ASF - spotkania z Powiatowym Lekarzem Weterynarii

21.06.2021

ASF - spotkania z Powiatowym Lekarzem Weterynarii

Zapraszamy wszystkich hodowców trzody chlewnej z terenu gminy Moszczenica na spotkania z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, które odbędą się w dniu 21.06.2021 r.: ​- o godz. 16:00 przy OSP Czarnocin - o godz. 18:00 przy OSP Grabica Spotkania dotyczyć będą wystąpienia przypadków ASF w województwie łódzkim i nałożonych stref na sąsiadujące gminy.

Czytaj więcej...

Radni jednogłośnie za absolutorium dla wójta

18.06.2021

Radni jednogłośnie za absolutorium dla wójta

Rada Gminy pozytywnie oceniła wykonanie ubiegłorocznego budżetu i jednogłośnie udzieliła absolutorium wójtowi Marcelemu Piekarkowi. - Ten dowód uznania naszej pracy przez Radę Gminy świadczy o tym, że dobro gminy Moszczenica jest naszym jedynym celem. Nie ma większej przyjemności z pracy, jeżeli głosowanie nad votum zaufania jest jednomyślne. Nie ma w naszej radzie żadnych podziałów. My wszyscy mamy jeden cel - dobro naszej gminy - podkreślał tuż po decyzji radnych wójt Marceli Piekarek. Wójt podziękował wszystkim swoim współpracownikom, a przede wszystkim skarbnikowi gminy Annie Kaźmierczak za zaangażowanie i profesjonalną pracę. Głosowanie nad absolutorium i votum zaufania dla wójta poprzedzone było zatwierdzeniem sprawozdania finansowego z wykonania budżetu oraz debatą nad raportem o stanie gminy za 2020.

Czytaj więcej...

Szczepienia przeciwko COVID: Moszczenica w połowie stawki po względem ilości zaszczepionych mieszkańców

16.06.2021

Szczepienia przeciwko COVID: Moszczenica w połowie stawki po względem ilości zaszczepionych mieszkańców

Blisko 4,5 tysiąca mieszkańców gminy Moszczenica zdecydowało się zaszczepić. 2259 osób zaszczepionych jest już drugą dawką. 17,4 % zaszczepionej populacji plasuje gminę na 6 miejscu wśród gmin z powiatu piotrkowskiego. Najwyższy procent zaszczepionych mieszkańców ma gmina Czarnocin – 22,19%, a najniższy notuje Grabica z wynikiem 14.56%. Dane z dnia 14.06.2021r.  pochodzą z rządowej strony gov.pl, która opublikowała statystyki ze wszystkich gmin i miast w Polsce. https://www.gov.pl/web/szczepienia-gminLiczba ludności gminy: - 12917 Pacjenci zaszczepieni przynajmniej jedną dawką - 4410 Pacjenci w pełni zaszczepieni- 2259 % pacjentów zaszczepionych pełną dawką - 17,49% Grupa wiekowa: 12-19 lat - 102 20-39 lat - 854 40-59 lat - 1487 60-69 lat – 986 70 + lat - 981 Przypominamy, aby się zaszczepić w Punkcie Szczepień Powszechnych w Moszczenicy skorzystaj z jednej poniższych możliwości rejestracji i wyboru punktu szczepienia: - zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię - 989, - zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl, - wyślij SMS o treści "SzczepimySie" na numer 880 333 333, - skontaktuj się bezpośrednio z punktem szczepień pod nr tel.: 534 786 391.

Czytaj więcej...

Moszczenica „nakręca się” na pomaganie

15.06.2021

Moszczenica „nakręca się” na pomaganie

Mieszkańcy zareagowali natychmiastowo. Weekend wystarczył do zapełnienia pojemnika na nakrętki w kształcie serca, który stanął przy Urzędzie Gminy w Moszczenicy. Gmina zakupiła specjalne metalowe serce z napisem „Moszczenica pomaga”. Takiego tempa nie spodziewali się nawet pomysłodawcy akcji, którzy liczą, że serce będzie stale zapełniane przez mieszkańców. - To wspólny pomysł Rady Gminy i wójta, aby w ten sposób pomagać osobom potrzebującym. Tempo zapełnienia pojemnika pokazuje, że był to strzał w dziesiątkę – cieszy się przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska. – Serce ułatwi nam pomoc innym. Moszczenica "nakręca się" na pomaganie. Komu pomożemy? Czekamy na Wasze propozycje – apeluje na swoim facebooku przewodnicząca Małgorzata Domańska. Zachęcamy do zbierania nakrętek i wrzucania je do gminnego pojemnika przy ul. Kosowskiej 1 w Moszczenicy.

Czytaj więcej...

Wracają bezpośrednie spotkania z prawnikami

14.06.2021

Komunikat w sprawie zmian w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej

Od 15 czerwca 2021 roku mieszkańcy Powiatu Piotrkowskiego będą mieli możliwość osobistego kontaktu z prawnikami, którzy udzielają bezpłatnych porad prawnych we wszystkich punktach porad zlokalizowanych w Rozprzy, Sulejowie, w Moszczenicy i w Trzepnicy Kolonii (gm. Łęki Szlacheckie). Aby umówić się na poradę prawną lub świadczenie poradnictwa obywatelskiego należy zadzwonić pod numer telefonu: 44 732 88 18 lub wysłać zgłoszenie na maila: poradyprawne@powiat-piotrkowski.pl (w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim), a także można zapisać się poprzez stronę internetową: www.np.ms.gov.pl/zapisy. Uwaga! Obowiązuje przestrzeganie reżimu sanitarnego.   Komunikat o wznowieniu bezpośredniego udzielania porad prawnych Opinie o udzielonej pomocy Karta informacyjna poradnictwa - Nieodpłatna Mediacja Karta informacyjna poradnictwa - Nieodpłatna Pomoc Prawna Karta informacyjna poradnictwa - Nieodpłatna Poradnictwo Obywatelskie Karta informacyjna poradnictwa - DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM Karta Pomocy Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych   Wykaz jednostek nieodpłatnego poradnictwa - aktualizacja od 8 lutego 2021 roku Zakres pomocy, osoby uprawnione Pismo w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej Wzór druku - Lista Jednostek Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, edukacja prawna, nieodpłatna mediacja   W związku z realizacją przez Powiat Piotrkowski zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, od stycznia 2020 r. na terenie Powiatu Piotrkowskiego otwarte są trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, czynne od poniedziałku do piątku w następujących miejscach i godzinach: Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej Moszczenica ul. Piotrkowska 13, poniedziałek, środa od godz. 8.00 do godz. 12.00 wtorek, czwartek od godz. 13.00 do godz.17.00 piątek od godz. 900 do godz.13.00 Pomocy prawnej udziela radca prawny i adwokat Trzepnica Kolonia 13 A poniedziałek od godz.16.00 do godz.20.00 wtorek, środa, piątek od godz.8.00 do godz.12.00 czwartek od godz. 13.00 do godz. 17.00 Pomocy prawnej udziela radca prawny i adwokat Gminne Centrum Kultury w Rozprzy ul. Kościuszki 6, 97-340 Rozprza (I piętro) poniedziałek od. godz. 14.00 do godz. 18.00 wtorek od. godz. 16.00 do godz. 20.00 środa od godz. 10.30 do godz. 16.30  czwartek od godz. 14.00 do 18.00 piątek od godz. 13.00 do 17.00 Pomocy prawnej udziela radca prawny i osoba wymieniona w art. 11 pkt 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej Punkt świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21, 97-330 Sulejów poniedziałek – czwartek od godz. 8.30 do godz. 12.30 piątek od godz. 12.30 do godz. 16.30 Pomocy prawnej udziela radca prawny i adwokat Wszystkie punkty dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dwa punkty, tj. w Gminnym Centrum Kultury w Rozprzy oraz w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie zostały powierzone do prowadzenia organizacji pozarządowej Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Regionu Piotrkowskiego - Euroaktywni z siedzibą w Rozprzy, ul. Kościuszki 6, numer KRS: 0000338829. Nieodpłatna pomoc prawna lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przysługuje osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a ich udzielanie obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 44 732 88 18. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osoby te składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Regionu Piotrkowskiego - Euroaktywni www.euroaktywni.pl Numer telefonu na zapisy wizyt do Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego - 44 732 88 18   Informacja o możliwości przekazania przez osobę uprawnioną opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim Każda osoba uprawniona, po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, ma możliwość przekazania anonimowej oceny udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim. W tym celu należy osobiście, w warunkach zapewniających miejsce i warunki do anonimowego jej wypełnienia, wypełnić część B karty pomocy, obejmującą opinię osoby uprawnionej i umieścić ją w urnie zamkniętej, nieprzezroczystej i oznakowanej znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnego poradnictwa prawnego lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.  

Czytaj więcej...

XLII sesja Rady Gminy

11.06.2021

XLII sesja Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy Moszczenica Małgorzata Domańska informuje, że XLII sesja Rady Gminy odbędzie się 17 czerwca 2021 roku (czwartek) o godzinie 9.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy. W związku z obecną sytuacją epidemiczną obrady prowadzone będą się w trybie hybrydowym, co oznacza, że część radnych będzie uczestniczyć w sesji zdalnie.Szczegółowy program sesji dostępny TUTAJ

Czytaj więcej...

Komunikat firmy Budimex S.A. w sprawie wiaduktu w relacji Dąbrówka - Mąkoszyn

11.06.2021

Komunikat firmy Budimex S.A. w sprawie wiaduktu w relacji Dąbrówka - Mąkoszyn

Firma Budimex S.A., wykonawca trwającej w naszym rejonie budowy autostrady A1, informuje, że przejazd pod obiektem WA-284 (Dąbrówka - Mąkoszyn) w kolejnym tygodniu nie będzie możliwy, natomiast przejazd pod obiektem WA-289 ( Brzoza - Kamocin) będzie utrzymany w kolejnym tygodniu (może wystąpić potrzeba prowadzenia prac wymagających kilkunastominutowego wstrzymania ruchu). Jednocześnie przypominamy, że od 02.06.2021 r. udostępnione są do ruchu kolejne przejazdy tj.: - w relacji Sierosław – Imielnia (WD-286), - w relacji Doły Brzeskie – Przydatki (WD-287), - w relacji Karlin – Papieże (WD-288).

Czytaj więcej...

Pamiętaj o terminach płatności!

09.06.2021

Pamiętaj o terminach płatności!

Przypominamy, że zgodnie z podjętą przez Radę Gminy uchwałą Nr XXXIV/299/2020 z 17 grudnia 2020 roku, właściciele nieruchomości są zobowiązani do uiszczenia opłat za odpady komunalne do 15 dnia każdego miesiąca.Prosimy o przestrzeganie terminów i regularne wpłaty na konto gminy.Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 20 89730003 0070 0700 0707 0196

Czytaj więcej...

Zgłoszenia do udziału w debacie nad RAPORTEM O STANIE GMINY ZA ROK 2020

07.06.2021

Zgłoszenia do udziału w debacie nad RAPORTEM O STANIE GMINY ZA ROK 2020

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy będący podsumowaniem działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego (u nas funduszu sołeckiego). W debacie nad Raportem o stanie Gminy Moszczenica za 2020 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Moszczenica. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.” Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Moszczenica za 2020 rok odbędzie się w dniu 17 czerwca 2021 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 16 czerwca 2021 r. (środa), do godziny 15.30 w pok. 25 Urzędu Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica. Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej, a także na stanowisku ds. obsługi Rady Gminy w pok. 25 Urzędu Gminy w Moszczenicy. Przewodnicząca Rady Gminy w Moszczenicy /-/ Małgorzata Domańska Raport dostępny jest pod linkiem:https://ug.moszczenica.eu/group/details/9/raport-o-stanie-gminy

Czytaj więcej...

Dobiegają końca remonty dróg w Rakowie i Michałowie

02.06.2021

Dobiegają końca remonty dróg w Rakowie i Michałowie

W poniedziałek (31.05.2021r.) nastąpił odbiór techniczny inwestycji drogowej prowadzonej na ulicach Głównej w Rakowie i Wietrznej w Michałowie. W wizji lokalnej oprócz komisji i władz gminy uczestniczyli także mieszkańcy. Zakres prac zakładał m.in. wykonanie nowej nawierzchni, budowę wjazdów z kostki brukowej i odwodnienia, umocnienie skarp i czyszczenie rowów oraz poszerzenie ul. Wietrznej do szerokości 5,5 m. - Inspektor nadzoru budowanego wspólnie z przedstawicielem wykonawcy, urzędnikami odpowiedzialnymi za inwestycję dokonali dziś odbioru technicznego inwestycji. Komisji towarzyszyli mieszkańcy, radny Waldemar Banaszczyk i sołtys Rakowa Anita Onufer. Wykonanie prac oceniam dobrze, bo zgłaszane uwagi dotyczyły tak naprawdę kilku korekt kosmetycznych, związanych z ułożeniem kostki na wjeździe czy betonowych płyt w rowach. Wnioskowane poprawki, zgodnie z podpisanym dziś protokołem odbioru mają zostać wykonywane w najbliższym możliwym czasie - informuje wójt Marceli Piekarek, który również oglądał dziś teren inwestycji. W wyniku odbioru stwierdzono także konieczność korekty fragmentu przepustu na terenach należących do dwóch zarządców, czyli gminy Moszczenica i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Łodzi. Łączny koszt inwestycji wyniósł 1 243 380,26 zł ( ul. Główna w Rakowie 1 008 593,84, zł , ul. Wietrzna w Michałowie 234 786,42). Przy okazji odbioru tej inwestycji mieszkańcy zgłosili również konieczność wykonania naprawy chodnika, wykonanego w ramach innego przetargu. – Tu mamy jeszcze gwarancję więc dobrze, że zasygnalizowano nam ten problem. Wystąpimy do firmy o wykonanie niezbędnych prac naprawczych – zapewnia zastępca wójta Krzysztof Jędrzejczyk, odpowiedzialny w gminie za inwestycje.

Czytaj więcej...

Gminny Ośrodek Kultury i Gminno-Szkolana Hala Sportowa będą zamknięte 4 czerwca

02.06.2021

Gminny Ośrodek Kultury i Gminno-Szkolna Hala Sportowa będą zamknięte 4 czerwca

Jak informuje Jerzy Korytkowski, dyrektor GOKiS w Moszczenicy Gminny Ośrodek Kultury i Gminno-Szkolana Hala Sportowa będą nieczynne 4 czerwca 2021r. Ma to związek z obowiązkiem oddawania dnia wolnego pracownikom za święto 1 maja 2021 r. przypadające w sobotę.Za utrudnienia przepraszamy! 

Czytaj więcej...

Nagroda dla nauczyciela SP  w Srocku

02.06.2021

Nagroda dla nauczyciela SP w Srocku

Sukces nauczyciela Szkoły Podstawowej w Srocku Adama Gajdy w programie „Łódzkie gra w szachy”. Projekt - objęty patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera, prowadził Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach. W trakcie kilkutygodniowych szkoleń online uczestnicy - zakwalifikowani nauczyciele ze szkół naszego województwa doskonalili swoje umiejętności, które sprawdzali w praktyce, rozgrywając turnieje. Finał odbył się w pięknych plenerach ogrodów Pałacu Herbsta w Łodzi zorganizowano turniej podsumowujący. Za zajęcie III miejsca Adam Gajda odebrał Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera oraz okolicznościowe upominki. Nagrody dla szkoły odebrała dyrektor szkoły Iwona Pałygiewicz. Do uczniów trafią ścienne szachy magnetyczne, duże planszowe szachy podłogowe oraz 10 kolejnych zestawów tej królewskiej gry wraz z elektronicznymi timerami. Gratulujemy!​

Czytaj więcej...

Pomogli Jakubowi

31.05.2021

Pomogli Jakubowi

Blisko 21 litrów krwi zebrano podczas niedzielnej akcji zorganizowanej przez klub HDK PCK z Moszczenicy. Zbiórkę krwi zorganizowano we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Łodzi. Gościny użyczył GOKiS. - Na nasz apel odpowiedziało 57 osób. Po badaniach lekarskich krew mogło oddać 46 chętnych. Łącznie zebraliśmy 20700 ml krwi, która tym razem trafi do Jakuba Krawczyka, któremu życzymy szybkiego powrotu do zdrowia - informuje Edyta Duda, prezes moszczenickiego klubu HDK-PCK. Do akcji włączyli się po raz kolejny funkcjonariusze Służby Więziennej, Oddział Zewnętrzny w Goleszach oraz policjanci z Wolborza. Niedzielna akcja miała także uroczysty moment. Damian Olejnik otrzymał odznakę „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi stopnia II” . Gratulujemy! Organizatorzy zbiórki dziękują wszystkim osobom, instytucjom firmom, które pomogły w zorganizowaniu akcji. - Patronat honorowy nad akcją objęli wójt gminy Moszczenica Marceli Piekarek i przewodnicząca Rady Gminy Moszczenica Małgorzata Domańska. Wsparli nas Fabryka czekolady ANio, firma KARBO CNC, Cukiernia Ignaców, Cukiernia Zamość, RCKiK z Łodzi, Tomasz Jaros oraz księża z Parafii pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Moszczenicy – dziękuje prezes Edyta Duda. Kolejna akcja już 1 sierpnia 2021r.

Czytaj więcej...

Brak szczepionek - punkt w Moszczenicy od poniedziałku zawiesza działalność

26.05.2021

Brak szczepionek - punkt w Moszczenicy od poniedziałku zawiesza działalność

Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że Punkt Szczepień Powszechnych w Moszczenicy - w dniach 31 maja - 7 czerwca - będzie nieczynny. Powodem zawieszenia działalności punku jest anulowanie zamówienia szczepionek Pfizer przez Agencję Rezerw Strategicznych. Szczepienia osób, które miały wyznaczone terminy w tym czasie, zostaną zrealizowane od dnia 8 czerwca. O nowych terminach szczepień wszyscy zostaną poinformowani za pośrednictwem wiadomości SMS. https://www.powiat-piotrkowski.pl/informacje/brak-szczepionek-punkt-w-moszczenicy-od-poniedzialku-zawieesza-dzialalnosc

Czytaj więcej...

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

26.05.2021

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

W dniu 19.05.2021 roku do Urzędu Gminy Moszczenica wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Krzyża w Moszczenicy - Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego. Szczegóły oferty w złączniku.

Czytaj więcej...

Okólnik dotyczący wywiadó telefonicznych w ramach NSP

19.05.2021

Okólnik dotyczący wywiadów telefonicznych w ramach NSP

Od 17 maja rachmistrze spisowi obsługujący teren Gminy Moszczenica rozpoczynają telefoniczne wywiady w ramach Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2021. Teren Gminy Moszczenicy obsługuje 5 rachmistrzów. Rachmistrze dzwonić będą do Państwa z nr telefonu 22 828 88 88. Tożsamość rachmistrza można sprawdzić w Gminnym Biurze Spisowym w Moszczenicy pod nr telefonu 44 616 96 25 wew. 121, wew. 115, bądź na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl lub na infolinii pod nr 22 279 99 99, podając jego imię, nazwisko i nr identyfikatora. Aby usprawnić realizację wywiadu prosimy o przygotowanie koniecznych informacji: dane osobowe (UWAGA ! należy przygotować nr PESEL),adres zamieszkania (min. rok zamieszkania w domu lub mieszkaniu, dane innych osób mieszkających w mieszkaniu, dane osób przebywających za granicą i zameldowanych w mieszkaniu),informacje związane z mieszkaniem (tj. rok oddania budynku do użytku, powierzchnia użytkowa, sposób ogrzewania). Jeśli do Państwa zadzwoni rachmistrz nie mogą Państwo odmówić przekazania danych w ramach Spisu Powszechnego. Przekazanie danych rachmistrzowi zwolni Państwa z obowiązku przeprowadzenia samopisu internetowego.

Czytaj więcej...

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego

24.05.2021

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego

W dniu 20.05.2021 roku do Urzędu Gminy Moszczenica wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Gminny Ludowy Klub Sportowy "Włókniarz" Moszczenica. Szczegóły oferty w złączniku.

Czytaj więcej...

Coraz więcej osób zaszczepionych w Punkcie Szczepień Powszechnych w Moszczenicy

21.05.2021

Coraz więcej osób zaszczepionych w Punkcie Szczepień Powszechnych w Moszczenicy

Ponad 1000 osób zaszczepiło się już Punkcie Szczepień Powszechnych w Moszczenicy. Liczba ta szybko się powiększy, bowiem od 1 czerwca w Moszczenicy będzie można się zaszczepić szczepionką marki Pfizer. - Z informacji systemowych wiemy, że we wtorek 1 czerwca czyli na pierwszy dzień szczepień Pfizerem zapisanych jest już 400 osób  – informuje Włodzimierz Kaźmierczak, kierownik hali sportowej w Moszczenicy. Wolnych terminów szczepień można szukać m.in. https://pacjent.gov.pl/, na infolinii 989 lub bezpośrednio w punkcie szczepień pod nr tel.: 534 786 391.   Organizacja punktu przyspieszyła proces szczepień. Już od początku kwietnia starosta Piotr Wojtysiak prowadził negocjacje z wojewodą, dotyczące możliwości utworzenia takich miejsc w powiecie.  Z obiektów zaproponowanych na terenie powiatu piotrkowskiego służby wojewody wybrały właśnie halę w Moszczenicy. - Najważniejsze, że możemy służyć społeczeństwu i pomagać w tak ważnej kwestii jak zdrowie. Dzięki temu mieszkańcy naszej gminy mają możliwość szybszego zaszczepienia się. To dla nas duże wyróżnienie, bowiem obiekt przeszedł szczegółową weryfikację i sprawdza się doskonale. Wybór tego miejsca pokazuje, że dysponujemy budynkiem, który spełnia najwyższe standardy – podkreśla wójt Marceli Piekarek.   Organizacja punktu szczepień rozpoczynała się w okresie całkowitego  zamknięcia obiektu. Teraz hala  łączy funkcję sportową z funkcją medyczną. To duże wyzwanie dla pracowników.  –  Oczywiście korzystanie z obiektu jest nadal ograniczone, ale już w godzinach popołudniowych lub w dniach, gdy nie ma szczepień organizowane są zajęcia sportowe m.in. tenis stołowy czy karate.  Dbamy, aby spełnione były wszystkie zasady bezpieczeństwa. Zadbaliśmy m.in. o to, aby nie krzyżowały się drogi komunikacyjne osób zaszczepionych i pozostałych użytkowników – zapewnia Włodzimierz Kaźmierczak.   To, że punkt był potrzebny pokazuje rosnąca liczba zaszczepionych osób, która cieszy wójta Marcelego Piekarka. – Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli wrócić do życia sprzed pandemii. Wszyscy odczuliśmy na sobie skutki lockdownu, dlatego gdy zwrócono się do nas o pomoc - nie odmówiliśmy, tym bardziej, że działalność sportowa byłą zawieszona. Teraz musimy pogodzić łagodzenie restrykcji ze szczepieniami, ale myślę, że wybór był oczywisty. Zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze. *** Chcesz się zaszczepić w Moszczenicy? Skorzystaj z jednej poniższych możliwości rejestracji i wyboru punktu szczepienia: zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię - 989, zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl, wyślij SMS o treści "SzczepimySie" na numer 880 333 333, skontaktuj się bezpośrednio z punktem szczepień pod nr tel.: 534 786 391.      

Czytaj więcej...

Uwaga! Wystąpią przerwy w dostawie wody

19.05.2021

Uwaga! Wystąpią przerwy w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Moszczenicy informuje, że w dniu 24.05.2021r. (poniedziałek) w godzinach 8.00 - 11.00 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Gazomia Nowa nr 1 - 90. Przerwa w dostawie wody spowodowana jest pracami instalacyjnymi na sieci wodociągowej.

Czytaj więcej...

Informacja dla organizatorów społecznych akcji zbierania śmieci w lasach

18.05.2021

Informacja dla organizatorów społecznych akcji zbierania śmieci w lasach

Szanowni Państwo, odpowiadając na liczne zapytania informujemy, że gmina Moszczenica chętnie włączy się w organizację akcji zbierania śmieci z lasów. Przed przystąpieniem do zbiórki prosimy o kontakt z Urzędem Gminy i ustalenie ilości potrzebnych worków, miejsca zbiórki i warunków odbioru śmieci przez gminę. Każda inicjatywa proekologiczna jest dla nas bardzo cenna, zwłaszcza jeżeli chodzi o czystość w lasach i terenach zielonych. - Niestety mamy świadomość, że takich miejsc gdzie zalegają nielegalnie pozostawione odpady jest więcej. Wśród nas są nadal ludzie, którzy uciążliwe śmieci wywożą do lasu, wrzucają do rowu, czy pozostawiają w okolicach rzeki, nie zwracając uwagi jaki to ma wpływ na środowisko, estetykę otoczenia czy koszty, które solidarnie wszyscy ponosimy. Zdajemy sobie sprawę, że bez pomocy i wsparcia mieszkańców trudniej jest utrzymać porządek i czystość. Wierzymy, że wspólnie jesteśmy w stanie zdziałać znacznie więcej, dlatego prosimy, by każdą planowaną akcję odpowiednio wcześnie zgłosić do tutejszego Urzędu Gminy w celu ustalenia szczegółów zbiórki – apeluje zastępca wójta Krzysztof Jędrzejczyk. Dziękujemy wszystkim dotychczasowym organizatorom i uczestnikom takich akcji. Mamy nadzieję, że dzięki Państwa postawie osób zaśmiecających środowisko będzie coraz mniej.

Czytaj więcej...

Aktualności

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2021

29.12.2020

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2021

Publikujemy harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2021.Uwaga! Ulega zmianie częstotliwość odbioru odpadów.   Mieszkańców Moszczenicy, Woli Moszczenickiej oraz Rakowa Dużego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na terminy odbiorów odpadów komunalnych, z uwagi na podział ulic   Moszczenica: ul. Cmentarna, Dworcowa, Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 13.01.2021, 10.02.2021, 10.03.2021, 07.04.2021, 21.04.2021, 05.05.2021, 19.05.2021, 02.06.2021, 16.06.2021, 30.06.2021, 14.07.2021, 28.07.2021, 11.08.2021, 25.08.2021, 08.09.2021, 22.09.2021, 06.10.2021, 20.10.2021, 17.11.2021, 15.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 13.01.2021, 10.02.2021, 10.03.2021, 07.04.2021, 05.05.2021, 02.06.2021, 30.06.2021, 28.07.2021, 25.08.2021, 22.09.2021, 20.10.2021, 17.11.2021, 15.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 19.05.2021, 17.11.2021   Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Gościmowice Drugie, Białkowice, Gościmowice Pierwsze, Raciborowice ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 18.01.2021, 15.02.2021, 15.03.2021, 12.04.2021, 26.04.2021, 10.05.2021, 24.05.2021, 07.06.2021, 21.06.2021, 05.07.2021, 19.07.2021, 02.08.2021, 16.08.2021, 30.08.2021, 13.09.2021, 27.09.2021, 11.10.2021, 25.10.2021, 22.11.2021, 20.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 18.01.2021, 15.02.2021, 15.03.2021, 12.04.2021, 10.05.2021, 07.06.2021, 05.07.2021, 02.08.2021, 30.08.2021, 27.09.2021, 25.10.2021, 22.11.2021, 20.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 24.05.2021, 22.11.2021   Gajkowice, Raków, Raków Duży ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 19.01.2021, 16.02.2021, 16.03.2021, 13.04.2021, 27.04.2021, 11.05.2021, 25.05.2021, 08.06.2021, 22.06.2021, 06.07.2021, 20.07.2021, 03.08.2021, 17.08.2021, 31.08.2021, 14.09.2021, 28.09.2021, 12.10.2021, 26.10.2021, 23.11.2021, 21.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 19.01.2021, 16.02.2021, 16.03.2021, 13.04.2021, 11.05.2021, 08.06.2021, 06.07.2021, 03.08.2021, 31.08.2021, 28.09.2021, 26.10.2021, 23.11.2021, 21.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 25.05.2021, 23.11.2021   Daszówka, Jarosty, Karlin, Michałów, Raków Duży ul. Słonecznikowa, Makowa, Migdałowa, Brzozowa, Malinowa, Miodowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 20.01.2021, 17.02.2021, 17.03.2021, 14.04.2021, 28.04.2021, 12.05.2021, 26.05.2021, 09.06.2021, 23.06.2021, 07.07.2021, 21.07.2021, 04.08.2021, 18.08.2021, 01.09.2021, 15.09.2021, 29.09.2021, 13.10.2021, 27.10.2021, 24.11.2021, 22.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 20.01.2021, 17.02.2021, 17.03.2021, 14.04.2021, 12.05.2021, 09.06.2021, 07.07.2021, 04.08.2021, 01.09.2021, 29.09.2021, 27.10.2021, 24.11.2021, 22.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 26.05.2021, 18.11.2021   Rękoraj, Kosów, Sierosław ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 14.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 08.04.2021, 22.04.2021, 06.05.2021, 20.05.2021, 05.06.2021, 17.06.2021, 01.07.2021, 15.07.2021, 29.07.2021, 12.08.2021, 26.08.2021, 09.09.2021, 23.09.2021, 07.10.2021, 21.10.2021, 18.11.2021, 16.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 14.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 08.04.2021, 06.05.2021, 05.06.2021, 01.07.2021, 29.07.2021, 26.08.2021, 23.09.2021, 21.10.2021, 18.11.2021, 16.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 20.05.2021, 09.11.2021   Dąbrówka,  Podolin, Srock ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 21.01.2021, 18.02.2021, 18.03.2021, 01.04.2021, 15.04.2021, 29.04.2021, 13.05.2021, 27.05.2021, 10.06.2021, 24.06.2021, 08.07.2021, 22.07.2021, 05.08.2021, 19.08.2021, 02.09.2021, 16.09.2021, 30.09.2021, 14.10.2021, 28.10.2021, 25.11.2021, 23.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 21.01.2021, 18.02.2021, 18.03.2021, 15.04.2021, 13.05.2021, 10.06.2021, 08.07.2021, 05.08.2021, 02.09.2021, 30.09.2021, 28.11.2021, 25.11.2021, 23.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 27.05.2021, 25.11.2021   Baby, Kiełczówka, Pomyków ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY – 22.01.2021, 19.02.2021, 19.03.2021, 02.04.2021, 16.04.2021, 30.04.2021, 14.05.2021, 28.05.2021, 11.06.2021, 25.06.2021, 09.07.2021, 23.07.2021, 06.08.2021, 20.08.2021, 03.09.2021, 17.09.2021, 01.10.2021, 15.10.2021, 29.10.2021, 26.11.2021, 24.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 22.01.2021, 19.02.2021, 19.03.2021, 16.04.2021, 14.05.2021, 11.06.2021, 09.07.2021, 06.08.2021, 03.09.2021, 01.10.2021, 29.10.2021, 26.11.2021, 24.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 28.05.2021, 08.11.2021   Wola Moszczenicka: ul. Boczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Gazomska, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Piotrkowska, Proszeńska, Rolna, Rzeczna, Smugowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 12.01.2021, 09.02.2021, 09.03.2021, 06.04.2021, 20.04.2021, 04.05.2021, 18.05.2021, 01.06.2021, 15.06.2021, 29.06.2021, 13.07.2021, 27.07.2021, 10.08.2021, 24.08.2021, 07.09.2021, 21.09.2021, 05.10.2021, 19.10.2021, 16.11.2021, 14.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 12.01.2021, 09.02.2021, 09.03.2021, 06.04.2021, 04.05.2021, 01.06.2021, 29.06.2021, 27.07.2021, 24.08.2021, 21.09.2021, 19.10.2021, 16.11.2021, 14.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 18.05.2021, 16.11.2021   Moszczenica: ul. Cegielniana, Fabryczna, Hodowlana, Jaworowa, Kosowska, Nowy Świat, Rzemieślnicza, Spacerowa, Wesoła, Wrzosowa Wola Moszczenicka: ul. Akacjowa, Cicha, Jodłowa, Krzywa, Miodowa, Modrzewiowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Południowa, Plac Włókniarzy, Projektowana, Robotnicza, Słoneczna, Sosnowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 15.01.2021, 12.02.2021, 12.03.2021, 09.04.2021, 23.04.2021, 07.05.2021, 21.05.2021, 04.06.2021, 18.06.2021, 02.07.2021, 16.07.2021, 30.07.2021, 13.08.2021, 27.08.2021, 10.09.2021, 24.09.2021, 08.10.2021, 22.10.2021, 19.11.2021, 17.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 15.01.2021, 12.02.2021, 12.03.2021, 09.04.2021, 07.05.2021, 04.06.2021, 02.07.2021, 30.07.2021, 27.08.2021, 24.09.2021, 22.10.2021, 19.11.2021, 17.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 21.05.2021, 19.11.2021     Miejsca trudno dostępne: Jarosty ul. Łąkowa 15, Jarosty ul. Ustronna 25,  Moszczenica ul. Cegielniana 22, Moszczenica ul. Wolborska 74, Wola Moszczenicka ul. Łąkowa 2 i 3, Raciborowice 32, 33, 34, Rękoraj 98, Rękoraj 99 ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 11.01.2021, 08.02.2021, 08.03.2021, 10.04.2021, 19.04.2021, 08.05.2021, 17.05.2021, 31.05.2021, 14.06.2021, 28.06.2021, 12.07.2021, 26.07.2021, 09.08.2021, 23.08.2021, 06.09.2021, 20.09.2021, 04.10.2021, 18.10.2021, 15.11.2021, 13.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 11.01.2021, 08.02.2021, 08.03.2021, 10.04.2021, 08.05.2021, 31.05.2021, 28.06.2021, 26.07.2021, 23.08.2021, 20.09.2021, 18.10.2021, 15.11.2021, 13.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 17.05.2021, 15.11.2021  

Czytaj więcej...
GOPS szuka pracowników

14.02.2019

GOPS szuka pracowników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie poszukuje pracowników na następujące  stanowiska:1. pracownik socjalny - 1 etat, umowa na zastępstwo2. asystent rodziny - 1 etat, umowa o pracę3. opiekun w ośrodku pomocy społecznej, umowa o pracę.Szczegółowe warunki poniżej - w załączonym pliku do pobrania.Na wstępną rozmowę kwalifikacyjną z kierownikiem GOPS należy się umówić telefonicznie - 44 616 95 97.

Czytaj więcej...
Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

08.05.2019

Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniem  wójta Marcelego  Piekarka, które dotyczy przyszłości budynku po wygasającym gimnazjum. Oświadczenie jest częścią wywiadu, który ukaże się  w najnowszym wydaniu "Ziemi Piotrkowskiej". Poniżej publikujemy jego treść.***Rada wycofała się z projektu podzielenia szkoły podstawowej w Moszczenicy na dwa budynki. Powodem ma być brak zgody rodziców. Sytuacja jest dość skomplikowana…Marceli Piekarek: Zmiany wprowadzone reformą i ich konsekwencje budziły emocje w naszej gminie od samego początku.  Był strach o miejsca pracy oraz sentyment do budynku, w którym mieściła się dawna „tysiąclatka”. W lutym 2017r., na sesji poświęconej zmianom w oświacie padały głosy, że najwłaściwszym momentem na podjęcie konkretnej decyzji będzie przyszła kadencja. Chodziło o to,  aby przeprowadzić szeroką dyskusję i uwzględnić wnioski wszystkich osób, które mogą zaproponować rozsądne zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum. I tak też się stało. Pojawiały się różne warianty, np. przeniesienia szkoły z Gazomi. Nie zyskały one jednak społecznego poparcia. W końcu w lutym i w marcu zostały podjęte uchwały w sprawie przyznania drugiego budynku  Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki. Mówiły one o  „przekształceniu Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki przy ul. Dworcowej poprzez wskazanie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych”.  I dlaczego ten wariant nie doszedł do skutku? - Złożyło się na to kilka faktów. Po podjęciu przez radę stosownych uchwał, 8 kwietnia br. wystosowałem pismo  do dyrektor  Jolanty Kujawskiej-Wężyk. Pytałem w nim o plan organizacji zajęć w roku szkolnym 2019/2020 z uwzględnieniem podziału na dwa budynki.  Wkrótce potem zostałem zaproszony na zebranie rodziców uczniów SP Moszczenica.  Na spotkaniu ,  w którym uczestniczyło blisko 250 osób  jedna z matek zaprezentowała treść deklaracji imiennej,  w której rodzice mieli określić, do którego budynku uczęszczać będzie ich dziecko w przyszłym roku szkolnym. Nikt z obecnych na sali nie zgłosił nawet najdrobniejszych uwag do projektu tego dokumentu. Po niecałych dwóch tygodniach otrzymałem wyniki tej swoistej ankiety.  Pismem z dnia 23 kwietnia br. dyrektor SP Moszczenica poinformowała mnie,  że nie może zrealizować zapisów uchwał podjętych przez radę gminy. Powodem są deklaracje rodziców uczniów klas 0-8, z których wynika, że „ 93% będzie uczęszczało do budynku przy ul. Dworcowej, a 6% do budynku przy ul. Piotrkowskiej tj. około 35 uczniów z różnych klas.”  1 % rodziców nie zajął stanowiska. W tej sytuacji, gdy zbliżał się ostateczny termin opracowania arkuszy organizacyjnych jednostek,  zwróciłem się do przewodniczącej Rady Gminy Moszczenica o zwołanie sesji nadzwyczajnej, w celu uchylenia uchwał dotyczących lokalizacji szkoły podstawowej w Moszczenicy w dwóch budynkach - w przy ul. Piotrkowskiej i Dworcowej.  Na posiedzeniu 26 kwietnia - stosunkiem głosów:  10 „za”, 2 „przeciwnych”,  2 „wstrzymujących” i  1 osobie nieobecnej  - rada podjęła taką uchwałę.Jednym z argumentów za przyznaniem drugiej lokalizacji była duża liczba uczniów w placówce przy ul. Dworcowej. Nie szkoda, że rodzice nie chcą posyłać dzieci do drugiego budynku ? - Cały czas analizujemy dane demograficzne, a te są niepokojące. W kolejnych rocznikach zmniejsza się liczba dzieci.  W tym roku w szkole przy ul. Dworcowej mamy 27 oddziałów. W kolejnych latach ich liczba będzie sukcesywnie spadać. W  przyszłym roku szkolnym będzie ich 25, w 2020/21 – 23, w 2023/24 już tylko 20. Będziemy musieli się zmierzyć z tym problemem.   Ile rocznie wydajecie na oświatę? - W ubiegłym roku na oświatę wydaliśmy ponad 18 milionów złotych, z czego 5 milionów musimy dołożyć z budżetu gminy – subwencja i dotacje to tylko 13 milionów. Co może stać się z budynkiem po gimnazjum? Pojawiają się różne teorie…Pragnę uciąć te spekulacje. Wielokrotnie otrzymywałem prośby od różnych instytucji,  organizacji, jednostek organizacyjnych, referatów, organizacji społecznych o poprawę warunków lokalowych. Oświadczam, że moją intencją będzie zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum przy ul. Piotrkowskiej tylko i wyłącznie na potrzeby gminy Moszczenica. Może to być np. referat edukacji, biblioteka gminna, pomieszczenie dla harcerzy,  pomieszczenie dla emerytów, rencistów, KGW, GZOZ – rehabilitacja, GOPS lub Urząd Gminy. ---------------------------------------------------------------------------------------------DANE DEMOGRAFICZNE DLA SP MOSZCZENICA Rok szkolny Ilość oddziałów SP Moszczenica Pomieszczenia wolne do zagospodarowania 2019/20 25 2 2020/21 23 4 2021/22 23 4 2022/23 21 6 2023/24 20 7 2024/25 20 7 2025/26 19 8 2026/27 18 9    

Czytaj więcej...
W Moszczenicy ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

06.11.2018

W gminie Moszczenica ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

Na tę inwestycję od dawna czekają mieszkańcy. Prace prowadzone są na odcinku Michałów – Jarosty. To pierwszy z trzech zaplanowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa etapów budowy gazociągu w gminie.  W poniedziałek, 5 listopada w Urzędzie Gminy w Moszczenicy odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami spółki dotyczące całości tej inwestycji. – Od przedstawicieli spółki otrzymaliśmy informacje o kolejnych planach. Przypomnę, że obecnie trwają prace budowlane na odcinku od trasy S8 poprzez Michałów i Jarosty Duże  (ulica Nowa do terenów dawnej huty). Odcinek od Jarost do Kosowa jest obecnie na etapie prac projektowych i od terminu ich zakończenia zależeć będzie termin rozpoczęcia prac budowlanych. Polska Spółka Gazownictwa już ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla trzeciego – ostatniego etapu – od Kosowa do Woli Moszczenickiej i Moszczenicy. To bardzo dobre dla nas informacje  – cieszy się wójt Marceli Piekarek, który nie ukrywa, że cała inwestycja może potrwać nawet kilka lat. – Przetargi zostały ogłoszone i proces inwestycyjny trwa, a to jest najważniejsze. Pierwszy etap budowy gazociągu na odcinku Michałów – Jarosty ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Gazociąg ma powstać także na terenie Rakowa. Z informacji jakie otrzymali mieszkańcy posesji położonych przy ul. Głównej , inwestor czyli Polska Spółka Gazownictwa poinformował, że gazociąg ma powstać w przeciągu trzech lat do podpisania umów z indywidualnymi odbiorcami.

Czytaj więcej...
Będzie nowa droga do cmentarza. Wkróctce poznamy wykonawcę

11.10.2018

Będzie nowa droga do cmentarza. Wkrótce poznamy wykonawcę

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłosił właśnie przetarg na rozbudowę drogi wojewódzkiej 716 w Moszczenicy na odcinku od kościoła do ulicy Poduchownej. Zakres prac ucieszy mieszkańców. Oprócz modernizacji drogi wybudowana zostanie m.in. dodatkowa jezdnia z pasem do zawracania. To nią będą poruszały się kondukty żałobne pokonujące trasę od kościoła do cmentarza. Nasze starania przyniosły efekt. O tę inwestycję od dwóch lat walczyły wspólnie Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża i Urząd Gminy. To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych, na którą czekają mieszkańcy. - Kondukty żałobne poruszają się obecnie drogą wojewódzką 716. Stwarza to ogromne niebezpieczeństwo, zarówno dla uczestników pogrzebu, jak i dla przejeżdżających w tym czasie samochodów. O pomoc w tej sprawie zwróciła się do Urzędu Gminy Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża. Podjęliśmy wspólne działania i do pierwszego spotkania z władzami wojewódzkimi doszło już pod koniec 2016 roku – przypomina wójt Marceli Piekarek. Do Moszczenicy przyjechała wówczas Jolanta Zięba-Gzik, członek zarządu Województwa Łódzkiego, która zapewniła, że władze województwa dołożą wszelkich starań do zapewnienia bezpieczeństwa na tej drodze. Rozpoczął się proces przygotowania inwestycji i określenia zakresu prac. Aby wypełnić wszystkie postulaty parafian gmina m.in. przekazała bezpłatnie na ten cel działkę. – W ramach tej inwestycji wykonana zostanie rozbudowa drogi wojewódzkiej, rozbudowane będzie skrzyżowanie, wybudowana dodatkowa jezdnia wraz z placem do zawracania, przebudowana droga gminna – ul. Poduchowna, wybudowane będą chodniki, wykonane nowe zjazdy, zatoki autobusowe. Projekt obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej, rowów otwartych, oświetlenia drogowego i przebudowę sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i wodociągowej – wylicza wójt Piekarek, który podkreśla, że przebudowa tego odcinka drogi wojewódzkiej 716 jest wynikiem współpracy urzędu i parafii, starań sołtysa wsi Moszczenica Jana Dąbrowskiego, władz powiatu – starosty Stanisława Cubały i wicestarosty Piotra Wojtysiaka, a przede wszystkim przychylności i bardzo dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Otwarcie ofert nastąpi 14 listopada. Pierwsze prace zostaną wykonane jeszcze w tym roku. Cała przebudowa ma zakończyć się do października 2019 r. i zostanie sfinansowana z budżetu województwa łódzkiego.

Czytaj więcej...
Komunikat dotyczący odpadów komunalnych

07.04.2020

Komunikat dotyczący zmiany sposobu i terminu odbioru odpadów komunalnych

W związku z szybkim rozprzestrzenianiem się koronawirusa i bezpieczeństwem osób odbierających odpady, informujemy mieszkańców Gminy Moszczenica, że w kwietniu nie będą odebrane odpady segregowane ( plastik, metal, szkło i papier) w terminach zgodnych z harmonogramem z zabudowy jednorodzinnej. Termin odbioru będzie przesunięty na kolejny miesiąc. Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia!Odpady komunalne zmieszane, BIO oraz popiół będą odebrane zgodnie z harmonogramem.   Firma zobowiązała się dostarczyć do mieszkańców dodatkowe worki.   Dotyczy to niżej wymienionych terminów i miejscowości: 10 kwietnia 2020 r. - Moszczenica: ul. Cmentarna, Dworcowa, Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia   14 kwietnia 2020 r. - Gajkowice, Raków, Raków Duży   15 kwietnia 2020 r. - Daszówka, Jarosty, Karlin, Michałów, Raków Duży ul. Słonecznikowa, Makowa i Migdałowa   16 kwietnia 2020 r. - Dąbrówka,  Podolin, Srock, Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Gościmowice Drugie, Białkowice, Gościmowice Pierwsze, Raciborowice   17 kwietnia 2020 r. - Baby, Kiełczówka, Pomyków      

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka