Wyniki wyszukiwania

Wizyta uczniów z SP im. Janusza Korczaka w Babach w Urzędzie Gminy

11.06.2024

Wizyta uczniów z SP im. Janusza Korczaka w Babach w Urzędzie Gminy

11 czerwca 2024 roku w Urzędzie Gminy w Moszczenicy gościli uczniowie klasy 8 ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach. Wycieczka edukacyjna została zorganizowana w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie oraz doradztwa zawodowego.Przewodnikiem młodzieży był wójt gminy, Dariusz Magacz, który w interesujący sposób przedstawił swoją pracę oraz funkcjonowanie urzędu. Uczniowie mieli okazję poznać kulisy działalności administracji samorządowej oraz dowiedzieć się, jakie zadania i obowiązki pełni urząd gminy na co dzień.Młodzież miała również możliwość zadawania pytań, na które wójt odpowiadał z wielkim zaangażowaniem, co dodatkowo wzbogaciło ich wiedzę i rozwiało wszelkie wątpliwości dotyczące pracy urzędu.Na zakończenie wizyty uczniowie wraz z nauczycielkami -  E. Jończyk i  I. Jędrzejczyk, podziękowali wójtowi za cenną lekcję i serdeczne przyjęcie.

Czytaj więcej...

Walczyli o tytuł Mistrza Ortografii

06.05.2024

Walczyli o tytuł Mistrza Ortografii

26 kwietnia 2024r. już po raz jedenasty do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach przyjechało po trzech reprezentantów szkół podstawowych naszej Gminy, by wziąć udział w Gminnym Konkursie Ortograficznym Klas Trzecich. Celem konkursu było kształtowanie postaw dbałości o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną, doskonalenie umiejętności wykorzystywania znajomości zasad ortograficznych i interpunkcyjnych w praktyce pisarskiej, wdrażanie uczniów do samokontroli i samokształcenia w zakresie poprawności ortograficzno-interpunkcyjnej, integrowanie społeczności szkolnych gminy Moszczenica. Jak co roku patronat objął i nagrody ufundował wójt gminy Moszczenica Marceli Piekarek. Zmagania miały formę dyktanda o podwyższonym stopniu trudności. Prace sprawdzało jednoosobowe jury w osobie polonistki – Bożeny Nowak - Justyny. Nagrody wręczyły: w imieniu wójta gminy Moszczenica Inspektor ds. Oświaty –  Jolanta Pietrzak oraz Bożena Nowak Justyna i dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach Maria Bylinka. I miejsce – Jakub Kwiatkowski ze Szkoły Podstawowej w Babach II miejsce – Antonina Ungier ze Szkoły Podstawowej w Moszczenicy III miejsce – Jakub Kanior ze Szkoły Podstawowej w Moszczenicy III miejsce – Wojciech Nieśmiałek ze Szkoły Podstawowej w Srocku wyróżnienie – Pola Hereng ze Szkoły Podstawowej w Jarostach wyróżnienie – Paulina Piera ze Szkoły Podstawowej w Jarostach

Czytaj więcej...

Kolejny międzynarodowy sukces uczennicy z SP Baby

06.05.2024

Kolejny międzynarodowy sukces uczennicy z SP Baby

Kalina Jędrzejczyk, uczennica klasy VI ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach otrzymała wyróżnienie w III Międzynarodowym Konkursie Historycznym "Śladami historii Polski - skąd nasz ród" w kategorii: poezja (klasy 4-8 szkoły podstawowe). Dodajmy, że nie jest to jej pierwszy międzynarodowy sukces, gdyż dwa lata wcześniej Kalina zajęła I miejsce w IX Międzynarodowym Konkursie Historycznym o Żołnierzach Wyklętych, w tej samej kategorii: Poezja w kl. 4-8 szkoły podstawowe. Kalina wspólnie z opiekunem - Iwoną Jędrzejczyk, nauczycielem historii i języka polskiego 26 kwietnia br. wzięły udział w uroczystej Gali rozdania nagród, która odbyła się w Narodowym Banku Polskim w Warszawie. Patronat Honorowy objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, zaś organizatorem był Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego w Warszawie. – Dodatkową atrakcją dla laureatów było zwiedzanie Muzeum Pieniądza w Narodowym Banku Polskim, gdzie uczniowie mogli zobaczyć jak powstawał pieniądz, jak się zmieniał przez wieki i mogli dotknąć sztaby złota pod czujnym okiem kamer i ochrony oczywiście – relacjonuje Iwona Jędrzejczyk.

Czytaj więcej...

Konkursu Wiedzy Kulturoznawczej Obszaru Krajów Niemieckojęzycznych

24.04.2024

Konkursu Wiedzy Kulturoznawczej Obszaru Krajów Niemieckojęzycznych

W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach odbył się etap szkolny Konkursu Wiedzy Kulturoznawczej Obszaru Krajów Niemieckojęzycznych. Uczestniczyły w nim uczennice klasy siódmej: Janiec Hanna oraz ósmej: Kawnik Oliwia i Szczerbińska Izabela. Do etapu powiatowego zakwalifikowała się zgodnie z regulaminem konkursu jedna uczennica: Oliwia Kawnik. Etap powiatowy odbył się w połowie kwietnia  w Piotrkowie Tryb. w IV Liceum Ogólnokształcącym. III miejsce zajęła w nim Oliwia Kawnik.  Wszyscy uczniowie, którzy brali udział w konkursie otrzymali odpowiednio oceny celujące i bardzo dobre (w zależności od wyniku) z j. niemieckiego. n-l j. niemieckiego. Konkurs przeprowadzała pani Barbara Nowak.

Czytaj więcej...

 VIII Gminny Konkurs Recytatorski WIOSNA

11.04.2024

VIII Gminny Konkurs Recytatorski WIOSNA

W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach odbył się kolejny - VIII Gminny Konkurs Recytatorski pt.: „Wiosna”. Głównym organizatorem były nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej Teresa Włodarczyk i Angelika Kawnik. Pomagały im: dyrektor szkoły p. M. Bylinka i panie: Renata Szklarek, E. Królikiewicz. Liczne nagrody zostały zakupione dzięki hojności Wójta Gminy Moszczenica p. Marcelego Piekarka, który, jak co roku, objął patronat nad konkursem. Główne cele przedsięwzięcia, jakie założyli organizatorzy, to: • zainteresowanie uczniów poezją ; • rozwijanie zdolności recytatorskich; • zachęcanie uczniów do występów na scenie; • prezentacja umiejętności uczniów ; • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze ; • integrowanie środowisk szkolnych; Konkurs skierowany był do uczniów klas I – III szkół podstawowych Gminy Moszczenica. Do udziału zgłosili swych uczniów nauczyciele ze szkół w Gazomi, Jarostach, Moszczenicy, Rękoraju, Srocku i Babach. Każdą szkołę reprezentowało pięciu uczniów. Występy oceniało jury w składzie: Inspektor ds. Oświaty  Jolanta Pietrzak, dyrektor Wolborskiego Centrum Kultury im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego  Kamila Dubilas, nauczycielka języka polskiego Agnieszka Czechowska, której uczniowie są laureatami wielu konkursów na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Przy ocenie recytacji brano pod uwagę pamięciowe opanowanie utworu, sposób interpretacji, dykcję, akcentowanie oraz ogólny wyraz artystyczny. Po prezentacji konkursowej jury udało się na naradę, a uczestnicy wraz z opiekunami na poczęstunek. Dzieci miały okazję do zawarcia nowych znajomości. Komisja przyznała 10 równorzędnych nagród i 5 równorzędnych wyróżnień. NAGRODY: Kacper Łaski - SP im. św. Jana Pawła II w Gazomi Nadia Delipacy - SP im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy Antonina Ungier - SP im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy Julia Kawnik - SP im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy Nadia Dębska - SP w Srocku Wojciech Nieśmiałek - SP w Srocku Paulina Piera – SP im. Margarethy Kamprad w Jarostach Antoni Lada – SP im. Margarethy Kamprad w Jarostach Nadia Jargan - SP w Rękoraju Krzysztof Piątek - SP im. Janusza Korczaka w Babach WYRÓŻNIENIA: Aleks Pacześ – SP w Rękoraju Izabela Adamiec - SP w Rękoraju Anna Lorens - SP im. Janusza Korczaka w Babach Dominika Ruszkiewicz – SP im. Janusza Korczaka w Babach Zuzanna Kowara - SP im. Janusza Korczaka w Babach

Czytaj więcej...

Uczennice SP w Babach docenione w powiatowym konkursie

05.04.2024

Uczennice SP w Babach docenione w powiatowym konkursie

W Szkole Podstawowej im. W. Jagiełły w Wolborzu wręczono nagrody w powiatowym konkursie fotograficzno-plastycznym „Żywe obrazy – Żołnierska droga do wolności”. Wśród laureatów znalazły się uczennice Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach. Uczennica klasy 7- Maria Krajewska zajęła II miejsce, natomiast wyróżnienia otrzymały Natalia Laśkiewicz z kl. 5 i Aleksandra Słowianek z kl. 7.  Celem konkursu było promowanie postaw patriotycznych i kształtowanie młodego pokolenia świadomego swej  tożsamości oraz dziedzictwa historycznego oraz popularyzowanie w sposób kreatywny i innowacyjny wiedzy na temat historii Polski. Szkolnym koordynatorem konkursu była p. Iwona Jędrzejczyk, nauczyciel historii. Uczennice otrzymały nagrody książkowe oraz odzież patriotyczną. 

Czytaj więcej...

Warsztaty włókiennicze w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach

05.04.2024

Warsztaty włókiennicze w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach

21 marca 2024r. klasa IV uczestniczyła w warsztatach pt. „Włókiennicza przygoda” realizowanych w ramach projektu „Popularyzacja wiedzy włókienniczej” projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki realizowany przez Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny. Uczniowie zgłębili wiedzę na temat budowy i wykorzystania materiałów. Zapoznali się z procesem obiegu ubrań od produkcji do momentu, kiedy nie są one już używane. Prowadzący uczulili również uczniów na to, aby sprawdzali metki i analizowali składy materiałów ubrań, które kupują. Warsztaty były ciekawe, zaangażowały uczniów i pozostawiły przemyślenia na temat składu naszych ubrań.

Czytaj więcej...

Walczyli o tytuł Mistrza Ortografii

28.02.2024

Walczyli o tytuł Mistrza Ortografii

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego 21. lutego 2024 r. w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Babach został zorganizowany II Międzygminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii". Młodzież klas 7, 8 szkół podstawowych z terenu gminy Moszczenica oraz gminy Będków zmagała się z niełatwym dyktandem. I miejsce i tytuł ,,Mistrz ortografii'' zdobyła Hanna Janiec, uczennica kl. 7 SP w Babach, II miejsce otrzymała Urszula Ratajczyk, uczennica kl. 7 SP w Babach, III miejsce zdobyli uczniowie: Julia Rytych, uczennica kl. 8 SP w Moszczenicy, Julia Stoś, uczennica kl. 7 SP w Srocku oraz Zuzanna Krawczyk, uczennica kl. 7 SP w Moszczenicy. Nagrodzeni dostali książki Łukasza Mackiewicza pt. ,,497 błędów" objaśniające zawiłości polszczyzny. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za uczestnictwo, nauczyciele przygotowujący uczniów -pisemne podziękowania. W tym dniu odbyły się również warsztaty integracyjne dla dzieci- uczestników konkursu ortograficznego i plastycznego, które przeprowadził pedagog SP w Babach, Edyta Jończyk. Podsumowano również wyniki gminnego konkursu plastycznego nt. profilaktyki uzależnień. Konkurs przygotowały nauczycielki: polonistka Agnieszka Czechowska i pedagog szkolny Edyta Jończyk ze Szkoły Podstawowej w Babach.

Czytaj więcej...

DEN w SP im. J. Korczaka w Babach

18.10.2023

DEN w SP im. J. Korczaka w Babach

Obchody Święta Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Babach odbyły się w tym roku 12 października. Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty – które zajęło się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. W tym roku obchodziliśmy 250 rocznicę powstania KEN, o czym wspomniała dyrektor - Maria Bylinka podczas swojego przemówienia skierowanego do uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi oraz zaproszonych gości. Zaproszeni goście: starosta powiatu piotrkowskiego Piotr Wojtysiak, radny  Bartłomiej Masiarek, przewodnicząca Rady Gminy Moszczenica Małgorzata Domańska i przewodnicząca Rady Rodziców SP im. J. Korczaka w Babach Wioletta Nowak-Kawnik, złożyli serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły i emerytom. Zanim uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie, pani dyrektor wręczyła Nagrody Dyrektora nauczycielom i pracownikom obsługi i administracji. Potem przyszedł czas na przedstawienie w wykonaniu uczniów klasy 6 przy wsparciu uczniów z klasy 8, 7 i 5. Młodzi aktorzy zaprezentowali zdalne nauczanie w krzywym zwierciadle z perspektywy nauczyciela, ucznia i pracowników obsługi. Nie zabrakło też sceny z życia rodzinnego, gdzie rodzic stanowi nierozerwalną część ze szkołą. Na zakończenie uczniowie złożyli wszystkim życzenia wręczając drobny upominek wykonany przez dzieci. - Młodych Aktorów nagrodzono oklaskami, które dodały im skrzydeł i zachęciły do kolejnych występów. Dla mnie jako wychowawcy jest to motywacja do kolejnych działań, tym bardziej, że młoda widownia nie szczędziła mi pochwał, co jest dla mnie szczególnym wyróżnieniem i nagrodą - wspomniała Iwona Jędrzejczyk, nauczycielka, która napisała scenariusz i zajęła się reżyserią zaprezentowanego przedstawienia kabaretowego.

Czytaj więcej...

Pierwszy dzwonek w SP Baby

05.09.2023

Pierwszy dzwonek w SP Baby

W poniedziałek, 4 września 2023 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrała dyrektor szkoły Maria Bylinka, która gorąco powitała wszystkich obecnych. W swoim przemówieniu przedstawiła ogólny zarys organizacji pracy naszej szkoły w bieżącym roku szkolnym. Powodzenia w nauce uczniom, a nauczycielom i pracownikom radości i satysfakcji z wykonywanej pracy życzyli również zaproszeni goście.- Mam nadzieję, że rozpoczynający się właśnie rok szkolny przyniesie Wam dużo sukcesów i satysfakcji. Inwestowanie w siebie to najlepsza życiowa decyzja - mówił wójt Marceli Piekarek.

Czytaj więcej...

Sukces Uli Ratajczyk z SP Baby

26.06.2023

Sukces Uli Ratajczyk z SP Baby

W zakończonym właśnie roku szkolnym uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach wzięli udział w dwóch ogólnopolskich konkursach polonistycznych sfinansowanych w połowie ze środków Rady Rodziców: ,,Z ortografią na co dzień " i ,,Z poprawną polszczyzną na co dzień". W konkursie ortograficznym do kolejnych etapów zakwalifikowała się uczennica klasy szóstej: Urszula Ratajczyk. Uczennica uzyskała tytuł finalistki Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego ,,Z ortografią na co dzień", a w kolejnym etapie laureata I miejsca. - Ula otrzymała ręcznie kuty medal z grawerunkiem konkursowym, który został jej wręczony na zakończenie roku szkolnego. Ponadto dostała książkę ,,Z poprawna polszczyzną na co dzień", której autorem jest dr Andrzej Michalski, organizator konkursu i autor publikacji polonistycznych. W ubiegłym roku szkolnym podobną nagrodę otrzymała Hanna Janiec, uczennica kl. wówczas piątej. - opowiada polonistka Agnieszka Czechowska, która zajęła się organizacją konkursów.

Czytaj więcej...

Zakończenie roku w SP Baby

26.06.2023

Zakończenie roku w SP Baby

 23 czerwca 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Wśród zaproszonych na tę okoliczność gości znaleźli się: wójt gminy Moszczenica Marceli Piekarek, przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska, radni z regionu: Małgorzata Śmiechowicz i Bartłomiej Masiarek, przewodnicząca Rady Rodziców Wioletta Nowak - Kawnik. Miniony rok w szkole podsumowała dyrektor szkoły Maria Bylinka. Wręczono nagrody wzorowym uczniom oraz tym, którzy w ciągu roku szkolnego zdobyli pierwsze miejsca w różnorodnych konkursach, a także dzieciom wyróżniającym się w pracy na rzecz szkoły. Przybyli goście w kilku słowach zwrócili się do dzieci i młodzieży nt. nauki i odpoczynku po niej podczas wakacji. Następnie odbyła się część artystyczna. Uczniowie klas ósmych zatańczyli walca, wystawili przedstawienie nt. edukacji pt. ,,Kopciuszek". Przyświecało im hasło: ,,Nauka nie poszła w las". W imieniu społeczności szkolnej uczniowie klas siódmych pożegnali ósmoklasistów, a ci z kolei podziękowali p. dyrektor, nauczycielom, pracownikom obsługi, koleżankom i kolegom oraz rodzicom za te wspólnie spędzone lata. Uczennica klasy 8A Angelika Caban zaśpiewała pożegnalną piosenkę ,,Tak wiele jest za nami wspólnych lat". Uczniowie klas ósmych wręczyli symboliczne upominki wszystkim pracownikom szkoły, a także kwiaty zaproszonym gościom. Część artystyczną młodzież przygotowała pod kierunkiem wychowawców klas ósmych: Elżbiety Fortak -Florczyk i Agnieszki Czechowskiej. Nie obyło się bez wzruszeń...

Czytaj więcej...

Sukces piłkarek z SP Baby

19.05.2023

Sukces piłkarek z SP Baby

Podium dla uczennic ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach w MISTRZOSTWACH POWIATU PIOTRKOWSKIEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W PIŁCE NOŻNEJ W KATEGORII DZIEWCZĄT ROCZNIK 2008 - 2009. Zawody rozegrano minionym tygodniu w Sulejowie. - Po emocjonujących rozgrywkach systemem każdy z każdym dziewczęta zajęły 3 miejsce w powiecie. Gratulacje dla naszych zawodniczek, które godnie reprezentowały  szkołę  i  gminę Moszczenica - relacjonuje Joanna Nowak - nauczyciel wychowania fizycznego.Skład drużyny: w bramce Amelia Sałata, na boisku  Hania Ignatowicz, Nadia Adamus, Kinga Walenczak, Weronika Lewandowska, Angelika Caban, Agata Wolińska, Anita Duda, Aleksandra Januszewska. Gratulujemy!

Czytaj więcej...

Podziekowali za poświęcenie

09.05.2023

Podziekowali za poświęcenie

Z okazji Dnia Strażaka uczniowie Szkoły Podstawowej w Babach podziękowali dzielnym druhom z działających na naszym terenie jednostek za ich zaangażowanie, służbę oraz poświęcenie z jakim dbają o nasze bezpieczeństwo. Podziękowania zostały przekazane podczas uroczystej mszy świętej w kościele parafialnym odprawionej w intencji strażaków. - Do życzeń dołączono słodki upominek w postaci babeczek przygotowanych przez naszych uczniów. Jeszcze raz składamy druhom najserdeczniejsze życzenia tylu samo szczęśliwych powrotów ile wyjazdów do zdarzeń. Dziękujemy uczniom, którzy przerwali swój majowy wypoczynek, aby podzielić się wdzięcznością i radością ze strażakami: Izabelli Szczerbińskiej, Adamowi Kowalskiemu, Szymonowi Królowi, Hannie Ignatowicz, Kindze Walenczak oraz Nadii Adamus - informuje Katarzyna Jędrusińska z SP Baby.

Czytaj więcej...

Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas III

25.04.2023

Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas III

21 kwietnia 2023r., po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach odbył się X GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA KLAS TRZECICH. Na zaproszenie organizatorów odpowiedziały cztery szkoły podstawowe z terenu Gminy Moszczenica: z Gazomi, z Moszczenicy, ze Srocka, z Jarost. Udział wzięły też uczennice ze szkoły w Babach. W tym roku uczestnicy pisali dyktando naszpikowane licznymi, różnorodnymi trudnościami ortograficznymi. Uczestnicy wykazali się bogatą znajomością zasad ortograficznych oraz umiejętnością stosowania ich w praktyce. Podobnie jak w ubiegłych latach patronat objął i nagrody ufundował wójt gminy Moszczenica Marceli Piekarek. Prace sprawdzała polonistka i jednocześnie dyrektor Szkoły Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach. W trakcie, gdy jury sprawdzało prace, uczniowie mieli czas poznać się bliżej, pogawędzić przy poczęstunku. Niektórych uczniów wspierali rodzice, którzy znaleźli czas, by swe pociechy przywieźć na te zmagania. Konkurs zorganizowały i przeprowadziły: dyrektor szkoły Maria Bylinka, Angelika Kawnik, Teresa Włodarczyk, Renata Szklarek, Elżbieta Królikiewicz. LISTA LAUREATÓW: Nagrody: I miejsce – Wojciech Kaźmierczak - SP im. Św. Stanisława Kostki w Moszczenicy II miejsce – Jan Okła - SP im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy III miejsce – Jakub Olszewski - SP im. Św. Stanisława Kostki w Moszczenicy III miejsce – Martyna Dziubecka – SP im. Margarethy Kamprad w Jarostach Wyróżnienie – Antonina Kleska - SP im. Margarethy Kamprad w Jarostach Wyróżnienie – Antonina Kopeć – SP im. Janusza Korczaka w Babach Wyróżnienie – Julia Migowska - SP im. Margarethy Kamprad w Jarostach Laureaci otrzymali nagrody książkowe, wszyscy uczestnicy pamiątkowe długopisy i dyplomy. Nauczycielom wręczono dyplomy z podziękowaniem za pracę włożoną w przygotowanie swych podopiecznych.

Czytaj więcej...

VII Gminny Konkurs Recytatorski POECI DZIECIOM

10.04.2023

VII Gminny Konkurs Recytatorski POECI DZIECIOM

31 marca w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach, po trzyletniej przerwie spowodowanej sytuacją pandemiczną w kraju, odbył się kolejny - VII Gminny Konkurs Recytatorski pt.: „POECI DZIECIOM”. Głównym organizatorem była nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Angelika Kawnik. Pomagały jej dyrektor szkoły M. Bylinka i nauczycielki: Renata Szklarek, Teresa Włodarczyk i E. Królikiewicz. Wójt gminy Moszczenica Marceli Piekarek ponownie objął patronat nad konkursem i był fundatorem nagród. Główne cele przedsięwzięcia, jakie założyli organizatorzy, to: zainteresowanie uczniów poezją rozwijanie zdolności recytatorskich zachęcanie uczniów do występów na scenie prezentacja umiejętności uczniów uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze integrowanie środowisk szkolnych. Konkurs skierowany był do uczniów klas I – III szkół podstawowych z terenu gminy Moszczenica. Do udziału zgłosili swych uczniów nauczyciele ze szkół w Gazomi, Jarostach, Moszczenicy, Rękoraju, Srocku i Babach. Każdą szkołę reprezentowało pięciu uczniów. Jury w składzie: dyrektor Szkoły Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach -  Bożena Nowak – Justyna, inspektor ds. oświaty – Jolanta Pietrzak, dyrektor Wolborskiego Centrum Kultury im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego -  Kamila Dubilas, przy ocenie recytacji brało pod uwagę pamięciowe opanowanie utworu, sposób interpretacji, dykcję, akcentowanie oraz ogólny wyraz artystyczny. Po prezentacji konkursowej jury udało się na naradę, a uczestnicy wraz z opiekunami na poczęstunek. Dzieci miały okazję do zawarcia nowych znajomości. Komisja przyznała 5 równorzędnych nagród i 8 równorzędnych wyróżnień. NAGRODY: Eryk Marusiński – SP im. św. Jana Pawła II w Gazomi Maria Wójcik – SP im. Janusza Korczaka w Babach Filip Stus – SP im. św. Jana Pawła II w Gazomi Krzysztof Piątek – SP im. Janusza Korczaka w Babach Zuzanna Małgorzaciak – SP w Srocku WYRÓŻNIENIA: Alicja Walas – SP w Rękoraju Anna Piasecka – SP w Srocku Paulina Piera – SP im. Margarethy Kamprad w Jarostach Kacper Łaski - SP im. św. Jana Pawła II w Gazomi Hanna Deka - SP im. Janusza Korczaka w Babach Antonina Dalewska – SP w Srocku Jan Witkowski – SP im. Margarethy Kamprad w Jarostach Helena Korytkowska – SP im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy

Czytaj więcej...

Recytowali w duchu romantyzmu

01.02.2023

Recytowali w duchu romantyzmu

Uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej w Babach im. Janusza Korczaka wzięli udział w XIV Powiatowym Turnieju Recytatorskim pt. ,,Duch romantyzmu" zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. A. Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim przy wsparciu starostwa powiatu piotrkowskiego. - Miło nam poinformować, iż uczeń kl. VIII b Igor Olejnik otrzymał II miejsce w tym konkursie, a uczennice kl. VIIIa: Angelika Caban i Agata Wolińska zostały wyróżnione. Wszyscy uczniowie biorący udział w  turnieju otrzymali nagrody książkowe, nagrodzeni - bony upominkowe do Empiku. W przerwie konkursu odbył się nastrojowy recital poezji śpiewanej. Uczniów naszej szkoły przygotowała do występu recytatorskiego polonistka Agnieszka Czechowska - czytamy na stronie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach. Gratulujemy Igorowi i wyróżnionym - Angelice i Agacie!

Czytaj więcej...

Wywalczyli podium

30.11.2022

Wywalczyli podium

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach brali udział, po wcześniejszych eliminacjach gminnych, w Mistrzostwach Powiatu w szachy - rocznik 2008-2009- Nasi uczniowie zajęli 3 miejsce w powiecie pokonując drużynę z SP Gorzkowice, SP Sulejów, remisując z drużyną z SP Rozprza i przegrywając z SP Szydłów” - relacjonuje nauczyciel wychowania fizycznego Joanna Nowak Skład drużyny: I szachownica - Gracjan Sierociński, II szachownica - Igor Ruciński, III szachownica Igor Olejnik, IV szachownica Amelia Sałata. Gratulacje!!!

Czytaj więcej...

Ślubowanie pierwszoklasistów w SP Baby

25.11.2022

Ślubowanie pierwszoklasistów

W Szkole Podstawowej w Babach  odbyło się uroczyste pasowanie dzieci na uczniów klasy I. To bardzo ważne wydarzenie zaszczycili swoją obecnością dyrektor Maria Bylinka, przewodnicząca Rady Rodziców Wioleta Kawnik oraz rodzice pierwszaków. W niezwykle podniosłej atmosferze uczniowie klasy I ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, pilnie się uczyć, a także szanować pracę swoją i innych. Po złożeniu ślubowania dyrektor szkoły dokonała symbolicznego pasowania na ucznia dotykając ołówkiem ramion dzieci. Od tej chwili stały się członkami społeczności szkolnej. Po skończonej akademii uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy wraz z upominkami, posadzili drzewko upamiętniające dzisiejszą uroczystość oraz udali się na poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Czytaj więcej...

Pobyt studyjny ósmoklasistów Szkoły Podstawowej w Babach w Oświęcimiu

18.11.2022

Pobyt studyjny ósmoklasistów Szkoły Podstawowej w Babach w Oświęcimiu

Uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach uczestniczyli w III edycji projektu edukacyjnego „Łączyła ich Niepodległa” skierowanego do młodzieży 8 klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. W ramach projektu 2 listopada 2022 r. uczniowie szkoły zostali zaproszeni do pobytu studyjnego obejmującego zwiedzanie z przewodnikiem Miejsca Pamięci KL Auschwitz I i Auschwitz- Birkenau oraz do udziału w warsztatach, podczas których uczestniczki i uczestnicy programu mieli możliwość zapoznania się z indywidualnymi losami osób więzionych w KL Auschwitz. Tematyka warsztatów dotyczyła losów byłych więźniów i ich przekazu „Nie bądźcie obojętni! - przesłanie świadków Auschwitz. - Zajęcia były momentem refleksji nad znaczeniem historii Auschwitz we współczesnym świecie. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z wypowiedziami byłych więźniów Auschwitz i omówienia ich przesłań dla następnych pokoleń. Podczas drugiej części warsztatu młodzież zastanowiła się nad aktualnością owych przesłań oraz możliwościami własnego zaangażowania się w działania na rzecz poprawy otaczającego ich świata – relacjonuje szkolna koordynatorka projektu, p. Iwona Jędrzejczyk, nauczyciel historii. - Niewątpliwie wycieczka była dla wszystkich wyjątkową i poruszającą lekcją historii. Uczniowie naszej szkoły po raz drugi uczestniczyli w w/w projekcie. Dodajmy, że projekt został sfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

Czytaj więcej...

Aktualności

GOPS szuka pracowników

14.02.2019

GOPS szuka pracowników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie poszukuje pracowników na następujące  stanowiska:1. pracownik socjalny - 1 etat, umowa na zastępstwo2. asystent rodziny - 1 etat, umowa o pracę3. opiekun w ośrodku pomocy społecznej, umowa o pracę.Szczegółowe warunki poniżej - w załączonym pliku do pobrania.Na wstępną rozmowę kwalifikacyjną z kierownikiem GOPS należy się umówić telefonicznie - 44 616 95 97.

Czytaj więcej...
HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2021

29.12.2020

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2021

Publikujemy harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2021.Uwaga! Ulega zmianie częstotliwość odbioru odpadów.   Mieszkańców Moszczenicy, Woli Moszczenickiej oraz Rakowa Dużego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na terminy odbiorów odpadów komunalnych, z uwagi na podział ulic   Moszczenica: ul. Cmentarna, Dworcowa, Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 13.01.2021, 10.02.2021, 10.03.2021, 07.04.2021, 21.04.2021, 05.05.2021, 19.05.2021, 02.06.2021, 16.06.2021, 30.06.2021, 14.07.2021, 28.07.2021, 11.08.2021, 25.08.2021, 08.09.2021, 22.09.2021, 06.10.2021, 20.10.2021, 17.11.2021, 15.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 13.01.2021, 10.02.2021, 10.03.2021, 07.04.2021, 05.05.2021, 02.06.2021, 30.06.2021, 28.07.2021, 25.08.2021, 22.09.2021, 20.10.2021, 17.11.2021, 15.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 19.05.2021, 17.11.2021   Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Gościmowice Drugie, Białkowice, Gościmowice Pierwsze, Raciborowice ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 18.01.2021, 15.02.2021, 15.03.2021, 12.04.2021, 26.04.2021, 10.05.2021, 24.05.2021, 07.06.2021, 21.06.2021, 05.07.2021, 19.07.2021, 02.08.2021, 16.08.2021, 30.08.2021, 13.09.2021, 27.09.2021, 11.10.2021, 25.10.2021, 22.11.2021, 20.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 18.01.2021, 15.02.2021, 15.03.2021, 12.04.2021, 10.05.2021, 07.06.2021, 05.07.2021, 02.08.2021, 30.08.2021, 27.09.2021, 25.10.2021, 22.11.2021, 20.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 24.05.2021, 22.11.2021   Gajkowice, Raków, Raków Duży ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 19.01.2021, 16.02.2021, 16.03.2021, 13.04.2021, 27.04.2021, 11.05.2021, 25.05.2021, 08.06.2021, 22.06.2021, 06.07.2021, 20.07.2021, 03.08.2021, 17.08.2021, 31.08.2021, 14.09.2021, 28.09.2021, 12.10.2021, 26.10.2021, 23.11.2021, 21.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 19.01.2021, 16.02.2021, 16.03.2021, 13.04.2021, 11.05.2021, 08.06.2021, 06.07.2021, 03.08.2021, 31.08.2021, 28.09.2021, 26.10.2021, 23.11.2021, 21.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 25.05.2021, 23.11.2021   Daszówka, Jarosty, Karlin, Michałów, Raków Duży ul. Słonecznikowa, Makowa, Migdałowa, Brzozowa, Malinowa, Miodowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 20.01.2021, 17.02.2021, 17.03.2021, 14.04.2021, 28.04.2021, 12.05.2021, 26.05.2021, 09.06.2021, 23.06.2021, 07.07.2021, 21.07.2021, 04.08.2021, 18.08.2021, 01.09.2021, 15.09.2021, 29.09.2021, 13.10.2021, 27.10.2021, 24.11.2021, 22.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 20.01.2021, 17.02.2021, 17.03.2021, 14.04.2021, 12.05.2021, 09.06.2021, 07.07.2021, 04.08.2021, 01.09.2021, 29.09.2021, 27.10.2021, 24.11.2021, 22.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 26.05.2021, 18.11.2021   Rękoraj, Kosów, Sierosław ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 14.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 08.04.2021, 22.04.2021, 06.05.2021, 20.05.2021, 05.06.2021, 17.06.2021, 01.07.2021, 15.07.2021, 29.07.2021, 12.08.2021, 26.08.2021, 09.09.2021, 23.09.2021, 07.10.2021, 21.10.2021, 18.11.2021, 16.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 14.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 08.04.2021, 06.05.2021, 05.06.2021, 01.07.2021, 29.07.2021, 26.08.2021, 23.09.2021, 21.10.2021, 18.11.2021, 16.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 20.05.2021, 09.11.2021   Dąbrówka,  Podolin, Srock ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 21.01.2021, 18.02.2021, 18.03.2021, 01.04.2021, 15.04.2021, 29.04.2021, 13.05.2021, 27.05.2021, 10.06.2021, 24.06.2021, 08.07.2021, 22.07.2021, 05.08.2021, 19.08.2021, 02.09.2021, 16.09.2021, 30.09.2021, 14.10.2021, 28.10.2021, 25.11.2021, 23.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 21.01.2021, 18.02.2021, 18.03.2021, 15.04.2021, 13.05.2021, 10.06.2021, 08.07.2021, 05.08.2021, 02.09.2021, 30.09.2021, 28.11.2021, 25.11.2021, 23.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 27.05.2021, 25.11.2021   Baby, Kiełczówka, Pomyków ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY – 22.01.2021, 19.02.2021, 19.03.2021, 02.04.2021, 16.04.2021, 30.04.2021, 14.05.2021, 28.05.2021, 11.06.2021, 25.06.2021, 09.07.2021, 23.07.2021, 06.08.2021, 20.08.2021, 03.09.2021, 17.09.2021, 01.10.2021, 15.10.2021, 29.10.2021, 26.11.2021, 24.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 22.01.2021, 19.02.2021, 19.03.2021, 16.04.2021, 14.05.2021, 11.06.2021, 09.07.2021, 06.08.2021, 03.09.2021, 01.10.2021, 29.10.2021, 26.11.2021, 24.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 28.05.2021, 08.11.2021   Wola Moszczenicka: ul. Boczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Gazomska, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Piotrkowska, Proszeńska, Rolna, Rzeczna, Smugowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 12.01.2021, 09.02.2021, 09.03.2021, 06.04.2021, 20.04.2021, 04.05.2021, 18.05.2021, 01.06.2021, 15.06.2021, 29.06.2021, 13.07.2021, 27.07.2021, 10.08.2021, 24.08.2021, 07.09.2021, 21.09.2021, 05.10.2021, 19.10.2021, 16.11.2021, 14.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 12.01.2021, 09.02.2021, 09.03.2021, 06.04.2021, 04.05.2021, 01.06.2021, 29.06.2021, 27.07.2021, 24.08.2021, 21.09.2021, 19.10.2021, 16.11.2021, 14.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 18.05.2021, 16.11.2021   Moszczenica: ul. Cegielniana, Fabryczna, Hodowlana, Jaworowa, Kosowska, Nowy Świat, Rzemieślnicza, Spacerowa, Wesoła, Wrzosowa Wola Moszczenicka: ul. Akacjowa, Cicha, Jodłowa, Krzywa, Miodowa, Modrzewiowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Południowa, Plac Włókniarzy, Projektowana, Robotnicza, Słoneczna, Sosnowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 15.01.2021, 12.02.2021, 12.03.2021, 09.04.2021, 23.04.2021, 07.05.2021, 21.05.2021, 04.06.2021, 18.06.2021, 02.07.2021, 16.07.2021, 30.07.2021, 13.08.2021, 27.08.2021, 10.09.2021, 24.09.2021, 08.10.2021, 22.10.2021, 19.11.2021, 17.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 15.01.2021, 12.02.2021, 12.03.2021, 09.04.2021, 07.05.2021, 04.06.2021, 02.07.2021, 30.07.2021, 27.08.2021, 24.09.2021, 22.10.2021, 19.11.2021, 17.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 21.05.2021, 19.11.2021     Miejsca trudno dostępne: Jarosty ul. Łąkowa 15, Jarosty ul. Ustronna 25,  Moszczenica ul. Cegielniana 22, Moszczenica ul. Wolborska 74, Wola Moszczenicka ul. Łąkowa 2 i 3, Raciborowice 32, 33, 34, Rękoraj 98, Rękoraj 99 ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 11.01.2021, 08.02.2021, 08.03.2021, 10.04.2021, 19.04.2021, 08.05.2021, 17.05.2021, 31.05.2021, 14.06.2021, 28.06.2021, 12.07.2021, 26.07.2021, 09.08.2021, 23.08.2021, 06.09.2021, 20.09.2021, 04.10.2021, 18.10.2021, 15.11.2021, 13.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 11.01.2021, 08.02.2021, 08.03.2021, 10.04.2021, 08.05.2021, 31.05.2021, 28.06.2021, 26.07.2021, 23.08.2021, 20.09.2021, 18.10.2021, 15.11.2021, 13.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 17.05.2021, 15.11.2021  

Czytaj więcej...
HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2023

20.12.2022

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2023

MOSZCZENICA: ul. Cmentarna,

Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia

11.01, 08.02, 08.03, 05.04, 27.04, 31.05, 28.06, 26.07, 23.08, 20.09, 18.10, 15.11, 13.12

GAZOMIA NOWA, GAZOMIA STARA, GOŚCIMOWICE PIERWSZE, GOŚCIMOWICE DRUGIE, BIAŁKOWICE, RACIBOROWICE

16.01, 13.02, 13.03, 06.04, 08.05, 05.06, 03.07, 31.07, 28.08, 25.09, 23.10, 20.11, 18.12

WOLA MOSZCZENICKA ul. Boczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Gazomska, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Piotrkowska, Proszeńska, Rolna, Rzeczna, Smugowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona

10.01, 07.02, 07.03, 04.04, 02.05, 30.05, 27.06, 25.07, 22.08, 19.09, 17.10, 14.11, 12.12

DASZÓWKA, JAROSTY, KARLIN, MICHAŁÓW, RAKÓW DUŻY ul. Słonecznikowa, Makowa, Migdałowa, Brzozowa, Malinowa, Miodowa, Jagodowa, Poziomkowa

18.01, 15.02, 15.03, 12.04, 10.05, 07.06, 05.07, 02.08, 30.08, 27.09, 25.10, 22.11, 20.12

RĘKORAJ, KOSÓW, SIEROSŁAW

12.01, 09.02, 09.03, 06.04, 04.05, 01.06, 29.06, 27.07, 24.08, 21.09, 19.10, 16.11, 14.12

DĄBRÓWKA, PODOLIN, SROCK

19.01, 16.02, 16.03, 13.04, 11.05, 06.06, 06.07, 03.08, 31.08, 28.09, 26.10, 23.11, 21.12

BABY, KIEŁCZÓWKA, POMYKÓW

20.01, 17.02, 17.03, 14.04, 12.05, 09.06, 07.07, 04.08, 01.09, 29.09, 27.10, 24.11, 22.12

GAJKOWICE, RAKÓW, RAKÓW DUŻY

17.01, 14.02, 14.03, 11.04, 09.05, 06.06, 04.07, 01.08, 29.08, 26.09, 24.10, 21.11, 19.12

WOLA MOSZCZENICKA ul. Akacjowa, Cicha, Jodłowa, Krzywa, Modrzewiowa, Miodowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Południowa, Projektowana, Robotnicza, Słoneczna, Sosnowa, Włókniarzy, MOSZCZENICA ul. Cegielniana, Dworcowa, Fabryczna, Hodowlana, Jaworowa, Kosowska, Nowy Świat, Rzemieślnicza, Spacerowa, Wesoła, Wrzosowa, 100-lecia Odzyskania Niepodległości

13.01, 10.02, 10.03, 07.04, 05.05, 02.06, 30.06, 28.07, 25.08, 22.09, 20.10, 17.11, 15.12

Czytaj więcej...
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2022 r

20.12.2021

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2022 r.

Mieszkańców Moszczenicy, Woli Moszczenickiej i Rakowa Dużego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na terminy odbiorów odpadów, z uwagi na podział ulic. MOSZCZENICA: ul. Cmentarna, Dworcowa, Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 12.01, 09.02, 09.03, 06.04, 20.04, 04.05, 18.05, 01.06, 15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08, 07.09, 21.09, 05.10, 19.10, 16.11, 14.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 12.01, 09.02, 09.03, 06.04, 04.05, 01.06, 29.06, 27.07, 24.08, 21.09, 19.10, 16.11, 14.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 18.05, 16.11 GAZOMIA NOWA, GAZOMIA STARA, GOŚCIMOWICE PIERWSZE, GOŚCIMOWICE DRUGIE, BIAŁKOWICE, RACIBOROWICE ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 17.01, 14.02, 14.03, 11.04, 25.04, 09.05, 23.05, 06.06, 20.06, 04.07, 18.07, 01.08, 17.08 (ŚRODA), 29.08, 12.09, 26.09, 10.10, 24.10, 21.11, 19.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 17.01, 14.02, 14.03, 11.04, 09.05, 06.06, 04.07, 01.08, 29.08, 26.09, 24.10, 21.11, 19.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 23.05, 21.11 GAJKOWICE, RAKÓW, RAKÓW DUŻY ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 18.01, 15.02, 15.03, 12.04, 26.04, 10.05, 24.05, 07.06, 21.06, 05.07, 19.07, 02.08, 16.08, 30.08, 13.09, 27.09, 11.10, 25.10, 22.11, 20.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 18.01, 15.02, 15.03, 12.04, 10.05, 07.06, 05.07, 02.08, 30.08, 27.09, 25.10, 22.11, 20.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 24.05, 22.11 DASZÓWKA, JAROSTY, KARLIN, MICHAŁÓW, RAKÓW DUŻY ul. Słonecznikowa, Makowa, Migdałowa, Brzozowa, Malinowa, Miodowa, Jagodowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 19.01, 16.02, 16.03, 13.04, 27.04, 11.05, 25.05, 08.06, 22.06, 06.07, 20.07, 03.08, 17.08, 31.08, 14.09, 28.09, 12.10, 26.10, 23.11, 21.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 19.01, 16.02, 16.03, 13.04, 11.05, 08.06, 06.07, 03.08, 31.08, 28.09, 26.10, 23.11, 21.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 25.05, 17.11 RĘKORAJ, KOSÓW, SIEROSŁAW ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 13.01, 10.02, 10.03, 07.04, 21.04, 05.05, 19.05, 02.06, 18.06 (SOBOTA), 30.06, 14.07, 28.07, 11.08, 25.08, 08.09, 22.09, 06.10, 20.10, 17.11, 15.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 13.01, 10.02, 10.03, 07.04, 05.05, 02.06, 30.06, 28.07, 25.08, 22.09, 20.10, 17.11, 15.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 19.05, 08.11 DĄBRÓWKA, PODOLIN, SROCK ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 20.01, 17.02, 17.03, 14.04, 28.04, 12.05, 26.05, 09.06, 23.06, 07.07, 21.07, 04.08, 18.08, 01.09, 15.09, 29.09, 13.10, 27.10, 24.11, 22.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO):  20.01, 17.02, 17.03, 14.04, 12.05, 09.06, 07.07, 04.08, 01.09, 29.09, 27.10, 24.11, 22.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 26.05, 24.11 BABY, KIEŁCZÓWKA, POMYKÓW ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 21.01, 18.02, 18.03, 01.04, 15.04, 29.04, 13.05, 27.05, 10.06, 24.06, 08.07, 22.07, 05.08, 19.08, 02.09, 16.09, 30.09, 14.10, 28.10, 25.11, 23.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO):  21.01, 18.02, 18.03, 15.04, 13.05, 10.06, 08.07, 05.08, 02.09, 30.09, 28.10, 25.11, 23.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 27.05, 07.11 WOLA MOSZCZENICKA ul. Boczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Gazomska, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Piotrkowska, Proszeńska, Rolna, Rzeczna, Smugowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 11.01, 08.02, 08.03, 05.04, 19.04, 07.05 (SOBOTA), 17.05, 31.05, 14.06, 28.06, 12.07, 26.07, 09.08, 23.08, 06.09, 20.09, 04.10, 18.10, 15.11, 13.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 11.01, 08.02, 08.03, 05.04, 07.05 (SOBOTA), 31.05, 28.06, 26.07, 23.08, 20.09, 18.10, 15.11, 13.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 17.05, 15.11 WOLA MOSZCZENICKA ul. Akacjowa, Cicha, Jodłowa, Krzywa, Modrzewiowa, Miodowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Południowa, Projektowana, Robotnicza, Słoneczna, Sosnowa, Włókniarzy, MOSZCZENICA ul. Cegielniana, Fabryczna, Hodowlana, Jaworowa, Kosowska, Nowy Świat, Rzemieślnicza, Spacerowa, Wesoła, Wrzosowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 14.01, 11.02, 11.03, 08.04, 22.04, 06.05, 20.05, 03.06, 17.06, 01.07, 15.07, 29.07, 12.08, 26.08, 09.09, 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 16.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 14.01, 11.02, 11.03, 08.04, 06.05, 03.06, 01.07, 29.07, 26.08, 23.09, 21.10, 18.11, 16.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 20.05, 18.11 MIEJSCA TRUDNO DOSTĘPNE: JAROSTY ul. Łąkowa 15, Jarosty ul. Ustronna 25, Moszczenica ul. Cegielniana 22, Moszczenica ul. Wolborska 74, Wola Moszczenicka ul. Łąkowa 2 i 3, Rękoraj 98 i 99 ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 10.01, 07.02, 07.03, 04.04, 20.04 (ŚRODA), 02.05, 16.05, 30.05, 13.06, 27.06, 11.07, 25.07, 08.08, 22.08, 05.09, 19.09, 03.10, 17.10, 31.10, 14.11, 12.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 10.01, 07.02, 07.03, 04.04, 02.05, 30.05, 27.06, 25.07, 22.08, 19.09, 17.10, 14.11, 12.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 16.05, 14.11

Czytaj więcej...
Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

08.05.2019

Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniem  wójta Marcelego  Piekarka, które dotyczy przyszłości budynku po wygasającym gimnazjum. Oświadczenie jest częścią wywiadu, który ukaże się  w najnowszym wydaniu "Ziemi Piotrkowskiej". Poniżej publikujemy jego treść.***Rada wycofała się z projektu podzielenia szkoły podstawowej w Moszczenicy na dwa budynki. Powodem ma być brak zgody rodziców. Sytuacja jest dość skomplikowana…Marceli Piekarek: Zmiany wprowadzone reformą i ich konsekwencje budziły emocje w naszej gminie od samego początku.  Był strach o miejsca pracy oraz sentyment do budynku, w którym mieściła się dawna „tysiąclatka”. W lutym 2017r., na sesji poświęconej zmianom w oświacie padały głosy, że najwłaściwszym momentem na podjęcie konkretnej decyzji będzie przyszła kadencja. Chodziło o to,  aby przeprowadzić szeroką dyskusję i uwzględnić wnioski wszystkich osób, które mogą zaproponować rozsądne zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum. I tak też się stało. Pojawiały się różne warianty, np. przeniesienia szkoły z Gazomi. Nie zyskały one jednak społecznego poparcia. W końcu w lutym i w marcu zostały podjęte uchwały w sprawie przyznania drugiego budynku  Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki. Mówiły one o  „przekształceniu Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki przy ul. Dworcowej poprzez wskazanie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych”.  I dlaczego ten wariant nie doszedł do skutku? - Złożyło się na to kilka faktów. Po podjęciu przez radę stosownych uchwał, 8 kwietnia br. wystosowałem pismo  do dyrektor  Jolanty Kujawskiej-Wężyk. Pytałem w nim o plan organizacji zajęć w roku szkolnym 2019/2020 z uwzględnieniem podziału na dwa budynki.  Wkrótce potem zostałem zaproszony na zebranie rodziców uczniów SP Moszczenica.  Na spotkaniu ,  w którym uczestniczyło blisko 250 osób  jedna z matek zaprezentowała treść deklaracji imiennej,  w której rodzice mieli określić, do którego budynku uczęszczać będzie ich dziecko w przyszłym roku szkolnym. Nikt z obecnych na sali nie zgłosił nawet najdrobniejszych uwag do projektu tego dokumentu. Po niecałych dwóch tygodniach otrzymałem wyniki tej swoistej ankiety.  Pismem z dnia 23 kwietnia br. dyrektor SP Moszczenica poinformowała mnie,  że nie może zrealizować zapisów uchwał podjętych przez radę gminy. Powodem są deklaracje rodziców uczniów klas 0-8, z których wynika, że „ 93% będzie uczęszczało do budynku przy ul. Dworcowej, a 6% do budynku przy ul. Piotrkowskiej tj. około 35 uczniów z różnych klas.”  1 % rodziców nie zajął stanowiska. W tej sytuacji, gdy zbliżał się ostateczny termin opracowania arkuszy organizacyjnych jednostek,  zwróciłem się do przewodniczącej Rady Gminy Moszczenica o zwołanie sesji nadzwyczajnej, w celu uchylenia uchwał dotyczących lokalizacji szkoły podstawowej w Moszczenicy w dwóch budynkach - w przy ul. Piotrkowskiej i Dworcowej.  Na posiedzeniu 26 kwietnia - stosunkiem głosów:  10 „za”, 2 „przeciwnych”,  2 „wstrzymujących” i  1 osobie nieobecnej  - rada podjęła taką uchwałę.Jednym z argumentów za przyznaniem drugiej lokalizacji była duża liczba uczniów w placówce przy ul. Dworcowej. Nie szkoda, że rodzice nie chcą posyłać dzieci do drugiego budynku ? - Cały czas analizujemy dane demograficzne, a te są niepokojące. W kolejnych rocznikach zmniejsza się liczba dzieci.  W tym roku w szkole przy ul. Dworcowej mamy 27 oddziałów. W kolejnych latach ich liczba będzie sukcesywnie spadać. W  przyszłym roku szkolnym będzie ich 25, w 2020/21 – 23, w 2023/24 już tylko 20. Będziemy musieli się zmierzyć z tym problemem.   Ile rocznie wydajecie na oświatę? - W ubiegłym roku na oświatę wydaliśmy ponad 18 milionów złotych, z czego 5 milionów musimy dołożyć z budżetu gminy – subwencja i dotacje to tylko 13 milionów. Co może stać się z budynkiem po gimnazjum? Pojawiają się różne teorie…Pragnę uciąć te spekulacje. Wielokrotnie otrzymywałem prośby od różnych instytucji,  organizacji, jednostek organizacyjnych, referatów, organizacji społecznych o poprawę warunków lokalowych. Oświadczam, że moją intencją będzie zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum przy ul. Piotrkowskiej tylko i wyłącznie na potrzeby gminy Moszczenica. Może to być np. referat edukacji, biblioteka gminna, pomieszczenie dla harcerzy,  pomieszczenie dla emerytów, rencistów, KGW, GZOZ – rehabilitacja, GOPS lub Urząd Gminy. ---------------------------------------------------------------------------------------------DANE DEMOGRAFICZNE DLA SP MOSZCZENICA Rok szkolny Ilość oddziałów SP Moszczenica Pomieszczenia wolne do zagospodarowania 2019/20 25 2 2020/21 23 4 2021/22 23 4 2022/23 21 6 2023/24 20 7 2024/25 20 7 2025/26 19 8 2026/27 18 9    

Czytaj więcej...
W Moszczenicy ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

06.11.2018

W gminie Moszczenica ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

Na tę inwestycję od dawna czekają mieszkańcy. Prace prowadzone są na odcinku Michałów – Jarosty. To pierwszy z trzech zaplanowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa etapów budowy gazociągu w gminie.  W poniedziałek, 5 listopada w Urzędzie Gminy w Moszczenicy odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami spółki dotyczące całości tej inwestycji. – Od przedstawicieli spółki otrzymaliśmy informacje o kolejnych planach. Przypomnę, że obecnie trwają prace budowlane na odcinku od trasy S8 poprzez Michałów i Jarosty Duże  (ulica Nowa do terenów dawnej huty). Odcinek od Jarost do Kosowa jest obecnie na etapie prac projektowych i od terminu ich zakończenia zależeć będzie termin rozpoczęcia prac budowlanych. Polska Spółka Gazownictwa już ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla trzeciego – ostatniego etapu – od Kosowa do Woli Moszczenickiej i Moszczenicy. To bardzo dobre dla nas informacje  – cieszy się wójt Marceli Piekarek, który nie ukrywa, że cała inwestycja może potrwać nawet kilka lat. – Przetargi zostały ogłoszone i proces inwestycyjny trwa, a to jest najważniejsze. Pierwszy etap budowy gazociągu na odcinku Michałów – Jarosty ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Gazociąg ma powstać także na terenie Rakowa. Z informacji jakie otrzymali mieszkańcy posesji położonych przy ul. Głównej , inwestor czyli Polska Spółka Gazownictwa poinformował, że gazociąg ma powstać w przeciągu trzech lat do podpisania umów z indywidualnymi odbiorcami.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka