Zebranie sołeckie w Kosowie

08.09.2023

Zebranie sołeckie w Kosowie

Zapraszamy wszystkich mieszkańców sołectwa Kosów na zebranie wiejskie, które odbędzie się 16.09.2023 r. (sobota) godz. 17:00 w sali OSP w Kosowie, którego tematem będzie podział funduszu sołeckiego na 2024 rok. Zebranie w drugim terminie zaplanowanie na  godz. 17:15.

Czytaj więcej...

Witaj szkoło! SP Srock

06.09.2023

Witaj szkoło!

Inauguracja  roku szkolnego 2023/2024 w Szkole Podstawowej w Srocku tradycyjnie rozpoczęła się od mszy świętej w kościele parafialnym. Po jej zakończeniu uczniowie, rodzice, pracownicy  i zaproszeni goście zgromadzili się w sali gimnastycznej.Wójt Marceli Piekarek, w imieniu własnym i przewodniczącej Rady Gminy Małgorzaty Domańskiej,  przekazał najlepsze życzenia na cały rok pracy i nauki. Przypomniał o trudzie, ale i sukcesie inwestycji rozbudowy i modernizacji budynku. Wójt i  dyrektor Iwona Pałygiewicz wspólnie zaprosili wszystkich obecnych na uroczystość poświęconą  podsumowaniu tych kilkuletnich działań, zaplanowaną na 27 września. Uczniowie usłyszeli też ciepłe słowa od księdza Mariusza Staszczyka oraz radnego Jacka Kozakowskiego. Dyrektor placówki, na ręce prezes Sylwii Dębskiej, przekazała podziękowania dla całego Stowarzyszenia „Szkoła w Srocku” za doposażenie jednej z sal lekcyjnych. Wyraziła także wdzięczność dla  wszystkich członków Rady Rodziców za sfinansowanie malowania sali gimnastycznej i modernizację placu zabaw dla dzieci. Szczególne słowa wdzięczności skierowała do państwa Anny i Szymona  Kopciów z firmy IKA Meble za podarowanie pięknego zestawu mebli do sali edukacji wczesnoszkolnej. Spotkanie zakończyły życzenia zdrowia, wytrwałości i sukcesów w rozpoczynającym się roku szkolnym. Uczniowie udali się z nauczycielami  na pierwsze godziny wychowawcze, a rodzice mogli obejrzeć odnowiony budynek. ​

Czytaj więcej...

Początek roku szkolego w SP Moszczenica

06.09.2023

Początek roku szkolego w SP Moszczenica

Tradycyjną akademią rozpoczęto rok szkolny 2023/2024 w Szkole Podstawowej im św. Stanisława Kostki w Moszczenicy. Uczniowie, rodzice, zaproszeni goście oraz pracownicy szkoły powitali go w hali sportowej krótkim montażem słowno-muzycznym. Złożono również kwiaty pod tablicą pamiątkową.

Czytaj więcej...

Nowa pracownia na nowy rok szkolny!

06.09.2023

Nowa pracownia na nowy rok szkolny!

4 września 2023 r. o godz. 11.00 w  Szkole Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach uroczyście rozpoczęto nowy rok szkolny. Powrót do szkoły był szczególny, bo na uczniów czekała niespodzianka! Gośćmi uroczystości byli Marceli Piekarek – wójt gminy Moszczenica, ksiądz Robert Nowak – proboszcz tutejszej parafii, Waldemar Banaszczyk – lokalny radny, Beata Dziadczyk – prezes Fundacji Oświatowej „Jarosty”, Marcin Adamczyk – przewodniczący Rady Rodziców szkoły. Dyrektor życzyła uczniom samych sukcesów, nawiązania właściwych relacji z rówieśnikami, nauczycielom radości z wykonywanej pracy i wielu osiągnięć. Podkreśliła, że nauczyciele i rodzice mają wspólny cel – zapewnienie jak najlepszej przyszłości dzieciom. W tym dniu odbyło się również uroczyste otwarcie drugiej już pracowni ekologicznej, na wyposażenie której szkoła otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi. Z tej okazji uczniowie klasy VI i VII, pod kierunkiem Mileny Barańskiej, Anety Lipy i Moniki Robert, przygotowali inscenizację bajki „Królewna Śmieszka i ekoludki”.

Czytaj więcej...

Pierwszy dzwonek w SP Baby

05.09.2023

Pierwszy dzwonek w SP Baby

W poniedziałek, 4 września 2023 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrała dyrektor szkoły Maria Bylinka, która gorąco powitała wszystkich obecnych. W swoim przemówieniu przedstawiła ogólny zarys organizacji pracy naszej szkoły w bieżącym roku szkolnym. Powodzenia w nauce uczniom, a nauczycielom i pracownikom radości i satysfakcji z wykonywanej pracy życzyli również zaproszeni goście.- Mam nadzieję, że rozpoczynający się właśnie rok szkolny przyniesie Wam dużo sukcesów i satysfakcji. Inwestowanie w siebie to najlepsza życiowa decyzja - mówił wójt Marceli Piekarek.

Czytaj więcej...

Dzień dobry, szkoło! Jesteśmy!

05.09.2023

Dzień dobry, szkoło! Jesteśmy!

Wierszem i piosenką powitali  uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Gazomi. nowy rok szkolny 2023/2024. Szczególne emocje towarzyszyły pierwszoklasistom, którzy złożyli uroczyste ślubowanie oraz zostali pasowani na uczniów. W tym ważnym dniu dyrektor szkoły Aneta Piotrowska życzyła wszystkim uczniom wielu sukcesów, wytrwałości, ciekawych doświadczeń oraz radosnych chwil spędzonych w naszej szkole.Życzenia uczniom oraz całej kadrze złożył obecny na uroczystości wójt Marceli Piekarek. - Oby ten rok był dla was pasmem sukcesów i samych radości - mówił.

Czytaj więcej...

Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne Moszczenica 2023

04.09.2023

Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne Moszczenica 2023

Tłumy mieszkańców przybyły do Moszczenicy na Powiatowo-Gminno-Parafialne Moszczenica 2023. Święto plonów rozpoczęła dziękczynna msza święta w parafii pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Moszczenicy, odprawiona przez ks. bpa Marka Marczaka biskupa pomocniczego archidiecezji łódzkiej, w asyście ceremoniarza archidiecezji ks. Huberta Kempińskiego i proboszcza moszczenickiej parafii ks. Włodzimierza Pasia.Po pobłogosławieniu darów ziemi barwny korowód udał się do amfiteatru gminnego, gdzie odbył się tradycyjny ceremoniał dożynkowy. Starostowie dożynek - Dominika Misztela z Kamocinka i Kamil Mirowski z Rękoraja przekazali  na ręce Piotra Wojtysiaka, starosty piotrkowskiego i wójta Marcelego Piekarka chleb z tegorocznej mąki. Tradycyjnie bochen pokrojono o częstowano nim gości.Starosta wraz przewodniczącym Rady Powiatu Bernardem Matyszewskim i wicestarostą Dariuszem Magaczem odebrali od Sołectwa Barkowice dożynkowy wieniec, a dla wójta Moszczenicy i przewodniczącej Rady Gminy Małgorzaty Domańskiej wieniec przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich z Kiełczówki.- Dożynki to wielkie święto dziękczynienia, kiedy to dziękujemy wszystkim osobom, którym zawdzięczamy świeży chleb na naszym piotrkowskim stole. Ten rok był wyjątkowo trudny dla rolników, tym bardziej jest za co dziękować. W imieniu samorządu powiatu piotrkowskiego chcę podziękować rolnikom za ten chleb, za umiłowanie ziemi, a także wszystkim kołom gospodyń wiejskich i zespołom ludowym, które sprawiły nam tutaj wielką niespodziankę. To wspaniała kultura ziemi piotrkowskiej, to wszystko stanowi jej piękno - mówił starosta powiatu piotrkowskiego Piotr Wojtysiak.- Bardzo się cieszę, że po raz kolejny nasza gmina była współgospodarzem powiatowego święta plonów. Dziękujemy razem z mieszkańcami gminy i powiatu oraz naszymi gośćmi  rolnikom za ich trud. Cieszymy się, że możemy po raz kolejny pokazać naszą gościnność i potencjał, jaki ma nasza gmina - dodał wójt Marceli Piekarek.  Na widowni oprócz mieszkańców zasiedli przedstawiciele instytucji państwowych, samorządowych, służb mundurowych, duchowieństwa, wójtowie, sołtysi oraz reprezentacje instytucji powiatowych i gminnych. Do Moszczenicy zawitała także delegacja bliźniaczej gminy Moszczenica w woj. małopolskim z wójtem Jerzym Wałęgą na czele. Gości obdarowano dożynkowymi chlebami. Ogłoszono też  laureata honorowego tytułu „Za zasługi dla Powiatu Piotrkowskiego”. Został nim Zdzisław Wawrzewski, wiceprezes Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Łodzi. Rozstrzygnięto też konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. I miejsce w zajęło Sołectwo Barkowice, II miejsce KGW Kiełczówka, a III miejsce Sołectwo Dobreniczki. Swoje głosy oddali także internauci na profilu FB/Powiat Piotrkowski, którzy za najpiękniejszy uznali wieniec KGW „Kogiel Mogiel” Rajsko Małe. Gospodarze dożynek podziękowali także pozostałym organizacjom za udział w konkursie: KGW Szczukocice, KGW Wilkoszewice, KGW w Glinie, Gminie Aleksandrów, Sołectwu Bęczkowice, Sołectwu Zamość, Krystynie Bogusławskiej, KGW Laski, Sołectwu Barkowice, KGW Mzurki – Budków, KGW Jarosty i KGW Kosów. Święto plonów to  także dobra zabawa. Uświetniły go koncerty, stoiska instytucji gminnych i powiatowych oraz specjały Kół Gospodyń Wiejskich. Na scenie prezentowały się lokalne zespoły ludowe: Koralki, Piotrkowianie, Choberki, Piliczanie oraz Tkacze z Moszczenicy. Gwiazdami wieczoru był zespól MiG i Baranovski.

Czytaj więcej...

Wsparcie dla osob w trakcie lub po leczeniu onkologicznym

30.08.2023

Wsparcie dla osób w trakcie lub po leczeniu onkologicznym

Piotrkowskie Stowarzyszenie Amazonek oferuje wsparcie dla osób w trakcie lub po leczeniu onkologicznym oraz ich rodzin. Szczegóły i zakres pomocy na plakacie.

Czytaj więcej...

Płatność dla małych gospodarstw zamiast płatności bezpośrednich - oświadczenie do 31 sierpnia 2023 r.

28.08.2023

Płatność dla małych gospodarstw zamiast płatności bezpośrednich - oświadczenie do 31 sierpnia 2023 r.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wprowadzone zostało ułatwienie dla rolników, którzy posiadają małe gospodarstwa - o powierzchni do 5 ha - i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok.Rolnicy Ci mogą składać żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw, która to płatność zastąpi wszystkie wnioskowane płatności bezpośrednie (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów).Jeżeli rolnik, żądający przyznania płatności dla małych gospodarstw, we wniosku o przyznanie płatności za rok 2023 ubiegał się także o przyznanie przejściowego wsparcia krajowego (uzupełniającą płatność podstawową lub płatność do tytoniu), płatności ONW, płatności ekologicznej, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej – wówczas poza płatnością dla małych gospodarstw może otrzymać pieniądze z tych płatności.Stawka płatności dla małych gospodarstw wynosi równowartość kwoty 225 euro/ha.Żeby skorzystać z takiego rozwiązania wystarczy złożyć do 31 sierpnia 2023 r. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (aplikacja eWniosekPlus) skan oświadczenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”. Jego wzór znajduje się na stronie internetowej Agencji. Takie oświadczenie będzie można wycofać do 31 sierpnia br.https://www.gov.pl/web/arimr/platnosc-dla-malych-gospodarstw-2023

Czytaj więcej...

 Remont drogi powiatowej w Gościmowicach II

23.08.2023

Remont drogi powiatowej w Gościmowicach II

Na około tydzień zamknięta została dla ruchu pojazdów droga powiatowa w Gościmowicach II. Aby dojechać do Gościmowic II należy skorzystać z objazdu przez Powęziny, czyli drogą gminną. Wprowadzone czasowe utrudnienia są związane z ostatnim etapem koniecznych do wykonania prac drogowych w ramach realizowanej przez powiat piotrkowski inwestycji na ponad kilometrowym odcinku tej drogi. Wykonawca musi bowiem jeszcze ułożyć nawierzchnię asfaltową oraz bitumiczny chodnik na całej długości remontowanej drogi, o czym będąc na miejscu prowadzonych robót przekonali się starosta Piotr Wojtysiak i wicestarosta Dariusz Magacz. Całkowity koszt zadania to ponad 1,2 mln złotych, z czego po 300 tysięcy złotych pochodzi z budżetów: powiatu i gminy Moszczenica, a ponad 600 tysięcy to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na realizację inwestycji wykonawca ma czas do końca sierpnia. mat. powiat piotrkowski

Czytaj więcej...

Amazonki zapraszają na spotkane

24.08.2023

Amazonki zapraszają na spotkanie profilaktyczne

Piotrkowskie Stowarzyszenie Amazonek „Kamilki” zaprasza w najbliższą niedzielę, 27 sierpnia o godz. 17.00 do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy na spotkanie dotyczące profilaktyki onkologicznej. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Moszczenicy, które mieści się dawnych pomieszczeniach Gminnej Biblioteki Publicznej. To jedno z cyklu spotkań odbywających się na terenie powiatu piotrkowskiego. - Nasze stowarzyszenie od szesnastu lat prowadzi pomoc i edukację dla osób dotkniętych chorobą nowotworową, dla członków ich rodzin, a także edukuje mieszkańców powiatu piotrkowskiego z zakresu profilaktyki raka piersi. Organizowałyśmy kilkakrotnie warsztaty dla osób dotkniętych nowotworem piersi. Prowadziłyśmy spotkania z psychologami, fizjoterapeutami, by pomóc kobietom, które zetknęły się z tą trudną chorobą, ukierunkować je, wskazać gdzie i w jaki sposób mogą szukać pomocy i metod leczenia. Jesteśmy grupą wsparcia dla siebie i dla członków rodzin osób chorujących - zaprasza  Violetta Pabisiak ze stowarzyszenia Amazonek. - Wkrótce październik, miesiąc świadomości raka piersi i tym samym zachęcamy mieszkańców miasta i powiatu do przyłączenia się do naszego "różowego challengu". W tym roku będzie po raz trzeci i stał się tym samym cyklicznym, profilaktycznym wyzwaniem dla wszystkich - dodaje .Spotkanie odbędzie się w ramach akcji "Przystanek profilaktyka – rajd rowerowy po zdrowie. Profilaktyka onkologiczna dla mieszkańców powiatu piotrkowskiego"dofinansowana z środków powiatu piotrkowskiego.

Czytaj więcej...

Moszczenica stawia na innowacje

21.08.2023

Moszczenica stawia na innowacje

Wprowadzanie innowacji stało się kluczowym czynnikiem stymulującym rozwój samorządów. Dzięki kreatywnym rozwiązaniom, takim jak inteligentne technologie, zrównoważona infrastruktura czy programy edukacyjne, regiony mogą odnieść znaczący sukces. Nowoczesne technologie umożliwiają efektywne zarządzanie zasobami takimi jak woda i energia. To redukuje koszty i obciążenia dla środowiska. Inwestycje w zrównoważoną infrastrukturę – energię słoneczną czy recykling – przyciągają inwestorów, tworząc nowe miejsca pracy. Samorządy, które stawiają na ekologię i innowacje, budują przyjazny wizerunek i zachęcają do zamieszkania i zainwestowania w gminie. Innowacje stanowią kluczowy czynnik napędzający postęp samorządów i regionów. Przyjęcie nowatorskich technologii, inwestycje w zrównoważoną infrastrukturę oraz edukacja to strategiczne elementy, które ukierunkowują rozwój lokalnej społeczności ku trwałemu wzrostowi i podnoszeniu jakości życia mieszkańców. Gmina Moszczenica dostrzega tę wyjątkową szansę na rozwój, dlatego stawia na innowacje. Już 3 i 4 września na ternie gminy oraz na terenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych odbędą się targi, seminaria i konferencja poświęcone roli innowacji w rozwoju. Będziemy rozmawiać między innymi o tym, jak nowoczesne rozwiązania wspierają rolnictwo, jak można je wykorzystywać w przemyśle spożywczym czy przetwórstwie drewna. Dużą uwagę poświęcimy także kwestią energetyki, w tym szczególnie odnawialnym źródłom energii. Podczas konferencji będziemy mówić o zaadaptowaniu nowoczesnych rozwiązań IT i przyjrzymy się współczesnym trendom. Gmina Moszczenica i Moszczenickie Tereny Inwestycyjne zapraszają do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu!

Czytaj więcej...

3 września zapraszamy na Dożynki Powiatowo-Gminne Moszczenica 2023

16.08.2023

Zapraszamy na Dożynki Powiatowo-Gminne do Moszczenicy

Już 3 września Starosta Powiatu Piotrkowskiego Piotr Wojtysiak i Wójt Gminy Moszczenica Marceli Piekarek zapraszają na Dożynki Powiatowo-Gminne Moszczenica 2023. Gwiazdami wieczoru będą: MIG, Red Dance i Baranovski. Szczegółowy program tegorocznego Święta Plonów na plakacie. Dożynkom towarzyszyć będą targi i konferencja poświęcone innowacji i rozwojowi, które odbędą się 3 i 4 września w Moszczenicy. Zapraszają na nie gmina Moszczenica oraz Moszczenickie Tereny Inwestycyjne .

Czytaj więcej...

Bezpieczny przejazd

14.08.2023

Bezpieczny przejazd

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego piotrkowskiej jednostki wraz z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei na przejeździe kolejowym w Moszczenicy przeprowadzili wspólne działania pn. „Bezpieczny przejazd”, podczas których przekazywali kierującym i pieszym główne zasady bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. 11 sierpnia 2023 roku piotrkowscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei w ramach działań pn. Bezpieczny przejazd prowadzili działania profilaktyczne na przejeździe kolejowym w Moszczenicy. Podczas działań przekazywali kierowcom i pieszym ulotki , w których znajdowały się informacje na temat podziału przejazdów kolejowo-drogowych, najczęstszych przyczyn wypadków drogowych, a także informacje, czego nie można robić podczas przejeżdżania przez przejazd. Policjanci wraz z funkcjonariuszami SOK przypominali też, do czego służy żółta naklejka, znajdująca się na napędzie rogatkowym od strony torów lub na tyle krzyża św. Andrzeja, co dokładnie się na niej znajduje, a także kiedy dzwonić pod numer alarmowy. Młodszym podróżnikom przekazywali zeszyty edukacyjne, które poprzez ilustracje, gry i czytanki przybliżą im zasady bezpieczeństwa podczas przejazdu przez przejazd kolejowo-drogowy. mat. https://piotrkow-trybunalski.policja.gov.pl/

Czytaj więcej...

Oficjalne otwarcie drogi w Gazomi Starej

10.08.2023

Oficjalne otwarcie drogi w Gazomi Starej

Zakończono drugi etap modernizacji drogi łączącej gminę Moszczenica z gminą Wolbórz. W środę odbyło się uroczyste oddanie do użytku odcinka biegnącego od Woli Moszczenickiej - ulica Gazomska, przez Gazomię Starą, aż do Psar. Pierwszy fragment wyremontowanej drogi (ul. Gazomska od ul. Piotrkowskiej w Moszczenicy) oddano do użytku w 2021 roku.- Modernizacja objęła budowę pasa jezdnego o szerokości 6 m, ciągu pieszo – rowerowego – od 2,0 do 1,50 m oraz pobocza o szerokości 60 cm. W ramach prac wykonano także odwodnienie powierzchniowe – do istniejących rowów oraz wybudowano i częściowo zmodernizowano sieć teletechniczną – wylicza wójt Marceli Piekarek. - Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili do przeprowadzenia i zakończenia tej inwestycji.Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali poseł Grzegorz Lorek, starosta Piotr Wojtysiak, wicestarosta Dariusz Magacz oraz przedstawiciele władz lokalnych, mieszkańców i wykonawcy, firmy Erbedim. Poświęcenia drogi dokonał ks. Mirosław Wujek z parafii w Wolborzu.- Mieszkańcy bardzo się cieszą, że mogą korzystać z tej nowej drogi. I choć inwestycja była wieloletnia, to wiedzieliśmy, że ta droga w końcu będzie zrobiona. I za to w imieniu mieszkańców chce podziękować – mówiła radna Marianna Zielonka, która wraz z przewodniczącą Małgorzatą Domańską reprezentowała Radę Gminy. Radości nie ukrywał również Jerzy Przybył, prezes OSP w Gazomi Starej, który cieszył się, że droga doczekała się tak kompleksowego remontu.Skończenie całości było możliwe dzięki funduszom zewnętrznym.- To był dobry rok dla gminy Moszczenica. Oprócz subwencji i dotacji z Polskiego Ładu na konto samorządu wpłynie wyrównanie w kwocie ponad 4 milionów złotych z tytułu utraconych dochodów z podatku. Bardzo się cieszę, że gmina korzysta z tych środków. Mamy piękną drogę, wykonaną w nowoczesnym standardzie. To bardzo dobrze przeprowadzona inwestycja, którą zrealizowała, co warto podkreślić lokalna firma – mówi poseł Grzegorz Lorek, który od dłuższego czasu wspiera samorządy w posykiwaniu funduszy.Proces inwestycyjny trwał długo, ale efekt daje satysfakcje. - W trakcie trwania tej kilkuletniej inwestycji musieliśmy się zmierzyć z wieloma problemami, ale dzięki zaangażowaniu wielu osób i dobrej współpracy, także z mieszkańcami udało nam się wypracować rozwiązania, często kompromisowe. Ciesze się, że mieszkańcy doczekali się nie tylko drogi, ale i modernizacji wodociągu i budowy kanalizacji – podsumowuje wójt Marceli Piekarek.

Czytaj więcej...

Wybory do Rad Powiatowych Izb Rolniczych

09.08.2023

Wybory do Rad Powiatowych Izb Rolniczych

W związku z upływem czteroletniej kadencji obecnych organów statutowych Izb Rolniczych 24 września 2023 r. odbędą się wybory do Rad Powiatowych Izb Rolniczych, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 183). Członkowie Izby Rolniczej (płatnicy podatku rolnego, płatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie gminy Moszczenica) mogą ubiegać się o mandat członka Rady Powiatowej Łódzkiej Izby Rolniczej. Rolnik ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej Łódzkiej Izby Rolniczej powinien wypełnić i złożyć do dnia 4 września 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy następujące dokumenty: Druk zgłoszenia kandydata; Druk oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych; Druk oświadczenia o zgodzie na kandydowanie do Rady Powiatowej; Druk oświadczenia kandydata o niekaralności; Czytelnie wypełnioną listę, zawierającą, co najmniej 50 podpisów rolników popierających kandydata. Druki dostępne są na stronie internetowej: http://www.izbarolnicza.lodz.pl/, pod niniejszą informacją oraz w Urzędzie Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica, pok. nr 15, w godzinach pracy urzędu. Spis członków Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy od 24.08.2023 r. (najpóźniej 30 dni przed dniem wyborów). Każdy rolnik może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.

Czytaj więcej...

Informacja dla producentów rolnych oraz hodowców bydła, świń, owiec, kóz, koni

09.08.2023

Informacja dla producentów rolnych oraz hodowców bydła, świń, owiec, kóz, koni

Przypominamy, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej może w terminie od 1 do 31 sierpnia 2023 r. złożyć wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r. Hodowcy świń, owiec, kóz i koni składają dodatkowy wniosek o zwrot podatku i mogą dołączyć również faktury VAT za olej napędowy kupiony w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. - stawka zwrotu wynosi za ten okres 1,20 zł. Natomiast dla wniosków złożonych w sierpniu 2023 r. stawka zwrotu za ON kupiony w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. wynosi 2,00 zł. Aby wykorzystać przysługujący limit zwrotu podatku akcyzowego należy kupić: - dla bydła, owiec, kóz, koni: 40 litrów ON na 1 średnią roczną liczbę DJP - dla świń: 4 litry ON na 1 średnią roczną liczbę DJP - dla gruntów: 110 litrów ON na 1 ha użytków rolnych. Pieniądze wypłacane będą w terminie od 2 do 31 października 2023 r. - przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Wypełnione wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Moszczenicy w pok. nr 7 w godzinach pracy Urzędu. Wnioski są do pobrania w Urzędzie Gminy pok. 1 Biuro Obsługi Mieszkańca i na stronie :http://bip.moszczenica.eu/groups/details/288, gdzie jest więcej informacji na temat zwrotu podatku akcyzowego.

Czytaj więcej...

II Plener Jazzowy

07.08.2023

II Plener Jazzowy

W niedzielę, 13 sierpnia, o godzinie 17:00 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy zaprasza na II Plener Jazzowy. Podobnie jak w maju II Plener Jazzowy odbędzie się również w pięknym, zabytkowym parku w Moszczenicy. - Pierwszy plener jazzowy, który odbył się w maju, bardzo spodobał się licznie zgromadzonej publiczności. Ponownie zagra nasz zespół Standard Jazzy, który zaprezentuje najpiękniejsze standardy jazzowe artystów światowej i polskiej sceny jazzowej w własnej aranżacji. Gorąco zapraszamy miłośników dobrej muzyki - dodaje dyrektor GOKiS - Włodzimierz Kaźmierczak. Organizatorzy przygotowali także konkursy z nagrodami dla publiczności. W razie niesprzyjającej pogody plener przeniesiony będzie na inny termin.

Czytaj więcej...

Instruktor z GOKiS z tytułem Mistrza

04.08.2023

Instruktor z GOKiS z tytułem Mistrza FIDE

Instruktor szachów z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy Piotr Kaukel otrzymał tytuł Mistrza FIDE, przyznawany przez Międzynarodową Federację Szachową (FIDE).Tytuł Mistrza FIDE otrzymuje się po przekroczeniu bariery 2300 punktów na liście rankingowej federacji FIDE, które zdobywa się poprzez uczestnictwo w turniejach szachowych.- Tytuł ten daje mi wiele satysfakcji, gdyż szachy towarzyszą mi praktycznie całe życie oraz uznanie środowiska szachowego i podopiecznych, których mam przyjemność trenować. - dodaje pan Piotr Kaukel.Warto dodać, że na liście Mistrzów FIDE jest obecnie około 100 Polaków i 25 Polek Piotr Kaukel jest od wielu lat instruktorem szachów w GOKiS, a także sędzią na wielu turniejach szachowych. Gratulujemy!

Czytaj więcej...

Dotacje z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

04.08.2023

Dotacje z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Informacja Wójta Gminy Moszczenica o naborze wniosków o udzielenie dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Moszczenica 1. Wnioski o udzielenie dotacji ze środków pochodzących z Rządowego ProgramuOdbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Moszczenica należy składać w terminie od dnia 01 sierpnia 2023 r. do dnia 07 sierpnia 2023 r. Za datę złożenia wniosku o udzielenie dotacji uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu Gminy Moszczenica.2. Wnioski złożone z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust. 1 nie będą rozpatrywane.3. O udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Moszczenica mogą ubiegać się osoby fizycznelub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawawłasności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.4. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane może obejmować następujące nakłady konieczne:1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.5. Dotacja może być udzielona w wysokości 98%  wartości inwestycji określonej w pkt 13 ppkt 8, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5.6. W przypadku gdy wartość ostateczna zadania inwestycyjnego będzie wyższa niż jej wartość przewidywana – określona w pkt 13 ppkt 8,  wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia różnicy pomiędzy wartością przewidywaną a wartością ostateczną, zwiększając tym samym udział własny w sfinansowaniu zadania inwestycyjnego.7. W przypadku, gdy ostateczna wartość zadania inwestycyjnego będzie niższa niż jej wartość przewidywana – określona pkt 13 ppkt 8, kwota dotacji wynosi 98% w stosunku do ostatecznej wartości inwestycji.8. Warunkiem ubiegania się o dotację i udzielenia dotacji jest posiadanie przez wnioskodawcę wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego w wysokości  2%  wartości inwestycji  określonej w pkt 13 ppkt 8.9. Dotacja może być udzielona wyłącznie na realizację zadań inwestycyjnych, dla których na dzień udzielenia dotacji nie ogłoszono postępowań mających na celu wyłonienie wykonawcy lub wykonawców.10. Wnioskodawca może złożyć wniosek o udzielenie dotacji w jednej z trzech kategorii:1) do 150 000 złotych;2) do 500 000 złotych;3) do 3 500 000 złotych.11. Wnioskodawcy, dla których uzyskanie dotacji stanowi pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, zobowiązani są  dołączyć do wniosku:1) wszystkie zaświadczenia albo oświadczenia oraz informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 oraz z 2022 r. poz. 807);2) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. poz. 311, z 2013 r. poz. 276 oraz z 2014 r. poz. 1543).12. Wnioskodawcy, dla których uzyskanie dotacji stanowi pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym oraz rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury, zobowiązani są dołączyć do wniosku:1) wszystkie zaświadczenia albo oświadczenia oraz informacje, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;2) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. poz. 810).13. Udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu wniosku o udzielenie dotacji, który winien zawierać:1) dane wnioskodawcy (nazwę i adres wnioskodawcy, REGON, NIP, adres do korespondencji i e-mail);2) dane personalne osoby upoważnionej do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail);3) wskazanie zabytku, którego wniosek dotyczy, z uwzględnieniem miejsca jego położenia;4) wskazanie tytułu prawnego do zabytku;5) nazwę i opis inwestycji – określenie zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, które wnioskodawca planuje wykonać;6) przewidywany okres realizacji inwestycji;7) przewidywany termin zakończenia inwestycji;8) przewidywaną wartość inwestycji (w PLN);9) wskazanie kwoty udziału własnego (w PLN);10) procentowy udział własny wnioskodawcy w realizacji inwestycji;11) kwotę wnioskowanych środków (w PLN);12) zaświadczenia albo oświadczenia i informacje, o których mowa w § 1 ust. 9 i 10 o ile dotyczą wnioskodawcy;13) oświadczenie wnioskodawcy o wpisie zabytku do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 lub ewidencji zabytków wskazanej w art. 22  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.14. Jeżeli wniosek o udzielenie dotacji nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 1, Wnioskodawca zostanie wezwany do jego poprawienia/uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego do usunięcia braków wniosek podlega odrzuceniu.15. Przy udzielaniu dotacji uwzględnia się następujące kryteria:1) stan zachowania obiektu i konieczność zapewnienia ochrony substancji zabytkowej;2) dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów;3) promowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Moszczenica.16. Wnioski należy składać na druku, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia dotyczącego przedmiotowego naboru wniosków. Wnioski należy składać w formie papierowej, osobiście w Urzędzie Gminy Moszczenica – Moszczenica, ul. Kosowska 1 w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Moszczenica, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica. Druk wniosku jest dostępny pod adresem internetowym http://ug.moszczenica.eu Urzędu Gminy Moszczenica.17. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z założeniami Programu:https://www.gov.pl/web/premier/nabor-wnioskow-edycja-2https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow-edycja-druga/#c28976

Czytaj więcej...

Aktualności

GOPS szuka pracowników

14.02.2019

GOPS szuka pracowników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie poszukuje pracowników na następujące  stanowiska:1. pracownik socjalny - 1 etat, umowa na zastępstwo2. asystent rodziny - 1 etat, umowa o pracę3. opiekun w ośrodku pomocy społecznej, umowa o pracę.Szczegółowe warunki poniżej - w załączonym pliku do pobrania.Na wstępną rozmowę kwalifikacyjną z kierownikiem GOPS należy się umówić telefonicznie - 44 616 95 97.

Czytaj więcej...
HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2021

29.12.2020

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2021

Publikujemy harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2021.Uwaga! Ulega zmianie częstotliwość odbioru odpadów.   Mieszkańców Moszczenicy, Woli Moszczenickiej oraz Rakowa Dużego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na terminy odbiorów odpadów komunalnych, z uwagi na podział ulic   Moszczenica: ul. Cmentarna, Dworcowa, Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 13.01.2021, 10.02.2021, 10.03.2021, 07.04.2021, 21.04.2021, 05.05.2021, 19.05.2021, 02.06.2021, 16.06.2021, 30.06.2021, 14.07.2021, 28.07.2021, 11.08.2021, 25.08.2021, 08.09.2021, 22.09.2021, 06.10.2021, 20.10.2021, 17.11.2021, 15.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 13.01.2021, 10.02.2021, 10.03.2021, 07.04.2021, 05.05.2021, 02.06.2021, 30.06.2021, 28.07.2021, 25.08.2021, 22.09.2021, 20.10.2021, 17.11.2021, 15.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 19.05.2021, 17.11.2021   Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Gościmowice Drugie, Białkowice, Gościmowice Pierwsze, Raciborowice ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 18.01.2021, 15.02.2021, 15.03.2021, 12.04.2021, 26.04.2021, 10.05.2021, 24.05.2021, 07.06.2021, 21.06.2021, 05.07.2021, 19.07.2021, 02.08.2021, 16.08.2021, 30.08.2021, 13.09.2021, 27.09.2021, 11.10.2021, 25.10.2021, 22.11.2021, 20.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 18.01.2021, 15.02.2021, 15.03.2021, 12.04.2021, 10.05.2021, 07.06.2021, 05.07.2021, 02.08.2021, 30.08.2021, 27.09.2021, 25.10.2021, 22.11.2021, 20.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 24.05.2021, 22.11.2021   Gajkowice, Raków, Raków Duży ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 19.01.2021, 16.02.2021, 16.03.2021, 13.04.2021, 27.04.2021, 11.05.2021, 25.05.2021, 08.06.2021, 22.06.2021, 06.07.2021, 20.07.2021, 03.08.2021, 17.08.2021, 31.08.2021, 14.09.2021, 28.09.2021, 12.10.2021, 26.10.2021, 23.11.2021, 21.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 19.01.2021, 16.02.2021, 16.03.2021, 13.04.2021, 11.05.2021, 08.06.2021, 06.07.2021, 03.08.2021, 31.08.2021, 28.09.2021, 26.10.2021, 23.11.2021, 21.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 25.05.2021, 23.11.2021   Daszówka, Jarosty, Karlin, Michałów, Raków Duży ul. Słonecznikowa, Makowa, Migdałowa, Brzozowa, Malinowa, Miodowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 20.01.2021, 17.02.2021, 17.03.2021, 14.04.2021, 28.04.2021, 12.05.2021, 26.05.2021, 09.06.2021, 23.06.2021, 07.07.2021, 21.07.2021, 04.08.2021, 18.08.2021, 01.09.2021, 15.09.2021, 29.09.2021, 13.10.2021, 27.10.2021, 24.11.2021, 22.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 20.01.2021, 17.02.2021, 17.03.2021, 14.04.2021, 12.05.2021, 09.06.2021, 07.07.2021, 04.08.2021, 01.09.2021, 29.09.2021, 27.10.2021, 24.11.2021, 22.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 26.05.2021, 18.11.2021   Rękoraj, Kosów, Sierosław ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 14.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 08.04.2021, 22.04.2021, 06.05.2021, 20.05.2021, 05.06.2021, 17.06.2021, 01.07.2021, 15.07.2021, 29.07.2021, 12.08.2021, 26.08.2021, 09.09.2021, 23.09.2021, 07.10.2021, 21.10.2021, 18.11.2021, 16.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 14.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 08.04.2021, 06.05.2021, 05.06.2021, 01.07.2021, 29.07.2021, 26.08.2021, 23.09.2021, 21.10.2021, 18.11.2021, 16.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 20.05.2021, 09.11.2021   Dąbrówka,  Podolin, Srock ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 21.01.2021, 18.02.2021, 18.03.2021, 01.04.2021, 15.04.2021, 29.04.2021, 13.05.2021, 27.05.2021, 10.06.2021, 24.06.2021, 08.07.2021, 22.07.2021, 05.08.2021, 19.08.2021, 02.09.2021, 16.09.2021, 30.09.2021, 14.10.2021, 28.10.2021, 25.11.2021, 23.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 21.01.2021, 18.02.2021, 18.03.2021, 15.04.2021, 13.05.2021, 10.06.2021, 08.07.2021, 05.08.2021, 02.09.2021, 30.09.2021, 28.11.2021, 25.11.2021, 23.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 27.05.2021, 25.11.2021   Baby, Kiełczówka, Pomyków ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY – 22.01.2021, 19.02.2021, 19.03.2021, 02.04.2021, 16.04.2021, 30.04.2021, 14.05.2021, 28.05.2021, 11.06.2021, 25.06.2021, 09.07.2021, 23.07.2021, 06.08.2021, 20.08.2021, 03.09.2021, 17.09.2021, 01.10.2021, 15.10.2021, 29.10.2021, 26.11.2021, 24.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 22.01.2021, 19.02.2021, 19.03.2021, 16.04.2021, 14.05.2021, 11.06.2021, 09.07.2021, 06.08.2021, 03.09.2021, 01.10.2021, 29.10.2021, 26.11.2021, 24.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 28.05.2021, 08.11.2021   Wola Moszczenicka: ul. Boczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Gazomska, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Piotrkowska, Proszeńska, Rolna, Rzeczna, Smugowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 12.01.2021, 09.02.2021, 09.03.2021, 06.04.2021, 20.04.2021, 04.05.2021, 18.05.2021, 01.06.2021, 15.06.2021, 29.06.2021, 13.07.2021, 27.07.2021, 10.08.2021, 24.08.2021, 07.09.2021, 21.09.2021, 05.10.2021, 19.10.2021, 16.11.2021, 14.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 12.01.2021, 09.02.2021, 09.03.2021, 06.04.2021, 04.05.2021, 01.06.2021, 29.06.2021, 27.07.2021, 24.08.2021, 21.09.2021, 19.10.2021, 16.11.2021, 14.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 18.05.2021, 16.11.2021   Moszczenica: ul. Cegielniana, Fabryczna, Hodowlana, Jaworowa, Kosowska, Nowy Świat, Rzemieślnicza, Spacerowa, Wesoła, Wrzosowa Wola Moszczenicka: ul. Akacjowa, Cicha, Jodłowa, Krzywa, Miodowa, Modrzewiowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Południowa, Plac Włókniarzy, Projektowana, Robotnicza, Słoneczna, Sosnowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 15.01.2021, 12.02.2021, 12.03.2021, 09.04.2021, 23.04.2021, 07.05.2021, 21.05.2021, 04.06.2021, 18.06.2021, 02.07.2021, 16.07.2021, 30.07.2021, 13.08.2021, 27.08.2021, 10.09.2021, 24.09.2021, 08.10.2021, 22.10.2021, 19.11.2021, 17.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 15.01.2021, 12.02.2021, 12.03.2021, 09.04.2021, 07.05.2021, 04.06.2021, 02.07.2021, 30.07.2021, 27.08.2021, 24.09.2021, 22.10.2021, 19.11.2021, 17.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 21.05.2021, 19.11.2021     Miejsca trudno dostępne: Jarosty ul. Łąkowa 15, Jarosty ul. Ustronna 25,  Moszczenica ul. Cegielniana 22, Moszczenica ul. Wolborska 74, Wola Moszczenicka ul. Łąkowa 2 i 3, Raciborowice 32, 33, 34, Rękoraj 98, Rękoraj 99 ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 11.01.2021, 08.02.2021, 08.03.2021, 10.04.2021, 19.04.2021, 08.05.2021, 17.05.2021, 31.05.2021, 14.06.2021, 28.06.2021, 12.07.2021, 26.07.2021, 09.08.2021, 23.08.2021, 06.09.2021, 20.09.2021, 04.10.2021, 18.10.2021, 15.11.2021, 13.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 11.01.2021, 08.02.2021, 08.03.2021, 10.04.2021, 08.05.2021, 31.05.2021, 28.06.2021, 26.07.2021, 23.08.2021, 20.09.2021, 18.10.2021, 15.11.2021, 13.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 17.05.2021, 15.11.2021  

Czytaj więcej...
HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2023

20.12.2022

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2023

MOSZCZENICA: ul. Cmentarna,

Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia

11.01, 08.02, 08.03, 05.04, 27.04, 31.05, 28.06, 26.07, 23.08, 20.09, 18.10, 15.11, 13.12

GAZOMIA NOWA, GAZOMIA STARA, GOŚCIMOWICE PIERWSZE, GOŚCIMOWICE DRUGIE, BIAŁKOWICE, RACIBOROWICE

16.01, 13.02, 13.03, 06.04, 08.05, 05.06, 03.07, 31.07, 28.08, 25.09, 23.10, 20.11, 18.12

WOLA MOSZCZENICKA ul. Boczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Gazomska, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Piotrkowska, Proszeńska, Rolna, Rzeczna, Smugowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona

10.01, 07.02, 07.03, 04.04, 02.05, 30.05, 27.06, 25.07, 22.08, 19.09, 17.10, 14.11, 12.12

DASZÓWKA, JAROSTY, KARLIN, MICHAŁÓW, RAKÓW DUŻY ul. Słonecznikowa, Makowa, Migdałowa, Brzozowa, Malinowa, Miodowa, Jagodowa, Poziomkowa

18.01, 15.02, 15.03, 12.04, 10.05, 07.06, 05.07, 02.08, 30.08, 27.09, 25.10, 22.11, 20.12

RĘKORAJ, KOSÓW, SIEROSŁAW

12.01, 09.02, 09.03, 06.04, 04.05, 01.06, 29.06, 27.07, 24.08, 21.09, 19.10, 16.11, 14.12

DĄBRÓWKA, PODOLIN, SROCK

19.01, 16.02, 16.03, 13.04, 11.05, 06.06, 06.07, 03.08, 31.08, 28.09, 26.10, 23.11, 21.12

BABY, KIEŁCZÓWKA, POMYKÓW

20.01, 17.02, 17.03, 14.04, 12.05, 09.06, 07.07, 04.08, 01.09, 29.09, 27.10, 24.11, 22.12

GAJKOWICE, RAKÓW, RAKÓW DUŻY

17.01, 14.02, 14.03, 11.04, 09.05, 06.06, 04.07, 01.08, 29.08, 26.09, 24.10, 21.11, 19.12

WOLA MOSZCZENICKA ul. Akacjowa, Cicha, Jodłowa, Krzywa, Modrzewiowa, Miodowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Południowa, Projektowana, Robotnicza, Słoneczna, Sosnowa, Włókniarzy, MOSZCZENICA ul. Cegielniana, Dworcowa, Fabryczna, Hodowlana, Jaworowa, Kosowska, Nowy Świat, Rzemieślnicza, Spacerowa, Wesoła, Wrzosowa, 100-lecia Odzyskania Niepodległości

13.01, 10.02, 10.03, 07.04, 05.05, 02.06, 30.06, 28.07, 25.08, 22.09, 20.10, 17.11, 15.12

Czytaj więcej...
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2022 r

20.12.2021

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2022 r.

Mieszkańców Moszczenicy, Woli Moszczenickiej i Rakowa Dużego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na terminy odbiorów odpadów, z uwagi na podział ulic. MOSZCZENICA: ul. Cmentarna, Dworcowa, Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 12.01, 09.02, 09.03, 06.04, 20.04, 04.05, 18.05, 01.06, 15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08, 07.09, 21.09, 05.10, 19.10, 16.11, 14.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 12.01, 09.02, 09.03, 06.04, 04.05, 01.06, 29.06, 27.07, 24.08, 21.09, 19.10, 16.11, 14.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 18.05, 16.11 GAZOMIA NOWA, GAZOMIA STARA, GOŚCIMOWICE PIERWSZE, GOŚCIMOWICE DRUGIE, BIAŁKOWICE, RACIBOROWICE ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 17.01, 14.02, 14.03, 11.04, 25.04, 09.05, 23.05, 06.06, 20.06, 04.07, 18.07, 01.08, 17.08 (ŚRODA), 29.08, 12.09, 26.09, 10.10, 24.10, 21.11, 19.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 17.01, 14.02, 14.03, 11.04, 09.05, 06.06, 04.07, 01.08, 29.08, 26.09, 24.10, 21.11, 19.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 23.05, 21.11 GAJKOWICE, RAKÓW, RAKÓW DUŻY ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 18.01, 15.02, 15.03, 12.04, 26.04, 10.05, 24.05, 07.06, 21.06, 05.07, 19.07, 02.08, 16.08, 30.08, 13.09, 27.09, 11.10, 25.10, 22.11, 20.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 18.01, 15.02, 15.03, 12.04, 10.05, 07.06, 05.07, 02.08, 30.08, 27.09, 25.10, 22.11, 20.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 24.05, 22.11 DASZÓWKA, JAROSTY, KARLIN, MICHAŁÓW, RAKÓW DUŻY ul. Słonecznikowa, Makowa, Migdałowa, Brzozowa, Malinowa, Miodowa, Jagodowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 19.01, 16.02, 16.03, 13.04, 27.04, 11.05, 25.05, 08.06, 22.06, 06.07, 20.07, 03.08, 17.08, 31.08, 14.09, 28.09, 12.10, 26.10, 23.11, 21.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 19.01, 16.02, 16.03, 13.04, 11.05, 08.06, 06.07, 03.08, 31.08, 28.09, 26.10, 23.11, 21.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 25.05, 17.11 RĘKORAJ, KOSÓW, SIEROSŁAW ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 13.01, 10.02, 10.03, 07.04, 21.04, 05.05, 19.05, 02.06, 18.06 (SOBOTA), 30.06, 14.07, 28.07, 11.08, 25.08, 08.09, 22.09, 06.10, 20.10, 17.11, 15.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 13.01, 10.02, 10.03, 07.04, 05.05, 02.06, 30.06, 28.07, 25.08, 22.09, 20.10, 17.11, 15.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 19.05, 08.11 DĄBRÓWKA, PODOLIN, SROCK ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 20.01, 17.02, 17.03, 14.04, 28.04, 12.05, 26.05, 09.06, 23.06, 07.07, 21.07, 04.08, 18.08, 01.09, 15.09, 29.09, 13.10, 27.10, 24.11, 22.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO):  20.01, 17.02, 17.03, 14.04, 12.05, 09.06, 07.07, 04.08, 01.09, 29.09, 27.10, 24.11, 22.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 26.05, 24.11 BABY, KIEŁCZÓWKA, POMYKÓW ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 21.01, 18.02, 18.03, 01.04, 15.04, 29.04, 13.05, 27.05, 10.06, 24.06, 08.07, 22.07, 05.08, 19.08, 02.09, 16.09, 30.09, 14.10, 28.10, 25.11, 23.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO):  21.01, 18.02, 18.03, 15.04, 13.05, 10.06, 08.07, 05.08, 02.09, 30.09, 28.10, 25.11, 23.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 27.05, 07.11 WOLA MOSZCZENICKA ul. Boczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Gazomska, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Piotrkowska, Proszeńska, Rolna, Rzeczna, Smugowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 11.01, 08.02, 08.03, 05.04, 19.04, 07.05 (SOBOTA), 17.05, 31.05, 14.06, 28.06, 12.07, 26.07, 09.08, 23.08, 06.09, 20.09, 04.10, 18.10, 15.11, 13.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 11.01, 08.02, 08.03, 05.04, 07.05 (SOBOTA), 31.05, 28.06, 26.07, 23.08, 20.09, 18.10, 15.11, 13.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 17.05, 15.11 WOLA MOSZCZENICKA ul. Akacjowa, Cicha, Jodłowa, Krzywa, Modrzewiowa, Miodowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Południowa, Projektowana, Robotnicza, Słoneczna, Sosnowa, Włókniarzy, MOSZCZENICA ul. Cegielniana, Fabryczna, Hodowlana, Jaworowa, Kosowska, Nowy Świat, Rzemieślnicza, Spacerowa, Wesoła, Wrzosowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 14.01, 11.02, 11.03, 08.04, 22.04, 06.05, 20.05, 03.06, 17.06, 01.07, 15.07, 29.07, 12.08, 26.08, 09.09, 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 16.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 14.01, 11.02, 11.03, 08.04, 06.05, 03.06, 01.07, 29.07, 26.08, 23.09, 21.10, 18.11, 16.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 20.05, 18.11 MIEJSCA TRUDNO DOSTĘPNE: JAROSTY ul. Łąkowa 15, Jarosty ul. Ustronna 25, Moszczenica ul. Cegielniana 22, Moszczenica ul. Wolborska 74, Wola Moszczenicka ul. Łąkowa 2 i 3, Rękoraj 98 i 99 ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 10.01, 07.02, 07.03, 04.04, 20.04 (ŚRODA), 02.05, 16.05, 30.05, 13.06, 27.06, 11.07, 25.07, 08.08, 22.08, 05.09, 19.09, 03.10, 17.10, 31.10, 14.11, 12.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 10.01, 07.02, 07.03, 04.04, 02.05, 30.05, 27.06, 25.07, 22.08, 19.09, 17.10, 14.11, 12.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 16.05, 14.11

Czytaj więcej...
Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

08.05.2019

Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniem  wójta Marcelego  Piekarka, które dotyczy przyszłości budynku po wygasającym gimnazjum. Oświadczenie jest częścią wywiadu, który ukaże się  w najnowszym wydaniu "Ziemi Piotrkowskiej". Poniżej publikujemy jego treść.***Rada wycofała się z projektu podzielenia szkoły podstawowej w Moszczenicy na dwa budynki. Powodem ma być brak zgody rodziców. Sytuacja jest dość skomplikowana…Marceli Piekarek: Zmiany wprowadzone reformą i ich konsekwencje budziły emocje w naszej gminie od samego początku.  Był strach o miejsca pracy oraz sentyment do budynku, w którym mieściła się dawna „tysiąclatka”. W lutym 2017r., na sesji poświęconej zmianom w oświacie padały głosy, że najwłaściwszym momentem na podjęcie konkretnej decyzji będzie przyszła kadencja. Chodziło o to,  aby przeprowadzić szeroką dyskusję i uwzględnić wnioski wszystkich osób, które mogą zaproponować rozsądne zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum. I tak też się stało. Pojawiały się różne warianty, np. przeniesienia szkoły z Gazomi. Nie zyskały one jednak społecznego poparcia. W końcu w lutym i w marcu zostały podjęte uchwały w sprawie przyznania drugiego budynku  Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki. Mówiły one o  „przekształceniu Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki przy ul. Dworcowej poprzez wskazanie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych”.  I dlaczego ten wariant nie doszedł do skutku? - Złożyło się na to kilka faktów. Po podjęciu przez radę stosownych uchwał, 8 kwietnia br. wystosowałem pismo  do dyrektor  Jolanty Kujawskiej-Wężyk. Pytałem w nim o plan organizacji zajęć w roku szkolnym 2019/2020 z uwzględnieniem podziału na dwa budynki.  Wkrótce potem zostałem zaproszony na zebranie rodziców uczniów SP Moszczenica.  Na spotkaniu ,  w którym uczestniczyło blisko 250 osób  jedna z matek zaprezentowała treść deklaracji imiennej,  w której rodzice mieli określić, do którego budynku uczęszczać będzie ich dziecko w przyszłym roku szkolnym. Nikt z obecnych na sali nie zgłosił nawet najdrobniejszych uwag do projektu tego dokumentu. Po niecałych dwóch tygodniach otrzymałem wyniki tej swoistej ankiety.  Pismem z dnia 23 kwietnia br. dyrektor SP Moszczenica poinformowała mnie,  że nie może zrealizować zapisów uchwał podjętych przez radę gminy. Powodem są deklaracje rodziców uczniów klas 0-8, z których wynika, że „ 93% będzie uczęszczało do budynku przy ul. Dworcowej, a 6% do budynku przy ul. Piotrkowskiej tj. około 35 uczniów z różnych klas.”  1 % rodziców nie zajął stanowiska. W tej sytuacji, gdy zbliżał się ostateczny termin opracowania arkuszy organizacyjnych jednostek,  zwróciłem się do przewodniczącej Rady Gminy Moszczenica o zwołanie sesji nadzwyczajnej, w celu uchylenia uchwał dotyczących lokalizacji szkoły podstawowej w Moszczenicy w dwóch budynkach - w przy ul. Piotrkowskiej i Dworcowej.  Na posiedzeniu 26 kwietnia - stosunkiem głosów:  10 „za”, 2 „przeciwnych”,  2 „wstrzymujących” i  1 osobie nieobecnej  - rada podjęła taką uchwałę.Jednym z argumentów za przyznaniem drugiej lokalizacji była duża liczba uczniów w placówce przy ul. Dworcowej. Nie szkoda, że rodzice nie chcą posyłać dzieci do drugiego budynku ? - Cały czas analizujemy dane demograficzne, a te są niepokojące. W kolejnych rocznikach zmniejsza się liczba dzieci.  W tym roku w szkole przy ul. Dworcowej mamy 27 oddziałów. W kolejnych latach ich liczba będzie sukcesywnie spadać. W  przyszłym roku szkolnym będzie ich 25, w 2020/21 – 23, w 2023/24 już tylko 20. Będziemy musieli się zmierzyć z tym problemem.   Ile rocznie wydajecie na oświatę? - W ubiegłym roku na oświatę wydaliśmy ponad 18 milionów złotych, z czego 5 milionów musimy dołożyć z budżetu gminy – subwencja i dotacje to tylko 13 milionów. Co może stać się z budynkiem po gimnazjum? Pojawiają się różne teorie…Pragnę uciąć te spekulacje. Wielokrotnie otrzymywałem prośby od różnych instytucji,  organizacji, jednostek organizacyjnych, referatów, organizacji społecznych o poprawę warunków lokalowych. Oświadczam, że moją intencją będzie zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum przy ul. Piotrkowskiej tylko i wyłącznie na potrzeby gminy Moszczenica. Może to być np. referat edukacji, biblioteka gminna, pomieszczenie dla harcerzy,  pomieszczenie dla emerytów, rencistów, KGW, GZOZ – rehabilitacja, GOPS lub Urząd Gminy. ---------------------------------------------------------------------------------------------DANE DEMOGRAFICZNE DLA SP MOSZCZENICA Rok szkolny Ilość oddziałów SP Moszczenica Pomieszczenia wolne do zagospodarowania 2019/20 25 2 2020/21 23 4 2021/22 23 4 2022/23 21 6 2023/24 20 7 2024/25 20 7 2025/26 19 8 2026/27 18 9    

Czytaj więcej...
W Moszczenicy ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

06.11.2018

W gminie Moszczenica ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

Na tę inwestycję od dawna czekają mieszkańcy. Prace prowadzone są na odcinku Michałów – Jarosty. To pierwszy z trzech zaplanowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa etapów budowy gazociągu w gminie.  W poniedziałek, 5 listopada w Urzędzie Gminy w Moszczenicy odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami spółki dotyczące całości tej inwestycji. – Od przedstawicieli spółki otrzymaliśmy informacje o kolejnych planach. Przypomnę, że obecnie trwają prace budowlane na odcinku od trasy S8 poprzez Michałów i Jarosty Duże  (ulica Nowa do terenów dawnej huty). Odcinek od Jarost do Kosowa jest obecnie na etapie prac projektowych i od terminu ich zakończenia zależeć będzie termin rozpoczęcia prac budowlanych. Polska Spółka Gazownictwa już ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla trzeciego – ostatniego etapu – od Kosowa do Woli Moszczenickiej i Moszczenicy. To bardzo dobre dla nas informacje  – cieszy się wójt Marceli Piekarek, który nie ukrywa, że cała inwestycja może potrwać nawet kilka lat. – Przetargi zostały ogłoszone i proces inwestycyjny trwa, a to jest najważniejsze. Pierwszy etap budowy gazociągu na odcinku Michałów – Jarosty ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Gazociąg ma powstać także na terenie Rakowa. Z informacji jakie otrzymali mieszkańcy posesji położonych przy ul. Głównej , inwestor czyli Polska Spółka Gazownictwa poinformował, że gazociąg ma powstać w przeciągu trzech lat do podpisania umów z indywidualnymi odbiorcami.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka