Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

28.06.2023

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

25 czerwca na stadionie GLKS Włókniarz w Moszczenicy odbyły się  w Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których udział wzięło 12 drużyn – 8 męskich, 1 żeńska i 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Wyniki w poszczególnych kategoriach przedstawiły się następująco: ·         1 miejsce w kat. A (seniorzy) zajęła jednostka OSP Kosów, 2 miejsce OSP Srock, 3 miejsce OSP Gościmowice Drugie ·         1 miejsce w kat. MDP zdobyły Jarosty, 2 miejsce MDP Moszczenica, 3 miejsce MDP Rękoraj. Żeńska drużyna z OSP Srock była jedyną w swojej kategorii dlatego to ona będzie reprezentować gminę na eliminacjach powiatowych. Do pań dołączą druhowie z OSP Kosów w kategorii seniorów oraz członkowie MDP Jarosty.

Czytaj więcej...

Koniec roku szkolnego w SP Srock

27.06.2023

Koniec roku szkolnego w SP Srock

Na uroczystość zakończenia roku szkolnego 2022/2023 do Szkoły Podstawowej w Srocku przybyli zaproszeni goście: wójt gminy Moszczenica Marceli Piekarek, przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska, radni Henryk Jończyk i Jacek Kozakowski, proboszcz Mariusz Staszczyk, przewodnicząca Rady Rodziców Ewelina Czechowska- Kozub oraz prezes Stowarzyszenia „Szkoła w Srocku” Sylwia Dębska. Dyrektor Iwona Pałygiewicz, witając gości, podziękowała im za przybycie, ale także- za ich trud włożony w realizację inwestycji rozbudowy szkoły. Podsumowała również osiągnięcia uczniów- w nauce oraz konkursach pozaszkolnych. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły usłyszeli od gości podziękowania za całoroczną pracę oraz życzenia radosnych, bezpiecznych wakacji. Podczas uroczystości oficjalnie pożegnano Jolantę Michalak, która przepracowała w tej szkole 40 lat na stanowisku nauczyciela oraz Annę Kisiel, której staż pedagogiczny w szkole w Srocku wyniósł 30 lat. Podziękowania za pracę w Radzie Rodziców otrzymała Ewelina Czechowska–Kozub, a za realizację różnorodnych działań wpływających na rozwój uczniów - Anna Kopeć. Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu oraz ci, którzy byli aktywni w konkursach pozaszkolnych, odebrali nagrody, a ósmoklasista Marcel Adamek otrzymał tytuł Najlepszego Absolwenta Szkoły i jednorazowe stypendium od Stowarzyszenia „Szkoła w Srocku”. Rodzice wyróżniających się ósmoklasistów - Marcela Adamka, Anny Małgorzaciak i Szymona Piaseckiego - otrzymali listy gratulacyjne. Zebrani w sali obejrzeli program artystyczny przygotowany pod kierunkiem wychowawczyń klasy III oraz VIII - Jadwigi Krawczyk i Marty Kuchty. Uczniowie klas ósmych złożyli ślubowanie oraz zatańczyli tradycyjnego poloneza. Szkolne Koło Wolontariatu zainicjowało akcję „Składka zamiast kwiatka”, dzięki której zebrano kwotę 2938,60 zł na zakup sprzętu sportowego. Do zobaczenia po wakacjach.​

Czytaj więcej...

Wakacje czas zacząć!

26.06.2023

Wakacje czas zacząć!

Piątek, 23 czerwca to dzień, na który czekali wszyscy uczniowie z utęsknieniem. To bowiem ostatni dzień roku szkolnego 2022/2023. Punktualnie o godz 8.30 rozpoczęły się uroczystości na głównym korytarzu szkoły. Z całą społecznością szkolną świętowali goście:  Marceli Piekarek, wójt gminy Moszczenica, dziadkowie oraz rodzice, na czele z przedstawicielami Rady Rodziców. Ostatni dzień roku to czas podsumowań, gratulacji i podziękowań. Tym razem nie było inaczej. Pani dyrektor Aneta Piotrowska szczególne słowa podziękowań skierowała do kończących ósmą klasę uczniów naszej szkoły. Nie obyło się bez łez wzruszenia i burzliwych oklasków. Kolejne podziękowania były skierowane do rodziców, którzy na co dzień z wielkim oddaniem wspierają wszelkie inicjatywy szkolne. - Chwilami było ciężko, chwilami zabawnie, kręte ścieżki prowadziły nas do tego dnia. Jednak mamy nadzieję, że każdy z uczniów pozytywnie wspomina minione miesiące. Wakacje czas zacząć... Nie pozostaje nic innego, jak tylko życzyć słonecznych i bezpiecznych dni. Chwilo trwaj! - mówiła dyrektor szkoły, która podziękowała również ciężka pracę całej kadrze i obsłudze szkoły.

Czytaj więcej...

Sukces Uli Ratajczyk z SP Baby

26.06.2023

Sukces Uli Ratajczyk z SP Baby

W zakończonym właśnie roku szkolnym uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach wzięli udział w dwóch ogólnopolskich konkursach polonistycznych sfinansowanych w połowie ze środków Rady Rodziców: ,,Z ortografią na co dzień " i ,,Z poprawną polszczyzną na co dzień". W konkursie ortograficznym do kolejnych etapów zakwalifikowała się uczennica klasy szóstej: Urszula Ratajczyk. Uczennica uzyskała tytuł finalistki Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego ,,Z ortografią na co dzień", a w kolejnym etapie laureata I miejsca. - Ula otrzymała ręcznie kuty medal z grawerunkiem konkursowym, który został jej wręczony na zakończenie roku szkolnego. Ponadto dostała książkę ,,Z poprawna polszczyzną na co dzień", której autorem jest dr Andrzej Michalski, organizator konkursu i autor publikacji polonistycznych. W ubiegłym roku szkolnym podobną nagrodę otrzymała Hanna Janiec, uczennica kl. wówczas piątej. - opowiada polonistka Agnieszka Czechowska, która zajęła się organizacją konkursów.

Czytaj więcej...

Koniec roku szkolnego w SP jarosty

26.06.2023

Koniec roku szkolnego w SP Jarosty

Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w swoje marzenia – takie hasło towarzyszyło wszystkim zebranym podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2022/2023 w Szkole Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach. W sali gimnastycznej zebrali się uczniowie, nauczyciele, rodzice, aby podsumować 10 miesięcy wytężonej pracy. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Marceli Piekarek – wójt gminy Moszczenica, ksiądz Robert Nowak - proboszcz tutejszej parafii, Małgorzata Domańska – przewodnicząca Rady Gminy, Waldemar Banaszczyk – radny Rady Gminy Moszczenica, Marcin Adamczyk – przewodniczący Rady Rodziców szkoły oraz zarząd Fundacji Oświatowej „Jarosty”. Dyrektor szkoły Bożena Nowak – Justyna, podziękowała wszystkim za mijający rok. Skierowała słowa uznania do pedagogów i pracowników szkoły, uczniów, rodziców i władz gminy, wyrażając wdzięczność za kreatywność, a także pełne zaangażowania oraz profesjonalne podejście do wyzwań szkolnej rzeczywistości. - To piękne móc uczestniczyć w uczniowskim dojrzewaniu, móc dostrzegać sukcesy swoich wychowanków, żyć ich wyzwaniami, niepewnością, nadziejami, widzieć w ich oczach łzy wzruszenia, szeroki promienny uśmiech będący zwieńczeniem ciężkiej pracy. W chwilach zmęczenia czerpać z młodzieńczego zapału i entuzjazmu, być obdarzanym zaufaniem i szacunkiem. To te właśnie cechy budują nierozerwalne więzi w każdym ludzkim zespole, są podstawą pokonywania barier  i murów -  te szczególne słowa skierowała do absolwentów szkoły. - Niech zaczynające się wakacje będą czasem wspaniałego wypoczynku, a każdy dzień wita słońcem i pogodą. Wróćmy naładowani pozytywną energią, nie zapominajmy jednak o bezpieczeństwie, aby we wrześniu z przyjemnością zasiąść w szkolnych ławkach – dodała dyrektor Bożena Nowak – Justyna.

Czytaj więcej...

Zakończenie roku w SP Baby

26.06.2023

Zakończenie roku w SP Baby

 23 czerwca 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Wśród zaproszonych na tę okoliczność gości znaleźli się: wójt gminy Moszczenica Marceli Piekarek, przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska, radni z regionu: Małgorzata Śmiechowicz i Bartłomiej Masiarek, przewodnicząca Rady Rodziców Wioletta Nowak - Kawnik. Miniony rok w szkole podsumowała dyrektor szkoły Maria Bylinka. Wręczono nagrody wzorowym uczniom oraz tym, którzy w ciągu roku szkolnego zdobyli pierwsze miejsca w różnorodnych konkursach, a także dzieciom wyróżniającym się w pracy na rzecz szkoły. Przybyli goście w kilku słowach zwrócili się do dzieci i młodzieży nt. nauki i odpoczynku po niej podczas wakacji. Następnie odbyła się część artystyczna. Uczniowie klas ósmych zatańczyli walca, wystawili przedstawienie nt. edukacji pt. ,,Kopciuszek". Przyświecało im hasło: ,,Nauka nie poszła w las". W imieniu społeczności szkolnej uczniowie klas siódmych pożegnali ósmoklasistów, a ci z kolei podziękowali p. dyrektor, nauczycielom, pracownikom obsługi, koleżankom i kolegom oraz rodzicom za te wspólnie spędzone lata. Uczennica klasy 8A Angelika Caban zaśpiewała pożegnalną piosenkę ,,Tak wiele jest za nami wspólnych lat". Uczniowie klas ósmych wręczyli symboliczne upominki wszystkim pracownikom szkoły, a także kwiaty zaproszonym gościom. Część artystyczną młodzież przygotowała pod kierunkiem wychowawców klas ósmych: Elżbiety Fortak -Florczyk i Agnieszki Czechowskiej. Nie obyło się bez wzruszeń...

Czytaj więcej...

Jednogłośnie za wotum zaufania i udzieleniem absolutorium

23.06.2023

Jednogłośnie za wotum zaufania i udzieleniem absolutorium

Rada Gminy Moszczenica pozytywnie oceniła wykonanie ubiegłorocznego budżetu i jednogłośnie (12 głosów "za", przy  3 nieobecnych) udzieliła absolutorium wójtowi Marcelemu Piekarkowi. Głosowanie nad absolutorium i wotum zaufania dla wójta poprzedzone było zatwierdzeniem sprawozdania finansowego z wykonania budżetu oraz debatą nad raportem o stanie gminy za 2022. - Przyjęty przez radnych "Raport o stanie gminy Moszczenica" to dokument, który przedstawia działalność samorządu w minionym roku. Jest zestawieniem najważniejszych danych o samorządzie i obrazuje dobrą sytuację gospodarczą i społeczną gminy Moszczenica. Jest to możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy wielu osób. Chcę podziękować posłom,  władzom: Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Starostwa Powiatowego w Piotrkowie, wszystkim radnym, kierownictwu Urzędu Gminy i przede wszystkim urzędnikom, którzy na co dzień - w różnych instytucjach, pracują na rzecz mieszkańców - podkreślał tuż po decyzji radnych wójt Marceli Piekarek. 

Czytaj więcej...

Należy podać tekst alternatywny.

20.06.2023

Noc Świętojańska w Moszczenicy

W piątek, 23 czerwca, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy zaprasza na „Noc Świętojańską”, którą rozpoczynamy o godz. 18:30 przy stawach w Moszczenicy.Czym jest „noc świętojańska”? Czym była noc Kupały? Jakie wiążą się z nimi legendy? Jak wyglądały ich obchody dawniej? O tym wszystkim opowie nam Andrzej Nitek – regionalista, miłośnik historii i tradycji ludowych.Dodatkowo zapraszamy na wspólne plecenie wianków, które później będzie można wpuścić do wody.Opowieściom i obrzędom towarzyszyć będzie koncert ludowej muzyki. Wystąpią: Zespół Ludowy "Nad Wolbórką” oraz Kapela Ludowa Tkacze.Dla wszystkich uczestników Moszczenickiej Nocy Świętojańskiej przewidziany będzie słodki poczęstunek, a kto będzie chciał może przynieść i upiec sobie kiełbaski przy ognisku… lub potańczyć na rosie. Zapraszamy!

Czytaj więcej...

Piknik rodzinny w Brzozie

21.06.2023

Piknik rodzinny w Brzozie

Zapraszamy na piknik rodzinny w Brzozie. Szczegóły na plakacie.

Czytaj więcej...

Zawody Hobby Horse w Moszczenicy

21.06.2023

Zawody Hobby Horse w Moszczenicy

W sobotę, 1 lipca, zapraszamy do hali sportowej w Moszczenicy na zawody Hobby Horse. Początek zawodów od godz. 09:00. Hobby Horse to sport bardzo popularny w krajach skandynawskich, szczególnie w Finlandii a w Polsce zyskuje co raz więcej zwolenników. Hobby Horse polega na tym, że zawodnicy symulują zawody jeździeckie „jeżdżąc” po specjalnie przygotowanym parkurze na kukiełkach. Rywalizacja odbywa się w 4 kategoriach – skoki przez przeszkody, ujeżdżenie, cross ( skoki przez przeszkody w terenie np. kłody drewna, rowy itp.) oraz western. Czwarta kategoria jest dużo mniej popularna niż pozostałe. W skokach przez przeszkody zawodnicy dochodzą do imponujących wysokości ( 120-130 cm). Skoki przez przeszkody są również najczęściej uprawianą kategorią. Taki sposób poruszania się i ogólnie sam pomysł dla prawdziwych jeźdźców może wydawać się śmieszny czy wręcz dziecinny, lecz w krajach skandynawskich Hobby Horse jest już postrzegany w kategoriach sportu. Kukiełki są wykonywane ręcznie. Dla porównania, w Polsce koszt przeciętnej kukiełki waha się w granicach 200 zł. W krajach skandynawskich natomiast cena kukiełki wynosi około 1000 zł. Również tam odbywają się największe zawody w Hobby Horse, także na skalę międzynarodową. wk

Czytaj więcej...

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

20.06.2023

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

W dniu 13.06.2023 roku do Urzędu Gminy Moszczenica wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Podwyższenia św. Krzyża w Moszczenicy - Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego. Szczegóły oferty w złączniku poniżej.

Czytaj więcej...

Nowa ekopracownia przy Szkole Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach

19.06.2023

Nowa ekopracownia przy Szkole Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach

Ekopracownia „Żabi zakątek” utworzona przy Szkole Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach zadania konkursowego „Nasze Ekologiczne Pracownie – edycja 2022”Dotacja WFOŚiGW w Łodzi – 52.000,00 zł                                               Wkład własny – 3. 200,00 złKoszt całkowity -  55.200,00 złW marcu 2022 r. Gmina Moszczenica złożyła wniosekdo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi opracowany przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Margarethy Kamprad                          w Jarostach oraz nauczyciela przyrody i biologii o dofinansowanie w formie dotacji zadania pod nazwą:Utworzenie ekopracowni pn. „Żabi zakątek” w Szkole Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach.W lipcu 2022 r. Zarząd WFOŚiGW w Łodzi podjął decyzję o przyznaniu Gminie Moszczenica dotacji na realizację zadania konkursowego w wysokości 52.000,00 złW związku z planowaną realizacją zagadnień dotyczących obserwacji najbliższego otoczenia i środowiska nowa ekopracownia będzie sprzyjać nauczaniu poglądowemu i da możliwość pełnego korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnej. Dzięki nowoczesnym pomocom dydaktycznym, m. in. stworzonemu stanowisku mikroskopowemu, znajdującemu się na środku sali mobilnemu stołowi demonstracyjnemu, wizualizerowi, tablicy interaktywnej uczniowie będą mogli  w różnorodny sposób prezentować wyniki swoich badań, prowadzonych doświadczeń  i obserwacji, dotyczących w szczególności popularnych gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną, płazów i ich środowiska, dzieląc się swoją wiedzą i umiejętnościami z rówieśnikami.

Czytaj więcej...

Sesja Rady Gminy

19.06.2023

Sesja Rady Gminy

22 czerwca 2023 roku radni spotkają się na kolejnych obradach, podczas których będą oceniać wykonanie ubiegłorocznego budżetu oraz zapoznają się z corocznym  "Raportem o stanie gminy". Głosowana nad absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy poprzedzi debata. W programie sesji znajdą się również sprawy dotyczące bieżącego funkcjonowania gminy. Szczegółowy porządek obrad TUTAJPoczątek obrad o godzinie 9.00. 

Czytaj więcej...

Wakacje z GOKIS-em

19.06.2023

Wakacje z GOKIS-em

Jak co roku, tak i tym razem, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy zaprasza najmłodszych mieszkańców naszej gminy na wycieczki organizowane w ramach programu „Bezpieczne wakacje z GOKiS 2023”. Tym razem udamy się do Doliny Skrzatów, Muzeum Archeologicznego, Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz do parku edukacyjnego Mikrokosmos. Pojedziemy również do Aquaparku Fala, do kina i na kręgielnię, a miłośników jednośladów zaprosimy na rajd rowerowy.Zapisy przyjmujemy w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w godz. od 7.00 do 20.00, w miesiącach wakacyjnych od 7.00 do 15.00.

Czytaj więcej...

Raport o stanie Gminy Moszczenica za 2022r.

15.06.2023

Raport o stanie Gminy Moszczenica za 2022r.

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Wójt Gminy Moszczenica w terminie do dnia 31 maja 2023 roku przedstawia Radzie Gminy Moszczenica Raport o stanie Gminy Moszczenica za rok 2022. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim. W debacie nad Raportem o stanie Gminy Moszczenica za 2022 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Moszczenica. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.” Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Moszczenica odbędzie się w dniu 22 czerwca 2023 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 21 czerwca 2023 r. (środa), do godziny 15.00 w pok. 25 Urzędu Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica. Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej, a także na stanowisku ds. obsługi Rady Gminy w pok. 25 Urzędu Gminy w Moszczenicy. Przewodnicząca Rady Gminy w Moszczenicy /-/ Małgorzata Domańska

Czytaj więcej...

Gratulacje dla Wiktorii Justyny

15.06.2023

Gratulacje dla Wiktorii Justyny

Srebrny medal w swojej kategorii podczas Mistrzostw Świata w Tańcu Sportowym zdobyła Wiktoria Justyna z Akademii Tańca Sportowego „Jaskółki”. Zawody zorganizowano w litewskim mieście Połąga. W szranki stanęli najlepsi zawodnicy.Wiktoria Justyna jest instruktorem tańca w kole tanecznym GOKiS. - Moja droga taneczna rozpoczęła się w wieku 7 lat na sali tanecznej Gminnego Ośrodka Kultury w Moszczenicy. Pierwszym stylem, który tańczyłam był taniec ludowy. Po czasie stwierdziłam, że spróbuje swoich sił w tańcu nowoczesnym. Po kilku latach rodzice zapisali mnie do Szkoły Tanecznej w Piotrkowie Trybunalskim. Tam zrozumiałam, po co tańczę, co chce tańcem przekazać i dlaczego sprawia mi on tak dużo radości. Pozwalał mi wyrażać siebie. Sala taneczna czy scena stała się moim drugim domem. Taniec obdarzyłam ogromną miłością i szacunkiem. Jestem wdzięczna każdemu trenerowi za to, że mogłam rozwijać przy nich swoją pasję. Trafiłam na cudownych ludzi, którzy poprowadzili moją taneczną ścieżkę i sprawili, że pasja stała się miłością na całe życie. Tańczyłam wtedy Hip Hop, jazz i modern. Jednak najbliższy memu sercu jest Hip Hop. To właśnie w tym stylu zdobywałam i zdobywam miejsca na podium na zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych. W ostatnim czasie zdobyłam tytuł Vice mistrza Świata w stylu Street Dance 2023 roku na Litwie. Oraz 5 miejsce na świecie w stylu Hip Hop. W 2022 roku zdobyłam również Mistrzostwo Polski w stylu Hip Hop na zawodach Polskiego Związku Tańca Sportowego. Aktualnie tańczę w Klubie sportowym „Jaskółki” w Piotrkowie Trybunalskim. Dziękuję Pani Magdzie Markiewicz ATS „Jaskółki” za możliwość i szanse rozwoju pod jej skrzydłami. Moim największym marzeniem jest własna szkoła tańca. Równie wielkim marzeniem wyjazd do Stanów Zjednoczonych i spróbowanie swoich sił w warsztatach tanecznych najlepszych szkół tańca. Z planów na przyszłość jest ciągłe kształcenie, poszerzanie swoich możliwości, umiejętności, jako tancerz oraz pedagog i choreograf. Chce się rozwijać tanecznie. Planuje wyjazdy na warsztaty taneczne, obozy i dużo, dużo tańca. Z planów życiowych, nie zawodowych to założenie rodziny, która również jest moim marzeniem i jest dla mnie fundamentem- miłość, rodzina, zrozumienie bycie możliwie jak najlepszym wzorem dla pokoleń. Chciałabym być po prostu szczęśliwa z ludźmi, których kocham - tak o swoich początkach i planach opowiada pani Wiktoria.Gratulacje za zdobycie wicemistrzostwa świata złożyli Wiktorii Justynie wójt Marceli Piekarek i dyrektor GOKiS Włodzimierz Kaźmierczak.- Gratuluję sukcesów i serdecznie dziękuję, że dzieli się pani swoją pasja z innymi. Trzymamy kciuki za złoto i życzymy zdobycia tytułu mistrzyni świata - życzył wójt Marceli Piekarek.

Czytaj więcej...

Wybory na ławników

14.06.2023

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2024-2027

W związku z upływem kadencji ławników w bieżącym roku orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim i Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim, Prezes Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim zwrócił się do Rady Gminy Moszczenica z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników: 1) 3 ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim w tym do Sądu Pracy – 2; 2) 3 ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim w tym do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 0. Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023 r. (liczy się termin wpływu do Urzędu. Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek – 7.30-15.30, wtorek – 7.30 -17.00, środa –czwartek – 7.30-15.30, piątek – 7.30-14.00). Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Gminy po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej:https://bip.moszczenica.eu/Group/details/1396/wybory-lawnikow-na-kadencje-2024-2027

Czytaj więcej...

Kasa Urzędu Gminy będzie nieczynna!

12.06.2023

Kasa Urzędu Gminy będzie nieczynna!

Informujemy, że w okresie od 20 czerwca do 31 lipca 2023r., ze względu na remont pomieszczenia kasa Urzędu Gminy będzie nieczynna!Wpłaty prosimy dokonywać bezgotówkowo na poniższe konta03 89730003 0070 0700 0707 0017 dochody ( podatki, opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego, czynsze, dzierżawa, opłata skarbowa, rezerwacja miejsc targowych, opłata za pełnomocnictwo) 62 89730003 0070 0700 0707 0022 udostępnienie danych meldunkowych 20 89730003 0070 0700 0707 0196 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Za utrudnienia przepraszamy!

Czytaj więcej...

Zapraszamy na I Powiatowy Turniej Szachowy

12.06.2023

Zapraszamy na I Powiatowy Turniej Szachowy

Miłośników królewskiej gry - szachów - zapraszamy do udziału w Powiatowym Turnieju Szachowym. O puchar Starosty Powiatu Piotra Wojtysiaka będzie można powalczyć już 17 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Moszczenicy. Zgłoszenia uczestników w kategoriach dzieci, młodzież i open przyjmowane są do 14 czerwca. Wystarczy wypełnić załączoną kartę i przesłać na adres g.sipa@powiat-piotrkowski.pl.

Czytaj więcej...

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Srocku

06.06.2023

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Srocku

Dotacja pochodzi z REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA

Czytaj więcej...

Aktualności

GOPS szuka pracowników

14.02.2019

GOPS szuka pracowników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie poszukuje pracowników na następujące  stanowiska:1. pracownik socjalny - 1 etat, umowa na zastępstwo2. asystent rodziny - 1 etat, umowa o pracę3. opiekun w ośrodku pomocy społecznej, umowa o pracę.Szczegółowe warunki poniżej - w załączonym pliku do pobrania.Na wstępną rozmowę kwalifikacyjną z kierownikiem GOPS należy się umówić telefonicznie - 44 616 95 97.

Czytaj więcej...
HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2021

29.12.2020

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2021

Publikujemy harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2021.Uwaga! Ulega zmianie częstotliwość odbioru odpadów.   Mieszkańców Moszczenicy, Woli Moszczenickiej oraz Rakowa Dużego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na terminy odbiorów odpadów komunalnych, z uwagi na podział ulic   Moszczenica: ul. Cmentarna, Dworcowa, Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 13.01.2021, 10.02.2021, 10.03.2021, 07.04.2021, 21.04.2021, 05.05.2021, 19.05.2021, 02.06.2021, 16.06.2021, 30.06.2021, 14.07.2021, 28.07.2021, 11.08.2021, 25.08.2021, 08.09.2021, 22.09.2021, 06.10.2021, 20.10.2021, 17.11.2021, 15.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 13.01.2021, 10.02.2021, 10.03.2021, 07.04.2021, 05.05.2021, 02.06.2021, 30.06.2021, 28.07.2021, 25.08.2021, 22.09.2021, 20.10.2021, 17.11.2021, 15.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 19.05.2021, 17.11.2021   Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Gościmowice Drugie, Białkowice, Gościmowice Pierwsze, Raciborowice ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 18.01.2021, 15.02.2021, 15.03.2021, 12.04.2021, 26.04.2021, 10.05.2021, 24.05.2021, 07.06.2021, 21.06.2021, 05.07.2021, 19.07.2021, 02.08.2021, 16.08.2021, 30.08.2021, 13.09.2021, 27.09.2021, 11.10.2021, 25.10.2021, 22.11.2021, 20.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 18.01.2021, 15.02.2021, 15.03.2021, 12.04.2021, 10.05.2021, 07.06.2021, 05.07.2021, 02.08.2021, 30.08.2021, 27.09.2021, 25.10.2021, 22.11.2021, 20.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 24.05.2021, 22.11.2021   Gajkowice, Raków, Raków Duży ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 19.01.2021, 16.02.2021, 16.03.2021, 13.04.2021, 27.04.2021, 11.05.2021, 25.05.2021, 08.06.2021, 22.06.2021, 06.07.2021, 20.07.2021, 03.08.2021, 17.08.2021, 31.08.2021, 14.09.2021, 28.09.2021, 12.10.2021, 26.10.2021, 23.11.2021, 21.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 19.01.2021, 16.02.2021, 16.03.2021, 13.04.2021, 11.05.2021, 08.06.2021, 06.07.2021, 03.08.2021, 31.08.2021, 28.09.2021, 26.10.2021, 23.11.2021, 21.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 25.05.2021, 23.11.2021   Daszówka, Jarosty, Karlin, Michałów, Raków Duży ul. Słonecznikowa, Makowa, Migdałowa, Brzozowa, Malinowa, Miodowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 20.01.2021, 17.02.2021, 17.03.2021, 14.04.2021, 28.04.2021, 12.05.2021, 26.05.2021, 09.06.2021, 23.06.2021, 07.07.2021, 21.07.2021, 04.08.2021, 18.08.2021, 01.09.2021, 15.09.2021, 29.09.2021, 13.10.2021, 27.10.2021, 24.11.2021, 22.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 20.01.2021, 17.02.2021, 17.03.2021, 14.04.2021, 12.05.2021, 09.06.2021, 07.07.2021, 04.08.2021, 01.09.2021, 29.09.2021, 27.10.2021, 24.11.2021, 22.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 26.05.2021, 18.11.2021   Rękoraj, Kosów, Sierosław ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 14.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 08.04.2021, 22.04.2021, 06.05.2021, 20.05.2021, 05.06.2021, 17.06.2021, 01.07.2021, 15.07.2021, 29.07.2021, 12.08.2021, 26.08.2021, 09.09.2021, 23.09.2021, 07.10.2021, 21.10.2021, 18.11.2021, 16.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 14.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 08.04.2021, 06.05.2021, 05.06.2021, 01.07.2021, 29.07.2021, 26.08.2021, 23.09.2021, 21.10.2021, 18.11.2021, 16.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 20.05.2021, 09.11.2021   Dąbrówka,  Podolin, Srock ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 21.01.2021, 18.02.2021, 18.03.2021, 01.04.2021, 15.04.2021, 29.04.2021, 13.05.2021, 27.05.2021, 10.06.2021, 24.06.2021, 08.07.2021, 22.07.2021, 05.08.2021, 19.08.2021, 02.09.2021, 16.09.2021, 30.09.2021, 14.10.2021, 28.10.2021, 25.11.2021, 23.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 21.01.2021, 18.02.2021, 18.03.2021, 15.04.2021, 13.05.2021, 10.06.2021, 08.07.2021, 05.08.2021, 02.09.2021, 30.09.2021, 28.11.2021, 25.11.2021, 23.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 27.05.2021, 25.11.2021   Baby, Kiełczówka, Pomyków ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY – 22.01.2021, 19.02.2021, 19.03.2021, 02.04.2021, 16.04.2021, 30.04.2021, 14.05.2021, 28.05.2021, 11.06.2021, 25.06.2021, 09.07.2021, 23.07.2021, 06.08.2021, 20.08.2021, 03.09.2021, 17.09.2021, 01.10.2021, 15.10.2021, 29.10.2021, 26.11.2021, 24.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 22.01.2021, 19.02.2021, 19.03.2021, 16.04.2021, 14.05.2021, 11.06.2021, 09.07.2021, 06.08.2021, 03.09.2021, 01.10.2021, 29.10.2021, 26.11.2021, 24.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 28.05.2021, 08.11.2021   Wola Moszczenicka: ul. Boczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Gazomska, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Piotrkowska, Proszeńska, Rolna, Rzeczna, Smugowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 12.01.2021, 09.02.2021, 09.03.2021, 06.04.2021, 20.04.2021, 04.05.2021, 18.05.2021, 01.06.2021, 15.06.2021, 29.06.2021, 13.07.2021, 27.07.2021, 10.08.2021, 24.08.2021, 07.09.2021, 21.09.2021, 05.10.2021, 19.10.2021, 16.11.2021, 14.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 12.01.2021, 09.02.2021, 09.03.2021, 06.04.2021, 04.05.2021, 01.06.2021, 29.06.2021, 27.07.2021, 24.08.2021, 21.09.2021, 19.10.2021, 16.11.2021, 14.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 18.05.2021, 16.11.2021   Moszczenica: ul. Cegielniana, Fabryczna, Hodowlana, Jaworowa, Kosowska, Nowy Świat, Rzemieślnicza, Spacerowa, Wesoła, Wrzosowa Wola Moszczenicka: ul. Akacjowa, Cicha, Jodłowa, Krzywa, Miodowa, Modrzewiowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Południowa, Plac Włókniarzy, Projektowana, Robotnicza, Słoneczna, Sosnowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 15.01.2021, 12.02.2021, 12.03.2021, 09.04.2021, 23.04.2021, 07.05.2021, 21.05.2021, 04.06.2021, 18.06.2021, 02.07.2021, 16.07.2021, 30.07.2021, 13.08.2021, 27.08.2021, 10.09.2021, 24.09.2021, 08.10.2021, 22.10.2021, 19.11.2021, 17.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 15.01.2021, 12.02.2021, 12.03.2021, 09.04.2021, 07.05.2021, 04.06.2021, 02.07.2021, 30.07.2021, 27.08.2021, 24.09.2021, 22.10.2021, 19.11.2021, 17.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 21.05.2021, 19.11.2021     Miejsca trudno dostępne: Jarosty ul. Łąkowa 15, Jarosty ul. Ustronna 25,  Moszczenica ul. Cegielniana 22, Moszczenica ul. Wolborska 74, Wola Moszczenicka ul. Łąkowa 2 i 3, Raciborowice 32, 33, 34, Rękoraj 98, Rękoraj 99 ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 11.01.2021, 08.02.2021, 08.03.2021, 10.04.2021, 19.04.2021, 08.05.2021, 17.05.2021, 31.05.2021, 14.06.2021, 28.06.2021, 12.07.2021, 26.07.2021, 09.08.2021, 23.08.2021, 06.09.2021, 20.09.2021, 04.10.2021, 18.10.2021, 15.11.2021, 13.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 11.01.2021, 08.02.2021, 08.03.2021, 10.04.2021, 08.05.2021, 31.05.2021, 28.06.2021, 26.07.2021, 23.08.2021, 20.09.2021, 18.10.2021, 15.11.2021, 13.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 17.05.2021, 15.11.2021  

Czytaj więcej...
HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2023

20.12.2022

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2023

MOSZCZENICA: ul. Cmentarna,

Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia

11.01, 08.02, 08.03, 05.04, 27.04, 31.05, 28.06, 26.07, 23.08, 20.09, 18.10, 15.11, 13.12

GAZOMIA NOWA, GAZOMIA STARA, GOŚCIMOWICE PIERWSZE, GOŚCIMOWICE DRUGIE, BIAŁKOWICE, RACIBOROWICE

16.01, 13.02, 13.03, 06.04, 08.05, 05.06, 03.07, 31.07, 28.08, 25.09, 23.10, 20.11, 18.12

WOLA MOSZCZENICKA ul. Boczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Gazomska, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Piotrkowska, Proszeńska, Rolna, Rzeczna, Smugowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona

10.01, 07.02, 07.03, 04.04, 02.05, 30.05, 27.06, 25.07, 22.08, 19.09, 17.10, 14.11, 12.12

DASZÓWKA, JAROSTY, KARLIN, MICHAŁÓW, RAKÓW DUŻY ul. Słonecznikowa, Makowa, Migdałowa, Brzozowa, Malinowa, Miodowa, Jagodowa, Poziomkowa

18.01, 15.02, 15.03, 12.04, 10.05, 07.06, 05.07, 02.08, 30.08, 27.09, 25.10, 22.11, 20.12

RĘKORAJ, KOSÓW, SIEROSŁAW

12.01, 09.02, 09.03, 06.04, 04.05, 01.06, 29.06, 27.07, 24.08, 21.09, 19.10, 16.11, 14.12

DĄBRÓWKA, PODOLIN, SROCK

19.01, 16.02, 16.03, 13.04, 11.05, 06.06, 06.07, 03.08, 31.08, 28.09, 26.10, 23.11, 21.12

BABY, KIEŁCZÓWKA, POMYKÓW

20.01, 17.02, 17.03, 14.04, 12.05, 09.06, 07.07, 04.08, 01.09, 29.09, 27.10, 24.11, 22.12

GAJKOWICE, RAKÓW, RAKÓW DUŻY

17.01, 14.02, 14.03, 11.04, 09.05, 06.06, 04.07, 01.08, 29.08, 26.09, 24.10, 21.11, 19.12

WOLA MOSZCZENICKA ul. Akacjowa, Cicha, Jodłowa, Krzywa, Modrzewiowa, Miodowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Południowa, Projektowana, Robotnicza, Słoneczna, Sosnowa, Włókniarzy, MOSZCZENICA ul. Cegielniana, Dworcowa, Fabryczna, Hodowlana, Jaworowa, Kosowska, Nowy Świat, Rzemieślnicza, Spacerowa, Wesoła, Wrzosowa, 100-lecia Odzyskania Niepodległości

13.01, 10.02, 10.03, 07.04, 05.05, 02.06, 30.06, 28.07, 25.08, 22.09, 20.10, 17.11, 15.12

Czytaj więcej...
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2022 r

20.12.2021

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2022 r.

Mieszkańców Moszczenicy, Woli Moszczenickiej i Rakowa Dużego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na terminy odbiorów odpadów, z uwagi na podział ulic. MOSZCZENICA: ul. Cmentarna, Dworcowa, Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 12.01, 09.02, 09.03, 06.04, 20.04, 04.05, 18.05, 01.06, 15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08, 07.09, 21.09, 05.10, 19.10, 16.11, 14.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 12.01, 09.02, 09.03, 06.04, 04.05, 01.06, 29.06, 27.07, 24.08, 21.09, 19.10, 16.11, 14.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 18.05, 16.11 GAZOMIA NOWA, GAZOMIA STARA, GOŚCIMOWICE PIERWSZE, GOŚCIMOWICE DRUGIE, BIAŁKOWICE, RACIBOROWICE ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 17.01, 14.02, 14.03, 11.04, 25.04, 09.05, 23.05, 06.06, 20.06, 04.07, 18.07, 01.08, 17.08 (ŚRODA), 29.08, 12.09, 26.09, 10.10, 24.10, 21.11, 19.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 17.01, 14.02, 14.03, 11.04, 09.05, 06.06, 04.07, 01.08, 29.08, 26.09, 24.10, 21.11, 19.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 23.05, 21.11 GAJKOWICE, RAKÓW, RAKÓW DUŻY ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 18.01, 15.02, 15.03, 12.04, 26.04, 10.05, 24.05, 07.06, 21.06, 05.07, 19.07, 02.08, 16.08, 30.08, 13.09, 27.09, 11.10, 25.10, 22.11, 20.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 18.01, 15.02, 15.03, 12.04, 10.05, 07.06, 05.07, 02.08, 30.08, 27.09, 25.10, 22.11, 20.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 24.05, 22.11 DASZÓWKA, JAROSTY, KARLIN, MICHAŁÓW, RAKÓW DUŻY ul. Słonecznikowa, Makowa, Migdałowa, Brzozowa, Malinowa, Miodowa, Jagodowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 19.01, 16.02, 16.03, 13.04, 27.04, 11.05, 25.05, 08.06, 22.06, 06.07, 20.07, 03.08, 17.08, 31.08, 14.09, 28.09, 12.10, 26.10, 23.11, 21.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 19.01, 16.02, 16.03, 13.04, 11.05, 08.06, 06.07, 03.08, 31.08, 28.09, 26.10, 23.11, 21.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 25.05, 17.11 RĘKORAJ, KOSÓW, SIEROSŁAW ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 13.01, 10.02, 10.03, 07.04, 21.04, 05.05, 19.05, 02.06, 18.06 (SOBOTA), 30.06, 14.07, 28.07, 11.08, 25.08, 08.09, 22.09, 06.10, 20.10, 17.11, 15.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 13.01, 10.02, 10.03, 07.04, 05.05, 02.06, 30.06, 28.07, 25.08, 22.09, 20.10, 17.11, 15.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 19.05, 08.11 DĄBRÓWKA, PODOLIN, SROCK ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 20.01, 17.02, 17.03, 14.04, 28.04, 12.05, 26.05, 09.06, 23.06, 07.07, 21.07, 04.08, 18.08, 01.09, 15.09, 29.09, 13.10, 27.10, 24.11, 22.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO):  20.01, 17.02, 17.03, 14.04, 12.05, 09.06, 07.07, 04.08, 01.09, 29.09, 27.10, 24.11, 22.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 26.05, 24.11 BABY, KIEŁCZÓWKA, POMYKÓW ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 21.01, 18.02, 18.03, 01.04, 15.04, 29.04, 13.05, 27.05, 10.06, 24.06, 08.07, 22.07, 05.08, 19.08, 02.09, 16.09, 30.09, 14.10, 28.10, 25.11, 23.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO):  21.01, 18.02, 18.03, 15.04, 13.05, 10.06, 08.07, 05.08, 02.09, 30.09, 28.10, 25.11, 23.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 27.05, 07.11 WOLA MOSZCZENICKA ul. Boczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Gazomska, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Piotrkowska, Proszeńska, Rolna, Rzeczna, Smugowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 11.01, 08.02, 08.03, 05.04, 19.04, 07.05 (SOBOTA), 17.05, 31.05, 14.06, 28.06, 12.07, 26.07, 09.08, 23.08, 06.09, 20.09, 04.10, 18.10, 15.11, 13.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 11.01, 08.02, 08.03, 05.04, 07.05 (SOBOTA), 31.05, 28.06, 26.07, 23.08, 20.09, 18.10, 15.11, 13.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 17.05, 15.11 WOLA MOSZCZENICKA ul. Akacjowa, Cicha, Jodłowa, Krzywa, Modrzewiowa, Miodowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Południowa, Projektowana, Robotnicza, Słoneczna, Sosnowa, Włókniarzy, MOSZCZENICA ul. Cegielniana, Fabryczna, Hodowlana, Jaworowa, Kosowska, Nowy Świat, Rzemieślnicza, Spacerowa, Wesoła, Wrzosowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 14.01, 11.02, 11.03, 08.04, 22.04, 06.05, 20.05, 03.06, 17.06, 01.07, 15.07, 29.07, 12.08, 26.08, 09.09, 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 16.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 14.01, 11.02, 11.03, 08.04, 06.05, 03.06, 01.07, 29.07, 26.08, 23.09, 21.10, 18.11, 16.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 20.05, 18.11 MIEJSCA TRUDNO DOSTĘPNE: JAROSTY ul. Łąkowa 15, Jarosty ul. Ustronna 25, Moszczenica ul. Cegielniana 22, Moszczenica ul. Wolborska 74, Wola Moszczenicka ul. Łąkowa 2 i 3, Rękoraj 98 i 99 ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 10.01, 07.02, 07.03, 04.04, 20.04 (ŚRODA), 02.05, 16.05, 30.05, 13.06, 27.06, 11.07, 25.07, 08.08, 22.08, 05.09, 19.09, 03.10, 17.10, 31.10, 14.11, 12.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 10.01, 07.02, 07.03, 04.04, 02.05, 30.05, 27.06, 25.07, 22.08, 19.09, 17.10, 14.11, 12.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 16.05, 14.11

Czytaj więcej...
Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

08.05.2019

Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniem  wójta Marcelego  Piekarka, które dotyczy przyszłości budynku po wygasającym gimnazjum. Oświadczenie jest częścią wywiadu, który ukaże się  w najnowszym wydaniu "Ziemi Piotrkowskiej". Poniżej publikujemy jego treść.***Rada wycofała się z projektu podzielenia szkoły podstawowej w Moszczenicy na dwa budynki. Powodem ma być brak zgody rodziców. Sytuacja jest dość skomplikowana…Marceli Piekarek: Zmiany wprowadzone reformą i ich konsekwencje budziły emocje w naszej gminie od samego początku.  Był strach o miejsca pracy oraz sentyment do budynku, w którym mieściła się dawna „tysiąclatka”. W lutym 2017r., na sesji poświęconej zmianom w oświacie padały głosy, że najwłaściwszym momentem na podjęcie konkretnej decyzji będzie przyszła kadencja. Chodziło o to,  aby przeprowadzić szeroką dyskusję i uwzględnić wnioski wszystkich osób, które mogą zaproponować rozsądne zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum. I tak też się stało. Pojawiały się różne warianty, np. przeniesienia szkoły z Gazomi. Nie zyskały one jednak społecznego poparcia. W końcu w lutym i w marcu zostały podjęte uchwały w sprawie przyznania drugiego budynku  Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki. Mówiły one o  „przekształceniu Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki przy ul. Dworcowej poprzez wskazanie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych”.  I dlaczego ten wariant nie doszedł do skutku? - Złożyło się na to kilka faktów. Po podjęciu przez radę stosownych uchwał, 8 kwietnia br. wystosowałem pismo  do dyrektor  Jolanty Kujawskiej-Wężyk. Pytałem w nim o plan organizacji zajęć w roku szkolnym 2019/2020 z uwzględnieniem podziału na dwa budynki.  Wkrótce potem zostałem zaproszony na zebranie rodziców uczniów SP Moszczenica.  Na spotkaniu ,  w którym uczestniczyło blisko 250 osób  jedna z matek zaprezentowała treść deklaracji imiennej,  w której rodzice mieli określić, do którego budynku uczęszczać będzie ich dziecko w przyszłym roku szkolnym. Nikt z obecnych na sali nie zgłosił nawet najdrobniejszych uwag do projektu tego dokumentu. Po niecałych dwóch tygodniach otrzymałem wyniki tej swoistej ankiety.  Pismem z dnia 23 kwietnia br. dyrektor SP Moszczenica poinformowała mnie,  że nie może zrealizować zapisów uchwał podjętych przez radę gminy. Powodem są deklaracje rodziców uczniów klas 0-8, z których wynika, że „ 93% będzie uczęszczało do budynku przy ul. Dworcowej, a 6% do budynku przy ul. Piotrkowskiej tj. około 35 uczniów z różnych klas.”  1 % rodziców nie zajął stanowiska. W tej sytuacji, gdy zbliżał się ostateczny termin opracowania arkuszy organizacyjnych jednostek,  zwróciłem się do przewodniczącej Rady Gminy Moszczenica o zwołanie sesji nadzwyczajnej, w celu uchylenia uchwał dotyczących lokalizacji szkoły podstawowej w Moszczenicy w dwóch budynkach - w przy ul. Piotrkowskiej i Dworcowej.  Na posiedzeniu 26 kwietnia - stosunkiem głosów:  10 „za”, 2 „przeciwnych”,  2 „wstrzymujących” i  1 osobie nieobecnej  - rada podjęła taką uchwałę.Jednym z argumentów za przyznaniem drugiej lokalizacji była duża liczba uczniów w placówce przy ul. Dworcowej. Nie szkoda, że rodzice nie chcą posyłać dzieci do drugiego budynku ? - Cały czas analizujemy dane demograficzne, a te są niepokojące. W kolejnych rocznikach zmniejsza się liczba dzieci.  W tym roku w szkole przy ul. Dworcowej mamy 27 oddziałów. W kolejnych latach ich liczba będzie sukcesywnie spadać. W  przyszłym roku szkolnym będzie ich 25, w 2020/21 – 23, w 2023/24 już tylko 20. Będziemy musieli się zmierzyć z tym problemem.   Ile rocznie wydajecie na oświatę? - W ubiegłym roku na oświatę wydaliśmy ponad 18 milionów złotych, z czego 5 milionów musimy dołożyć z budżetu gminy – subwencja i dotacje to tylko 13 milionów. Co może stać się z budynkiem po gimnazjum? Pojawiają się różne teorie…Pragnę uciąć te spekulacje. Wielokrotnie otrzymywałem prośby od różnych instytucji,  organizacji, jednostek organizacyjnych, referatów, organizacji społecznych o poprawę warunków lokalowych. Oświadczam, że moją intencją będzie zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum przy ul. Piotrkowskiej tylko i wyłącznie na potrzeby gminy Moszczenica. Może to być np. referat edukacji, biblioteka gminna, pomieszczenie dla harcerzy,  pomieszczenie dla emerytów, rencistów, KGW, GZOZ – rehabilitacja, GOPS lub Urząd Gminy. ---------------------------------------------------------------------------------------------DANE DEMOGRAFICZNE DLA SP MOSZCZENICA Rok szkolny Ilość oddziałów SP Moszczenica Pomieszczenia wolne do zagospodarowania 2019/20 25 2 2020/21 23 4 2021/22 23 4 2022/23 21 6 2023/24 20 7 2024/25 20 7 2025/26 19 8 2026/27 18 9    

Czytaj więcej...
W Moszczenicy ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

06.11.2018

W gminie Moszczenica ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

Na tę inwestycję od dawna czekają mieszkańcy. Prace prowadzone są na odcinku Michałów – Jarosty. To pierwszy z trzech zaplanowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa etapów budowy gazociągu w gminie.  W poniedziałek, 5 listopada w Urzędzie Gminy w Moszczenicy odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami spółki dotyczące całości tej inwestycji. – Od przedstawicieli spółki otrzymaliśmy informacje o kolejnych planach. Przypomnę, że obecnie trwają prace budowlane na odcinku od trasy S8 poprzez Michałów i Jarosty Duże  (ulica Nowa do terenów dawnej huty). Odcinek od Jarost do Kosowa jest obecnie na etapie prac projektowych i od terminu ich zakończenia zależeć będzie termin rozpoczęcia prac budowlanych. Polska Spółka Gazownictwa już ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla trzeciego – ostatniego etapu – od Kosowa do Woli Moszczenickiej i Moszczenicy. To bardzo dobre dla nas informacje  – cieszy się wójt Marceli Piekarek, który nie ukrywa, że cała inwestycja może potrwać nawet kilka lat. – Przetargi zostały ogłoszone i proces inwestycyjny trwa, a to jest najważniejsze. Pierwszy etap budowy gazociągu na odcinku Michałów – Jarosty ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Gazociąg ma powstać także na terenie Rakowa. Z informacji jakie otrzymali mieszkańcy posesji położonych przy ul. Głównej , inwestor czyli Polska Spółka Gazownictwa poinformował, że gazociąg ma powstać w przeciągu trzech lat do podpisania umów z indywidualnymi odbiorcami.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka