Rada Gminy podjęła wyzwanie

13.07.2020

Rada Gminy podjęła wyzwanie

Radni Rady Gminy Moszczenica dołączyli do #GaszynChallenge. - Dziękujemy sołtysom Gminy Moszczenica za nominację.  Zadanie wykonane, a zebrane pieniądze trafiły na konto zbiórki #siepomaga.pl - relacjonuje wiceprzewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Śmiechowicz. Radni nominowali swoich kolegów - radnych Rady Powiatu Piotrkowskiego.

Czytaj więcej...

Kwalifikacyjny kurs zawodowy

13.07.2020

Kwalifikacyjny kurs zawodowy

 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie zaprasza na kwalifilacyjny kurs zawodowy w zawodzie technik rolnik.

Czytaj więcej...

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

13.07.2020

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce. Kto może otrzymać pomoc?• Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;• Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy. Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;• Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;• Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;• Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków. Gdzie szukać pomocy?• Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;• Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego. Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Czytaj więcej...

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

10.07.2020

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lipca 2020 r. o zmianie zasad obsługi wyborców przez obwodowe komisje wyborcze

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 8 lipca 2020 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym (Dz. U. poz. 1046 i 1207), zgodnie z którą obwodowa komisja wyborcza w pierwszej kolejności zapewnia obsługę: osób powyżej 60. roku życia, kobiet w ciąży, osób z dzieckiem do lat 3, osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie. Państwowa Komisja Wyborcza zwraca się z apelem do organów władzy i administracji publicznej o jak najszersze rozpowszechnienie powyższej informacji wśród wyborów

Czytaj więcej...

Wakacje z GOKiSem

07.07.2020

Wakacje z GOKiS-em!

14 lipca 2020 r. zapraszamy najmłodszych mieszkańców gminy Moszczenica na wakacyjny wyjazd na łódzkie baseny do Aquaparku FALA. Na miejscu czeka na nas wiele atrakcji: • baseny • zjeżdżalnie • jacuzzi • groty wodne  • wodny plac zabaw • siłownia zewnętrzna • i wiele innych atrakcji Koszt wyjazdu 50 zł/osoba. Cena obejmuje koszt transportu, bilet wstępu do Aquaparku i ubezpieczenie. Zapisy na wyjazd w sekretariacie GOKiS ul. 100-lecia Odzyskania Niepodległości 2. Pamiętaj zabrać na wyjazd: strój kąpielowy, klapki, ręcznik i ... dobry humor. Organizator wyjazdu zadba o przestrzeganie wszelkich wymogów sanitarno - epidemiologicznych. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa w czasie podróży i wejścia na pływalnie oraz dezynfekcji dłoni przy wsiadaniu do autobusu.

Czytaj więcej...

Oskar Jamorski najlepszym juniorem starszym w Polsce!

07.07.2020

Oskar Jamorski najlepszym juniorem starszym w Polsce!

Mistrzostwa Polski Juniorów odbyły się w miniony weekend w Łodzi. Bilardzista UKS Snikers Rękioraj zdobył trzy tytuły MISTRZA Polski Juniorów w odmianach : 9 bil, 14/1 i 10 bil. Oskar Jamorski wywalczył również brązowy medal w odmianie 8 bil. Gratulujemy!

Czytaj więcej...

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

30.06.2020

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. Wyborcy w kraju, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu do dnia 30 czerwca 2020 r. Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego mogą wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie, ale tylko bezpośrednio w lokalu wyborczym (nie w formie korespondencyjnej). Będzie to możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców. Zaświadczenie może być pobrane wyłącznie do czasu wysłania pakietu wyborczego. Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców.Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów w pierwszym głosowaniu w dniu 28 czerwca 2020 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w ponownym głosowaniu. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe po otrzymaniu  zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania, jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę przed dniem ponownego głosowania. Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie, na której obszarze znajduje się zakład leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy lub oddział zewnętrzny takiego zakładu i aresztu, którzy po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Czytaj więcej...

Otrzymamy blisko 2,4 milona złotych dotacji na inwestycje!

30.06.2020

Otrzymamy blisko 2,4 milona złotych dotacji na inwestycje!

Do regionu piotrkowskiego trafi blisko 11,5 miliona złotych z Funduszu Inwestycji Samorządowych. Blisko 2,4 mln zarezerwowane jest dla gminy Moszczenica. Wójt Marceli Piekarek nie urywa, że bardzo cieszy się z tego prezentu. – W obecnej sytuacji liczy się każda dodatkowa złotówka, którą możemy przekazać na gminne inwestycje. Te pieniądze z pewnością zostaną dobrze wykorzystane. O tych niespodziewanych funduszach poinformował samorządowców poseł Grzegorz Lorek - Rząd przeznaczył 6 miliardów złotych, miliard na powiaty ziemskie i 5 miliardów na miasta i gminy. Spore pieniądze trafiły do powiatu piotrkowskiego. Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, jak remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizację. Mam nadzieję, że te pieniądze zrekompensują straty, które powstały w czasie epidemii oraz przyczynią się do rozwoju jednostek samorządowych - mówi Grzegorz Lorek, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Gmina Moszczenica otrzyma 2 368 858 złotych. Urzędnicy już liczą jak podzielić te pieniądze. – W tej chwili trwają dyskusje jak najefektywniej wykorzystać te środki. Musimy się dobrze zastanowić jak je wydać – podkreśla wójt Marceli Piekarek.

Czytaj więcej...

Głosujmy bezpiecznie! Zasady bezpieczeństwa sanitarnego podczas wyborów

26.06.2020

Głosujmy bezpiecznie! Zasady bezpieczeństwa sanitarnego podczas wyborów

1.Podczas wyborów prezydenckich pamiętajmy o środkach ostrożności: zachowaniu 2-metrowego dystansu oraz obowiązku zakrycia ust i nosa. 2.Przed udaniem się do lokalu wyborczego wyborca powinien pamiętać, że ma obowiązek zakrycia ust i nosa. Może to zrobić przy pomocy odzieży lub jej części, maseczki, przyłbicy. 3.Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku wyborcy, który nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia. Okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane. Rekomenduje się natomiast zachowanie wówczas jak największej odległości od innych osób przebywających w lokalu wyborczym, nie mniejszej niż 2 m. 4.Przy wejściu do lokalu zostaną umieszczone w widocznym miejscu płyny do dezynfekcji rąk. Zalecane jest, by wyborcy z nich korzystali. Jeśli wyborca nie zamierza z nich korzystać rekomenduje się, aby zaopatrzył się w rękawiczki jednorazowe. Powinien założyć je przed wejściem do lokalu wyborczego, a po wyjściu zdjąć je i wyrzucić do kosza na śmieci postawionego przed lokalem wyborczym. 5.Dopuszczalne jest delegowanie osoby, która będzie stała przy dyspenserze ze środkiem do dezynfekcji i zalecała każdemu wyborcy możliwość skorzystania z dezynfekcji. 6.Podczas przebywania w lokalu wyborczym wszyscy wyborcy powinni zachować 2-metrowy odstęp od innych osób przebywających w lokalu. 7.Rekomenduje się zapewnienie środka do dezynfekcji przeznaczonego szczególnie do dezynfekcji przedmiotów używanych podczas głosowania takich jak np. długopisy, ścianka urny z wpustem. 8.Dopuszcza się korzystanie przez wyborcę z własnego długopisu. 9.W lokalu wyborczym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 (z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych, osób pomocniczych). 10.Na prośbę członka obwodowej komisji wyborczej należy odsłonić twarz, by można było zidentyfikować wyborcę. (Zgodnie z §19 ust 4 pkt 1rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1066)) 11.Zaleca się, aby drzwi do sali, gdzie odbywa się głosowanie oraz inne drzwi do pomieszczeń, po których poruszają się wyborcy, były otwarte w miarę możliwości tak, aby nie trzeba było ich dotykać. 12.Jeżeli ze względów bezpieczeństwa drzwi nie mogą być otwarte, klamki/ uchwyty i powierzchnie, które mogą być dotykane, powinny być regularnie dezynfekowane nie częściej, niż co godzinę, ale co najmniej 6 razy w czasie trwania głosowania (nie przerywa to głosowania oraz pracy obwodowej komisji wyborczej). 13.Członkowie obwodowych komisji wyborczych będą wyposażani w: jednorazowe rękawice ochronne, płyn do dezynfekcji rąk, maseczki medyczne oraz przyłbice. 14.Stanowiska pracy członków komisji wyborczej powinny być tak zorganizowane, by pozwoliły na zachowanie między poszczególnymi członkami co najmniej 1,5 m odstępu. 15.Stoły w lokalach wyborczych nie powinny być pokryte suknem, ani żadnym innym materiałem. ( Zgodnie z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym (Dz. U. z 2020, poz.10 46)). 16.W każdym lokalu wyborczym należy zapewnić wymianę powietrza poprzez wietrzenie przestrzeni przed przystąpieniem do pracy obwodowej komisji wyborczej i co najmniej raz na godzinę, przez co najmniej 10 minut (wymiana powietrza nie przerywa głosowania oraz pracy obwodowej komisji wyborczej).

Czytaj więcej...

Jolanta Kujawska-Wężyk wygrała konkurs na dyrektora SP w Moszczenicy

25.06.2020

Jolanta Kujawska-Wężyk wygrała konkurs na dyrektora SP w Moszczenicy

Jolanta Kujawska-Wężyk będzie nadal kierować Szkołą Podstawową im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy. Dyrektora placówki wyłoniono w drodze konkursu. Oficjalnego powierzenia obowiązków dokonał wójt Moszczenicy, Marceli Piekarek. – Bardzo się cieszę na naszą dalszą współpracę - mówił wójt, wręczając dokument potwierdzający powierzenie. Nowa kadencja rozpocznie się 1 września 2020 roku i potrwa pięć lat. Jolanta Kujawska-Wężyk rozpoczęła kierowanie placówką w 2010 roku, wcześniej była wicedyrektorem szkoły.

Czytaj więcej...

Rada Gminy udzieliła wójtowi Moszczenicy absolutorium

19.06.2020

Rada Gminy udzieliła wójtowi Moszczenicy absolutorium

Radni pozytywnie ocenili wykonanie ubiegłorocznego budżetu i jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi Moszczenicy Marcelemu Piekarkowi. Sesja Rady Gminy po raz kolejny odbyła się w szczególnych warunkach przy zachowaniu reżimu sanitarno-epidemicznego. Głosowanie nad absolutorium poprzedzone zostało podjęciem uchwał w sprawie udzielenia votum zaufania wójtowi, zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu oraz debatą nad raportem o stanie gminy za 2019. Tuż po najważniejszym głosowaniu głos zabrał wójt Marceli Piekarek. - Chciałbym z całego serca podziękować wszystkim radnym za podjęcie tej uchwały, ale udzieliliście absolutorium nie tylko wójtowi. Wynik dzisiejszego głosowania to także zasługa mojego zastępcy Krzysztofa Jędrzejczyka, skarbnik gminy Anny oraz sekretarz gminy Agacie Biesadze. Z takimi ludźmi warto pracować, bo jeżeli się pracuje dla dobra gminy i ma się taką ocenę organu stanowiącego, to nie ma w życiu większej przyjemności niż pełnienie funkcji wójta gminy – dziękował po głosowaniu Marceli Piekarek.

Czytaj więcej...

Dołączyliśmy do GaszynChallenge!

17.06.2020

Dołączyliśmy do GaszynChallenge!

Pracownicy Urzędu Gminy w Moszczenicy na czele z wójtem Marcelim Piekarkiem dołączyli do ogólnopolskiej akcji GaszynChallenge. W poniedziałek przed urzędem kilkadziesiąt osób - reprezentacje wszystkich referatów, robiło pompki i przysiady. Urzędnicy i wójt otrzymali kilka nominacji m.in. od starosty piotrkowskiego Piotra Wojtysiaka. - Oczywiście odpowiedzieliśmy na to wyzwania i zachęcamy wszystkie samorządy do wsparcia tego szczytnego celu jakim jest pomoc dzieciom, które cierpią na SMA czyli rdzeniowy zanik mięśni– mówi Marceli Piekarek, wójt Moszczenicy. SMA można leczyć, ale potrzeba do tego najdroższego leku świata za około 9 mln zł. Na pomysł GaszynChallenge dla Wojtusia wpadł Marcin Topór z jednostki OSP w Gaszynie w gminie Wieluń w województwie łódzkim. Wyzwanie polega na zrobieniu 10 pompek, wpłaceniu minimum 5 złotych na konto zbiórki i nominowaniu kolejnych jednostek do wykonania tego zadania. - Nasza nominacja mogła być jedyna – podkreśla z uśmiechem wójt M. Piekarek. – Nominujemy Urząd Gminy w naszej bliźniaczej Moszczenicy z powiatu gorlickiego w województwie małopolskim i wójta Jerzego Wałęgę. Mam nadzieję, że przyjmą nasze wyzwanie. Wpłat można dokonywać na https://www.siepomaga.pl/WojtuśPrzedstawiamy film z moszczenickiej GaszynChallenge. Dziękujemy za udział!

Czytaj więcej...

Aktualności

Nabór na rachmistrza spisowego przy powszechnym spisie rolnym 2020 r

15.06.2020

Nabór na rachmistrza spisowego przy powszechnym spisie rolnym 2020 r.

Wójt Gminy Moszczenica – Gminny Komisarz Spisowy na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 31 lipca 2020 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. 2019 poz. 1728) ogłasza nabór na rachmistrzów terenowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Moszczenica.   Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób: 1) pełnoletnich; 2) zamieszkałych na terenie danej gminy; 3) posiadających co najmniej średnie wykształcenie; 4) posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie; 5) które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.   Kandydat na rachmistrza terenowego musi przejść szkolenie, które obejmuje przekazanie informacji o: 1) statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; 2) zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; 3) sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego.   Szkolenie kończy się egzaminem testowym przeprowadzanym przez osoby prowadzące szkolenie. Egzamin testowy polega na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności objętych szkoleniem. Niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego kandydat na rachmistrza terenowego ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku oraz żądania sprawdzenia poprawności tego wyniku. W przypadku stwierdzenia, na skutek żądania, błędu w przyznanej liczbie punktów, dokonuje się zmiany wyniku egzaminu testowego. Kandydat na rachmistrza terenowego, który z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego gminnego komisarza spisowego. Kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych. Za wykonane prace spisowe rachmistrz otrzyma wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia podpisanej przez Dyrektora Urzędu Statystycznego. Dla Gminy Moszczenica ustalono liczbę 3 rachmistrzów. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od 15 czerwca do 08 lipca 2020 r. w dniach i godzinach pracy  Urzędu Gminy Moszczenica, ul. Kosowska 1, 97- 310 Moszczenica (biuro obsługi mieszkańca, pok. nr 1)  w kopertach z napisem „Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny Spis Rolny 2020”. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 44/6169623 wew. 133. W załączeniu poniżej do pobrania : - Formularz zgłoszeniowy na rachmistrza spisowego; - Oświadczenie o niekaralności.

Czytaj więcej...
Sesja i raport o stanie gminy

10.06.2020

Sesja i raport o stanie gminy

Na najbliższej sesji 18 czerwca 2020 r. - jak informuje przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy. W debacie nad Raportem zabiorą głos radni oraz chętni mieszkańcy gminy. . Czym jest raport? Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy Moszczenica specjalny raport o stanie gminy, będący podsumowaniem działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego (u nas funduszu sołeckiego). W tym roku na mocy przepisów ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875) o 60 dni przedłużono termin przedstawienia raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego. W debacie nad Raportem o stanie Gminy Moszczenica za 2019 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Moszczenica. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącą rady zgłoszenia.” Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Moszczenica odbędzie się w dniu 18 czerwca 2020 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 17 czerwca 2020 r. (środa), do godziny 15.30 w pok. 25 Urzędu Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica. Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej, a także na stanowisku ds. obsługi Rady Gminy w pok. 25 Urzędu Gminy w Moszczenicy. Raport dostępny TUTAJ, formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej.

Czytaj więcej...
Powszechny Spis Rolny 2020

12.06.2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju, według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Obowiązek realizacji spisu nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728). Wyniki spisu rolnego najlepiej opisują obraz polskiego rolnictwa i służą władzom lokalnym do podejmowania trafnych strategicznych decyzji opartych na analizie danych. Spisem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce prowadzone przez: osoby fizyczne (w gospodarstwach indywidualnych) o powierzchni minimum 1 ha, bądź poniżej 1 ha użytków rolnych, w tym nieposiadające użytków rolnych, prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o skali określonej progami, których wielkość jest określona w załączniku nr 1 do ustawy,osoby prawne,jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Dane zbierane w ramach spisu będą dotyczyć m.in. cech identyfikacyjno-adresowych użytkownika i jego gospodarstwa rolnego, sprzedaży i zużycia wytworzonych produktów rolnych,struktury dochodów,aktywności ekonomicznej,sposobu użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, nawożenia, zastosowania środków ochrony roślin, pogłowia zwierząt gospodarskich, chowu i hodowli ryb,budynków gospodarskich, maszyn i urządzeń rolniczych. Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez: Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej poświęconej spisowi; odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego, odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne. Rolniku, Twoje dane są u nas bezpieczne! Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”   Więcej informacji na stronie http://spisrolny.gov.pl    

Czytaj więcej...
GOKiS w Moszczenicy otwiera siłownię

09.06.2020

GOKiS w Moszczenicy otwiera siłownię

Od wtorku, 9 czerwca można korzystać z siłowni mieszczącej się przy hali sportowej w Moszczenicy.  - Osoby chcące skorzystać z naszych pomieszczeń muszą przestrzegać zasad sanitarnych – zakrywać nos i usta, umyć i zdezynfekować ręce. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja telefoniczna terminu zajęć u administratora obiektu pod nr tel. 44 741 41 00. Przed wejściem na obiekt konieczna będzie weryfikacja zapisanych uczestników – informuje kierownik gminnej hali sportowej Włodzimierz Kaźmierczak. W siłowni może jednocześnie przebywać 7 osób. Zamknięte będą szatnie i częściowo węzeł sanitarny. Osoby ćwiczące muszą zachować zasady dystansu społecznego, czyli odległości przynajmniej 2 m. Szczegółowy regulamin dostępny jest na stronie gokis.moszczenica.eu.

Czytaj więcej...
JEREMIE2 - Pożyczka płynnościowa

10.06.2020

JEREMIE2 - Pożyczka płynnościowa

Pożyczka Płynnościowa z Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (Pożyczka Płynnościowa):Dla kogo? na wsparcie wydatków realizowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą na terenie województwa łódzkiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19. - przedsiębiorca może otrzymać pożyczkę pod warunkiem, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w przedsiębiorstwie, - udzielenie pożyczki powinno umożliwić przedsiębiorcy utrzymanie bieżącej płynności i finansowanie jego bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W ramach Funduszu finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Pożyczkę można przeznaczyć m.in. na:a) wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS i Urzędowi Skarbowemu) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców; b) zobowiązania publiczno-prawne przedsiębiorcy; c) spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.; d) zatowarowanie, półprodukty itp.; e) wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy, których poniesienie niezbędne było po dniu 31 stycznia 2020 r. Na jaki okres?Maksymalny okres spłaty pożyczki to 72 miesiące. Zabezpieczenia W zależności od kwoty pożyczki- poręczenie osoby fizycznej, hipoteka na nieruchomości, zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych.  Oprocentowanie W zależności od okresu spłaty pożyczki i kwoty- od 0,1 % w skali roku dla pożyczki do 200 tys. zł z okresem spłaty do 12 miesięcy; w pozostałych przypadkach 0,99 % w skali roku (od 01.06.2020 r.).   Kwota pożyczki Maksymalna kwota to 1 mln zł, ale nie więcej niż: dwukrotność rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę, lub25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r. https://larr.pl/pozyczka-plynnosciowa-jeremie-lodzkie

Czytaj więcej...
Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

10.06.2020

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Informujemy, że zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku mogą dokonywać komitety wyborcze oraz wyborcy samodzielnie do dnia 12 czerwca 2020 r. (piątek) w Urzędzie Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica w godzinach pracy Urzędu, tj.:wtorek 7.30 - 17.00, środa 7.30 - 15.30, czwartek (nieczynne - Boże Ciało),piątek 7.30 - 14:00na drukach, które są dostępne pod linkami : https://bip.moszczenica.eu/groups/details/1176/obwodowe-komisje-wyborcze .a) zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej - komitetb) zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej - wyborcaZachowują ważność i nie muszą być ponawiane zgłoszenia dokonane w związku z wyborami zarządzonymi na 10 maja 2020 r. przez uprawniony do dokonywania zgłoszeń do komisji komitet wyborczy, który do 5 czerwca 2020 r. powiadomił PKW o uczestnictwie w wyborach zarządzonych na dzień 26 czerwca 2020 r.Zachowują ważność i nie muszą być ponawiane zgłoszenia dokonane samodzielnie przez wyborców.Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu: 44 6169625 wew. 125 i 127.  Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek zakrywających usta i nos na terenie urzędów.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka

Newsletter

Zdjęcie modułu zadaj pytanie

Pytania do Wójta

Marcelego Piekarka

Napisz »