Podziękowaliśmy za bezinteresowną pomoc

07.04.2022

Podziękowaliśmy za bezinteresowną pomoc

Zerwane dachy, zniszczone budynki gospodarcze, czy dobytek mieszkańców rozrzucony po okolicznych polach. Poranna wichura, która przeszła 17 lutego nad terenem gminy wyrządziła olbrzymie szkody m.in. w Sierosławiu. Z pomocą ruszyli strażacy, którzy przez cały dzień zabezpieczali uszkodzone domy i budynki, m.in. remizę OSP. Okazuje się, że w tych trudnych chwilach można liczyć na nieoczekiwaną pomoc ludzi o wielkich sercach. Jedną z nich jest Agnieszka Drozdowska, właścicielka Baru Piast, która - spontanicznie - na miejsce akcji wysłała obiady dla strażaków. - Bardzo chcielibyśmy podziękować w imieniu wszystkich strażaków i druhów za prawdziwy odruch serca. Pomoc w takich trudnych sytuacjach jest nieoceniona i pokazuje prawdziwy charakter człowieka. Jeszcze raz chciałbym Pani podziękować i wręczyć prezent od naszej gminy za bezinteresowną pomoc – dziękował wójt Marceli Piekarek, który wraz z Agatą Biesagą, sekretarzem gminy przyjechali, aby osobiście podziękować pani Agnieszce Drozdowskiej. – Dziękuję i jest mi niezmiernie miło – mówiła podczas krótkiego spotkania niezwykle skromna i miła właścicielka Baru Piast, która nie ukrywała zakłopotania całą sytuacją. Jako prezent władze gminy przekazały specjalny dyplom i okazałe wydanie książki kucharskiej.

Czytaj więcej...

Przedłużenie terminu konkursu

05.04.2022

Przedłużenie terminu konkursu

Informacja dotycząca Konkursu na scenariusz do filmu promującego Gminę Moszczenica i przedsiębiorstwa z sektora MŚP działające w następujących branżach: Informatyka i telekomunikacja oraz Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze i Energetyka (w tym OZE) W związku z nierozstrzygnięciem Konkursu na scenariusz do filmu promującego Gminę Moszczenica i przedsiębiorstwa z sektora MŚP działające w następujących branżach: Informatyka i telekomunikacja oraz Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze i Energetyka (w tym OZE) oraz branż strategicznych dla Powiatu i Gminy: przemysł meblarski, budownictwo, turystyka, włókiennictwo ze względu na niespełnienie warunku zapisanego w § 2 pkt 16 Regulaminu, który nie był obligatoryjny dla Organizatora, ale w którym zastrzegł sobie prawo do jego nierozstrzygnięcia,  Organizator Konkursu postanowił przedłużyć termin składania prac do dnia 20 kwietnia 2022 roku. Zatem zmianie ulega pkt 10 w § 2 Regulaminu, który otrzymuje brzmienie: ”10. Scenariusz należy złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, nie później niż do 20 kwietnia 2022 roku, do godziny 10.00. Na kopercie należy napisać: „Konkurs na scenariusz do filmu promującego Gminę Moszczenica”. O konkursie pisaliśmy -> Konkurs filmowy. Do wygrania wycieczka dla całej klasy!

Czytaj więcej...

Bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej

05.04.2022

Bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI). Konsultacje odbędą się 12 kwietnia 2022 r. w godz. 9:00 – 11:30 w Urzędzie Gminy Moszczenica, ul. Kosowska 1, sala nr 2. Zakres udzielanych konsultacji w ramach Mobilnego Punku Informacyjnego obejmuje m.in.: środki na otwarcie działalności gospodarczej, dotacje i pożyczki na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, wsparcie z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, konsultacje na etapie przygotowania projektu, konsultacje na etapie realizacji projektu.

Czytaj więcej...

Szkolenie dla hodowców

05.04.2022

Szkolenie dla hodowców

Oddział w Piotrkowie Trybunalskim PZDR w Tomaszowie zaprasza hodowców na szkolenia prowadzone przez wykładowców SGGW w Warszawie. Szczegóły na plakacie.

Czytaj więcej...

Uwaga! Zmiana miejsca składania wniosków o świadczenia pieniężne osobom, które przyjęły pod swój dach uchodźców

01.04.2022

Uwaga! Zmiana miejsca składania wniosków o świadczenia pieniężne dla osób, które przyjęły pod swój dach uchodźców

Informujemy, że od 1 kwietnia 2022 roku wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom należy składać w GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MOSZCZENICY z siedzibą w Kosowie, ul. Główna 23.Ustawa z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, którzy po 24 lutego uciekli do Polski przed wojną, przewiduje wypłacanie świadczenia każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, na jego wniosek.Świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł na dzień za osobę będzie przysługiwało nie dłużej niż za okres 60 dni, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia może być przedłużony. Pieniądze te nie podlegają opodatkowaniu.

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

01.04.2022

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Wójt Gminy Moszczenica ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2022 w obszarze: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa. Realizacja zadania nastąpi poprzez zorganizowanie w 2022 roku wydarzeń sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica. Szczegółowe zasady przyznania dotacji i warunki realizacji zadania poniżej - załącznik do pobrania.

Czytaj więcej...

Spotkanie integracyjne dla rodzin ukraińskich i polskich

31.03.2022

Spotkanie integracyjne dla rodzin ukraińskich i polskich

Zapraszamy na wspólne warsztaty kreatywne. Szczegóły na plakatach w językach polskim i ukraińskim. 

Czytaj więcej...

Ruszyły prace budowlane przy Szkole Podstawowej w Srocku

31.03.2022

Ruszyły prace budowlane przy Szkole Podstawowej w Srocku

Przebudowa szkoły w Srocku stała się faktem. Zakres prac jest bardzo szeroki. Obejmuje nie tylko budowę nowego skrzydła dydaktycznego, kotłowni i sali bilardowej, ale także przebudowę starej szkoły. - W obecnym budynku postawione będą nowe ściany działowe, wymienione będą okna i drzwi, wykonane nowe instalacje wewnętrzne i położone nowe podłogi. Przed położeniem nowej elewacji budynek zostanie ocieplony – wylicza wójt Marceli Piekarek. Oprócz samego obiektu na nowo zostanie zagospodarowany teren. W planach jest wykonanie boiska sportowego, bieżni (3-torowa), skoczni do skoku w dal oraz przeniesienie placu zabaw dla dzieci. Zamontowane zostanie nowe wyposażenie sportowe boiska – do koszykówki oraz do gry w piłkę siatkową. Przy budynku powstanie również plac parkingowy na 10 miejsc. -  Koszt tej inwestycji to 6 404 870 zł. Bardzo się cieszę, że pozyskaliśmy na ten cel aż 4 250 000 zł środków zewnętrznych. Nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony i dzięki temu budowa mogła dalej ruszyć - dodaje wójt Piekarek.

Czytaj więcej...

W Wielką Sobotę PSZOK będzie nieczynny!

30.03.2022

W Wielką Sobotę PSZOK będzie nieczynny!

Informujemy, że w dniu 16 kwietnia 2022 r. (Wielka Sobota) PSZOK przy ul. Dworcowej będzie nieczynny. Jednocześnie przypominamy, że w okresie od 1 kwietnia do 31 października PSZOK czynny będzie w każdą sobotę w godzinach 7.00 - 15.00.

Czytaj więcej...

Sprawdzali swoją wiedzę

29.03.2022

Sprawdzali swoją wiedzę

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Moszczenicy odbyły się eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". W turnieju wystartowało 30 uczniów w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-IV i klasy V-VIII ze szkół w Moszczenicy, Srocku, Jarostach i Babach. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja na czele z prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Moszczenicy Andrzejem Dróżdżem. W kategorii klas I-IV pierwsze miejsce zajął Michał Adamczyk ze szkoły podstawowej w Jarostach, drugie miejsce wywalczył Mateusz Misztela ze szkoły podstawowej w Moszczenicy, a trzecie miejsce przypadło Filipowi Krzysteczko również ze szkoły w Moszczenicy. W drugiej grupie wiekowej - klas V-VIII najlepszy okazał się Oskar Krawczyk ze szkoły podstawowej w Moszczenicy. Drugie miejsce zajęła Julia Rytych ze szkoły podstawowej w Moszczenicy, a trzecie miejsce - reprezentantka szkoły w Srocku - Kornelia Badek. Zwycięzcy będą reprezentować gminę Moszczenica w eliminacjach powiatowych turnieju. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców wręczył wójt Marceli Piekarek.

Czytaj więcej...

Strażacki Turniej Szachowy Moszczenica

29.03.2022

Strażacki Turniej Szachowy Moszczenica

 2022 W sobotę, 26.03.02022 r., w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Moszczenicy odbył się Strażacki Turniej Szachowy Moszczenica 2022. W zawodach wystartowało łącznie 25 zawodników w dwóch kategoriach. A tak przedstawiają się wyniki: W kategorii do 18 lat: 1. Hubert Adamek - OSP Longinówka; 2. Bartłomiej Malec - OSP Moszczenica; 3. Adrian Olejnik - OSP Jarosty; W kategorii OPEN: 1. Kamil Wysmyk - OSP Moszczenica; 2. Jarosław Pietras - KM PSP w Piotrkowie Tryb.; 3. Dawid Lis - OSP Psary Lechawa; Dodatkowo organizatorzy postanowili wyróżnić najmłodszego zawodnika turnieju, którym był 6 letni Oskar Zaremba z OSP Żarnowica. Jak podkreślali zawodnicy, taki turniej był potrzebny. - Większość z nas, gra w szachy online, na komputerze. Rywalizacja na prawdziwej szachownicy z prawdziwym przeciwnikiem, gdzie jest presja czasu, jest zupełnie inna, bardziej emocjonująca - relacjonuje dyrektor GOKiS w Moszczenicy Włodzimierz Kaźmierczak. Uczestnikom turnieju kibicował  Starosta Powiatu Piotrkowskiego Piotr Wojtysiak. - Dziękuję wszystkim zawodnikom, strażakom za udział w turnieju. Szachy to piękny i trudny sport, tym bardziej cieszymy się, że taki turniej się odbył. Mamy nadzieję, że za rok w II Strażackim Turnieju Szachowym weźmie udział jeszcze więcej zawodników - podsumował Piotr Wojtysiak. Strażacki Turniej Szachowy odbył się pod patronatem: Starosty Powiatu Piotrkowskiego, Komendanta KM PSP w Piotrkowie Tryb., Wójta Gminy Moszczenica, Prezes OSP Moszczenica oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy.

Czytaj więcej...

Komunikat dot. nadawania numeru pesel dla uchodźców z Ukrainy

23.03.2022

Komunikat dot. nadawania numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy

Wnioski o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę z Polską w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Moszczenicy, ul. Kosowska 1. Szacunkowy czas obsługi jednego wniosku to nawet 40 minut. Procedura jest czasochłonna, gdyż wymaga ustalenia statusu pobytowego cudzoziemca, pobrania odcisków palców, skanowania zdjęcia, sporządzenia kserokopii dokumentów, na podstawie których ustalono tożsamość, transliteracji dokumentów sporządzonych w jęz. ukraińskim, wprowadzenia danych do Rejestru Danych Kontaktowych, wygenerowania profilu zaufanego i nadania kodów. Urząd Stanu Cywilnego w Moszczenicy jest w stanie obsłużyć dziennie jedynie 20 wniosków o nadanie numeru PESEL uchodźcy. Mając na uwadze powyższe od dnia 24 marca 2022 roku celem usprawnienia organizacji pracy osoby wprowadzamy przyjmowanie obywateli Ukrainy w liczbie 20 osób dziennie. Szczegółowe informacje w Biurze Obsługi Mieszkańca (BOM) oraz pod nr tel. 44 6169625 wew. 114. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej...

Rusza kwalifikacja wojskowa w województwie łódzkim

21.03.2022

Rusza kwalifikacja wojskowa w województwie łódzkim

Wojewoda Łódzki ogłosił tegoroczną kwalifikację wojskową na obszarze województwa łódzkiego, która odbędzie się w okresie od dnia 4 kwietnia 2022 r. do dnia 8 lipca 2022 r. Na terenie powiatu piotrkowskiego kwalifikacja wojskowa przeprowadzona zostanie w terminie od dnia 10 maja do dnia 7 czerwca 2022 r. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:mężczyzn urodzonych w 2003 r.;mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;osoby urodzone w latach 2001-2002, które:- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. 2017r. poz. 944);osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Czytaj więcej...

LVII sesja Rady Gminy Moszczenica

28.03.2022

LVII sesja Rady Gminy Moszczenica

31  marca 2022 roku  po raz kolejny obradować będą radni. Podczas tej sesji omawiane będą sprawy m.in. związane z budżetem gminy i Wieloletnią Prognozą Finansową 2022 - 2032 oraz miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Początek obrad o godzinie 9.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy.Szczegółowy porządek obrad TUTAJ

Czytaj więcej...

Komunikat dotyczący podawania i sprzedaży napojów alkoholowych bez zezwolenia

23.03.2022

Komunikat dotyczący podawania i sprzedaży napojów alkoholowych

Przypominamy, że zgodnie z art. 43 ust 1 Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, przypominamy, że kto sprzedaje i podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie. 

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca skłądania wniosków w programie CZYSTE POWIETRZE

22.03.2022

Informacja dotycząca składania wniosków w programie CZYSTE POWIETRZE

Informujemy, że w dniach 23.03.2022 r., 25.03.2022 r. i 29.03.2022 r. wnioski dotyczące programu "Czyste powietrze" nie będą przyjmowane. Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej...

Charytatywny spacer dla Julki

21.03.2022

Charytatywny spacer dla Julki

Ponad sto osób wzięło udział w charytatywnej akcji na rzecz Julki Jezierskiej. W sobotnie przedpołudnie na starcie przy świetlicy wiejskiej w Michałowie pojawiło się około 80 osób. Na trasie do Szkoły Podstawowej w Jarostach dołączali się kolejni spacerowicze, chcący wesprzeć chorą na białaczkę dziewczynkę. Łącznie zebrano ponad 3,5 tysiąca złotych. - Uczestnicy pokonali trasę około 5 kilometrów. Wszyscy szczęśliwie dotarli do mety w Szkole Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach, gdzie czekał na nich słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców, pracowników szkoły i Restaurację „Dworek” w Piotrkowie. Nad bezpieczeństwem spacerujących czuwały jednostki OSP Jarosty i OSP Raciborowice. Naszą akcję wsparli uczniowie, rodzice i przyjaciele naszej szkoły m.in.  starosta piotrkowski Piotr Wojtysiak, Dariusz Magacz wicestarosta, wójt Marceli Piekarek  wraz z zastępcą Krzysztofem Jędrzejczykiem oraz radny Waldemar Banaszczyk. Dziękujemy również pomysłodawczyni Pani Ewelinie Sierocińskiej. Szczególnie dumni jesteśmy z obecności Julii, której determinacja i wola walki z chorobą zasługują na podziw nas wszystkich. Zebraną kwotę, 3585 zł. , wpłacimy na konto Julii w Fundacji Krwinka, oczywiście z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia. Także jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy byli i którzy nas wsparli - dziękowała w imieniu organizatorów - na antenie radia Strefa FM,  Ewa Kroczyńska ze Szkoły Podstawowej w Jarostach, w której uczy się młodsza siostra Julki. Organizatorzy dziękują również agencji Creativead Jarosław Mizera za wykonanie okolicznościowego baneru. Cały dochód ze spaceru zostanie wpłacony na konto Julii w fundacji Krwinka.

Czytaj więcej...

Modernizacja gospodarstw: dwa nabory wniosków w jednym terminie

21.03.2022

Modernizacja gospodarstw: dwa nabory wniosków w jednym terminie

Od 29 marca 2022 r. będzie się można ubiegać o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” w dwóch obszarach – rozwój produkcji prosiąt oraz nawadniania w gospodarstwie. Wnioski będą przyjmowane przez ARiMR do 27 maja 2022 r. O dofinansowanie inwestycji w produkcję prosiąt (obszar A) mogą się ubiegać rolnicy m.in. posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 ha do 300 ha, którego wielkość ekonomiczna wynosi od 13 tys. euro do 250 tys. euro lub prowadzący dział specjalny produkcji rolnej. Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie składających wniosek. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji w każdym gospodarstwie powinna osiągnąć co najmniej 13 tys. euro. Rolnik musi udokumentować osiągnięcie przychodu z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Warunek ten nie dotyczy prowadzących działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Inwestycja zrealizowana w tym obszarze wsparcia musi doprowadzić do osiągnięcia wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) co najmniej o 10 proc. Refundacji w ramach inwestycji w obszarze rozwoju produkcji prosiąt podlegają m.in. koszty budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej; koszty zakupu lub leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, do wartości rynkowej majątku; koszty budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej. Oprócz tego refundacją są objęte tzw. koszty ogólne, czyli te związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji. Mogą to być np. koszty przygotowania dokumentacji technicznej – kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej i tym podobnych. Są to również koszty sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz związane z kierowaniem robotami budowlanymi, ale również opłaty za konsultacje, doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego. Koszty ogólne nie mogą jednak przekroczyć 10 proc. pozostałych kosztów kwalifikowalnych. Limit wsparcia, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 w obszarze rozwój produkcji prosiąt, to 900 tys. zł., lecz w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł. Wsparcie jest, co do zasady, przyznawane w postaci refundacji części kosztów kwalifikowanych. Standardowo wynosi 50 proc., a w przypadku gdy ubiega się o nie młody rolnik lub gdy robi to wspólnie kilku gospodarzy, poziom dofinansowania jest wyższy i sięga 60 proc. Z kolei wsparcie inwestycji w nawadnianie skierowane jest do rolników, którzy posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 ha do 300 ha lub prowadzą produkcję w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Przyznanie pomocy nie jest natomiast uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa oraz wykazania wzrostu GVA. Starający się o to wsparcie musi udokumentować osiągnięcie przychodu z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku obszaru A, wymóg ten dotyczy prowadzących działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Wsparcie można otrzymać na wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej oraz ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru. Poza tym dofinansowanie obejmuje koszty wykonanie ujęć wody, zakup nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania. Maksymalna kwota pomocy, jaką można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 w tym obszarze, to 100 tys. zł. Wsparcie przyznawane jest w postaci refundacji części kosztów kwalifikowanych. Standardowo wynosi 50 proc., a w przypadku gdy o środki finansowe ubiega się młody rolnik, poziom dofinansowania sięga 60 proc. Zainteresowani pomocą będą mogli składać wnioski jednocześnie w obu obszarach. Dokumenty przyjmować będą biura powiatowe i odziały regionalne Agencji w okresie od 29 marca do 27 maja 2022 r. Dokumenty będzie można składać osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, a także wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca składania wniosków o świadczenie pieniężne dla osób, które zapewniły zakwaterowanie  i wyżywienie uchodźcom

18.03.2022

Informacja dotycząca składania wniosków o świadczenie pieniężne dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom

Ustawa z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, którzy po 24 lutego uciekli do Polski przed wojną, przewiduje wypłacanie świadczenia każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, na jego wniosek. Świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł na dzień za osobę będzie przysługiwało nie dłużej niż za okres 60 dni, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia może być przedłużony. Pieniądze te nie podlegają opodatkowaniu.   Mieszkańcy gminy Moszczenica, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców z Ukrainy zapewniając im zakwaterowanie i wyżywienie, wnioski mogą składać od poniedziałku, 21 marca br., w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Gminy w Moszczenicy. Już dziś druki wniosków można pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańców. Wzór wniosku znajduje się w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 608, zaś rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty pod pozycją nr 605.  Należy pamiętać, że to świadczenie przysługuje tylko w przypadku uchodźców, którzy przekroczyli granicę polsko-ukraińską po 24 lutego bieżącego roku. Mieszkańcy składają wnioski pod rygorem odpowiedzialności karnej za umieszczanie fałszywych informacji, sprzecznych ze stanem faktycznym. Wniosek o świadczenie pieniężne dokładnie zawiera: Imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek, PESEL lub NIP składającego wniosek, Wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania, Imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada, Oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia, Numer rachunku bankowego, na który wypłacane będzie świadczenie, Oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe, Adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie, Adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek, Oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia, Oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem. Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w urzędzie gminy. Przepisy dają możliwość uzależnienia wypłaty świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę. Jednocześnie wszystkim mieszkańcom Gminy Moszczenica serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc, solidarność i wsparcie uchodźców z Ukrainy w tych trudnych dla nich dniach.​

Czytaj więcej...

Zapraszamy do orkiesty dętej oraz na zajęcia z nauki gry na różnych instrumentach

18.03.2022

Zapraszamy do orkiestry dętej oraz na zajęcia z nauki gry na różnych instrumentach

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy zaprasza dzieci i młodzież do młodzieżowej orkiestry dętej. Zajęcia, które odbywać się będą w Domu Kultury w Moszczenicy, poprowadzi Paweł Filipek - muzyk, nauczyciel oraz instruktor w orkiestrze dętej z Grocholic. - Czekamy na wszystkich chętnych, także na dzieci chcące rozpocząć swoją przygodę z muzyką. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu posiada w swoim zasobie odpowiednią liczbę instrumentów, ustników i stroików, a jeśli zajdzie potrzeba będziemy szukać środków na zakup kolejnych instrumentów. Zapisywać się będzie można na naukę gry na instrumentach dętych m.in. trąbce, klarnecie, flecie, tubie, puzonie i innych. Na początku zajęcia odbywać się będą indywidualnie z każdym podopiecznym  - zachęca Włodzimierz Kaźmierczak, dyrektor GOKiS. Dodatkowo Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy zaprasza także na naukę gry na keyboardzie oraz zajęcia z emisji głosu. Lekcje rozpoczną się już w kwietniu. Więcej informacji  można uzyskać w siedzibie GOKiS w Moszczenicy lub pod nr tel. 44 6169 454.

Czytaj więcej...

Aktualności

GOPS szuka pracowników

14.02.2019

GOPS szuka pracowników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie poszukuje pracowników na następujące  stanowiska:1. pracownik socjalny - 1 etat, umowa na zastępstwo2. asystent rodziny - 1 etat, umowa o pracę3. opiekun w ośrodku pomocy społecznej, umowa o pracę.Szczegółowe warunki poniżej - w załączonym pliku do pobrania.Na wstępną rozmowę kwalifikacyjną z kierownikiem GOPS należy się umówić telefonicznie - 44 616 95 97.

Czytaj więcej...
HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2021

29.12.2020

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2021

Publikujemy harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2021.Uwaga! Ulega zmianie częstotliwość odbioru odpadów.   Mieszkańców Moszczenicy, Woli Moszczenickiej oraz Rakowa Dużego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na terminy odbiorów odpadów komunalnych, z uwagi na podział ulic   Moszczenica: ul. Cmentarna, Dworcowa, Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 13.01.2021, 10.02.2021, 10.03.2021, 07.04.2021, 21.04.2021, 05.05.2021, 19.05.2021, 02.06.2021, 16.06.2021, 30.06.2021, 14.07.2021, 28.07.2021, 11.08.2021, 25.08.2021, 08.09.2021, 22.09.2021, 06.10.2021, 20.10.2021, 17.11.2021, 15.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 13.01.2021, 10.02.2021, 10.03.2021, 07.04.2021, 05.05.2021, 02.06.2021, 30.06.2021, 28.07.2021, 25.08.2021, 22.09.2021, 20.10.2021, 17.11.2021, 15.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 19.05.2021, 17.11.2021   Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Gościmowice Drugie, Białkowice, Gościmowice Pierwsze, Raciborowice ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 18.01.2021, 15.02.2021, 15.03.2021, 12.04.2021, 26.04.2021, 10.05.2021, 24.05.2021, 07.06.2021, 21.06.2021, 05.07.2021, 19.07.2021, 02.08.2021, 16.08.2021, 30.08.2021, 13.09.2021, 27.09.2021, 11.10.2021, 25.10.2021, 22.11.2021, 20.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 18.01.2021, 15.02.2021, 15.03.2021, 12.04.2021, 10.05.2021, 07.06.2021, 05.07.2021, 02.08.2021, 30.08.2021, 27.09.2021, 25.10.2021, 22.11.2021, 20.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 24.05.2021, 22.11.2021   Gajkowice, Raków, Raków Duży ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 19.01.2021, 16.02.2021, 16.03.2021, 13.04.2021, 27.04.2021, 11.05.2021, 25.05.2021, 08.06.2021, 22.06.2021, 06.07.2021, 20.07.2021, 03.08.2021, 17.08.2021, 31.08.2021, 14.09.2021, 28.09.2021, 12.10.2021, 26.10.2021, 23.11.2021, 21.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 19.01.2021, 16.02.2021, 16.03.2021, 13.04.2021, 11.05.2021, 08.06.2021, 06.07.2021, 03.08.2021, 31.08.2021, 28.09.2021, 26.10.2021, 23.11.2021, 21.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 25.05.2021, 23.11.2021   Daszówka, Jarosty, Karlin, Michałów, Raków Duży ul. Słonecznikowa, Makowa, Migdałowa, Brzozowa, Malinowa, Miodowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 20.01.2021, 17.02.2021, 17.03.2021, 14.04.2021, 28.04.2021, 12.05.2021, 26.05.2021, 09.06.2021, 23.06.2021, 07.07.2021, 21.07.2021, 04.08.2021, 18.08.2021, 01.09.2021, 15.09.2021, 29.09.2021, 13.10.2021, 27.10.2021, 24.11.2021, 22.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 20.01.2021, 17.02.2021, 17.03.2021, 14.04.2021, 12.05.2021, 09.06.2021, 07.07.2021, 04.08.2021, 01.09.2021, 29.09.2021, 27.10.2021, 24.11.2021, 22.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 26.05.2021, 18.11.2021   Rękoraj, Kosów, Sierosław ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 14.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 08.04.2021, 22.04.2021, 06.05.2021, 20.05.2021, 05.06.2021, 17.06.2021, 01.07.2021, 15.07.2021, 29.07.2021, 12.08.2021, 26.08.2021, 09.09.2021, 23.09.2021, 07.10.2021, 21.10.2021, 18.11.2021, 16.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 14.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 08.04.2021, 06.05.2021, 05.06.2021, 01.07.2021, 29.07.2021, 26.08.2021, 23.09.2021, 21.10.2021, 18.11.2021, 16.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 20.05.2021, 09.11.2021   Dąbrówka,  Podolin, Srock ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 21.01.2021, 18.02.2021, 18.03.2021, 01.04.2021, 15.04.2021, 29.04.2021, 13.05.2021, 27.05.2021, 10.06.2021, 24.06.2021, 08.07.2021, 22.07.2021, 05.08.2021, 19.08.2021, 02.09.2021, 16.09.2021, 30.09.2021, 14.10.2021, 28.10.2021, 25.11.2021, 23.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 21.01.2021, 18.02.2021, 18.03.2021, 15.04.2021, 13.05.2021, 10.06.2021, 08.07.2021, 05.08.2021, 02.09.2021, 30.09.2021, 28.11.2021, 25.11.2021, 23.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 27.05.2021, 25.11.2021   Baby, Kiełczówka, Pomyków ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY – 22.01.2021, 19.02.2021, 19.03.2021, 02.04.2021, 16.04.2021, 30.04.2021, 14.05.2021, 28.05.2021, 11.06.2021, 25.06.2021, 09.07.2021, 23.07.2021, 06.08.2021, 20.08.2021, 03.09.2021, 17.09.2021, 01.10.2021, 15.10.2021, 29.10.2021, 26.11.2021, 24.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 22.01.2021, 19.02.2021, 19.03.2021, 16.04.2021, 14.05.2021, 11.06.2021, 09.07.2021, 06.08.2021, 03.09.2021, 01.10.2021, 29.10.2021, 26.11.2021, 24.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 28.05.2021, 08.11.2021   Wola Moszczenicka: ul. Boczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Gazomska, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Piotrkowska, Proszeńska, Rolna, Rzeczna, Smugowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 12.01.2021, 09.02.2021, 09.03.2021, 06.04.2021, 20.04.2021, 04.05.2021, 18.05.2021, 01.06.2021, 15.06.2021, 29.06.2021, 13.07.2021, 27.07.2021, 10.08.2021, 24.08.2021, 07.09.2021, 21.09.2021, 05.10.2021, 19.10.2021, 16.11.2021, 14.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 12.01.2021, 09.02.2021, 09.03.2021, 06.04.2021, 04.05.2021, 01.06.2021, 29.06.2021, 27.07.2021, 24.08.2021, 21.09.2021, 19.10.2021, 16.11.2021, 14.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 18.05.2021, 16.11.2021   Moszczenica: ul. Cegielniana, Fabryczna, Hodowlana, Jaworowa, Kosowska, Nowy Świat, Rzemieślnicza, Spacerowa, Wesoła, Wrzosowa Wola Moszczenicka: ul. Akacjowa, Cicha, Jodłowa, Krzywa, Miodowa, Modrzewiowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Południowa, Plac Włókniarzy, Projektowana, Robotnicza, Słoneczna, Sosnowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 15.01.2021, 12.02.2021, 12.03.2021, 09.04.2021, 23.04.2021, 07.05.2021, 21.05.2021, 04.06.2021, 18.06.2021, 02.07.2021, 16.07.2021, 30.07.2021, 13.08.2021, 27.08.2021, 10.09.2021, 24.09.2021, 08.10.2021, 22.10.2021, 19.11.2021, 17.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 15.01.2021, 12.02.2021, 12.03.2021, 09.04.2021, 07.05.2021, 04.06.2021, 02.07.2021, 30.07.2021, 27.08.2021, 24.09.2021, 22.10.2021, 19.11.2021, 17.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 21.05.2021, 19.11.2021     Miejsca trudno dostępne: Jarosty ul. Łąkowa 15, Jarosty ul. Ustronna 25,  Moszczenica ul. Cegielniana 22, Moszczenica ul. Wolborska 74, Wola Moszczenicka ul. Łąkowa 2 i 3, Raciborowice 32, 33, 34, Rękoraj 98, Rękoraj 99 ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 11.01.2021, 08.02.2021, 08.03.2021, 10.04.2021, 19.04.2021, 08.05.2021, 17.05.2021, 31.05.2021, 14.06.2021, 28.06.2021, 12.07.2021, 26.07.2021, 09.08.2021, 23.08.2021, 06.09.2021, 20.09.2021, 04.10.2021, 18.10.2021, 15.11.2021, 13.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 11.01.2021, 08.02.2021, 08.03.2021, 10.04.2021, 08.05.2021, 31.05.2021, 28.06.2021, 26.07.2021, 23.08.2021, 20.09.2021, 18.10.2021, 15.11.2021, 13.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 17.05.2021, 15.11.2021  

Czytaj więcej...
HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2023

20.12.2022

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2023

MOSZCZENICA: ul. Cmentarna,

Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia

11.01, 08.02, 08.03, 05.04, 27.04, 31.05, 28.06, 26.07, 23.08, 20.09, 18.10, 15.11, 13.12

GAZOMIA NOWA, GAZOMIA STARA, GOŚCIMOWICE PIERWSZE, GOŚCIMOWICE DRUGIE, BIAŁKOWICE, RACIBOROWICE

16.01, 13.02, 13.03, 06.04, 08.05, 05.06, 03.07, 31.07, 28.08, 25.09, 23.10, 20.11, 18.12

WOLA MOSZCZENICKA ul. Boczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Gazomska, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Piotrkowska, Proszeńska, Rolna, Rzeczna, Smugowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona

10.01, 07.02, 07.03, 04.04, 02.05, 30.05, 27.06, 25.07, 22.08, 19.09, 17.10, 14.11, 12.12

DASZÓWKA, JAROSTY, KARLIN, MICHAŁÓW, RAKÓW DUŻY ul. Słonecznikowa, Makowa, Migdałowa, Brzozowa, Malinowa, Miodowa, Jagodowa, Poziomkowa

18.01, 15.02, 15.03, 12.04, 10.05, 07.06, 05.07, 02.08, 30.08, 27.09, 25.10, 22.11, 20.12

RĘKORAJ, KOSÓW, SIEROSŁAW

12.01, 09.02, 09.03, 06.04, 04.05, 01.06, 29.06, 27.07, 24.08, 21.09, 19.10, 16.11, 14.12

DĄBRÓWKA, PODOLIN, SROCK

19.01, 16.02, 16.03, 13.04, 11.05, 06.06, 06.07, 03.08, 31.08, 28.09, 26.10, 23.11, 21.12

BABY, KIEŁCZÓWKA, POMYKÓW

20.01, 17.02, 17.03, 14.04, 12.05, 09.06, 07.07, 04.08, 01.09, 29.09, 27.10, 24.11, 22.12

GAJKOWICE, RAKÓW, RAKÓW DUŻY

17.01, 14.02, 14.03, 11.04, 09.05, 06.06, 04.07, 01.08, 29.08, 26.09, 24.10, 21.11, 19.12

WOLA MOSZCZENICKA ul. Akacjowa, Cicha, Jodłowa, Krzywa, Modrzewiowa, Miodowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Południowa, Projektowana, Robotnicza, Słoneczna, Sosnowa, Włókniarzy, MOSZCZENICA ul. Cegielniana, Dworcowa, Fabryczna, Hodowlana, Jaworowa, Kosowska, Nowy Świat, Rzemieślnicza, Spacerowa, Wesoła, Wrzosowa, 100-lecia Odzyskania Niepodległości

13.01, 10.02, 10.03, 07.04, 05.05, 02.06, 30.06, 28.07, 25.08, 22.09, 20.10, 17.11, 15.12

Czytaj więcej...
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2022 r

20.12.2021

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2022 r.

Mieszkańców Moszczenicy, Woli Moszczenickiej i Rakowa Dużego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na terminy odbiorów odpadów, z uwagi na podział ulic. MOSZCZENICA: ul. Cmentarna, Dworcowa, Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 12.01, 09.02, 09.03, 06.04, 20.04, 04.05, 18.05, 01.06, 15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08, 07.09, 21.09, 05.10, 19.10, 16.11, 14.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 12.01, 09.02, 09.03, 06.04, 04.05, 01.06, 29.06, 27.07, 24.08, 21.09, 19.10, 16.11, 14.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 18.05, 16.11 GAZOMIA NOWA, GAZOMIA STARA, GOŚCIMOWICE PIERWSZE, GOŚCIMOWICE DRUGIE, BIAŁKOWICE, RACIBOROWICE ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 17.01, 14.02, 14.03, 11.04, 25.04, 09.05, 23.05, 06.06, 20.06, 04.07, 18.07, 01.08, 17.08 (ŚRODA), 29.08, 12.09, 26.09, 10.10, 24.10, 21.11, 19.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 17.01, 14.02, 14.03, 11.04, 09.05, 06.06, 04.07, 01.08, 29.08, 26.09, 24.10, 21.11, 19.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 23.05, 21.11 GAJKOWICE, RAKÓW, RAKÓW DUŻY ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 18.01, 15.02, 15.03, 12.04, 26.04, 10.05, 24.05, 07.06, 21.06, 05.07, 19.07, 02.08, 16.08, 30.08, 13.09, 27.09, 11.10, 25.10, 22.11, 20.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 18.01, 15.02, 15.03, 12.04, 10.05, 07.06, 05.07, 02.08, 30.08, 27.09, 25.10, 22.11, 20.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 24.05, 22.11 DASZÓWKA, JAROSTY, KARLIN, MICHAŁÓW, RAKÓW DUŻY ul. Słonecznikowa, Makowa, Migdałowa, Brzozowa, Malinowa, Miodowa, Jagodowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 19.01, 16.02, 16.03, 13.04, 27.04, 11.05, 25.05, 08.06, 22.06, 06.07, 20.07, 03.08, 17.08, 31.08, 14.09, 28.09, 12.10, 26.10, 23.11, 21.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 19.01, 16.02, 16.03, 13.04, 11.05, 08.06, 06.07, 03.08, 31.08, 28.09, 26.10, 23.11, 21.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 25.05, 17.11 RĘKORAJ, KOSÓW, SIEROSŁAW ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 13.01, 10.02, 10.03, 07.04, 21.04, 05.05, 19.05, 02.06, 18.06 (SOBOTA), 30.06, 14.07, 28.07, 11.08, 25.08, 08.09, 22.09, 06.10, 20.10, 17.11, 15.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 13.01, 10.02, 10.03, 07.04, 05.05, 02.06, 30.06, 28.07, 25.08, 22.09, 20.10, 17.11, 15.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 19.05, 08.11 DĄBRÓWKA, PODOLIN, SROCK ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 20.01, 17.02, 17.03, 14.04, 28.04, 12.05, 26.05, 09.06, 23.06, 07.07, 21.07, 04.08, 18.08, 01.09, 15.09, 29.09, 13.10, 27.10, 24.11, 22.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO):  20.01, 17.02, 17.03, 14.04, 12.05, 09.06, 07.07, 04.08, 01.09, 29.09, 27.10, 24.11, 22.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 26.05, 24.11 BABY, KIEŁCZÓWKA, POMYKÓW ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 21.01, 18.02, 18.03, 01.04, 15.04, 29.04, 13.05, 27.05, 10.06, 24.06, 08.07, 22.07, 05.08, 19.08, 02.09, 16.09, 30.09, 14.10, 28.10, 25.11, 23.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO):  21.01, 18.02, 18.03, 15.04, 13.05, 10.06, 08.07, 05.08, 02.09, 30.09, 28.10, 25.11, 23.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 27.05, 07.11 WOLA MOSZCZENICKA ul. Boczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Gazomska, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Piotrkowska, Proszeńska, Rolna, Rzeczna, Smugowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 11.01, 08.02, 08.03, 05.04, 19.04, 07.05 (SOBOTA), 17.05, 31.05, 14.06, 28.06, 12.07, 26.07, 09.08, 23.08, 06.09, 20.09, 04.10, 18.10, 15.11, 13.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 11.01, 08.02, 08.03, 05.04, 07.05 (SOBOTA), 31.05, 28.06, 26.07, 23.08, 20.09, 18.10, 15.11, 13.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 17.05, 15.11 WOLA MOSZCZENICKA ul. Akacjowa, Cicha, Jodłowa, Krzywa, Modrzewiowa, Miodowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Południowa, Projektowana, Robotnicza, Słoneczna, Sosnowa, Włókniarzy, MOSZCZENICA ul. Cegielniana, Fabryczna, Hodowlana, Jaworowa, Kosowska, Nowy Świat, Rzemieślnicza, Spacerowa, Wesoła, Wrzosowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 14.01, 11.02, 11.03, 08.04, 22.04, 06.05, 20.05, 03.06, 17.06, 01.07, 15.07, 29.07, 12.08, 26.08, 09.09, 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 16.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 14.01, 11.02, 11.03, 08.04, 06.05, 03.06, 01.07, 29.07, 26.08, 23.09, 21.10, 18.11, 16.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 20.05, 18.11 MIEJSCA TRUDNO DOSTĘPNE: JAROSTY ul. Łąkowa 15, Jarosty ul. Ustronna 25, Moszczenica ul. Cegielniana 22, Moszczenica ul. Wolborska 74, Wola Moszczenicka ul. Łąkowa 2 i 3, Rękoraj 98 i 99 ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 10.01, 07.02, 07.03, 04.04, 20.04 (ŚRODA), 02.05, 16.05, 30.05, 13.06, 27.06, 11.07, 25.07, 08.08, 22.08, 05.09, 19.09, 03.10, 17.10, 31.10, 14.11, 12.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 10.01, 07.02, 07.03, 04.04, 02.05, 30.05, 27.06, 25.07, 22.08, 19.09, 17.10, 14.11, 12.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 16.05, 14.11

Czytaj więcej...
Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

08.05.2019

Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniem  wójta Marcelego  Piekarka, które dotyczy przyszłości budynku po wygasającym gimnazjum. Oświadczenie jest częścią wywiadu, który ukaże się  w najnowszym wydaniu "Ziemi Piotrkowskiej". Poniżej publikujemy jego treść.***Rada wycofała się z projektu podzielenia szkoły podstawowej w Moszczenicy na dwa budynki. Powodem ma być brak zgody rodziców. Sytuacja jest dość skomplikowana…Marceli Piekarek: Zmiany wprowadzone reformą i ich konsekwencje budziły emocje w naszej gminie od samego początku.  Był strach o miejsca pracy oraz sentyment do budynku, w którym mieściła się dawna „tysiąclatka”. W lutym 2017r., na sesji poświęconej zmianom w oświacie padały głosy, że najwłaściwszym momentem na podjęcie konkretnej decyzji będzie przyszła kadencja. Chodziło o to,  aby przeprowadzić szeroką dyskusję i uwzględnić wnioski wszystkich osób, które mogą zaproponować rozsądne zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum. I tak też się stało. Pojawiały się różne warianty, np. przeniesienia szkoły z Gazomi. Nie zyskały one jednak społecznego poparcia. W końcu w lutym i w marcu zostały podjęte uchwały w sprawie przyznania drugiego budynku  Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki. Mówiły one o  „przekształceniu Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki przy ul. Dworcowej poprzez wskazanie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych”.  I dlaczego ten wariant nie doszedł do skutku? - Złożyło się na to kilka faktów. Po podjęciu przez radę stosownych uchwał, 8 kwietnia br. wystosowałem pismo  do dyrektor  Jolanty Kujawskiej-Wężyk. Pytałem w nim o plan organizacji zajęć w roku szkolnym 2019/2020 z uwzględnieniem podziału na dwa budynki.  Wkrótce potem zostałem zaproszony na zebranie rodziców uczniów SP Moszczenica.  Na spotkaniu ,  w którym uczestniczyło blisko 250 osób  jedna z matek zaprezentowała treść deklaracji imiennej,  w której rodzice mieli określić, do którego budynku uczęszczać będzie ich dziecko w przyszłym roku szkolnym. Nikt z obecnych na sali nie zgłosił nawet najdrobniejszych uwag do projektu tego dokumentu. Po niecałych dwóch tygodniach otrzymałem wyniki tej swoistej ankiety.  Pismem z dnia 23 kwietnia br. dyrektor SP Moszczenica poinformowała mnie,  że nie może zrealizować zapisów uchwał podjętych przez radę gminy. Powodem są deklaracje rodziców uczniów klas 0-8, z których wynika, że „ 93% będzie uczęszczało do budynku przy ul. Dworcowej, a 6% do budynku przy ul. Piotrkowskiej tj. około 35 uczniów z różnych klas.”  1 % rodziców nie zajął stanowiska. W tej sytuacji, gdy zbliżał się ostateczny termin opracowania arkuszy organizacyjnych jednostek,  zwróciłem się do przewodniczącej Rady Gminy Moszczenica o zwołanie sesji nadzwyczajnej, w celu uchylenia uchwał dotyczących lokalizacji szkoły podstawowej w Moszczenicy w dwóch budynkach - w przy ul. Piotrkowskiej i Dworcowej.  Na posiedzeniu 26 kwietnia - stosunkiem głosów:  10 „za”, 2 „przeciwnych”,  2 „wstrzymujących” i  1 osobie nieobecnej  - rada podjęła taką uchwałę.Jednym z argumentów za przyznaniem drugiej lokalizacji była duża liczba uczniów w placówce przy ul. Dworcowej. Nie szkoda, że rodzice nie chcą posyłać dzieci do drugiego budynku ? - Cały czas analizujemy dane demograficzne, a te są niepokojące. W kolejnych rocznikach zmniejsza się liczba dzieci.  W tym roku w szkole przy ul. Dworcowej mamy 27 oddziałów. W kolejnych latach ich liczba będzie sukcesywnie spadać. W  przyszłym roku szkolnym będzie ich 25, w 2020/21 – 23, w 2023/24 już tylko 20. Będziemy musieli się zmierzyć z tym problemem.   Ile rocznie wydajecie na oświatę? - W ubiegłym roku na oświatę wydaliśmy ponad 18 milionów złotych, z czego 5 milionów musimy dołożyć z budżetu gminy – subwencja i dotacje to tylko 13 milionów. Co może stać się z budynkiem po gimnazjum? Pojawiają się różne teorie…Pragnę uciąć te spekulacje. Wielokrotnie otrzymywałem prośby od różnych instytucji,  organizacji, jednostek organizacyjnych, referatów, organizacji społecznych o poprawę warunków lokalowych. Oświadczam, że moją intencją będzie zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum przy ul. Piotrkowskiej tylko i wyłącznie na potrzeby gminy Moszczenica. Może to być np. referat edukacji, biblioteka gminna, pomieszczenie dla harcerzy,  pomieszczenie dla emerytów, rencistów, KGW, GZOZ – rehabilitacja, GOPS lub Urząd Gminy. ---------------------------------------------------------------------------------------------DANE DEMOGRAFICZNE DLA SP MOSZCZENICA Rok szkolny Ilość oddziałów SP Moszczenica Pomieszczenia wolne do zagospodarowania 2019/20 25 2 2020/21 23 4 2021/22 23 4 2022/23 21 6 2023/24 20 7 2024/25 20 7 2025/26 19 8 2026/27 18 9    

Czytaj więcej...
W Moszczenicy ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

06.11.2018

W gminie Moszczenica ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

Na tę inwestycję od dawna czekają mieszkańcy. Prace prowadzone są na odcinku Michałów – Jarosty. To pierwszy z trzech zaplanowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa etapów budowy gazociągu w gminie.  W poniedziałek, 5 listopada w Urzędzie Gminy w Moszczenicy odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami spółki dotyczące całości tej inwestycji. – Od przedstawicieli spółki otrzymaliśmy informacje o kolejnych planach. Przypomnę, że obecnie trwają prace budowlane na odcinku od trasy S8 poprzez Michałów i Jarosty Duże  (ulica Nowa do terenów dawnej huty). Odcinek od Jarost do Kosowa jest obecnie na etapie prac projektowych i od terminu ich zakończenia zależeć będzie termin rozpoczęcia prac budowlanych. Polska Spółka Gazownictwa już ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla trzeciego – ostatniego etapu – od Kosowa do Woli Moszczenickiej i Moszczenicy. To bardzo dobre dla nas informacje  – cieszy się wójt Marceli Piekarek, który nie ukrywa, że cała inwestycja może potrwać nawet kilka lat. – Przetargi zostały ogłoszone i proces inwestycyjny trwa, a to jest najważniejsze. Pierwszy etap budowy gazociągu na odcinku Michałów – Jarosty ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Gazociąg ma powstać także na terenie Rakowa. Z informacji jakie otrzymali mieszkańcy posesji położonych przy ul. Głównej , inwestor czyli Polska Spółka Gazownictwa poinformował, że gazociąg ma powstać w przeciągu trzech lat do podpisania umów z indywidualnymi odbiorcami.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka