Odpowiedzi

2024-03-04 14:26:46

Pytanie zadane przez: Wojciech

Treść:

Szanowny Panie Wójcie, Na obszarze nowego osiedla "Raków Duży Leśne Osiedle" oraz w Rakowie Dużym na ul. Głównej obecnie nie ma dostępu do światłowodu. Na rządowej bazie danych Internetu szerokopasmowego. możemy zobaczyć, że w niedalekiej przyszłości planowane są dwie inwestycje podłączenia naszej miejscowości do Internetu światłowodowego. "-planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług: 30.04.2025" "planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług: 31.12.2026" LINK do portalu internet.gov: https://internet.gov.pl/map/?center=2193639.6450852486%3B6702044.736527068&zoom=18.52997784416744 Czy jako mieszkaniec mam możliwość otrzymania informacji na temat przyłączenia do światłowodu i planowanych inwestycjach?

Odpowiedź:

2024-03-11 18:33:18

Szanowny Panie, W miejscowości Raków, gmina jako operator telekomunikacyjne, posiada swoje światłowody zakończone w Domu Ludowym, ponadto wzdłuż całej miejscowości pod chodnikiem położony jest kanał technologiczny, pozwalający na umieszczenie w nim światłowodu do każdego domu mieszkańca. Jako gmina NIE możemy budować przyłączy do domów, a jedynie sieć dostępową. Dlatego, jako gmina możemy techniczne wdmuchnąć kabel światłowodowy do istniejącej rury od Domu Ludowego, zaś odcinki od domów do rury w chodniku muszą Państwo wybudować samodzielnie. Oczywiście, aby zrealizować wdmuchnięcie kabla Rada Gminy musi wyrazić swoją zgodę i zabezpieczyć środki na ten cel. Pragnę zaznaczyć, że w analogiczny sposób obecnie wykonujemy prace w Michałowie. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2024-01-23 20:48:46

Pytanie zadane przez: Tvan

Treść:

Dlaczego opłata za wywóz śmieci przez firmę JUKO w gminie Będków wynosi 28 zł od osoby a w Moszczenicy 34 zł? Przypominam, że z Piotrkowa do Moszczenicy jest zdecydowanie zbliżej niż z Piotrkowa do Będkowa więc nie jest to uzasadnione kosztami benzyny. Nadto, Moszczenica jako większą gmina ma lepszą pozycję negocjacyjną niż Będków. Proszę o niezwłoczną odpowiedź w imieniu mieszkańców gminy Moszczenica oburzonych kolejnymi i niezasadnym i podwyżkami.

Odpowiedź:

2024-02-01 09:21:23

Szanowny Panie Tvan, Gmina Moszczenica zarówno pod względem powierzchni, gęstości zaludnienia i ilości punktów odbioru jest gminą większą od wspomnianej prze Pana Gminy Będków. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica" wzięły udział 3 firmy i została wybrana oferta najkorzystniejsza. Na wysokość stawki za odpady składa się nie tylko płatność za odbiór, transport i zagospodarowanie odebranych odpadów, ale również funkcjonowanie PSZOK, koszty administracyjne, koszty usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania. Należy wziąć również pod uwagę ilość odpadów odebranych z posesji zamieszkałych i niezamieszkałych. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2024-01-08 11:52:13

Pytanie zadane przez: sklave

Treść:

Brawo panie wójcie!? Gmina Moszczenica jak pierwsza rezygnuje z wrzucania odpadów do koszy!? Worki na popiół, dobre to, znaczy się będziemy popiół jak za dawnych lat wysypywali na ulicę!? Nawet nie musimy my to robić, zrobi to za nas firma odbierająca odpady!?

Odpowiedź:

2024-01-16 07:52:39

Szanowny Panie Sklave, ​Informuję, że w żaden sposób nie rezygnujemy z wrzucania odpadów do koszy. Zmianie ulega tylko sposób zbierania popiołu z palenisk domowych, który gromadzimy w przeznaczonych na ten cel wzmocnionych workach. Jeśli mieszkańcy będą zapełniali worki maksymalnie w 50% jego pojemności, zapewniam Pana, że wszystkie te działania będą z korzyścią dla nas wszystkich. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2023-11-06 15:50:32

Pytanie zadane przez: Artur

Treść:

Witam. Jako mieszkaniec osiedla domków jednorodzinnych w Rakowie Dużym chciałbym się dowiedzieć czy w przyszłym roku gmina planuje położenie asfaltu na ulicy leśnej?

Odpowiedź:

2023-11-22 16:32:33

Szanowny Panie Arturze, w tej chwili ulica Leśna nie znajduje się znajduje się na liście inwestycji do realizacji w przyszłym roku. Będziemy wykonywać bieżące naprawy nawierzchni. Pragnę też dodać, że ulica jest już w kolejce planów inwestycyjnych w następnych latach. Pozdrawiam Wójt Gminy Marceli Piekarek.


2023-10-01 17:22:57

Pytanie zadane przez: cezary

Treść:

Jaki jest powód braku oświadczeń majątkowych władz gminy za 2022r.Chciałbym również do -wiedzieć się, jakie jest zadłużenie Gminy.Z opublikowanego budżetu praktycznie jest niemożliwe odszukanie tej informacji.

Odpowiedź:

2023-10-04 16:07:46

Szanowny Panie, Oświadczenia są publikowane w roku następnym, czyli w tym wypadku w 2023 i zostały opublikowane pod poniższym linkiem. https://bip.moszczenica.eu/groups/details/1377/2023-rok Zadłużenie gminy jest publikowane co rok w raporcie o stanie gminy. Poniżej link. https://bip.moszczenica.eu/groups/details/918/raport-o-stanie-gminy Zachęcam też do prześledzenia wykazu inwestycji, który pokazuje jak dużo zrobiliśmy w gminie w okresie ostatnich 12 lat. https://ug.moszczenica.eu/group/details/7/wykaz-inwestycji Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2023-09-27 08:47:14

Pytanie zadane przez: Roman

Treść:

Panie Wójcie Chciałem zapytać co dzieje się na terenie obok cegielni w stronę byłego wysypiska, gdyż zbudowana tam została droga w kierunku torów, stoi szlaban i jeżdżą tam ciężarówki. Czyżby to było jakieś śmietnisko ?

Odpowiedź:

2023-10-04 15:55:46

Szanowny Mieszkańcu, opisywany przez Pana teren należy do osoby prywatnej i budowana jest tam farma fotowoltaiczna. Wspominania droga gminna została wybudowana przez inwestora prywatnego w porozumieniu z gminą. Marceli Piekarek Wójt Gminy


2023-08-25 13:52:41

Pytanie zadane przez: Bogusław

Treść:

Kiedy będzie gaz ziemny w Moszczenicy ?

Odpowiedź:

2023-08-30 16:13:22

Szanowny Panie Bogusławie, My, jako gmina zrobiliśmy wszystko, aby wspomóc proces inwestycyjny. Decyzja o zakresie i terminie należy wyłącznie do Polskiej Spółki Gazownictwa. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2023-07-04 14:00:50

Pytanie zadane przez: Mieszkanka Rękoraja

Treść:

Panie wójcie,wycięto drzewa na parking przy szkole w Rękoraju ,ale dlaczego i w jakim celu wycięto żywopłot i drzewa przy domu nauczyciela ?

Odpowiedź:

2023-07-12 16:13:00

Szanowna Pani, miło mi poinformować, że w tym miejscu, o które Pani pyta powstanie szkolna sala gimnastyczna i aby ją zbudować trzeba było wyciąć zieleń. Na taki obiekt sportowy od dłuższego czasu czekają zarówno uczniowie, jak i rodzice. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2023-03-12 07:30:26

Pytanie zadane przez: Aneta

Treść:

Dzień dobry. Panie Wojcie, jesteśmy prężnie działającą gminą stąd moje pytanie. Kiedy mieszkańcy Woli Moszczenickiej będą mieli dostęp do światłowodu tak jak pozostałe okoliczne wsie ?

Odpowiedź:

2023-06-07 14:36:28

Szanowny Panie, Na ten moment na terenie Woli Moszczenica został wybudowany rurociąg w postaci rury fi 40, biegnący od urzędu gminy (ulicą Kosowską), Hodowlaną, Dworską, Leśną. Wkrótce planujemy tam wprowadzić kable światłowodowe o liczbie włókien przekraczającej 200J. Oczekujemy na zgłoszenia osób zainteresowanych wpięciem się do w.w. sieci, abyśmy mogli zweryfikować opłacalność każdego z przyłączy. Informacje może Pani znaleźć na stronie https://ug.moszczenica.eu/internet/internet.html ( zakładka Internet Światłowodowy dla Mieszkańców) na głównej stronie Urzędu Gminy) Pragnę podkreślić, że gmina nie może finansować indywidualnych przyłączy sieci do gospodarstw domowych, a jedynie może budować szkielet sieci. Pozdrawiam Wójt Gminy Marceli Piekarek


2023-05-16 13:51:27

Pytanie zadane przez: mieszkaniec

Treść:

Panie Wójcie, proszę o konkretną odpowiedź kiedy zostanie naprawiony chodnik w Rękoraju (od przedszkola do Sierosławia - stara mleczarnia)??? Został on zniszczony kiedy była robiona A1 oraz podczas objazdów tymczasowych w trakcie wypadków na dk 91. Mieliśmy obiecane naprawy ale jak zawsze na obietnicach się tylko kończy.!! proszę o konkretną odpowiedź!

Odpowiedź:

2023-06-01 14:55:26

Szanowny Panie, w pierwszej kolejności będzie dokończony chodnik po stronie wschodniej Rękoraja. Po zakończeniu tych robót przystąpimy do remontu strony zachodniej, który będzie wykonany w takim samym zakresie. Pozdrawiam Wójt Gminy Marceli Piekarek


2023-04-05 18:02:58

Pytanie zadane przez: Sierosław

Treść:

Kiedy będzie naprawiony asfalt i zrobione pobocza w Sierosławiu od Srocka? Łatanie kruszywem to kabaret...

Odpowiedź:

2023-06-01 14:48:59

Szanowny Panie, w miarę możliwości finansowych prowadzimy remonty dróg w całej gminie - również w Sierosławiu. Pozdrawiam Wójt Gminy Marceli Piekarek


2022-11-07 12:56:53

Pytanie zadane przez: Mieszkaniec gminy

Treść:

Czy w związku z rozbudową gazociągu na odcinku od ulicy Nowej w Jarostach do firmy Nowalijka w Kosowie. Jest możliwość instalacji w Karlinie bliskość instalacji i ewentualnie możliwość podłączenia byłaby korzystna dla mieszkańców w obecnych czasach. Pozdrawiam

Odpowiedź:

2022-12-21 16:29:40

Szanowny Mieszkańcu, inwestorem jest Polska Spółka Gazownictwa i to do niej proszę skierować to zapytanie. My jako gmina uczyniliśmy wszystko, by ruszyła budowa nowych nitek gazociągu. Zakres inwestycji zależy już jedynie do inwestora. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2022-10-28 17:33:20

Pytanie zadane przez: Agata

Treść:

Panie Wójcie Czy prawdą jest, że PGNiG wstrzymało rozbudowę gazociągu w Moszczenicy i Woli Moszczenickiej?

Odpowiedź:

2022-11-02 16:30:03

Pani Agato, z przykrością stwierdzam, że inwestor Polska Spółka Gazownictwa, przedstawiła nam informacje o wstrzymaniu prac związanych z budową gazociągu na odcinku Kosów Nowalijka do Moszczenicy. Nie ukrywam, że informacja ta mnie zasmuciła. Zadeklarowali natomiast budowę gazociągu na odcinku od ulicy Nowej w Jarostach do firmy Nowalijka w Kosowie. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2022-10-27 18:36:52

Pytanie zadane przez: Roman

Treść:

Chciałbym pogratulować nadzoru nad pracami budowlanymi prowadzonymi w Rękoraju most na rowie melioracyjnym uszkodzony bez odzewu ze strony wykonawcy droga wybudowana bez projektu wyniesiona niwelety drogi

Odpowiedź:

2022-11-02 16:21:27

Panie Romanie, Pana wiadomość zawiera dużo zarzutów, ale mało konkretnych danych. Proszę o więcej szczegółów: w którym miejscu jest ten most i która droga była budowana bez projektu. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2022-10-26 14:02:07

Pytanie zadane przez: cezary

Treść:

SZ.P.Wójcie W ubiegłym tygodniu na gminnym targowisku zostaliśmy poinformowani,że z dniem 1 XI nie będzie możliwości korzystania z dostępu do energii elektrycznej.Jest tam raptem pięć samochodów które z tej możliwości korzystały.Oznacza to dla nas brak możliwości pracy w tym miejscu.Na wszystkich targowiskach jest wyznaczona podwyższona opłata za stanowiska dla tych sprzedawców.Właśnie z powodu korzystania z energii elektrycznej.Jest to zazwyczaj 10 zł.Trochę to dziwne,że nikt dotychczas o tym nie pomyślał.Pokazuje to,że targowisko jest dla was kulą u nogi,ale dla nas jest miejscem gdzie zarabiamy na chleb żeby nie zdechnąć z głodu w tych jakże trudnych czasach.Państwo macie co miesiąc pensje na konto,a my musimy na te wszystkie opłaty zarobić.Również w takim miejscu jak Moszczenica.Pozdrawiam.CZ

Odpowiedź:

2022-10-26 16:04:09

Panie Cezary, to prawda, ale istnieje także możliwość podpisania indywidualnej umowy z GOKiS, który jest dysponentem ternu, urządzeń i ponosi z tego tytułu dodatkowe koszty. pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2022-10-21 09:25:10

Pytanie zadane przez: Mieszkaniec gminy.

Treść:

Witam. Mamy nowelizaję z dnia 20.10.2022 Jeżeli pod jednym adresem są dwa piece węglowe zgłoszone do CEEB, to każda z rodzin otrzyma odrębny dodatek węglowy 3000 zł.Jest też warunek odrębne zgłoszenie deklaracji śmieciowej. Moje pytanie : Jak zamierzacie to rozwiązać skoro deklarację śmieciową może tylko zgłaszać właściciel. A drugie , jak będzie rozpatrywane jak ktoś złożył już dwie deklarację na jeden adres i otrzymał jeden dodatek.

Odpowiedź:

2022-10-26 16:00:33

Szanowny Panie, odpowiedzi na to pytanie udzielą Panu pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy zajmują się tymi dodatkami. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2022-10-20 11:46:46

Pytanie zadane przez: Mieszkaniec

Treść:

Dziendobry. Czy to prawda że w sieroslawiu ma powstać spalarnia śmieci? Jeżeli tak dlaczego mieszkańcy nie zostali o tym poinformowani?

Odpowiedź:

2022-10-26 15:58:09

Szanowny Panie, dementuję plotki o spalarni. Natomiast prawdą jest, że szukamy takich rozwiązań, które obniżą opłaty za odbiór odpadów komunalnych od wszystkich mieszkańców gminy. Szukamy więc technologii, które pozwolą na nowoczesne zagospodarowanie śmieci. Zapewniam, że chcemy takich rozwiązań, które nie będą uciążliwe dla mieszkańców, a więc nie będą to spalarnie. Marceli Piekarek Wójt Gminy


2022-10-20 11:29:44

Pytanie zadane przez: Mieszkaniec gminy

Treść:

Witam Czy jest może planowana instalacja światłowodu w Karlinie? Pozdrawiam

Odpowiedź:

2022-10-26 15:50:04

Szanowny Panie, W planach mamy rozbudowywanie sieci światłowodowej. Będziemy to robić sukcesywnie i w miarę możliwości finansowych. Obecnie w Karlinie jest możliwość skorzystania z internetu bezprzewodowego. Marceli Piekarek Wójt Gminy


2022-10-17 14:20:44

Pytanie zadane przez: Mieszkanka gminy

Treść:

Dzień dobry. Panie Wójcie -chodzi mi dodatek węglowy którego nie otrzymałam ,gdyż mieszkam w domu bliźniaku ale mam taki sam numer domu jak druga rodzina(oni otrzymali bo pierwsi złożyli wniosek). Mamy osobny piec-zgloszony w CEEB, osobny wjazd,prąd, wodę,osobna deklaracja za śmieci,płacimy osobny podatek od nieruchomości.Na pewno w gminie jest dużo takich rodzin-zostawionych samym sobie.A może gmina postara się zaradzić ? Pozdrawiam

Odpowiedź:

2022-10-19 15:45:33

Szanowna Pani, obecne przepisy prawne, znowelizowane przez parlament 20 wrześnie przypisują dodatek węglowy do jednego adresu. Urzędnicy muszą działać zgodnie z ustawą i w opisanej przez Panią sytuacji mają związane ręce. Gmina nie ma innego tytułu prawnego, aby wpłacić Państwu wspomniany dodatek. Zaradzić tu mogą jedynie parlamentarzyści, którzy są władni zmienić prawo. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2022-10-05 21:30:12

Pytanie zadane przez: Maniek

Treść:

Dlaczego od kilku miesięcy Pan Wójt nie udziela odpowiedzi na zadane pytania?

Odpowiedź:

2022-10-19 15:33:01

Witam. Czy przy przyznawaniu dodatku węglowego nasza gmina będzie weryfikowała deklarację śmieciowe? Bo moim zdaniem bardzo dużo osób nie wnosi opłaty śmieciowej i to jest chyba bardzo dobra chwila żeby to zweryfikować. Pozdrawiam


Aktualności

GOPS szuka pracowników

14.02.2019

GOPS szuka pracowników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie poszukuje pracowników na następujące  stanowiska:1. pracownik socjalny - 1 etat, umowa na zastępstwo2. asystent rodziny - 1 etat, umowa o pracę3. opiekun w ośrodku pomocy społecznej, umowa o pracę.Szczegółowe warunki poniżej - w załączonym pliku do pobrania.Na wstępną rozmowę kwalifikacyjną z kierownikiem GOPS należy się umówić telefonicznie - 44 616 95 97.

Czytaj więcej...
HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2021

29.12.2020

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2021

Publikujemy harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2021.Uwaga! Ulega zmianie częstotliwość odbioru odpadów.   Mieszkańców Moszczenicy, Woli Moszczenickiej oraz Rakowa Dużego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na terminy odbiorów odpadów komunalnych, z uwagi na podział ulic   Moszczenica: ul. Cmentarna, Dworcowa, Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 13.01.2021, 10.02.2021, 10.03.2021, 07.04.2021, 21.04.2021, 05.05.2021, 19.05.2021, 02.06.2021, 16.06.2021, 30.06.2021, 14.07.2021, 28.07.2021, 11.08.2021, 25.08.2021, 08.09.2021, 22.09.2021, 06.10.2021, 20.10.2021, 17.11.2021, 15.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 13.01.2021, 10.02.2021, 10.03.2021, 07.04.2021, 05.05.2021, 02.06.2021, 30.06.2021, 28.07.2021, 25.08.2021, 22.09.2021, 20.10.2021, 17.11.2021, 15.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 19.05.2021, 17.11.2021   Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Gościmowice Drugie, Białkowice, Gościmowice Pierwsze, Raciborowice ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 18.01.2021, 15.02.2021, 15.03.2021, 12.04.2021, 26.04.2021, 10.05.2021, 24.05.2021, 07.06.2021, 21.06.2021, 05.07.2021, 19.07.2021, 02.08.2021, 16.08.2021, 30.08.2021, 13.09.2021, 27.09.2021, 11.10.2021, 25.10.2021, 22.11.2021, 20.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 18.01.2021, 15.02.2021, 15.03.2021, 12.04.2021, 10.05.2021, 07.06.2021, 05.07.2021, 02.08.2021, 30.08.2021, 27.09.2021, 25.10.2021, 22.11.2021, 20.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 24.05.2021, 22.11.2021   Gajkowice, Raków, Raków Duży ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 19.01.2021, 16.02.2021, 16.03.2021, 13.04.2021, 27.04.2021, 11.05.2021, 25.05.2021, 08.06.2021, 22.06.2021, 06.07.2021, 20.07.2021, 03.08.2021, 17.08.2021, 31.08.2021, 14.09.2021, 28.09.2021, 12.10.2021, 26.10.2021, 23.11.2021, 21.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 19.01.2021, 16.02.2021, 16.03.2021, 13.04.2021, 11.05.2021, 08.06.2021, 06.07.2021, 03.08.2021, 31.08.2021, 28.09.2021, 26.10.2021, 23.11.2021, 21.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 25.05.2021, 23.11.2021   Daszówka, Jarosty, Karlin, Michałów, Raków Duży ul. Słonecznikowa, Makowa, Migdałowa, Brzozowa, Malinowa, Miodowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 20.01.2021, 17.02.2021, 17.03.2021, 14.04.2021, 28.04.2021, 12.05.2021, 26.05.2021, 09.06.2021, 23.06.2021, 07.07.2021, 21.07.2021, 04.08.2021, 18.08.2021, 01.09.2021, 15.09.2021, 29.09.2021, 13.10.2021, 27.10.2021, 24.11.2021, 22.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 20.01.2021, 17.02.2021, 17.03.2021, 14.04.2021, 12.05.2021, 09.06.2021, 07.07.2021, 04.08.2021, 01.09.2021, 29.09.2021, 27.10.2021, 24.11.2021, 22.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 26.05.2021, 18.11.2021   Rękoraj, Kosów, Sierosław ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 14.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 08.04.2021, 22.04.2021, 06.05.2021, 20.05.2021, 05.06.2021, 17.06.2021, 01.07.2021, 15.07.2021, 29.07.2021, 12.08.2021, 26.08.2021, 09.09.2021, 23.09.2021, 07.10.2021, 21.10.2021, 18.11.2021, 16.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 14.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 08.04.2021, 06.05.2021, 05.06.2021, 01.07.2021, 29.07.2021, 26.08.2021, 23.09.2021, 21.10.2021, 18.11.2021, 16.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 20.05.2021, 09.11.2021   Dąbrówka,  Podolin, Srock ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 21.01.2021, 18.02.2021, 18.03.2021, 01.04.2021, 15.04.2021, 29.04.2021, 13.05.2021, 27.05.2021, 10.06.2021, 24.06.2021, 08.07.2021, 22.07.2021, 05.08.2021, 19.08.2021, 02.09.2021, 16.09.2021, 30.09.2021, 14.10.2021, 28.10.2021, 25.11.2021, 23.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 21.01.2021, 18.02.2021, 18.03.2021, 15.04.2021, 13.05.2021, 10.06.2021, 08.07.2021, 05.08.2021, 02.09.2021, 30.09.2021, 28.11.2021, 25.11.2021, 23.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 27.05.2021, 25.11.2021   Baby, Kiełczówka, Pomyków ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY – 22.01.2021, 19.02.2021, 19.03.2021, 02.04.2021, 16.04.2021, 30.04.2021, 14.05.2021, 28.05.2021, 11.06.2021, 25.06.2021, 09.07.2021, 23.07.2021, 06.08.2021, 20.08.2021, 03.09.2021, 17.09.2021, 01.10.2021, 15.10.2021, 29.10.2021, 26.11.2021, 24.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 22.01.2021, 19.02.2021, 19.03.2021, 16.04.2021, 14.05.2021, 11.06.2021, 09.07.2021, 06.08.2021, 03.09.2021, 01.10.2021, 29.10.2021, 26.11.2021, 24.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 28.05.2021, 08.11.2021   Wola Moszczenicka: ul. Boczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Gazomska, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Piotrkowska, Proszeńska, Rolna, Rzeczna, Smugowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 12.01.2021, 09.02.2021, 09.03.2021, 06.04.2021, 20.04.2021, 04.05.2021, 18.05.2021, 01.06.2021, 15.06.2021, 29.06.2021, 13.07.2021, 27.07.2021, 10.08.2021, 24.08.2021, 07.09.2021, 21.09.2021, 05.10.2021, 19.10.2021, 16.11.2021, 14.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 12.01.2021, 09.02.2021, 09.03.2021, 06.04.2021, 04.05.2021, 01.06.2021, 29.06.2021, 27.07.2021, 24.08.2021, 21.09.2021, 19.10.2021, 16.11.2021, 14.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 18.05.2021, 16.11.2021   Moszczenica: ul. Cegielniana, Fabryczna, Hodowlana, Jaworowa, Kosowska, Nowy Świat, Rzemieślnicza, Spacerowa, Wesoła, Wrzosowa Wola Moszczenicka: ul. Akacjowa, Cicha, Jodłowa, Krzywa, Miodowa, Modrzewiowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Południowa, Plac Włókniarzy, Projektowana, Robotnicza, Słoneczna, Sosnowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 15.01.2021, 12.02.2021, 12.03.2021, 09.04.2021, 23.04.2021, 07.05.2021, 21.05.2021, 04.06.2021, 18.06.2021, 02.07.2021, 16.07.2021, 30.07.2021, 13.08.2021, 27.08.2021, 10.09.2021, 24.09.2021, 08.10.2021, 22.10.2021, 19.11.2021, 17.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 15.01.2021, 12.02.2021, 12.03.2021, 09.04.2021, 07.05.2021, 04.06.2021, 02.07.2021, 30.07.2021, 27.08.2021, 24.09.2021, 22.10.2021, 19.11.2021, 17.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 21.05.2021, 19.11.2021     Miejsca trudno dostępne: Jarosty ul. Łąkowa 15, Jarosty ul. Ustronna 25,  Moszczenica ul. Cegielniana 22, Moszczenica ul. Wolborska 74, Wola Moszczenicka ul. Łąkowa 2 i 3, Raciborowice 32, 33, 34, Rękoraj 98, Rękoraj 99 ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 11.01.2021, 08.02.2021, 08.03.2021, 10.04.2021, 19.04.2021, 08.05.2021, 17.05.2021, 31.05.2021, 14.06.2021, 28.06.2021, 12.07.2021, 26.07.2021, 09.08.2021, 23.08.2021, 06.09.2021, 20.09.2021, 04.10.2021, 18.10.2021, 15.11.2021, 13.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 11.01.2021, 08.02.2021, 08.03.2021, 10.04.2021, 08.05.2021, 31.05.2021, 28.06.2021, 26.07.2021, 23.08.2021, 20.09.2021, 18.10.2021, 15.11.2021, 13.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 17.05.2021, 15.11.2021  

Czytaj więcej...
HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2023

20.12.2022

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2023

MOSZCZENICA: ul. Cmentarna,

Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia

11.01, 08.02, 08.03, 05.04, 27.04, 31.05, 28.06, 26.07, 23.08, 20.09, 18.10, 15.11, 13.12

GAZOMIA NOWA, GAZOMIA STARA, GOŚCIMOWICE PIERWSZE, GOŚCIMOWICE DRUGIE, BIAŁKOWICE, RACIBOROWICE

16.01, 13.02, 13.03, 06.04, 08.05, 05.06, 03.07, 31.07, 28.08, 25.09, 23.10, 20.11, 18.12

WOLA MOSZCZENICKA ul. Boczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Gazomska, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Piotrkowska, Proszeńska, Rolna, Rzeczna, Smugowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona

10.01, 07.02, 07.03, 04.04, 02.05, 30.05, 27.06, 25.07, 22.08, 19.09, 17.10, 14.11, 12.12

DASZÓWKA, JAROSTY, KARLIN, MICHAŁÓW, RAKÓW DUŻY ul. Słonecznikowa, Makowa, Migdałowa, Brzozowa, Malinowa, Miodowa, Jagodowa, Poziomkowa

18.01, 15.02, 15.03, 12.04, 10.05, 07.06, 05.07, 02.08, 30.08, 27.09, 25.10, 22.11, 20.12

RĘKORAJ, KOSÓW, SIEROSŁAW

12.01, 09.02, 09.03, 06.04, 04.05, 01.06, 29.06, 27.07, 24.08, 21.09, 19.10, 16.11, 14.12

DĄBRÓWKA, PODOLIN, SROCK

19.01, 16.02, 16.03, 13.04, 11.05, 06.06, 06.07, 03.08, 31.08, 28.09, 26.10, 23.11, 21.12

BABY, KIEŁCZÓWKA, POMYKÓW

20.01, 17.02, 17.03, 14.04, 12.05, 09.06, 07.07, 04.08, 01.09, 29.09, 27.10, 24.11, 22.12

GAJKOWICE, RAKÓW, RAKÓW DUŻY

17.01, 14.02, 14.03, 11.04, 09.05, 06.06, 04.07, 01.08, 29.08, 26.09, 24.10, 21.11, 19.12

WOLA MOSZCZENICKA ul. Akacjowa, Cicha, Jodłowa, Krzywa, Modrzewiowa, Miodowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Południowa, Projektowana, Robotnicza, Słoneczna, Sosnowa, Włókniarzy, MOSZCZENICA ul. Cegielniana, Dworcowa, Fabryczna, Hodowlana, Jaworowa, Kosowska, Nowy Świat, Rzemieślnicza, Spacerowa, Wesoła, Wrzosowa, 100-lecia Odzyskania Niepodległości

13.01, 10.02, 10.03, 07.04, 05.05, 02.06, 30.06, 28.07, 25.08, 22.09, 20.10, 17.11, 15.12

Czytaj więcej...
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2022 r

20.12.2021

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2022 r.

Mieszkańców Moszczenicy, Woli Moszczenickiej i Rakowa Dużego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na terminy odbiorów odpadów, z uwagi na podział ulic. MOSZCZENICA: ul. Cmentarna, Dworcowa, Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 12.01, 09.02, 09.03, 06.04, 20.04, 04.05, 18.05, 01.06, 15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08, 07.09, 21.09, 05.10, 19.10, 16.11, 14.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 12.01, 09.02, 09.03, 06.04, 04.05, 01.06, 29.06, 27.07, 24.08, 21.09, 19.10, 16.11, 14.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 18.05, 16.11 GAZOMIA NOWA, GAZOMIA STARA, GOŚCIMOWICE PIERWSZE, GOŚCIMOWICE DRUGIE, BIAŁKOWICE, RACIBOROWICE ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 17.01, 14.02, 14.03, 11.04, 25.04, 09.05, 23.05, 06.06, 20.06, 04.07, 18.07, 01.08, 17.08 (ŚRODA), 29.08, 12.09, 26.09, 10.10, 24.10, 21.11, 19.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 17.01, 14.02, 14.03, 11.04, 09.05, 06.06, 04.07, 01.08, 29.08, 26.09, 24.10, 21.11, 19.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 23.05, 21.11 GAJKOWICE, RAKÓW, RAKÓW DUŻY ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 18.01, 15.02, 15.03, 12.04, 26.04, 10.05, 24.05, 07.06, 21.06, 05.07, 19.07, 02.08, 16.08, 30.08, 13.09, 27.09, 11.10, 25.10, 22.11, 20.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 18.01, 15.02, 15.03, 12.04, 10.05, 07.06, 05.07, 02.08, 30.08, 27.09, 25.10, 22.11, 20.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 24.05, 22.11 DASZÓWKA, JAROSTY, KARLIN, MICHAŁÓW, RAKÓW DUŻY ul. Słonecznikowa, Makowa, Migdałowa, Brzozowa, Malinowa, Miodowa, Jagodowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 19.01, 16.02, 16.03, 13.04, 27.04, 11.05, 25.05, 08.06, 22.06, 06.07, 20.07, 03.08, 17.08, 31.08, 14.09, 28.09, 12.10, 26.10, 23.11, 21.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 19.01, 16.02, 16.03, 13.04, 11.05, 08.06, 06.07, 03.08, 31.08, 28.09, 26.10, 23.11, 21.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 25.05, 17.11 RĘKORAJ, KOSÓW, SIEROSŁAW ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 13.01, 10.02, 10.03, 07.04, 21.04, 05.05, 19.05, 02.06, 18.06 (SOBOTA), 30.06, 14.07, 28.07, 11.08, 25.08, 08.09, 22.09, 06.10, 20.10, 17.11, 15.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 13.01, 10.02, 10.03, 07.04, 05.05, 02.06, 30.06, 28.07, 25.08, 22.09, 20.10, 17.11, 15.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 19.05, 08.11 DĄBRÓWKA, PODOLIN, SROCK ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 20.01, 17.02, 17.03, 14.04, 28.04, 12.05, 26.05, 09.06, 23.06, 07.07, 21.07, 04.08, 18.08, 01.09, 15.09, 29.09, 13.10, 27.10, 24.11, 22.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO):  20.01, 17.02, 17.03, 14.04, 12.05, 09.06, 07.07, 04.08, 01.09, 29.09, 27.10, 24.11, 22.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 26.05, 24.11 BABY, KIEŁCZÓWKA, POMYKÓW ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 21.01, 18.02, 18.03, 01.04, 15.04, 29.04, 13.05, 27.05, 10.06, 24.06, 08.07, 22.07, 05.08, 19.08, 02.09, 16.09, 30.09, 14.10, 28.10, 25.11, 23.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO):  21.01, 18.02, 18.03, 15.04, 13.05, 10.06, 08.07, 05.08, 02.09, 30.09, 28.10, 25.11, 23.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 27.05, 07.11 WOLA MOSZCZENICKA ul. Boczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Gazomska, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Piotrkowska, Proszeńska, Rolna, Rzeczna, Smugowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 11.01, 08.02, 08.03, 05.04, 19.04, 07.05 (SOBOTA), 17.05, 31.05, 14.06, 28.06, 12.07, 26.07, 09.08, 23.08, 06.09, 20.09, 04.10, 18.10, 15.11, 13.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 11.01, 08.02, 08.03, 05.04, 07.05 (SOBOTA), 31.05, 28.06, 26.07, 23.08, 20.09, 18.10, 15.11, 13.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 17.05, 15.11 WOLA MOSZCZENICKA ul. Akacjowa, Cicha, Jodłowa, Krzywa, Modrzewiowa, Miodowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Południowa, Projektowana, Robotnicza, Słoneczna, Sosnowa, Włókniarzy, MOSZCZENICA ul. Cegielniana, Fabryczna, Hodowlana, Jaworowa, Kosowska, Nowy Świat, Rzemieślnicza, Spacerowa, Wesoła, Wrzosowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 14.01, 11.02, 11.03, 08.04, 22.04, 06.05, 20.05, 03.06, 17.06, 01.07, 15.07, 29.07, 12.08, 26.08, 09.09, 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 16.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 14.01, 11.02, 11.03, 08.04, 06.05, 03.06, 01.07, 29.07, 26.08, 23.09, 21.10, 18.11, 16.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 20.05, 18.11 MIEJSCA TRUDNO DOSTĘPNE: JAROSTY ul. Łąkowa 15, Jarosty ul. Ustronna 25, Moszczenica ul. Cegielniana 22, Moszczenica ul. Wolborska 74, Wola Moszczenicka ul. Łąkowa 2 i 3, Rękoraj 98 i 99 ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 10.01, 07.02, 07.03, 04.04, 20.04 (ŚRODA), 02.05, 16.05, 30.05, 13.06, 27.06, 11.07, 25.07, 08.08, 22.08, 05.09, 19.09, 03.10, 17.10, 31.10, 14.11, 12.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 10.01, 07.02, 07.03, 04.04, 02.05, 30.05, 27.06, 25.07, 22.08, 19.09, 17.10, 14.11, 12.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 16.05, 14.11

Czytaj więcej...
Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

08.05.2019

Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniem  wójta Marcelego  Piekarka, które dotyczy przyszłości budynku po wygasającym gimnazjum. Oświadczenie jest częścią wywiadu, który ukaże się  w najnowszym wydaniu "Ziemi Piotrkowskiej". Poniżej publikujemy jego treść.***Rada wycofała się z projektu podzielenia szkoły podstawowej w Moszczenicy na dwa budynki. Powodem ma być brak zgody rodziców. Sytuacja jest dość skomplikowana…Marceli Piekarek: Zmiany wprowadzone reformą i ich konsekwencje budziły emocje w naszej gminie od samego początku.  Był strach o miejsca pracy oraz sentyment do budynku, w którym mieściła się dawna „tysiąclatka”. W lutym 2017r., na sesji poświęconej zmianom w oświacie padały głosy, że najwłaściwszym momentem na podjęcie konkretnej decyzji będzie przyszła kadencja. Chodziło o to,  aby przeprowadzić szeroką dyskusję i uwzględnić wnioski wszystkich osób, które mogą zaproponować rozsądne zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum. I tak też się stało. Pojawiały się różne warianty, np. przeniesienia szkoły z Gazomi. Nie zyskały one jednak społecznego poparcia. W końcu w lutym i w marcu zostały podjęte uchwały w sprawie przyznania drugiego budynku  Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki. Mówiły one o  „przekształceniu Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki przy ul. Dworcowej poprzez wskazanie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych”.  I dlaczego ten wariant nie doszedł do skutku? - Złożyło się na to kilka faktów. Po podjęciu przez radę stosownych uchwał, 8 kwietnia br. wystosowałem pismo  do dyrektor  Jolanty Kujawskiej-Wężyk. Pytałem w nim o plan organizacji zajęć w roku szkolnym 2019/2020 z uwzględnieniem podziału na dwa budynki.  Wkrótce potem zostałem zaproszony na zebranie rodziców uczniów SP Moszczenica.  Na spotkaniu ,  w którym uczestniczyło blisko 250 osób  jedna z matek zaprezentowała treść deklaracji imiennej,  w której rodzice mieli określić, do którego budynku uczęszczać będzie ich dziecko w przyszłym roku szkolnym. Nikt z obecnych na sali nie zgłosił nawet najdrobniejszych uwag do projektu tego dokumentu. Po niecałych dwóch tygodniach otrzymałem wyniki tej swoistej ankiety.  Pismem z dnia 23 kwietnia br. dyrektor SP Moszczenica poinformowała mnie,  że nie może zrealizować zapisów uchwał podjętych przez radę gminy. Powodem są deklaracje rodziców uczniów klas 0-8, z których wynika, że „ 93% będzie uczęszczało do budynku przy ul. Dworcowej, a 6% do budynku przy ul. Piotrkowskiej tj. około 35 uczniów z różnych klas.”  1 % rodziców nie zajął stanowiska. W tej sytuacji, gdy zbliżał się ostateczny termin opracowania arkuszy organizacyjnych jednostek,  zwróciłem się do przewodniczącej Rady Gminy Moszczenica o zwołanie sesji nadzwyczajnej, w celu uchylenia uchwał dotyczących lokalizacji szkoły podstawowej w Moszczenicy w dwóch budynkach - w przy ul. Piotrkowskiej i Dworcowej.  Na posiedzeniu 26 kwietnia - stosunkiem głosów:  10 „za”, 2 „przeciwnych”,  2 „wstrzymujących” i  1 osobie nieobecnej  - rada podjęła taką uchwałę.Jednym z argumentów za przyznaniem drugiej lokalizacji była duża liczba uczniów w placówce przy ul. Dworcowej. Nie szkoda, że rodzice nie chcą posyłać dzieci do drugiego budynku ? - Cały czas analizujemy dane demograficzne, a te są niepokojące. W kolejnych rocznikach zmniejsza się liczba dzieci.  W tym roku w szkole przy ul. Dworcowej mamy 27 oddziałów. W kolejnych latach ich liczba będzie sukcesywnie spadać. W  przyszłym roku szkolnym będzie ich 25, w 2020/21 – 23, w 2023/24 już tylko 20. Będziemy musieli się zmierzyć z tym problemem.   Ile rocznie wydajecie na oświatę? - W ubiegłym roku na oświatę wydaliśmy ponad 18 milionów złotych, z czego 5 milionów musimy dołożyć z budżetu gminy – subwencja i dotacje to tylko 13 milionów. Co może stać się z budynkiem po gimnazjum? Pojawiają się różne teorie…Pragnę uciąć te spekulacje. Wielokrotnie otrzymywałem prośby od różnych instytucji,  organizacji, jednostek organizacyjnych, referatów, organizacji społecznych o poprawę warunków lokalowych. Oświadczam, że moją intencją będzie zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum przy ul. Piotrkowskiej tylko i wyłącznie na potrzeby gminy Moszczenica. Może to być np. referat edukacji, biblioteka gminna, pomieszczenie dla harcerzy,  pomieszczenie dla emerytów, rencistów, KGW, GZOZ – rehabilitacja, GOPS lub Urząd Gminy. ---------------------------------------------------------------------------------------------DANE DEMOGRAFICZNE DLA SP MOSZCZENICA Rok szkolny Ilość oddziałów SP Moszczenica Pomieszczenia wolne do zagospodarowania 2019/20 25 2 2020/21 23 4 2021/22 23 4 2022/23 21 6 2023/24 20 7 2024/25 20 7 2025/26 19 8 2026/27 18 9    

Czytaj więcej...
W Moszczenicy ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

06.11.2018

W gminie Moszczenica ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

Na tę inwestycję od dawna czekają mieszkańcy. Prace prowadzone są na odcinku Michałów – Jarosty. To pierwszy z trzech zaplanowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa etapów budowy gazociągu w gminie.  W poniedziałek, 5 listopada w Urzędzie Gminy w Moszczenicy odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami spółki dotyczące całości tej inwestycji. – Od przedstawicieli spółki otrzymaliśmy informacje o kolejnych planach. Przypomnę, że obecnie trwają prace budowlane na odcinku od trasy S8 poprzez Michałów i Jarosty Duże  (ulica Nowa do terenów dawnej huty). Odcinek od Jarost do Kosowa jest obecnie na etapie prac projektowych i od terminu ich zakończenia zależeć będzie termin rozpoczęcia prac budowlanych. Polska Spółka Gazownictwa już ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla trzeciego – ostatniego etapu – od Kosowa do Woli Moszczenickiej i Moszczenicy. To bardzo dobre dla nas informacje  – cieszy się wójt Marceli Piekarek, który nie ukrywa, że cała inwestycja może potrwać nawet kilka lat. – Przetargi zostały ogłoszone i proces inwestycyjny trwa, a to jest najważniejsze. Pierwszy etap budowy gazociągu na odcinku Michałów – Jarosty ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Gazociąg ma powstać także na terenie Rakowa. Z informacji jakie otrzymali mieszkańcy posesji położonych przy ul. Głównej , inwestor czyli Polska Spółka Gazownictwa poinformował, że gazociąg ma powstać w przeciągu trzech lat do podpisania umów z indywidualnymi odbiorcami.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka