Odpowiedzi

2020-11-07 13:55:02

Pytanie zadane przez: Anrzej

Treść:

Szanowny Panie Wójcie, Jak w gminie Moszczenica jest lub będzie rozwiązany problem NIELEGALNEGO SPALANIA ŚMIECI w kotłach domowych? Jeżeli podejrzewam, że w danym w gospodarstwie domowym spalane są śmieci (charakterystyczny zapach palonego plastiku, czarny lub zabarwiony dym z komina) to gdzie jako mieszkaniec gminy Moszczenica jestem zobowiązany to zgłosić? Dodam, że zgłaszające takie fakty osoby z pewnością chciałby pozostać anonimowe z wiadomych względów.

Odpowiedź:

2020-11-25 08:42:10

Szanowny Panie, Odpowiadając na pytanie nr 1 problem z nielegalnym spalaniem śmieci należy zgłaszać do WIOŚ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Bawełniana. Odpowiadając na pytanie nr 2 proszę przedstawić ten pomysł pani Sołtys i panu Radnemu. Będzie potrzebna uchwała Zebrania Wiejskiego, a następnie pan Radny zgłosi wniosek o ujęcie tego zadania w budżecie gminy. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2020-11-20 12:46:39

Pytanie zadane przez: anna10

Treść:

ja nie o tym.zadałam pytanie dlaczego osoby postronne uzyskuja odpowiedż kto i kiedy składa taki wniosek.wydaje mnie się że istnieje ochrona danych osobowych

Odpowiedź:

2020-11-25 08:36:52

Szanowna Pani, Aby odpowiedzieć na pytanie muszę wiedzieć więcej o całej sytuacji. Proszę podać wszystkie dane o tym zdarzeniu, najlepiej w mailu - ug@moszczenica.eu Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2020-11-12 12:55:05

Pytanie zadane przez: Wioletta

Treść:

Panie Wojcie. Zanieszkuje dom blizniak w Gajkowicach przy ul. Lodzkiej Wiosna 2019 zlozylam w biurze geodezyjnym komplet dokumentow odnosnie podzialu dzialki jaka zamieszkuje. Do dnia dzisiejszego nie moge tegi uczynic bo zwiazane jest to zodbiorem remontowanej drogi jaka jest ul Lodzka. Czas leci aja nadal nic nie moge zrobic a koszty podzialu sa juz dwukrotnie wyzsze niz na chwile zlozenia dokumentow u geodety. Prosze powiedziec Kto pokryje rosnace koszty za opieszalosc urzednicza.Naliczanie dodatkowego kosztu za podniesienie klasy ziemi dzialk nie bylo problemem dla pracownikow urzedu. Czy ktos poniesie odpowiedzialnosc. Chetnie sie spotkam z Panem w tej sprawie. Tymczasem licze na szybka odpowiedz. Z wyrazami szacunku mieszkanka gminy JESZCZE

Odpowiedź:

2020-11-18 15:13:27

Szanowna Pani, Roboty budowlane zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj – Moszczenica – etap II w km od 0+000,00 do 4+560,00 km gm. Moszczenica” związane z przebudową drogi w Gajkowicach zostały zakończone w 2018 r. Jednak do całkowitego zakończenia inwestycji konieczne było wydzielenie działek, które zostały zajęte pod realizację inwestycji. W tym celu wyłoniono uprawnionego geodetę, z którym w maju 2018 r. została podpisana umowa. Zgodnie z umową przewidywany termin zakończenia prac to 31.10 2018 r. W trakcie prac geodezyjnych okazało się jednak, że konieczne jest uzupełnienie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót budowlanych oraz rozstrzygniecie spornych punktów podziałowych. Ponadto część działek miała nieuregulowany stan prawny. Powyższe okoliczności przyczyniły się do wydłużenia terminu zakończenia postepowania podziałowego. Na dzień dzisiejszy ustąpiły przyczyny uniemożliwiające nam zakończenie postępowania podziałowego. Przygotowana jest dokumentacja, mająca na celu wydanie decyzji zatwierdzającej podział działek. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2020-11-12 17:31:15

Pytanie zadane przez: Anna10

Treść:

Panie Wójcie dlaczego pracownicy usc udzielaja postronnym petentom kto złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego?

Odpowiedź:

2020-11-18 15:08:10

Szanowna Pani Anno10, Po przeczytaniu Pani pytania natychmiast zwróciłem się o wyjaśnienia do pracownika merytorycznego. Pani Ewa Adal, kierownik USC poinformowała mnie, że zgodnie z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U z 2020 poz. 332 ze zmianami) wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osobiście osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator. Przedstawiony powyżej sposób składania wniosku o wydanie dowodu osobistego generuje krąg osób uprawnionych do uzyskania informacji o statusie składanego wniosku. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2020-11-02 16:34:25

Pytanie zadane przez: Wacław z Gazomi

Treść:

Panie Wójcie Czy ktoś z Urzędu Gminy interesuje się remontem drogi w Gazomii Nowej? Sposób realizacji tej inwestycji urąga wszelkim zasadom sztuki budowlanej, remont jeszcze nie skończony a warstwa położonego asfaltu już popękana, rozjeżdzona przez ciężkie samochody które znalazły sobie alternatywny objazd. Biorąc pod uwagę zaangażowanie i staranność prac firma która wykonuje remont robi to chyba za karę. Może należałoby zainteresować się tą inwestycją, bo odnoszę wrażenie że już niedługo nie będzie widać różnicy między tym co było przed a tym co jest obecnie. Pozdrawiam

Odpowiedź:

2020-11-04 14:30:52

Panie Wacławie, dziękuję za czujność i obywatelską postawę, ale pragnę Pana uspokoić, że warstwa, o której Pan pisze jest warstwą wyrównawczą. W tej chwili trwają prace przygotowawcze, do ostatecznego położenia ostatniej warstwy, tzw warstwy ścieralnej. Pozdrawiam i życzę zdrowia Marceli Piekarek Wójt Gminy


2020-10-28 16:10:07

Pytanie zadane przez: Kacper Pilch

Treść:

Szanowny Panie Wójcie Jako że codziennie poruszam się drogą Moszczenica - Proszenie nasuwa mi się szereg dotyczących remontowanej drogi w Gazomii Nowej. 1. Dlaczego remont wykonywany jest na odcinku 1km? 2. Co z pozostałym odcinkiem (około 800m) również leżącym na terenie gminy, a którego stan jest beznadziejny? 3. Co z TIR-ami codziennie poruszającymi się tą drogą, która nie jest przystosowana do takich obciążeń? 4. W jaki sposób utwardzone i zabezpieczone zostaną i rowy które są płytkie zaniedbane i niedrożne? Pozdrawiam Kacper PILCH

Odpowiedź:

2020-11-04 14:26:43

Szanowny Panie Kacprze, zgodnie z polskim prawem tzw. nakładkę można wykonać na odcinku nie dłuższym jak 1 km. Pozostały odcinek będzie wykonany po realizacji porozumienia finansowego z Powiatem Piotrkowskim, dotyczącego remontu tego odcinka, Co do TiRów, proszę zgłaszać te nielegalne przejazdy na policję lub na policyjną mapę zagrożeń. My jako samorząd również wielokrotnie zgłaszaliśmy te procedery na policję. Zarządcą tej drogi jest Powiat Piotrkowski i on odpowiada za bezpieczeństwo na tej drodze. Pozdrawiam i życzę zdrowia Marceli Piekarek Wójt Gminy


2020-10-22 16:23:09

Pytanie zadane przez: Jan

Treść:

Dzień dobry Panie Wójcie dlaczego w naszej gminie nikt nie kontroluje osób chodzących bez maseczek? Kiedy to się w końcu zmieni?

Odpowiedź:

2020-11-04 14:16:18

Szanowny Panie Janie, Ja również jestem zaniepokojony faktem, że nie wszyscy stosują się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i wielokrotnie apelowałem o rozwagę i stosowanie się do obowiązujących zasad. Niestety jako gmina możemy tylko prosić. Jedynymi instytucjami kontrolnymi są w tym wypadku policja i SANEPID. Pozdrawiam i życzę zdrowia Marceli Piekarek Wójt Gminy


2020-10-20 09:59:12

Pytanie zadane przez: Piotr

Treść:

Dzień dobry Panie Wójcie czy to prawda, ze od przyszłego roku za odpady komunalne będziemy płacić ponad 30 zł od osoby?

Odpowiedź:

2020-10-21 14:13:22

Szanowny Panie Piotrze, podejrzewam, że śledził Pan obrady Rady Gminy na ostatniej sesji, gdzie szczegółowo omawiałem mechanizm ustalania ceny za odbiór odpadów komunalnych. Przypomnę, że o wysokości opłat zadecyduje tylko i wyłącznie wynik przetargu nieograniczonego, ogłoszonego przez gminę. Czekamy na jego wynik. Marceli Piekarek Wójt Gminy


2020-10-13 07:55:26

Pytanie zadane przez: Dariusz

Treść:

Jaki jest czas reakcji spółki wodnej na zgłoszenie o awarii sączków w polu? Czekam już 2 lata, wykonałem w tej sprawie niezliczoną ilość telefonów.Reakcji brak , składki opłacane.lokalizacja Gościmowice Pierwsze.

Odpowiedź:

2020-10-21 14:07:01

Panie Dariuszu, To pytanie proszę skierować do władz spółki wodnej, zajmującej się melioracją. Gmina nie jest organem odpowiedzialnym za jej działanie. Pani Prezes urzęduje gościnnie w budynku GOKiSu i tam można udać się na spotkanie. Marceli Piekarek Wójt Gminy


2020-10-10 23:53:57

Pytanie zadane przez: Dariusz

Treść:

Panie Wójcie, czy na ul.Gazomskiej na odcinku od ul.Polnej do ul.Leśnej nie można wprowadzić obustronnego zakazu parkowania? Droga w tym miejscu jest dość kręta a parkujące samochody na jezdni stwarzają duże zagrożenie ze względu na brak widoczności w momencie wymijania.

Odpowiedź:

2020-10-21 14:02:07

Panie Dariuszu, w tej chwili ul. Gazomska jest w trakcie budowy i teren jest przekazany wykonawcy. Do momentu zakończenia prac gmina nie może postawić tam znaków drogowych. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2020-09-29 12:52:17

Pytanie zadane przez: Andrzej

Treść:

Witam Czy to prawda, że w Kosowie przy ul. Leśnej, tam gdzie nawieziono bloczki powstanie chlewnia, czy to tylko plotka?

Odpowiedź:

2020-09-30 14:43:32

Szanowny Panie Andrzeju, Gmina nie wydawała żadnych dokumentów, uprawniających do budowy chlewni w tym rejonie. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2020-09-23 16:10:30

Pytanie zadane przez: Mieszkaniec gminy.

Treść:

Gmina Wola Krzysztoporska: Stare „kopciuchy” znikają z terenu gminy. Pytanie:Może nasza gmina weźmie przykład z gminy Wola Krzysztoporska?

Odpowiedź:

2020-09-30 14:41:05

Szanowny Panie, Zachęcamy do każdych rozwiązań ekologicznych. Jeżeli Pan potrzebuje pomocy w wypełnieniu wniosku - zapraszamy do Urzędu Gminy. Pomocy udzieli pracownik merytoryczny. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2020-09-21 11:09:36

Pytanie zadane przez: Stefan Karaś

Treść:

Dzień Dobry Panie Wójcie na wstępie chciałbym pochwalić inwestycję rewitalizacji parku w Moszczenicy. Moje pytanie dotyczy czemu park po odnowie jest zaniedbywany? Proszę sobie iść i zobaczyć trawa w niektórych miejscach po kolana ,chwasty i bałagan... Za chwilę park będzie wyglądał jak przed rewitalizacją...

Odpowiedź:

2020-09-23 15:30:41

Szanowny Panie, w niektórych miejscach bobry zniszczyły roślinność. Ze względu na historyczny charakter miejsca wszelkie nowe prace i nasadzenia muszą zostać uzgodnione z konserwatorem, co wymaga czasu. Pragnę zapewnić, że monitorujemy na bieżąco to, co obecnie dzieje się w parku. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2020-09-18 06:47:08

Pytanie zadane przez: Jacek

Treść:

Panie Wójcie kiedy skończą się przejazdy Tirów przez Gajkowice teraz jak jest remontowana Ul. Rakowska jedzie tir za tirem jak już teraz wygląda droga wyremontowana za kolosalne pieniądze łata goni łatę a studzienki tylko podskakują. Druga sprawa czy nie można nic zrobić w sprawie wylewania gnojownicy smród taki że w oczy szczypie zapraszam do Gajkowic i spróbować tego rześkiego powietrza a o otwarciu okna to można tylko pomazać

Odpowiedź:

2020-09-23 14:59:54

Panie Jacku, Nielegalny tranzyt TIR-ów trwa przez całą naszą gminę. Na każdej z tych dróg są znaki ograniczające dla ciężarówek powyżej 10 ton, dlatego ciągle interweniujemy w różnych instytucjach. Jesteśmy tak naprawdę bezsilni. Nie poddajemy się jednak i będziemy pisać do najwyższych władz państwowych. Proszę każdego mieszkańca naszej gminy o monitowanie w tej sprawie np. u policji. Może wspólne, liczne zgłoszenia dadzą jakiś skutek. Odnosząc się do drugiego tematu, tylko Państwa indywidualne interwencje w WIOŚ jako sąsiadów z datą i godziną wywozu mogą dać szanse na walkę z tą uciążliwością. Problem niestety dotyczy różnych części gminy. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2020-09-15 14:12:34

Pytanie zadane przez: Andrzej

Treść:

Witam. Mam dwa krótkie pytania i takich odpowiedzi oczekuję. 1.Ile kosztowało do tej pory MTI i kosztuje ? 2.Ile miejsc pracy wygenerowało dla mieszkańców naszej gminy ?

Odpowiedź:

2020-09-16 14:26:19

Ad.1 Naszą gminę inwestycja pod nazwą Moszczenickie Tereny Inwestycyjne kosztowała 2, 2 mln złotych jako wkład własny. Prawie dwa razy tyle, bo 4,3 mln złotych zdobyliśmy z środków zewnętrznych. Ad. 2 Proces pozyskiwania firm dopiero się zaczął. Ogłosiliśmy pierwsze przetargi. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Moszczenicy


2020-09-11 17:38:01

Pytanie zadane przez: Adam

Treść:

Szanowny Panie Wójcie, zwracam się z prośbą moją oraz okolicznych mieszkańców o zamontowanie progów zwalniających na ulicy Leśnej, Wola Moszczanicka , w okolicy skrzyżowania z ulicą Rolną i na dalszej części ul. Leśnej . Wyżej wymieniona potrzeba uzasadniona jest nadmiernymi prędkościami aut, motocykli oraz długim odcinkiem prostej drogi . Obecność progów skutecznie zwiększyłaby bezpieczeństwo szczególnie dzieci, których w tej okolicy jest bardzo dużo (praktycznie w każdym domostwie). Dziękuję Adam Czajka

Odpowiedź:

2020-09-14 12:21:37

Szanowny Panie Adamie! Cieszę się z inicjatywy Pana oraz dzielnych mieszkańców ul. Leśnej w miejscowości Wola Moszczenicka. Potwierdzam, że w budżecie gminy są zarezerwowane środki finansowe na tego rodzaju inwestycje - właśnie w tym celu jest wyszczególniony w naszej gminie fundusz sołecki. Obejmuje on wszystkie 23 sołectwa. Od operatywności Sołtysa i Rady Sołeckiej zależy, aby dobrze rozdysponować przydzieloną kwotę na różne cele w sołectwie Moszczenica Wola. Życzę powodzenia Marceli Piekarek Wójt Gminy


2020-08-17 12:14:43

Pytanie zadane przez: wera

Treść:

Od pewnego czasu w okolicach boiska w Babach odbywają się spędy młodzieży połączone z ostrą jazdą na motorkach bez tłumików.Młodzi ludzie również dla zabawy strzelają z petard.Zgłaszałem to na policję ale jak zwykle reakcji brak.Może Pan z racji pełnionego stanowiska zostanie przez policję potraktowany bardziej poważnie .Będę bardzo wdzięczny jeśli Pan spowoduje,że policja zajmie tym do czego jest powołana.

Odpowiedź:

2020-08-19 15:23:43

Szanowny Panie, wystosujemy w tej sprawie pismo do policji. Chcę również przypomnieć, że tego typu zdarzenia można również anonimowo zgłaszać poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa , która jest stale monitorowana: https://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html lub pod https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2020-07-27 15:52:40

Pytanie zadane przez: Bartek

Treść:

1. Chciałem dowiedzieć się ile obecnie kamer monitoruje naszą gminę i gdzie owe kamery się znajdują. 2. Jak to jest możliwe, że przy monitoringu dochodzi do takich sytuacji jak strzelanina pod cmentarzem czy sterty butelek i puszek w pewnych stałych miejscach w Moszczenicy? 3. Czy taka miejscowość jak Moszczenica nie powinna mieć własnego posterunku policji i krążącego radiowozu zwłaszcza w godzinach nocnych.

Odpowiedź:

2020-08-12 16:43:09

Odpowiedzi na dwa pierwsze pytania znajdują się w poprzednim pytaniu. Jeżeli chodzi o posterunek, to o jego obsadzie decyduje Komenda Wojewódzka. My, jako gmina po raz kolejny apelujemy i deklarujemy pomoc w postaci remontu i wyposażenia całego budynku po byłym komisariacie. Również uważam, że posterunek powinien być całodobowy. O moim spotkaniu m.in. z Komendantem Miejskim w Piotrkowie może Pan przeczytać na naszej stronie: https://ug.moszczenica.eu/Post/Details/639/apel-do-policji-o-calodobowy-posterunek-w-moszczenicy Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2020-07-21 11:13:31

Pytanie zadane przez: Zmartwiony mieszkaniec

Treść:

Czy w związku ze strzelaniną jaka miała miejsce w Moszczenicy, Wójt ma w planach zwiększenie bezpieczeństwa w naszej miejscowości? Wystarczy poczytać komentarze na stronach informacyjnych np. epiotrkow, piotrkowtrybalski nasze miasto i widać, żew Moszczenicy zbyt bezpieczenie nie jest, szerzy się handel narkotykami, alkoholem, papierosami, itp. Skoro jesteśmy najbardziej innowacyjną gminą, to dlaczego nie widać tych innowacji np. monitoringu w całej Moszczenicy i Woli Moszczenickiej?

Odpowiedź:

2020-08-12 16:35:55

Szanowny Mieszkańcu, właśnie dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców zainstalowaliśmy 180 kamer w całej gminie, które już wielokrotnie pomogły policjantom. Niestety nie jest możliwe zainstalowanie monitoringu na każdej ulicy i nie zastąpi on pracy operacyjnej w terenie. Dlatego musimy wszyscy reagować i każde niebezpieczne zjawisko, a tym bardziej przestępstwo powinno być zgłoszone przez mieszkańców odpowiednim organom ścigania. Można też anonimowo korzystać z policyjnej Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa: https://lodzka.policja.gov.pl/ld/informacje/5185,Od-wrzesnia-odwiedz-Krajowa-Mape-Zagrozen-Bezpieczenstwa.html Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2020-07-01 21:11:13

Pytanie zadane przez: Piotr

Treść:

Mam kilka pytań: 1. Czy od 1 lipca uległy zmianie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? 2. Na jakim etapie jest realizowana inwestycja związana z budową gazociągu? 3. Czy w najbliższym czasie planowany jest remont ulicy Piotrkowskiej - DW 716?

Odpowiedź:

2020-07-15 15:42:31

Szanowny Panie Piotrze, ad. 1 Nie, opłaty nie wzrosły. Umowa z firmą zajmującą się odpadami obowiązuje do 31 grudnia 2020r. Obecnie szykujemy się do nowego przetargu, który zostanie ogłoszony już w sierpniu. Mam nadzieję, że rozstrzygnięcie przetargu będzie korzystne dla mieszkańców gminy. ad.2 Inwestycję, o którą Pan pyta prowadzi Polska Spółka Gazownictwa. Z jej informacji wynika, że obecnie wykonywana jest dokumentacja projektowa. Po jej ukończeniu spółka ma przystąpić do budowy gazociągu. ad. 3 Jest to droga wojewódzka i jej zarządcą jest ZDW w Łodzi. Mam cichą nadzieję, że nasze wspólne działania - samorządu i mieszkańców przyniosą skutek, podobny od ostatniej przebudowy DW 716 na wysokości kościoła w Moszczenicy. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


Aktualności

GOPS szuka pracowników

14.02.2019

GOPS szuka pracowników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie poszukuje pracowników na następujące  stanowiska:1. pracownik socjalny - 1 etat, umowa na zastępstwo2. asystent rodziny - 1 etat, umowa o pracę3. opiekun w ośrodku pomocy społecznej, umowa o pracę.Szczegółowe warunki poniżej - w załączonym pliku do pobrania.Na wstępną rozmowę kwalifikacyjną z kierownikiem GOPS należy się umówić telefonicznie - 44 616 95 97.

Czytaj więcej...
Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

08.05.2019

Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniem  wójta Marcelego  Piekarka, które dotyczy przyszłości budynku po wygasającym gimnazjum. Oświadczenie jest częścią wywiadu, który ukaże się  w najnowszym wydaniu "Ziemi Piotrkowskiej". Poniżej publikujemy jego treść.***Rada wycofała się z projektu podzielenia szkoły podstawowej w Moszczenicy na dwa budynki. Powodem ma być brak zgody rodziców. Sytuacja jest dość skomplikowana…Marceli Piekarek: Zmiany wprowadzone reformą i ich konsekwencje budziły emocje w naszej gminie od samego początku.  Był strach o miejsca pracy oraz sentyment do budynku, w którym mieściła się dawna „tysiąclatka”. W lutym 2017r., na sesji poświęconej zmianom w oświacie padały głosy, że najwłaściwszym momentem na podjęcie konkretnej decyzji będzie przyszła kadencja. Chodziło o to,  aby przeprowadzić szeroką dyskusję i uwzględnić wnioski wszystkich osób, które mogą zaproponować rozsądne zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum. I tak też się stało. Pojawiały się różne warianty, np. przeniesienia szkoły z Gazomi. Nie zyskały one jednak społecznego poparcia. W końcu w lutym i w marcu zostały podjęte uchwały w sprawie przyznania drugiego budynku  Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki. Mówiły one o  „przekształceniu Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki przy ul. Dworcowej poprzez wskazanie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych”.  I dlaczego ten wariant nie doszedł do skutku? - Złożyło się na to kilka faktów. Po podjęciu przez radę stosownych uchwał, 8 kwietnia br. wystosowałem pismo  do dyrektor  Jolanty Kujawskiej-Wężyk. Pytałem w nim o plan organizacji zajęć w roku szkolnym 2019/2020 z uwzględnieniem podziału na dwa budynki.  Wkrótce potem zostałem zaproszony na zebranie rodziców uczniów SP Moszczenica.  Na spotkaniu ,  w którym uczestniczyło blisko 250 osób  jedna z matek zaprezentowała treść deklaracji imiennej,  w której rodzice mieli określić, do którego budynku uczęszczać będzie ich dziecko w przyszłym roku szkolnym. Nikt z obecnych na sali nie zgłosił nawet najdrobniejszych uwag do projektu tego dokumentu. Po niecałych dwóch tygodniach otrzymałem wyniki tej swoistej ankiety.  Pismem z dnia 23 kwietnia br. dyrektor SP Moszczenica poinformowała mnie,  że nie może zrealizować zapisów uchwał podjętych przez radę gminy. Powodem są deklaracje rodziców uczniów klas 0-8, z których wynika, że „ 93% będzie uczęszczało do budynku przy ul. Dworcowej, a 6% do budynku przy ul. Piotrkowskiej tj. około 35 uczniów z różnych klas.”  1 % rodziców nie zajął stanowiska. W tej sytuacji, gdy zbliżał się ostateczny termin opracowania arkuszy organizacyjnych jednostek,  zwróciłem się do przewodniczącej Rady Gminy Moszczenica o zwołanie sesji nadzwyczajnej, w celu uchylenia uchwał dotyczących lokalizacji szkoły podstawowej w Moszczenicy w dwóch budynkach - w przy ul. Piotrkowskiej i Dworcowej.  Na posiedzeniu 26 kwietnia - stosunkiem głosów:  10 „za”, 2 „przeciwnych”,  2 „wstrzymujących” i  1 osobie nieobecnej  - rada podjęła taką uchwałę.Jednym z argumentów za przyznaniem drugiej lokalizacji była duża liczba uczniów w placówce przy ul. Dworcowej. Nie szkoda, że rodzice nie chcą posyłać dzieci do drugiego budynku ? - Cały czas analizujemy dane demograficzne, a te są niepokojące. W kolejnych rocznikach zmniejsza się liczba dzieci.  W tym roku w szkole przy ul. Dworcowej mamy 27 oddziałów. W kolejnych latach ich liczba będzie sukcesywnie spadać. W  przyszłym roku szkolnym będzie ich 25, w 2020/21 – 23, w 2023/24 już tylko 20. Będziemy musieli się zmierzyć z tym problemem.   Ile rocznie wydajecie na oświatę? - W ubiegłym roku na oświatę wydaliśmy ponad 18 milionów złotych, z czego 5 milionów musimy dołożyć z budżetu gminy – subwencja i dotacje to tylko 13 milionów. Co może stać się z budynkiem po gimnazjum? Pojawiają się różne teorie…Pragnę uciąć te spekulacje. Wielokrotnie otrzymywałem prośby od różnych instytucji,  organizacji, jednostek organizacyjnych, referatów, organizacji społecznych o poprawę warunków lokalowych. Oświadczam, że moją intencją będzie zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum przy ul. Piotrkowskiej tylko i wyłącznie na potrzeby gminy Moszczenica. Może to być np. referat edukacji, biblioteka gminna, pomieszczenie dla harcerzy,  pomieszczenie dla emerytów, rencistów, KGW, GZOZ – rehabilitacja, GOPS lub Urząd Gminy. ---------------------------------------------------------------------------------------------DANE DEMOGRAFICZNE DLA SP MOSZCZENICA Rok szkolny Ilość oddziałów SP Moszczenica Pomieszczenia wolne do zagospodarowania 2019/20 25 2 2020/21 23 4 2021/22 23 4 2022/23 21 6 2023/24 20 7 2024/25 20 7 2025/26 19 8 2026/27 18 9    

Czytaj więcej...
W Moszczenicy ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

06.11.2018

W gminie Moszczenica ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

Na tę inwestycję od dawna czekają mieszkańcy. Prace prowadzone są na odcinku Michałów – Jarosty. To pierwszy z trzech zaplanowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa etapów budowy gazociągu w gminie.  W poniedziałek, 5 listopada w Urzędzie Gminy w Moszczenicy odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami spółki dotyczące całości tej inwestycji. – Od przedstawicieli spółki otrzymaliśmy informacje o kolejnych planach. Przypomnę, że obecnie trwają prace budowlane na odcinku od trasy S8 poprzez Michałów i Jarosty Duże  (ulica Nowa do terenów dawnej huty). Odcinek od Jarost do Kosowa jest obecnie na etapie prac projektowych i od terminu ich zakończenia zależeć będzie termin rozpoczęcia prac budowlanych. Polska Spółka Gazownictwa już ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla trzeciego – ostatniego etapu – od Kosowa do Woli Moszczenickiej i Moszczenicy. To bardzo dobre dla nas informacje  – cieszy się wójt Marceli Piekarek, który nie ukrywa, że cała inwestycja może potrwać nawet kilka lat. – Przetargi zostały ogłoszone i proces inwestycyjny trwa, a to jest najważniejsze. Pierwszy etap budowy gazociągu na odcinku Michałów – Jarosty ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Gazociąg ma powstać także na terenie Rakowa. Z informacji jakie otrzymali mieszkańcy posesji położonych przy ul. Głównej , inwestor czyli Polska Spółka Gazownictwa poinformował, że gazociąg ma powstać w przeciągu trzech lat do podpisania umów z indywidualnymi odbiorcami.

Czytaj więcej...
Będzie nowa droga do cmentarza. Wkróctce poznamy wykonawcę

11.10.2018

Będzie nowa droga do cmentarza. Wkrótce poznamy wykonawcę

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłosił właśnie przetarg na rozbudowę drogi wojewódzkiej 716 w Moszczenicy na odcinku od kościoła do ulicy Poduchownej. Zakres prac ucieszy mieszkańców. Oprócz modernizacji drogi wybudowana zostanie m.in. dodatkowa jezdnia z pasem do zawracania. To nią będą poruszały się kondukty żałobne pokonujące trasę od kościoła do cmentarza. Nasze starania przyniosły efekt. O tę inwestycję od dwóch lat walczyły wspólnie Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża i Urząd Gminy. To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych, na którą czekają mieszkańcy. - Kondukty żałobne poruszają się obecnie drogą wojewódzką 716. Stwarza to ogromne niebezpieczeństwo, zarówno dla uczestników pogrzebu, jak i dla przejeżdżających w tym czasie samochodów. O pomoc w tej sprawie zwróciła się do Urzędu Gminy Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża. Podjęliśmy wspólne działania i do pierwszego spotkania z władzami wojewódzkimi doszło już pod koniec 2016 roku – przypomina wójt Marceli Piekarek. Do Moszczenicy przyjechała wówczas Jolanta Zięba-Gzik, członek zarządu Województwa Łódzkiego, która zapewniła, że władze województwa dołożą wszelkich starań do zapewnienia bezpieczeństwa na tej drodze. Rozpoczął się proces przygotowania inwestycji i określenia zakresu prac. Aby wypełnić wszystkie postulaty parafian gmina m.in. przekazała bezpłatnie na ten cel działkę. – W ramach tej inwestycji wykonana zostanie rozbudowa drogi wojewódzkiej, rozbudowane będzie skrzyżowanie, wybudowana dodatkowa jezdnia wraz z placem do zawracania, przebudowana droga gminna – ul. Poduchowna, wybudowane będą chodniki, wykonane nowe zjazdy, zatoki autobusowe. Projekt obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej, rowów otwartych, oświetlenia drogowego i przebudowę sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i wodociągowej – wylicza wójt Piekarek, który podkreśla, że przebudowa tego odcinka drogi wojewódzkiej 716 jest wynikiem współpracy urzędu i parafii, starań sołtysa wsi Moszczenica Jana Dąbrowskiego, władz powiatu – starosty Stanisława Cubały i wicestarosty Piotra Wojtysiaka, a przede wszystkim przychylności i bardzo dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Otwarcie ofert nastąpi 14 listopada. Pierwsze prace zostaną wykonane jeszcze w tym roku. Cała przebudowa ma zakończyć się do października 2019 r. i zostanie sfinansowana z budżetu województwa łódzkiego.

Czytaj więcej...
Komunikat dotyczący odpadów komunalnych

07.04.2020

Komunikat dotyczący zmiany sposobu i terminu odbioru odpadów komunalnych

W związku z szybkim rozprzestrzenianiem się koronawirusa i bezpieczeństwem osób odbierających odpady, informujemy mieszkańców Gminy Moszczenica, że w kwietniu nie będą odebrane odpady segregowane ( plastik, metal, szkło i papier) w terminach zgodnych z harmonogramem z zabudowy jednorodzinnej. Termin odbioru będzie przesunięty na kolejny miesiąc. Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia!Odpady komunalne zmieszane, BIO oraz popiół będą odebrane zgodnie z harmonogramem.   Firma zobowiązała się dostarczyć do mieszkańców dodatkowe worki.   Dotyczy to niżej wymienionych terminów i miejscowości: 10 kwietnia 2020 r. - Moszczenica: ul. Cmentarna, Dworcowa, Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia   14 kwietnia 2020 r. - Gajkowice, Raków, Raków Duży   15 kwietnia 2020 r. - Daszówka, Jarosty, Karlin, Michałów, Raków Duży ul. Słonecznikowa, Makowa i Migdałowa   16 kwietnia 2020 r. - Dąbrówka,  Podolin, Srock, Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Gościmowice Drugie, Białkowice, Gościmowice Pierwsze, Raciborowice   17 kwietnia 2020 r. - Baby, Kiełczówka, Pomyków      

Czytaj więcej...
Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Moszczenica

12.11.2018

Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Moszczenica

Zapraszamy na ciekawe BEZPŁATNE szkolenia pozwalające rozwijać umiejętności dotyczące funkcjonowania w Internecie. Szczegółowe informacje o projekcie oraz o terminach szkoleń można uzyskać dzwoniąc do Urzędu Gminy w Moszczenicy pod nr tel. 44 6169625 wew. 111 i 127. Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod wyżej wskazanym nr telefonu bądź samodzielnie logując się na stronie https://fwzr.pl/rezerwacje/ Nie czekaj! Weź udział w wybranym przez siebie szkoleniu. Gmina Moszczenica w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Moszczenica". Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród min. 90% uczestników objętych szkoleniami kompetencji cyfrowych do 31 lipca 2019 roku. Wysokość dofinansowania wynosi 149 514,00 zł i stanowi 100% wartości projektu. Realizacja projektu grantowego obejmuje działania promocyjne, zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia działań szkoleniowych oraz organizację i przeprowadzenie szkoleń. W ramach projektu, osoby dorosłe powyżej 25 roku życia będą mogły skorzystać z BEZPŁATNYCH szkoleń w zakresie korzystania z Internetu, w tym e- usług, w 7 modułach tematycznych: Działam w sieciach społecznościowychKultura w sieciMój biznes w sieciMoje finanse i transakcje w sieciRodzic w internecieRolnik w sieciTworzę własną stronę internetową Szczegółowe informacje o projekcie: szkolenia skierowane są do mieszkańców Gminy Moszczenica, którzy ukończyli 25 rok życia, w szkoleniach weźmie udział 267 osób, szkolenia będą miały formę warsztatów z użyciem komputerów udostępnionych przez gminę (12 komputerów zakupionych w ramach projektu), jedno szkolenie obejmie 12 godzin dydaktycznych i będzie rozłożone w czasie na 2 dni (po 6 godzin), szkolenia będą prowadzone na terenie Gminy Moszczenica (Szkoła Podstawowa w Moszczenicy, GOKiS w Moszczenicy, UG w Moszczenicy), uczestnikom zapewnione zostaną materiały szkoleniowe oraz catering, okres realizacji projektu: 01.09.2018 – 31.07.2019

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka