZCZENICA ul. Cegielniana, Fabryczna, Hodowlana, Jaworowa, Kosowska, Nowy Świat, Rzemieślnicza, Spacerowa, Wesoła, Wrzosowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 14.01, 11.02, 11.03, 08.04, 22.04, 06.05, 20.05, 03.06, 17.06, 01.07, 15.07, 29.07, 12.08, 26.08, 09.09, 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 16.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 14.01, 11.02, 11.03, 08.04, 06.05, 03.06, 01.07, 29.07, 26.08, 23.09, 21.10, 18.11, 16.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 20.05, 18.11 MIEJSCA TRUDNO DOSTĘPNE: JAROSTY ul. Łąkowa 15, Jarosty ul. Ustronna 25, Moszczenica ul. Cegielniana 22, Moszczenica ul. Wolborska 74, Wola Moszczenicka ul. Łąkowa 2 i 3, Rękoraj 98 i 99 ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 10.01, 07.02, 07.03, 04.04, 20.04 (ŚRODA), 02.05, 16.05, 30.05, 13.06, 27.06, 11.07, 25.07, 08.08, 22.08, 05.09, 19.09, 03.10, 17.10, 31.10, 14.11, 12.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 10.01, 07.02, 07.03, 04.04, 02.05, 30.05, 27.06, 25.07, 22.08, 19.09, 17.10, 14.11, 12.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 16.05, 14.11

Czytaj więcej...
Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

08.05.2019

Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniem  wójta Marcelego  Piekarka, które dotyczy przyszłości budynku po wygasającym gimnazjum. Oświadczenie jest częścią wywiadu, który ukaże się  w najnowszym wydaniu "Ziemi Piotrkowskiej". Poniżej publikujemy jego treść.***Rada wycofała się z projektu podzielenia szkoły podstawowej w Moszczenicy na dwa budynki. Powodem ma być brak zgody rodziców. Sytuacja jest dość skomplikowana…Marceli Piekarek: Zmiany wprowadzone reformą i ich konsekwencje budziły emocje w naszej gminie od samego początku.  Był strach o miejsca pracy oraz sentyment do budynku, w którym mieściła się dawna „tysiąclatka”. W lutym 2017r., na sesji poświęconej zmianom w oświacie padały głosy, że najwłaściwszym momentem na podjęcie konkretnej decyzji będzie przyszła kadencja. Chodziło o to,  aby przeprowadzić szeroką dyskusję i uwzględnić wnioski wszystkich osób, które mogą zaproponować rozsądne zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum. I tak też się stało. Pojawiały się różne warianty, np. przeniesienia szkoły z Gazomi. Nie zyskały one jednak społecznego poparcia. W końcu w lutym i w marcu zostały podjęte uchwały w sprawie przyznania drugiego budynku  Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki. Mówiły one o  „przekształceniu Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki przy ul. Dworcowej poprzez wskazanie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych”.  I dlaczego ten wariant nie doszedł do skutku? - Złożyło się na to kilka faktów. Po podjęciu przez radę stosownych uchwał, 8 kwietnia br. wystosowałem pismo  do dyrektor  Jolanty Kujawskiej-Wężyk. Pytałem w nim o plan organizacji zajęć w roku szkolnym 2019/2020 z uwzględnieniem podziału na dwa budynki.  Wkrótce potem zostałem zaproszony na zebranie rodziców uczniów SP Moszczenica.  Na spotkaniu ,  w którym uczestniczyło blisko 250 osób  jedna z matek zaprezentowała treść deklaracji imiennej,  w której rodzice mieli określić, do którego budynku uczęszczać będzie ich dziecko w przyszłym roku szkolnym. Nikt z obecnych na sali nie zgłosił nawet najdrobniejszych uwag do projektu tego dokumentu. Po niecałych dwóch tygodniach otrzymałem wyniki tej swoistej ankiety.  Pismem z dnia 23 kwietnia br. dyrektor SP Moszczenica poinformowała mnie,  że nie może zrealizować zapisów uchwał podjętych przez radę gminy. Powodem są deklaracje rodziców uczniów klas 0-8, z których wynika, że „ 93% będzie uczęszczało do budynku przy ul. Dworcowej, a 6% do budynku przy ul. Piotrkowskiej tj. około 35 uczniów z różnych klas.”  1 % rodziców nie zajął stanowiska. W tej sytuacji, gdy zbliżał się ostateczny termin opracowania arkuszy organizacyjnych jednostek,  zwróciłem się do przewodniczącej Rady Gminy Moszczenica o zwołanie sesji nadzwyczajnej, w celu uchylenia uchwał dotyczących lokalizacji szkoły podstawowej w Moszczenicy w dwóch budynkach - w przy ul. Piotrkowskiej i Dworcowej.  Na posiedzeniu 26 kwietnia - stosunkiem głosów:  10 „za”, 2 „przeciwnych”,  2 „wstrzymujących” i  1 osobie nieobecnej  - rada podjęła taką uchwałę.Jednym z argumentów za przyznaniem drugiej lokalizacji była duża liczba uczniów w placówce przy ul. Dworcowej. Nie szkoda, że rodzice nie chcą posyłać dzieci do drugiego budynku ? - Cały czas analizujemy dane demograficzne, a te są niepokojące. W kolejnych rocznikach zmniejsza się liczba dzieci.  W tym roku w szkole przy ul. Dworcowej mamy 27 oddziałów. W kolejnych latach ich liczba będzie sukcesywnie spadać. W  przyszłym roku szkolnym będzie ich 25, w 2020/21 – 23, w 2023/24 już tylko 20. Będziemy musieli się zmierzyć z tym problemem.   Ile rocznie wydajecie na oświatę? - W ubiegłym roku na oświatę wydaliśmy ponad 18 milionów złotych, z czego 5 milionów musimy dołożyć z budżetu gminy – subwencja i dotacje to tylko 13 milionów. Co może stać się z budynkiem po gimnazjum? Pojawiają się różne teorie…Pragnę uciąć te spekulacje. Wielokrotnie otrzymywałem prośby od różnych instytucji,  organizacji, jednostek organizacyjnych, referatów, organizacji społecznych o poprawę warunków lokalowych. Oświadczam, że moją intencją będzie zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum przy ul. Piotrkowskiej tylko i wyłącznie na potrzeby gminy Moszczenica. Może to być np. referat edukacji, biblioteka gminna, pomieszczenie dla harcerzy,  pomieszczenie dla emerytów, rencistów, KGW, GZOZ – rehabilitacja, GOPS lub Urząd Gminy. ---------------------------------------------------------------------------------------------DANE DEMOGRAFICZNE DLA SP MOSZCZENICA Rok szkolny Ilość oddziałów SP Moszczenica Pomieszczenia wolne do zagospodarowania 2019/20 25 2 2020/21 23 4 2021/22 23 4 2022/23 21 6 2023/24 20 7 2024/25 20 7 2025/26 19 8 2026/27 18 9    

Czytaj więcej...
W Moszczenicy ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

06.11.2018

W gminie Moszczenica ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

Na tę inwestycję od dawna czekają mieszkańcy. Prace prowadzone są na odcinku Michałów – Jarosty. To pierwszy z trzech zaplanowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa etapów budowy gazociągu w gminie.  W poniedziałek, 5 listopada w Urzędzie Gminy w Moszczenicy odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami spółki dotyczące całości tej inwestycji. – Od przedstawicieli spółki otrzymaliśmy informacje o kolejnych planach. Przypomnę, że obecnie trwają prace budowlane na odcinku od trasy S8 poprzez Michałów i Jarosty Duże  (ulica Nowa do terenów dawnej huty). Odcinek od Jarost do Kosowa jest obecnie na etapie prac projektowych i od terminu ich zakończenia zależeć będzie termin rozpoczęcia prac budowlanych. Polska Spółka Gazownictwa już ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla trzeciego – ostatniego etapu – od Kosowa do Woli Moszczenickiej i Moszczenicy. To bardzo dobre dla nas informacje  – cieszy się wójt Marceli Piekarek, który nie ukrywa, że cała inwestycja może potrwać nawet kilka lat. – Przetargi zostały ogłoszone i proces inwestycyjny trwa, a to jest najważniejsze. Pierwszy etap budowy gazociągu na odcinku Michałów – Jarosty ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Gazociąg ma powstać także na terenie Rakowa. Z informacji jakie otrzymali mieszkańcy posesji położonych przy ul. Głównej , inwestor czyli Polska Spółka Gazownictwa poinformował, że gazociąg ma powstać w przeciągu trzech lat do podpisania umów z indywidualnymi odbiorcami.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka