Morsowanie i pomoc

04.02.2022

Morsowanie i pomoc

Kolejna akcja charytatywna. Tym razem urodzinowe morsowanie będzie połączone ze zbiórką na rzecz Łukasza Tabały.- Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników zimowych kąpieli, ich rodziny, przyjaciół i kibiców na kolejną akcję na rzecz Łukasza Tabały. Tym razem do #drużynałukasza przyłączył się Klub Morsa Moszczenica, który swoje 4 urodziny postanowił połączyć ze zbiórką pieniędzy na rehabilitację i leczenie Łukasza Tabały  - zaprasza w imieniu organizatorów Marta Kuchta.Impreza rozpocznie się 13 lutego 2022 roku o godzinie 14.00 w Moszczenicy przy stawie ul. Spacerowa. A co w programie ? O 14.30 OSP Moszczenica zaprezentuje swoją niespodziankę, a o  godzinie 15.00 po krótkiej rozgrzewce z instruktorem fitness Eweliną Kubiak wspólne wejście do wody.  Wszyscy uczestnicy imprezy będą mogli ogrzać się przy ognisku, posłuchać muzyki i poczęstować się żurkiem, kiełbaską lub ciastem, które będzie można również kupić. Pieniądze uzbierane podczas imprezy w całości zostaną przeznaczone na rehabilitacje i leczenie Łukasza Tabały.

Czytaj więcej...

 Komunikat o wygaszeniu obszaru zapowietrzonego i zagrożonego ogniskiem HPAI na terenie Gminy Moszczenica

02.02.2022

Komunikat o wygaszeniu obszaru zapowietrzonego i zagrożonego ogniskiem HPAI na terenie Gminy Moszczenica

Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Łódzkiego nr 8/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. Traci moc Rozporządzenie nr 27/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów ora nakazów na tych obszarach (DZ. U. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 6623), co za tym idzie zostaje wygaszony obszar zapowietrzony i zagrożony ogniska HPAI na terenie Gminy Moszczenica.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do udziału w VI edycji konkursu rękodzieła artystycznego pt.

01.02.2022

Konkurs KRAINA CZARÓW

Zapraszamy do VI edycji konkursu rękodzieła artystycznego pt. "Kraina czarów". Konkurs został objęty patronatem Starosty Piotrkowskiego Piotra Wojtysiaka. Termin składania prac upływa 29 kwietnia 2022 roku. Miejsce składania prac: Ośrodek Edukacji Artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. Słowackiego 13 w godz. 8.00 - 19.00 (ferie zimowe 8.00 - 16.00).

Czytaj więcej...

Porady prawne tylko zdalnie. Starostwo zawiesza wizyty w punktach porad prawnych.

01.02.2022

Porady prawne tylko zdalnie. Starostwo zawiesza wizyty w punktach porad prawnych.

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego, tymczasowo zawiesza się od dnia 1 lutego 2022 r. do odwołania osobiste udzielanie i świadczenie porad we wszystkich punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie Powiatu Piotrkowskiego i organizuje się udzielanie i świadczenie porad telefonicznie i z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość np. przez telefon, pocztą elektroniczną, przez komunikator internetowy lub w formie wideorozmowy. W celu ustalenia terminu udzielenia porady lub świadczenia poradnictwa obywatelskiego prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 44 732 88 18 lub mailowy: poradyprawne@powiat-piotrkowski.pl oraz za pośrednictwem strony internetowej przeznaczonej do zapisów: https://np.ms.gov.pl/zapisy.Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna-przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Wszystkie szczegóły dotyczące przywrócenia udzielania i świadczenia porad osobiście będą przedstawione w kolejnym komunikacie, który zostanie zamieszczony m.in. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim na stronie internetowej pod adresem: https://www.powiat-piotrkowski.pl/warto-wiedziec/npp oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego: https://powiat-piotrkowski.bip.net.pl/?c=423.Zgodnie z § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. i zmianami do ww. Rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2021r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, część B karty pomocy może być przekazywana przez osoby uprawnione poprzez wypełnienie ankiety w miejscu świadczenia pomocy lub przekazywana drogą elektroniczną bezpośrednio do urzędu starostwa powiatowego. Osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, mogą przekazać opinię o udzielonej pomocy także listownie lub pod wskazanym numerem telefonu. Osoba odbierająca opinię o udzielonej pomocy w formie telefonicznej przedstawia osobie uprawnionej treść pytań zawartych w części B karty pomocy i możliwych do zaznaczenia odpowiedzi, a także zaznacza wybrane przez osobę uprawnioną odpowiedzi.

Czytaj więcej...

Moszczenica grała dla WOŚP

31.01.2022

Moszczenica grała dla WOŚP

Jest nam niezmiernie miło zakomunikować, że Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Moszczenicy zebrał 15 917,29 zł i 1 Euro. Mimo trudnej sytuacji i wielu obostrzeń Moszczenica pokazała, że ma gorące i hojne serca. Przede wszystkim wielkie podziękowania należą się grupie naszych wolontariuszy, którzy w niedzielę od wczesnych godzin rannych, mimo bardzo trudnych warunków pogodowych zbierali pieniądze do puszek. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się licytacje internetowe. Hitem tegorocznych licytacji okazał się hełm strażacki przekazany przez OSP Moszczenica, który wylicytowany został za 2000 zł. Jedna z internautek wylicytował voucher na polerowanie auta za 1450zł. Za 600 zł „poszedł” kosz z… przetworami (smalec, ogórki kiszone, buraczki, grzybki marynowane) od pani Małgosi. Za 555,55 zł wylicytowano sesje fotograficzną u p. Małgosi Wysockiej. Łącznie z samych licytacji zebraliśmy 7955,55 zł. Od kilku lat z WOŚP Moszczenica grają cudowne panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Moszczenica. W tym roku przekazały one do puszki aż 1760 zł. - Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy włączyli się do licytacji oraz firmom i osobom prywatnym, którzy przekazywali na aukcje swoje fanty. Dziękujemy panu Michałowi z Pizzerii Rocco za ciepły posiłek dla wolontariuszy. Gramy do końca Świata i o jeden dzień dłużej!!! Sie ma! Do zobaczenia za rok - dziękują członkowie sztabu. mat. GOKiS  

Czytaj więcej...

Okólnik dotyczący nielegalnego korzystania z kanalizacji

31.01.2022

Okólnik dotyczący nielegalnego korzystania z kanalizacji

Art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.) brzmi: „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej”. W przypadku wprowadzania wód opadowych do systemu kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne, o których mowa w art.28, ust. 4a cyt. wyżej ustawy w postaci ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości do 10 000 zł. Działania takie są traktowane jako bezumowne korzystanie z kanalizacji sanitarnej, która służy TYLKO I WYŁĄCZNIE do odbioru ścieków bytowych z posesji. W związku z wykryciem takich przypadków w naszej gminie, informujemy, że nałożenie kar pieniężnych poprzedzone będzie przeprowadzoną kontrolą przez służby zajmujące się eksploatacją kanalizacji sanitarnej. Każda z osób, która nielegalnie odprowadza wody deszczowe do kanalizacji, świadomie powoduje wzrost kosztów eksploatacyjnych mających wpływ na cenę jednostkową ścieków. Niedopuszczalne jest, by koszty ponosili uczciwi mieszkańcy. Mając powyższe na uwadze, wzywamy właścicieli posesji, z których wody deszczowe odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej, do natychmiastowego usunięcia istniejących nieprawidłowości.

Czytaj więcej...

Darmowe testy

31.01.2022

Darmowe testy antygenowe w aptekach. Sprawdź gdzie jest najbliższa placówka

Wydział Zdrowia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi uprzejmie informuje, że od 27 stycznia 2022 roku istnieje możliwość wykonania bezpłatnego testu antygenowego na obecność SARS-CoV-19 w aptece. Lista aptek biorących udział w programie jest na bieżąco aktualizowana i zamieszczana na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran#apteki Test jest opłacany przez Narodowy Fundusz Zdrowia i nie jest na niego potrzebne skierowanie. Nie ma ograniczenia liczby testów, które mogą być wykonane u jednej osoby. Badanie przeprowadzi farmaceuta - pobierze wymaz z nosogardzieli, wykona test i przedstawi wynik na miejscu. Wynik będzie również dostępny systemie. Pacjent otrzyma go SMS-em lub przez Internetowe Konto Pacjenta.

Czytaj więcej...

Pomagamy dalej – dobro wraca !

28.01.2022

Pomagamy dalej – dobro wraca !

Kolejna akcja uczniów Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II z Gazomi. - Nasza szkoła ponownie zasiliła „konto” Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa plastikowymi korkami. Dziękuje wszystkim, którzy wspierają akcję i pomagają przy całej logistyce zbierania nakrętek – informuje Paulina Łysik, nauczycielka koordynująca zbiórkę. Szkoła czynnie bierze udział w różnych akcjach charytatywnych. Placówka przekazała m.in. 2100 zł na festynie w Srocku na rehabilitację Łukasza Tabały. Pieniądze pochodziły z kiermaszu, gdzie sprzedawano stroiki, gadżety i ciasta.

Czytaj więcej...

Ograniczenia w pracy Urzędu Gminy w Moszczenicy

26.01.2022

Ograniczenia w pracy Urzędu Gminy w Moszczenicy

Wójt Gminy Moszczenica informuje, że w związku z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r., które zmienia rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od 24 stycznia br. do 28 lutego br. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów kierujący jednostką organizacyjną polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury oraz uczelni. W związku z powyższym od poniedziałku 24 stycznia br. bezpośredni kontakt pracowników z interesantami Urzędu Gminy w Moszczenicy zostaje ograniczony a pracownicy Urzędu Gminy w Moszczenicy będą mogli przejść częściowo na pracę zdalną. Wejście do budynku Urzędu przy ul. Kosowskiej 1 oraz przy ul. Kosowskiej 2 - Referat Inwestycji i Rozwoju oraz przy ul. Piotrkowskiej 13 - Referat Edukacji odbywać się będzie według zasad „jedna osoba wychodzi jedna osoba wchodzi”. Urząd będzie przyjmował interesantów przede wszystkim w zakresie spraw związanych z rejestracją zgonu, złożeniem wniosku bądź odbiorem dowodu osobistego, zawieszaniem działalności gospodarczej lub innych spraw, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia pomocy interesantom lub ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu, a ich realizacja nie jest możliwa w ramach pracy zdalnej. Potencjalni interesanci będą przyjmowani przez pracowników w wyznaczonym do tego miejscu (biurka z osłonami z plexi). Po wejściu do budynku uprzejmie prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, tj. dezynfekcję rąk (przy drzwiach znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji), posiadanie założonej maseczki na usta i nos oraz zachowanie bezpiecznego dystansu – 1,5 m. Rekomendujemy załatwienie pozostałych spraw poprzez wykorzystanie: - poczty tradycyjnej, - drogi elektronicznej: ug@moszczenica.eu - platformy ePUAP: /okvgm73532/skrytkaESP - telefonicznie (44) 616 96 25, (44) 616 96 23 i (44) 616 94 89 oraz dokonywanie płatności drogą elektroniczną na numer yrachunków bankowych dostępne na stronie https://ug.moszczenica.eu/page/details/86/konta-bankowe-urzedu-gminy Powyższe zasady mają na celu zmniejszenie ryzyka powstawania ognisk zakażeń wirusem SARS-CoV-2, co ma zapobiegać występowaniu oraz potencjalnie przerywać łańcuch zakażeń tym wirusem. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy!

Czytaj więcej...

OKÓLNIK - wybór sołtysa w Raciborowicach

24.01.2022

OKÓLNIK - wybór sołtysa w Raciborowicach

Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 3 oraz § 35 ust. 1 Statutu Sołectwa Raciborowice Wójt Gminy Moszczenica zwołuje zebranie wiejskie w celu wyboru Sołtysa, które odbędzie się dnia 31 stycznia 2022 roku o godz.18.15 (I termin) godz. 18.30(II termin) w sali OSP w Raciborowicach . Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie zebrania i podpisanie listy obecności. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Wybór Sołtysa (kadencja 2019-2024). 4. Sprawy różne. 5. Zakończenie zebrania.

Czytaj więcej...

LV sesja Rady Gminy

24.01.2022

LV sesja Rady Gminy

To będzie już druga sesja w tym miesiącu. Obrady rozpoczną się 27 stycznia o godz. 9.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Moszczenicy. Radni zajmą się sprawami związanymi z budżetem gminy, współpracą z Powiatem Piotrkowskim oraz przyjęciem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Omówione zostaną również bieżące wydarzenia związane z działalnością samorządu.  Szczegółowy program sesji dostępny TUTAJ

Czytaj więcej...

Akcja charytatywna

19.01.2022

Spaceruj i pomagaj!

Komitet Społeczny POMAGAMY ŁUKASZOWI i Wolontariat SP Srock zachęcają do udziału w charytatywnym spacerze. - Zapraszamy do kolejnej akcji na rzecz Łukasza Tabały poszkodowanego w wypadku samochodowym. Nasza #Drużyna Łukasza# nie ustaje w działaniach. Tym razem zapraszamy do wzięcia udziału w sobotnim spacerze (najlepiej z kijkami) na trasie Baby-Srock. Stratujemy o godzinie 10.00 z miejscowości Baby ul. Sportowa, a kończymy marsz na Rynku w Srocku gorącą herbatą. Liczymy na Waszą obecność - zapraszają organizatorzy. To kolejna już inicjatywa, mającą wspomóc rehabilitację Pana Łukasza, ojca jednej z uczennic SP Srock. 

Czytaj więcej...

Kolejna sesja Rady Gminy

20.01.2022

Kolejna sesja Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy Moszczenica Małgorzata Domańska informuje, że LIV sesja Rady Gminy (nadzwyczajna) odbędzie się 21 stycznia 2022 roku (czwartek) o godzinie 9.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy.W związku z obecną sytuacją epidemiczną  obrady ponownie prowadzone będą w trybie hybrydowym, co oznacza, że część radnych będzie uczestniczyć w sesji zdalnie.Szczegółowy program sesji dostępny TUTAJ

Czytaj więcej...

Dzień Babci i Dziadka

19.01.2022

Dzień Babci i Dziadka

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy zaprasza na transmisje internetową z koncertu z okazji Dnia Babci i Dziadka. Podczas koncertu wystąpią m.in.: - Przedszkolaki z grupy "Pszczółki" z Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka" w przedstawieniu pt. „O krasnalach, które chciały pomóc babci i dziadkowi”; - na akordeonie zagra Piotr Sala; - a z własnym repertuarem zagra Kapela Podwórkowa Tolka Gałązki, która zaprezentuje własne utwory m.in. Panna Mania, Piosenka o sąsiedzie, W małej kawiarni, Marzenia dziadka. Premiera koncertu 21 stycznia 2022r. o godz. 17:00 na kanale YouTube GOKiS

Czytaj więcej...

Uwaga na przerwę w dostawie wody

18.01.2022

Uwaga na przerwę w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Moszczenicy informuje, że w dniu 20.01.2022r. (czwartek) w godzinach 8 .00 - 13.00 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach zaopatrywanych z ujęcia w Moszczenicy: Moszczenica, Wola Moszczenicka, Gajkowice, Kosów, Gazomia Stara, Białkowice, Pomyków - od Moszczenicy. Powyższe spowodowane jest pracami modernizacyjnymi prowadzonymi na terenie Stacji uzdatniania wody w Moszczenicy ul. Dworcowa.

Czytaj więcej...

Uwaga! Zmiana dnia pracy PSZOK- u

18.01.2022

Uwaga! Zmiana dnia pracy PSZOK- u

 Informujemy, że  Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie otwarty w  nie w ostatnią sobotę miesiąca, ale w przedostatnią czyli 22 stycznia w godzinach 7-15.Jednocześnie przypominamy, że płatności za odpady komunalne należy regulować do 15-go każdego miesiąca.

Czytaj więcej...

Nie bądż obojetny

17.01.2022

Nie bądź obojętny!

Widzisz na poboczu potrącone zwierzę - domowe lub dzikie? Zadzwoń do Urzędu Gminy! Tylko profesjonalna szybka pomoc weterynarza może uratować jego życie.-  Po otrzymaniu informacji natychmiast wyzywamy weterynarza, z którym - w przypadku takich sytuacji - gmina ma podpisaną umowę. I on właśnie podejmie decyzję czy jest szansa na uratowanie psa, kota lub np. sarny. W wielu przypadkach tylko szybka reakcja ludzi pozwala przeżyć zwierzęciu - informuje Anna Sitarz z Urzędu Gminy w Moszczenicy. - Niestety bywa i tak, że pomoc przychodzi za późno i zwierzaka trzeba uśpić, dlatego apelujemy o powiadamianie nas. Numer telefonu do Urzędu Gminy w Moszczenicy: 44 616 96 25 zakładka kontakt.Po godzinach pracy urzędu zgłoszenia przyjmuje: Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 44 732 78 21 lub 112 (całodobowo).

Czytaj więcej...

Uwaga! Możliwe przerwy w dostawie intrernetu w sieci E’Leader

14.01.2022

Uwaga! Możliwe przerwy w dostawie intrernetu w sieci E’Leader

W związku z koniecznością wymiany urządzeń w sieci szkieletowej uprzejmie informujemy, że w dniu 14.01.2022 r. od godziny 21.00 do dnia 15.01.2022 r. do godziny 24.00, mogą wystąpić czasowe przerwy w dostępie do sieci Internet dla użytkowników sieci E’Leader. Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Czytaj więcej...

Malutki Mikołaj - pierwszy w gminie i powiecie

14.01.2022

Malutki Mikołaj - pierwszy w gminie i powiecie

Pierwszy w tym roku mieszkaniec gminy przyszedł na świat 3 stycznia w Powiatowym Centrum Matki i Dziecka. Rodzice chłopca pochodzą z Rakowa w gm. Moszczenica. Malutki Mikołaj w dniu urodzin ważył 3 kg i mierzył 53 cm. Był też pierwszym dzieckiem urodzonym w tym roku w powiecie piotrkowski. Z tej okazji szczęśliwego tatę gościły władze gminy. Na jego ręce przekazano voucher o wartości 1500 zł na wyprawkę dla dziecka oraz misia. - Gratulujemy i cieszymy się, że mamy kolejnego mieszkańca naszej gminy. Życzymy Państwu wszystkiego najlepszego i od naszej społeczności przekazujemy prezent dla Mikołaja – gratulował Marceli Piekarek, wręczając pamiątkowy list. Voucher i misia wręczyły przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska i Anna Kaźmierczak, skarbnik gminy. Katarzyna i Piotr – rodzice Mikołaja przenieśli się z Piotrkowa do Rakowa dwa lata temu. Mikołaj jest ich drugim dzieckiem. - Nie ukrywam, że jestem mile zaskoczony i w imieniu swoim i żony serdecznie dziękuję za życzenia i prezenty – mówił tata dziecka.

Czytaj więcej...

dodatek osłonowy

11.01.2022

Wnioski o dodatek osłonowy przyjmuje GOPS w Kosowie

4 stycznia 2022r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1). Wnioski o dodatek osłonowy będą dostępne do pobrania w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie, Kosów, ul. Główna 23, od 17 stycznia 2022r. Wnioski do pobrania na stronie GOPSKomu przysługuje dodatek osłonowy  – kryteria dochodowe:1. w gospodarstwie jednoosobowym przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty 2100,00 zł. na osobę;2. w gospodarstwie wieloosobowym przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty 1500,00 zł. na osobęW przypadku przekroczenia dochodu stosuje się zasadę „złotówka za złotówkę”Dodatku osłonowego poniżej 20,00 zł. nie wypłaca się.Komu przysługuje dodatek osłonowy:1. osobom posiadającym obywatelstwo polskie mieszkającym i przebywającym na terenie RP.2. cudzoziemcom mieszkającym i przebywającym na terenie RP na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt czasowy3. zamieszkującym i przebywającym w RP obywatelom państw UE, EFTA, EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej posiadającym prawo pobytu lub stałego pobytu w RPWysokość dodatku osłonowegoWysokość dodatku osłonowego zależy od ilości osób w gospodarstwie domowym oraz od głównego źródła ogrzewania gospodarstwa domowego.Dodatek osłonowy wynosi rocznie :1) 400,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;2) 600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;3) 850,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;4) 1150,00 zł. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.W przypadku gdy źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe (groszek, ekogroszek, pellet – drewno z odzysku, trociny), kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe (zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi), stawki dodatku osłonowego w stosunku rocznym wynoszą :1) 500,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;2) 750,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;4) 1437,50 zł. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób. Uwaga ! Takie źródło musi być jednak zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Sposób wypłaty dodatku osłonowego:Dodatek wypłaca się w 2 równych ratach w terminach : I rata do 31 marca 2022r., II rata do 2 grudnia 2022r. W przypadku złożenia wniosku później niż na dwa miesiące przed upływem tych terminów dodatek wypłacany jest jednorazowo.Termin i sposób składania wniosków:Wnioski na dodatek osłonowy składa się do 31 października 2022r. Wnioski złożone po 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.Wnioski składa się osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie, Kosów ul. Główna 23, Poniedziałek, środa, czwartek - w godz. 7.30 – 15.00 Wtorek – w godz. 7:30-17:00Piątek – w godz. 7:30-14:00lub drogą elektroniczną (wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany).Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Wydanie decyzji wymagane jest przy odmowie przyznania dodatku, uchyleniu lub zmianie prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięciu w sprawie nienależnie pobranego dodatku.Wnioskodawcy przesyłana jest drogą elektroniczną informacja o przyznaniu dodatku. W przypadku braku adresu poczty elektronicznej wnioskodawcy udzielana jest informacja o możliwości odebrania informacji o przyznaniu dodatku w miejscu składania wniosku.Ustalenie prawa do dodatku osłonowegoPrzez gospodarstwo domowe rozumie się : osobę fizyczną, samotnie zamieszkującą i gospodarującą lub osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo wieloosobowe).Wysokość przeciętnego, miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w przedostatnim roku kalendarzowym w przypadku wniosków złożonych  do 31 lipca 2022r. tj. za rok 2020, a w przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia 2022r. na podstawie dochodów osiągniętych w ostatnim roku kalendarzowym tj. za rok 2021.Wyliczenie dochodu odbywa się na podstawie definicji dochodu i sposobie wyliczania  z ustawy o świadczeniach rodzinnych.Uwaga: jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.Pozyskiwanie danych do ustalenia prawa do dodatku osłonowego Dochody pozyskiwane samodzielnie przez organ przyznający  :1. dochód wynikający z definicji z ustawy o świadczenia rodzinnych tj. dochód po odliczeniu kwot alimentów czyli przychód – koszty uzyskania – należny podatek dochodowy – składki społeczne – składki zdrowotne2. dochody osób rozliczających się na podstawie ryczałtuDochody deklarowane przez klienta w oświadczeniach do wniosku o dodatek osłonowy :1. dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (wyszczególnione w części III wniosku) 2. dochody z gospodarstwa rolnego na podstawie podanej wielkości gospodarstwa w części IV wnioskuOrgan ma prawo do weryfikacji danych zawartych we wnioskach poprzez wezwanie do uzupełnienia wniosku o brakujące dokumenty z terminem 14 dniowym ,pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia .Nienależnie pobrane dodatki osłonowe podlegają zwrotowi.Inne informacjeOd dnia wejścia w życie ustawy o dodatku osłonowym tj. od dnia 4 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r. złożone w tym okresie wnioski o dodatek energetyczny pozostawia się bez rozpoznania.

Czytaj więcej...

Aktualności

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2021

29.12.2020

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2021

Publikujemy harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2021.Uwaga! Ulega zmianie częstotliwość odbioru odpadów.   Mieszkańców Moszczenicy, Woli Moszczenickiej oraz Rakowa Dużego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na terminy odbiorów odpadów komunalnych, z uwagi na podział ulic   Moszczenica: ul. Cmentarna, Dworcowa, Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 13.01.2021, 10.02.2021, 10.03.2021, 07.04.2021, 21.04.2021, 05.05.2021, 19.05.2021, 02.06.2021, 16.06.2021, 30.06.2021, 14.07.2021, 28.07.2021, 11.08.2021, 25.08.2021, 08.09.2021, 22.09.2021, 06.10.2021, 20.10.2021, 17.11.2021, 15.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 13.01.2021, 10.02.2021, 10.03.2021, 07.04.2021, 05.05.2021, 02.06.2021, 30.06.2021, 28.07.2021, 25.08.2021, 22.09.2021, 20.10.2021, 17.11.2021, 15.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 19.05.2021, 17.11.2021   Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Gościmowice Drugie, Białkowice, Gościmowice Pierwsze, Raciborowice ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 18.01.2021, 15.02.2021, 15.03.2021, 12.04.2021, 26.04.2021, 10.05.2021, 24.05.2021, 07.06.2021, 21.06.2021, 05.07.2021, 19.07.2021, 02.08.2021, 16.08.2021, 30.08.2021, 13.09.2021, 27.09.2021, 11.10.2021, 25.10.2021, 22.11.2021, 20.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 18.01.2021, 15.02.2021, 15.03.2021, 12.04.2021, 10.05.2021, 07.06.2021, 05.07.2021, 02.08.2021, 30.08.2021, 27.09.2021, 25.10.2021, 22.11.2021, 20.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 24.05.2021, 22.11.2021   Gajkowice, Raków, Raków Duży ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 19.01.2021, 16.02.2021, 16.03.2021, 13.04.2021, 27.04.2021, 11.05.2021, 25.05.2021, 08.06.2021, 22.06.2021, 06.07.2021, 20.07.2021, 03.08.2021, 17.08.2021, 31.08.2021, 14.09.2021, 28.09.2021, 12.10.2021, 26.10.2021, 23.11.2021, 21.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 19.01.2021, 16.02.2021, 16.03.2021, 13.04.2021, 11.05.2021, 08.06.2021, 06.07.2021, 03.08.2021, 31.08.2021, 28.09.2021, 26.10.2021, 23.11.2021, 21.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 25.05.2021, 23.11.2021   Daszówka, Jarosty, Karlin, Michałów, Raków Duży ul. Słonecznikowa, Makowa, Migdałowa, Brzozowa, Malinowa, Miodowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 20.01.2021, 17.02.2021, 17.03.2021, 14.04.2021, 28.04.2021, 12.05.2021, 26.05.2021, 09.06.2021, 23.06.2021, 07.07.2021, 21.07.2021, 04.08.2021, 18.08.2021, 01.09.2021, 15.09.2021, 29.09.2021, 13.10.2021, 27.10.2021, 24.11.2021, 22.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 20.01.2021, 17.02.2021, 17.03.2021, 14.04.2021, 12.05.2021, 09.06.2021, 07.07.2021, 04.08.2021, 01.09.2021, 29.09.2021, 27.10.2021, 24.11.2021, 22.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 26.05.2021, 18.11.2021   Rękoraj, Kosów, Sierosław ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 14.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 08.04.2021, 22.04.2021, 06.05.2021, 20.05.2021, 05.06.2021, 17.06.2021, 01.07.2021, 15.07.2021, 29.07.2021, 12.08.2021, 26.08.2021, 09.09.2021, 23.09.2021, 07.10.2021, 21.10.2021, 18.11.2021, 16.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 14.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 08.04.2021, 06.05.2021, 05.06.2021, 01.07.2021, 29.07.2021, 26.08.2021, 23.09.2021, 21.10.2021, 18.11.2021, 16.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 20.05.2021, 09.11.2021   Dąbrówka,  Podolin, Srock ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 21.01.2021, 18.02.2021, 18.03.2021, 01.04.2021, 15.04.2021, 29.04.2021, 13.05.2021, 27.05.2021, 10.06.2021, 24.06.2021, 08.07.2021, 22.07.2021, 05.08.2021, 19.08.2021, 02.09.2021, 16.09.2021, 30.09.2021, 14.10.2021, 28.10.2021, 25.11.2021, 23.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 21.01.2021, 18.02.2021, 18.03.2021, 15.04.2021, 13.05.2021, 10.06.2021, 08.07.2021, 05.08.2021, 02.09.2021, 30.09.2021, 28.11.2021, 25.11.2021, 23.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 27.05.2021, 25.11.2021   Baby, Kiełczówka, Pomyków ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY – 22.01.2021, 19.02.2021, 19.03.2021, 02.04.2021, 16.04.2021, 30.04.2021, 14.05.2021, 28.05.2021, 11.06.2021, 25.06.2021, 09.07.2021, 23.07.2021, 06.08.2021, 20.08.2021, 03.09.2021, 17.09.2021, 01.10.2021, 15.10.2021, 29.10.2021, 26.11.2021, 24.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 22.01.2021, 19.02.2021, 19.03.2021, 16.04.2021, 14.05.2021, 11.06.2021, 09.07.2021, 06.08.2021, 03.09.2021, 01.10.2021, 29.10.2021, 26.11.2021, 24.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 28.05.2021, 08.11.2021   Wola Moszczenicka: ul. Boczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Gazomska, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Piotrkowska, Proszeńska, Rolna, Rzeczna, Smugowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 12.01.2021, 09.02.2021, 09.03.2021, 06.04.2021, 20.04.2021, 04.05.2021, 18.05.2021, 01.06.2021, 15.06.2021, 29.06.2021, 13.07.2021, 27.07.2021, 10.08.2021, 24.08.2021, 07.09.2021, 21.09.2021, 05.10.2021, 19.10.2021, 16.11.2021, 14.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 12.01.2021, 09.02.2021, 09.03.2021, 06.04.2021, 04.05.2021, 01.06.2021, 29.06.2021, 27.07.2021, 24.08.2021, 21.09.2021, 19.10.2021, 16.11.2021, 14.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 18.05.2021, 16.11.2021   Moszczenica: ul. Cegielniana, Fabryczna, Hodowlana, Jaworowa, Kosowska, Nowy Świat, Rzemieślnicza, Spacerowa, Wesoła, Wrzosowa Wola Moszczenicka: ul. Akacjowa, Cicha, Jodłowa, Krzywa, Miodowa, Modrzewiowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Południowa, Plac Włókniarzy, Projektowana, Robotnicza, Słoneczna, Sosnowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 15.01.2021, 12.02.2021, 12.03.2021, 09.04.2021, 23.04.2021, 07.05.2021, 21.05.2021, 04.06.2021, 18.06.2021, 02.07.2021, 16.07.2021, 30.07.2021, 13.08.2021, 27.08.2021, 10.09.2021, 24.09.2021, 08.10.2021, 22.10.2021, 19.11.2021, 17.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 15.01.2021, 12.02.2021, 12.03.2021, 09.04.2021, 07.05.2021, 04.06.2021, 02.07.2021, 30.07.2021, 27.08.2021, 24.09.2021, 22.10.2021, 19.11.2021, 17.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 21.05.2021, 19.11.2021     Miejsca trudno dostępne: Jarosty ul. Łąkowa 15, Jarosty ul. Ustronna 25,  Moszczenica ul. Cegielniana 22, Moszczenica ul. Wolborska 74, Wola Moszczenicka ul. Łąkowa 2 i 3, Raciborowice 32, 33, 34, Rękoraj 98, Rękoraj 99 ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 11.01.2021, 08.02.2021, 08.03.2021, 10.04.2021, 19.04.2021, 08.05.2021, 17.05.2021, 31.05.2021, 14.06.2021, 28.06.2021, 12.07.2021, 26.07.2021, 09.08.2021, 23.08.2021, 06.09.2021, 20.09.2021, 04.10.2021, 18.10.2021, 15.11.2021, 13.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 11.01.2021, 08.02.2021, 08.03.2021, 10.04.2021, 08.05.2021, 31.05.2021, 28.06.2021, 26.07.2021, 23.08.2021, 20.09.2021, 18.10.2021, 15.11.2021, 13.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 17.05.2021, 15.11.2021  

Czytaj więcej...
GOPS szuka pracowników

14.02.2019

GOPS szuka pracowników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie poszukuje pracowników na następujące  stanowiska:1. pracownik socjalny - 1 etat, umowa na zastępstwo2. asystent rodziny - 1 etat, umowa o pracę3. opiekun w ośrodku pomocy społecznej, umowa o pracę.Szczegółowe warunki poniżej - w załączonym pliku do pobrania.Na wstępną rozmowę kwalifikacyjną z kierownikiem GOPS należy się umówić telefonicznie - 44 616 95 97.

Czytaj więcej...
Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

08.05.2019

Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniem  wójta Marcelego  Piekarka, które dotyczy przyszłości budynku po wygasającym gimnazjum. Oświadczenie jest częścią wywiadu, który ukaże się  w najnowszym wydaniu "Ziemi Piotrkowskiej". Poniżej publikujemy jego treść.***Rada wycofała się z projektu podzielenia szkoły podstawowej w Moszczenicy na dwa budynki. Powodem ma być brak zgody rodziców. Sytuacja jest dość skomplikowana…Marceli Piekarek: Zmiany wprowadzone reformą i ich konsekwencje budziły emocje w naszej gminie od samego początku.  Był strach o miejsca pracy oraz sentyment do budynku, w którym mieściła się dawna „tysiąclatka”. W lutym 2017r., na sesji poświęconej zmianom w oświacie padały głosy, że najwłaściwszym momentem na podjęcie konkretnej decyzji będzie przyszła kadencja. Chodziło o to,  aby przeprowadzić szeroką dyskusję i uwzględnić wnioski wszystkich osób, które mogą zaproponować rozsądne zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum. I tak też się stało. Pojawiały się różne warianty, np. przeniesienia szkoły z Gazomi. Nie zyskały one jednak społecznego poparcia. W końcu w lutym i w marcu zostały podjęte uchwały w sprawie przyznania drugiego budynku  Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki. Mówiły one o  „przekształceniu Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki przy ul. Dworcowej poprzez wskazanie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych”.  I dlaczego ten wariant nie doszedł do skutku? - Złożyło się na to kilka faktów. Po podjęciu przez radę stosownych uchwał, 8 kwietnia br. wystosowałem pismo  do dyrektor  Jolanty Kujawskiej-Wężyk. Pytałem w nim o plan organizacji zajęć w roku szkolnym 2019/2020 z uwzględnieniem podziału na dwa budynki.  Wkrótce potem zostałem zaproszony na zebranie rodziców uczniów SP Moszczenica.  Na spotkaniu ,  w którym uczestniczyło blisko 250 osób  jedna z matek zaprezentowała treść deklaracji imiennej,  w której rodzice mieli określić, do którego budynku uczęszczać będzie ich dziecko w przyszłym roku szkolnym. Nikt z obecnych na sali nie zgłosił nawet najdrobniejszych uwag do projektu tego dokumentu. Po niecałych dwóch tygodniach otrzymałem wyniki tej swoistej ankiety.  Pismem z dnia 23 kwietnia br. dyrektor SP Moszczenica poinformowała mnie,  że nie może zrealizować zapisów uchwał podjętych przez radę gminy. Powodem są deklaracje rodziców uczniów klas 0-8, z których wynika, że „ 93% będzie uczęszczało do budynku przy ul. Dworcowej, a 6% do budynku przy ul. Piotrkowskiej tj. około 35 uczniów z różnych klas.”  1 % rodziców nie zajął stanowiska. W tej sytuacji, gdy zbliżał się ostateczny termin opracowania arkuszy organizacyjnych jednostek,  zwróciłem się do przewodniczącej Rady Gminy Moszczenica o zwołanie sesji nadzwyczajnej, w celu uchylenia uchwał dotyczących lokalizacji szkoły podstawowej w Moszczenicy w dwóch budynkach - w przy ul. Piotrkowskiej i Dworcowej.  Na posiedzeniu 26 kwietnia - stosunkiem głosów:  10 „za”, 2 „przeciwnych”,  2 „wstrzymujących” i  1 osobie nieobecnej  - rada podjęła taką uchwałę.Jednym z argumentów za przyznaniem drugiej lokalizacji była duża liczba uczniów w placówce przy ul. Dworcowej. Nie szkoda, że rodzice nie chcą posyłać dzieci do drugiego budynku ? - Cały czas analizujemy dane demograficzne, a te są niepokojące. W kolejnych rocznikach zmniejsza się liczba dzieci.  W tym roku w szkole przy ul. Dworcowej mamy 27 oddziałów. W kolejnych latach ich liczba będzie sukcesywnie spadać. W  przyszłym roku szkolnym będzie ich 25, w 2020/21 – 23, w 2023/24 już tylko 20. Będziemy musieli się zmierzyć z tym problemem.   Ile rocznie wydajecie na oświatę? - W ubiegłym roku na oświatę wydaliśmy ponad 18 milionów złotych, z czego 5 milionów musimy dołożyć z budżetu gminy – subwencja i dotacje to tylko 13 milionów. Co może stać się z budynkiem po gimnazjum? Pojawiają się różne teorie…Pragnę uciąć te spekulacje. Wielokrotnie otrzymywałem prośby od różnych instytucji,  organizacji, jednostek organizacyjnych, referatów, organizacji społecznych o poprawę warunków lokalowych. Oświadczam, że moją intencją będzie zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum przy ul. Piotrkowskiej tylko i wyłącznie na potrzeby gminy Moszczenica. Może to być np. referat edukacji, biblioteka gminna, pomieszczenie dla harcerzy,  pomieszczenie dla emerytów, rencistów, KGW, GZOZ – rehabilitacja, GOPS lub Urząd Gminy. ---------------------------------------------------------------------------------------------DANE DEMOGRAFICZNE DLA SP MOSZCZENICA Rok szkolny Ilość oddziałów SP Moszczenica Pomieszczenia wolne do zagospodarowania 2019/20 25 2 2020/21 23 4 2021/22 23 4 2022/23 21 6 2023/24 20 7 2024/25 20 7 2025/26 19 8 2026/27 18 9    

Czytaj więcej...
W Moszczenicy ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

06.11.2018

W gminie Moszczenica ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

Na tę inwestycję od dawna czekają mieszkańcy. Prace prowadzone są na odcinku Michałów – Jarosty. To pierwszy z trzech zaplanowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa etapów budowy gazociągu w gminie.  W poniedziałek, 5 listopada w Urzędzie Gminy w Moszczenicy odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami spółki dotyczące całości tej inwestycji. – Od przedstawicieli spółki otrzymaliśmy informacje o kolejnych planach. Przypomnę, że obecnie trwają prace budowlane na odcinku od trasy S8 poprzez Michałów i Jarosty Duże  (ulica Nowa do terenów dawnej huty). Odcinek od Jarost do Kosowa jest obecnie na etapie prac projektowych i od terminu ich zakończenia zależeć będzie termin rozpoczęcia prac budowlanych. Polska Spółka Gazownictwa już ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla trzeciego – ostatniego etapu – od Kosowa do Woli Moszczenickiej i Moszczenicy. To bardzo dobre dla nas informacje  – cieszy się wójt Marceli Piekarek, który nie ukrywa, że cała inwestycja może potrwać nawet kilka lat. – Przetargi zostały ogłoszone i proces inwestycyjny trwa, a to jest najważniejsze. Pierwszy etap budowy gazociągu na odcinku Michałów – Jarosty ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Gazociąg ma powstać także na terenie Rakowa. Z informacji jakie otrzymali mieszkańcy posesji położonych przy ul. Głównej , inwestor czyli Polska Spółka Gazownictwa poinformował, że gazociąg ma powstać w przeciągu trzech lat do podpisania umów z indywidualnymi odbiorcami.

Czytaj więcej...
Komunikat dotyczący odpadów komunalnych

07.04.2020

Komunikat dotyczący zmiany sposobu i terminu odbioru odpadów komunalnych

W związku z szybkim rozprzestrzenianiem się koronawirusa i bezpieczeństwem osób odbierających odpady, informujemy mieszkańców Gminy Moszczenica, że w kwietniu nie będą odebrane odpady segregowane ( plastik, metal, szkło i papier) w terminach zgodnych z harmonogramem z zabudowy jednorodzinnej. Termin odbioru będzie przesunięty na kolejny miesiąc. Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia!Odpady komunalne zmieszane, BIO oraz popiół będą odebrane zgodnie z harmonogramem.   Firma zobowiązała się dostarczyć do mieszkańców dodatkowe worki.   Dotyczy to niżej wymienionych terminów i miejscowości: 10 kwietnia 2020 r. - Moszczenica: ul. Cmentarna, Dworcowa, Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia   14 kwietnia 2020 r. - Gajkowice, Raków, Raków Duży   15 kwietnia 2020 r. - Daszówka, Jarosty, Karlin, Michałów, Raków Duży ul. Słonecznikowa, Makowa i Migdałowa   16 kwietnia 2020 r. - Dąbrówka,  Podolin, Srock, Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Gościmowice Drugie, Białkowice, Gościmowice Pierwsze, Raciborowice   17 kwietnia 2020 r. - Baby, Kiełczówka, Pomyków      

Czytaj więcej...
Będzie nowa droga do cmentarza. Wkróctce poznamy wykonawcę

11.10.2018

Będzie nowa droga do cmentarza. Wkrótce poznamy wykonawcę

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłosił właśnie przetarg na rozbudowę drogi wojewódzkiej 716 w Moszczenicy na odcinku od kościoła do ulicy Poduchownej. Zakres prac ucieszy mieszkańców. Oprócz modernizacji drogi wybudowana zostanie m.in. dodatkowa jezdnia z pasem do zawracania. To nią będą poruszały się kondukty żałobne pokonujące trasę od kościoła do cmentarza. Nasze starania przyniosły efekt. O tę inwestycję od dwóch lat walczyły wspólnie Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża i Urząd Gminy. To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych, na którą czekają mieszkańcy. - Kondukty żałobne poruszają się obecnie drogą wojewódzką 716. Stwarza to ogromne niebezpieczeństwo, zarówno dla uczestników pogrzebu, jak i dla przejeżdżających w tym czasie samochodów. O pomoc w tej sprawie zwróciła się do Urzędu Gminy Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża. Podjęliśmy wspólne działania i do pierwszego spotkania z władzami wojewódzkimi doszło już pod koniec 2016 roku – przypomina wójt Marceli Piekarek. Do Moszczenicy przyjechała wówczas Jolanta Zięba-Gzik, członek zarządu Województwa Łódzkiego, która zapewniła, że władze województwa dołożą wszelkich starań do zapewnienia bezpieczeństwa na tej drodze. Rozpoczął się proces przygotowania inwestycji i określenia zakresu prac. Aby wypełnić wszystkie postulaty parafian gmina m.in. przekazała bezpłatnie na ten cel działkę. – W ramach tej inwestycji wykonana zostanie rozbudowa drogi wojewódzkiej, rozbudowane będzie skrzyżowanie, wybudowana dodatkowa jezdnia wraz z placem do zawracania, przebudowana droga gminna – ul. Poduchowna, wybudowane będą chodniki, wykonane nowe zjazdy, zatoki autobusowe. Projekt obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej, rowów otwartych, oświetlenia drogowego i przebudowę sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i wodociągowej – wylicza wójt Piekarek, który podkreśla, że przebudowa tego odcinka drogi wojewódzkiej 716 jest wynikiem współpracy urzędu i parafii, starań sołtysa wsi Moszczenica Jana Dąbrowskiego, władz powiatu – starosty Stanisława Cubały i wicestarosty Piotra Wojtysiaka, a przede wszystkim przychylności i bardzo dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Otwarcie ofert nastąpi 14 listopada. Pierwsze prace zostaną wykonane jeszcze w tym roku. Cała przebudowa ma zakończyć się do października 2019 r. i zostanie sfinansowana z budżetu województwa łódzkiego.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka