Komunikat dotyczący odpadów komunalnych

07.04.2020

Komunikat dotyczący odpadów komunalnych

W związku z szybkim rozprzestrzenianiem się koronawirusa i bezpieczeństwem osób odbierających odpady, informujemy mieszkańców Gminy Moszczenica, że w kwietniu nie będą odebrane odpady segregowane ( plastik, metal, szkło i papier) w terminach zgodnych z harmonogramem,z zabudowy jednorodzinnej. Termin odbioru będzie przesunięty na kolejny miesiąc. Odpady komunalne zmieszane, BIO oraz popiół będą odebrane zgodnie z harmonogramem.   Firma zobowiązała się dostarczyć do mieszkańców dodatkowe worki.   Dotyczy to niżej wymienionych terminów i miejscowości: 10 kwietnia 2020 r. - Moszczenica: ul. Cmentarna, Dworcowa, Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia   14 kwietnia 2020 r. - Gajkowice, Raków, Raków Duży   15 kwietnia 2020 r. - Daszówka, Jarosty, Karlin, Michałów, Raków Duży ul. Słonecznikowa, Makowa i Migdałowa   16 kwietnia 2020 r. - Dąbrówka,  Podolin, Srock, Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Gościmowice Drugie, Białkowice, Gościmowice Pierwsze, Raciborowice   17 kwietnia 2020 r. - Baby, Kiełczówka, Pomyków   24 kwietnia 2020 r. - Wola Moszczenicka: ul. Boczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Gazomska, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Piotrkowska, Proszeńska, Rolna, Rzeczna, Smugowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona   30 kwietnia 2020 r. - Rękoraj, Kosów, Sierosław   Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia!  

Czytaj więcej...

Komunikat Przedsiębiorstwa Komunalnego w Moszczenicy

07.04.2020

Komunikat Przedsiębiorstwa Komunalnego w Moszczenicy

Wobec ogłoszenia od dnia 20 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Moszczenicy działając w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa ogranicza do odwołania ruch osobowy w budynku Spółki oraz zawiesza działalność Kasy. Od dnia 06 kwietnia 2020 r. do odwołania nie będzie można dokonywać bezpośrednich płatności gotówkowych oraz za pomocą kart kredytowych w siedzibie Spółki. Zwracamy się do mieszkańców o podawanie za pośrednictwem telefonu 44 6169486 lub internetu pekamosz@wp.pl stanu wskazań wodomierzy, na tej podstawie Spółka wystawi fakturę i odeśle zwrotnie nadawcy, lub oddzwoni na udostępniony telefon podając kwotę do zapłaty. Wszelkie płatności prosimy realizować poprzez dokonywanie przelewów na konto Spółki: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział w Moszczenicy Nr rachunku: 79 8973 0003 0070 0700 0837 0001 Natomiast za odbiór odpadów komunalnych na rachunek Urzędu Gminy w tym samym banku na rachunek 20 8973 0003 0070 0700 0707 0196 Za niedogodności przepraszamy.

Czytaj więcej...

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

02.04.2020

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS i KRUS

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br. Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego. Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT,  otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składekUlga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS?Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:• RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek,• RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający),• RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność,• RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej.Wszystkie te wnioski są dostępne online - na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl. Wnioski można złożyć: • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,• za pośrednictwem poczty, • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Czytaj więcej...

Apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi

01.04.2020

Apel wojewody łódzkiego i Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi

 Uwaga potrzebna krew! W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną spowodowaną przez koronawirus SARS-CoV-2 oraz podejmowanymi licznymi środkami ostrożności w celu zapobiegania oraz zwalczania zakażeń zmniejszyła się ilość oddanej krwi.

Czytaj więcej...

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

31.03.2020

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Z uwagi na zmianę organizacji pracy Urzędu Gminy w Moszczenicy spowodowaną sytuacją epidemiologiczną panującą w Polsce (ograniczenie przyjmowania interesantów) oraz mając na uwadze stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych z dnia 26 marca 2020 r. pełnomocnicy komitetów wyborczych (osoby upoważnione przez pełnomocników) oraz osoby zainteresowane złożeniem wniosku indywidualnego kandydata do obwodowych komisji wyborczych mogą składać zgłoszenia: - drogą elektroniczną na adres: zgloszenia_okw@moszczenica.eu (skan wypełnionego i podpisanego zgłoszenia; plik w formacie.pdf,.jpg). Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. Oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń); - drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica z dopiskiem "Wniosek do okw". - bezpośrednio, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Wniosek do okw" podając pracownikowi Biura Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica. Wnioski można składać do dnia 10 kwietnia 2020 r. do godz. 14.00 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy w Moszczenicy). Numery telefonów: - do pracowników Urzędu w sprawie zgłoszeń kandydatów do OKW: 44 6169625 wew. 125 i 127 - do urzędnika wyborczego: 668 292 195 Pełna treść stanowiska Państwowej Komisji Wyborczej: https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1585254476_1-32-20.pdf Druki Zgłoszeń http://bip.moszczenica.eu/groups/details/1146/obwodowe-komisje-wyborcze pod Komunikatem Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim o sposobie zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych   

Czytaj więcej...

PT KRUS w Piotrkowie Trybunalskim zachęca do korzystania z materiałów prewencyjnych umieszczonych na stronie internetowej Kasy

02.04.2020

PT KRUS w Piotrkowie Trybunalskim zachęca do korzystania z materiałów prewencyjnych umieszczonych na stronie internetowej Kasy

Jednym z działań ustawowych Kasy jest praca na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników. Dane statystyczne, którymi dysponuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, pokazują, że z roku na rok zmniejsza się liczba wypadków przy pracy rolniczej. W roku 2019 do Placówki Terenowej KRUS w Piotrkowie Trybunalskim 87 wypadków przy pracy rolniczej. Mimo wprowadzonego obecnie stanu epidemii rolnicy muszą wykonywać w swoich gospodarstwach wiele zwykłych o tej porze roku prac, gdyż zarówno terminy agrotechniczne, jak i hodowla zwierzęca, nie zwalniają z tej konieczności.   W związku tym mieszkańcy terenów wiejskich powinni pamiętać o konieczności przestrzegania przepisów bhp podczas prac w rolnictwie. Zasady bezpiecznej pracy przekazywane są rolnikom podczas szkoleń organizowanych przez pracowników KRUS. Jednak w ostatnim czasie, by zapobiegać rozwojowi epidemii koronawirusa, bezpośrednie działania prewencyjne zostały zawieszone. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wychodząc naprzeciw rolnikom, którzy chcą przyswajać podstawowe zasady bhp, na swojej stronie internetowej www.krus.gov.pl umieściła zakładkę pn. Kampanie prewencyjne KRUS. Dostępne są tam materiały prewencyjne dotyczące zapobiegania wypadkom w trzech najliczniejszych grupach zdarzeń występujących w rolnictwie indywidualnym. Przechodząc do zakładki Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz wszyscy hodowcy zwierząt znajdą porady na temat zasad bhp podczas pracy ze zwierzętami gospodarskimi. Uzyskają odpowiedzi na szereg pytań, np. jak się zachować przy obsłudze zwierząt? Jakich urządzeń używać, by zwierzę nie zrobiło krzywdy podczas zabiegów pielęgnacyjnych i weterynaryjnych? Oprócz tego w artykule wymienione są wymogi, jakie muszą spełnić budynki inwentarskie i środki ochrony osobistej, by praca ze zwierzętami była bezpieczna dla rolnika.   Z kolei w zakładce Rola rolnika, by upadku unikał zainteresowani znajdą informacje, jak ograniczyć ryzyko upadków, zwłaszcza na terenie podwórek i obejść, z drabin, z maszyn i ciągników, czy w budynkach inwentarskich. To tu rolnik dowie się o konieczności stosowania atestowanych drabin i bezpiecznego obuwia roboczego. Dodatkowo w materiałach znajduje się odnośnik do listy kontrolnej, którą mogą się posługiwać właściciele gospodarstw. Lista pozwala sprawdzić, jakie zagrożenia występują na terenie obejścia i co należy poprawić, by miejsce pracy nie sprzyjało upadkom. Następna zakładka, Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz, przenosi rolnika do zasad bhp, które należy zachowywać podczas pracy z maszynami i urządzeniami rolniczymi. Jest to szczególnie istotne, gdyż coraz większa liczba prac w rolnictwie jest zmechanizowana. Dodatkowo, wypadki z udziałem maszyn urządzeń powodują najgroźniejsze obrażenia u poszkodowanych. Stąd też nacisk, kładziony w materiałach na stosowanie osłon ruchomych elementów maszyn, zapoznanie się z instrukcjami obsługi urządzeń, właściwe zabezpieczeniu przewożonych ładunków czy dobrą koordynację prac przy zbiorach.     Na stronie Kasy dostępne są ponadto elektroniczne wersje broszur i ulotek, wyczerpująco opisujących pozostałe tematy z zakresu zasad bhp i zagrożeń występujących w pracy rolnika (zakładka: Broszury prewencyjne), a także film prewencyjny (zakładka: Film – Upadek to nie przypadek).     Z uwagi na zwiększenie liczby chorób zawodowych wywoływanych przez kleszcze zapraszamy do lektury broszury Borelioza i odkleszczowe zapalenie opon mózgowych, w której opisano zalecenia dla rolników, które pozwalają zminimalizować ryzyko wystąpienia chorób przenoszonych przez kleszcze. Tymi sposobami są m.in. szczelne okrywanie ciała, czy stosowanie środków odstraszających owady (repelenty). W broszurze opisano również, jakie działania podjąć w przypadku, gdy znajdziemy wbitego w skórę kleszcza.     Zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców wsi do zdobywania wiedzy na temat bezpiecznej pracy w rolnictwie, z wykorzystaniem strony internetowej KRUS i zamieszczonych na niej materiałów informacyjnych. Liczymy, że w ciągu roku 2020 będziemy mogli powrócić do tradycyjnej formy szkoleń dla rolników, podczas których pracownicy Kasy będą mogli bezpośrednio omawiać z Państwem zagadnienia z zakresu bezpiecznej pracy na wsi.   Przypominamy jednocześnie, że zgłoszeń wypadków przy pracy rolniczej należy dokonywać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. W okresie zagrożenia epidemiologicznego wypadek powinno się zgłosić do Placówki Terenowej KRUS w Piotrkowie Tryb. – telefonicznie (tel. 44 645 24 20), za pośrednictwem poczty (ul. M. Skłodowskiej–Curie 1, 97-300 Piotrków Tryb.) lub drogą elektroniczną (e-mail: piotrkowtrybunalski@krus.gov.pl). Zbyt późne zgłoszenie wypadku utrudni przeprowadzenie postępowania powypadkowego i może skutkować odmową prawa do jednorazowego odszkodowania.   Na koniec pragnę przypomnieć raz jeszcze o konieczności przestrzegania przez wszystkich obywateli zaleceń władz sanitarnych w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, o konieczności wzmożenia opieki nad osobami w podeszłym wieku oraz życzyć Państwu jak najwięcej zdrowia – szczęść Boże!   Tomasz Nowicki dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi

Czytaj więcej...

Błyskawiczny Konkurs Poetycki

31.03.2020

Błyskawiczny Konkurs Poetycki

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy zaprasza na uczniów szkół podstawowych do udziału w Błyskawicznym Konkursie Poetyckim. Napisz i prześlij do nas wiersz, który będzie wpisywał się w temat konkursu "Jak się pięknie «nudzę» w domu" zachęcają organizatorzy. - Zapraszamy do wspólnej zabawy wszystkie dzieci z terenu naszej gminy. Celem konkursu jest budzenie ich wrażliwości poetyckiej, doskonalenie umiejętności językowych, rozwijanie uzdolnień literackich oraz poszukiwanie nowych talentów. Na Wasze wiersze czekamy do poniedziałku, 6 kwietnia 2020r. - zachęca dyrektor GOKiS Jerzy Korytkowski. Wiersz powinien być napisany samodzielnie, nigdzie do tej pory niepublikowany i nienagradzany. Praca musi zawierać minimum od 8 do 16 wersów, powinna być dostarczona w formie mailowej oraz opatrzona metryczką zawierającą imię i nazwisko autora, klasę, nazwę szkoły.Warunkiem udziału w konkursie jest zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz przesłanie na adres sekretariat@gokis.moszczenica.eu wiersza wraz z wypełnioną kartę zgłoszenia przez rodzica bądź opiekuna. Szczegóły dostępne sa na gokis.moszczenica.eu.

Czytaj więcej...

Komunikat Wójta Gminy Moszczenica

27.03.2020

Komunikat Wójta Gminy Moszczenica

Na potrzeby zapewnienia ochrony mieszkańców Gminy Moszczenica w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS CoV-2 Wójt Gminy Moszczenica określił szczególne formy udzielania pomocy mieszkańcom Gminy Moszczenica:w obszarze pomocy psychologicznej – poprzez kontakt online z psychologiem w sytuacjach załamań i kryzysów osobistych związanych z izolacją po poddaniu kwarantannie, straty członka rodziny lub osoby bliskiej w rezultacie zachorowania na COVID-19;w obszarze pomocy interwencyjnej, po wcześniejszej weryfikacji w razie potrzeby – poprzez zaopatrzenie w żywność,  dostarczenie leków zalecanych przez lekarza – dla osób pozostających w kwarantannie domowej.Potrzebę ww. pomocy należy zgłosić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z/s w Kosowie telefonicznie pod nr tel.  727 770 779 w godz. 7.30 – 19.00 lub na adres e-mail gops@moszczenica.pl  Jednocześnie informuje się, że pracownicy GOPS po zweryfikowaniu konieczności zapewnienia ww. form pomocy podejmą stosowne działania w kierunku ich realizacji przez wytypowane do tego celu służby.

Czytaj więcej...

Polecenia wojewody łódzkiego w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania koronawirusa

27.03.2020

Polecenia wojewody łódzkiego w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania koronawirusa

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński polecił:1. Zawieszenie działalności (zamknięcie) żłobków oraz klubów dziecięcych w terminie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. tworzonych i prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne; 2. Podjęcie przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast działań zmierzających do zawieszenia działalności (zamknięcia) żłobków oraz klubów dziecięcych w terminie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. tworzonych i prowadzonych przez inne podmioty. 3. Czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa łódzkiego, w terminie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. w: ▶ placówkach wsparcia dziennego; ▶ centrach integracji społecznej; ▶ klubach integracji społecznej; ▶ dziennych domach i klubach seniora; ▶ środowiskowych domach samopomocy; ▶ warsztatach terapii zajęciowej. Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu

Czytaj więcej...

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

26.03.2020

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nieczynny do odwołania!

Ze względu na pandemię koronawirusa oraz ograniczenia w poruszaniu się do niezbędnych sytuacji wprowadzone przez polski rząd, informujemy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Moszczenicy przy ul. Dworcowej koło "Orlika" będzie nieczynny aż do odwołania.O wznowieniu pracy PSZOK poinformujemy na oficjalnej stronie gminy - moszczenica.pl oraz profilach społecznościowych. Prosimy śledzić nasze komunikaty

Czytaj więcej...

Uwaga Przedsiębiorstwo Komunalne zawiesza możliwość bezpośrednich wpłat w kasie!

20.03.2020

Przedsiębiorstwo Komunalne zawiesza możliwość bezpośrednich wpłat w kasie! Płatność tylko przelewem

Wobec ogłoszenia od dnia 14 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Moszczenicy działając w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 (zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2) zawiesza na dwa tygodnie działalność Kasy. Od dnia 23 marca do dnia 3 kwietnia 2020 roku nie będzie można dokonywać bezpośrednich płatności gotówkowych oraz za pomocą kart kredytowych. Wszelkie płatności prosimy realizować poprzez dokonywanie przelewów na konto Spółki: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział w Moszczenicy Nr rachunku: 79 8973 0003 0070 0700 0837 0001 Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

Czytaj więcej...

Oszustwo na koronawirusa - policja ostrzega!

25.03.2020

Oszustwo na koronawirusa - policja ostrzega!

Policjanci przestrzegają przed nieuczciwymi zachowaniami osób, które wykorzystując epidemię koronawirusa oferują do sprzedaży środki mające rzekomo cudowne właściwości i zwalczające wirusa. Oferują je w Internecie lub podszywają się pod instytucje i organizacje mające na celu zwalczanie i zapobieganie szerzeniu się wirusa czy też zajmujące się jego leczeniem. Nie dajmy się oszukać i o każdym taki przypadku informujmy Policję.

Czytaj więcej...

Aktualności

Przerwa w pracy punktu potwierdzającego Profil Zaufany

23.03.2020

Przerwa w pracy punktu potwierdzającego Profil Zaufany

Uwaga! W dniach 25.03 – 31.03.2020 r. punkt potwierdzający profil zaufany w Urzędzie Gminy w Moszczenicy będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej...
Sprawdź zakres i zasady działania instytucji gminnych

17.03.2020

Sprawdź zakres i zasady działania instytucji gminnych. Ważne telefony i rachunki.

Ważne informacje, zasady i ograniczenia dotyczące działalności instytucji samorządowych i profilaktyki antywirusowej w Gminie Moszczenica Urząd Gminy w Moszczenicy Ograniczona została możliwość osobistego załatwiania spraw w urzędzie oraz dokonywania płatności w Kasie Urzędu od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania. Wszelkich płatności prosimy dokonywać elektronicznie na następujące rachunki bankowe: 03 89730003 0070 0700 0707 0017 Dochody (podatki, opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego, czynsze, dzierżawa, opłata skarbowa, rezerwacja miejsc targowych, opłata skarbowa, opłata za pełnomocnictwo) 36 89730003 0070 0700 0707 0005 Depozyt ( Wadium ) 62 89730003 0070 0700 0707 0022 Udostępnienie danych meldunkowych 20 89730003 0070 0700 0707 0196 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Osobiście będzie można jedynie załatwiać sprawy związane z rejestracją zgonów i urodzeń. W pozostałych sprawach prosimy o korzystanie z drogi elektronicznej: maile, platforma ePUAP, listownie oraz telefonicznie (tel. do sekretariatu 44 616 96 25). Telefony do poszczególnych Referatów znajdują się na stronie http://www.moszczenica.pl/ w zakładce KONTAKT. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie GOPS funkcjonuje zgodnie z godzinami urzędowania jednak zminimalizowano kontakt z osobami korzystającymi z pomocy społecznej. Zastosowano poniższe środki ostrożności. Została wyznaczona strefa załatwiania interesantów w siedzibie GOPS. Każdy wchodzący do siedziby ma mierzoną temperaturę bezdotykowym termometrem oraz dezynfekowane ręce. Wypłaty świadczeń pieniężnych realizowane są jak dotychczas. W dzień wypłat gotówkowych w Kasie do siedziby GOPS wpuszczanych jest jednocześnie nie więcej niż 3 osoby. Działania pracowników terenowych w środowiskach domowych osób korzystających z pomocy społecznej zostały ograniczone tylko do koniecznych. Sprawy urzędowe załatwiane są głównie drogą telefoniczną i elektroniczną bez kontaktu osobistego. W sprawach wymagających bezpośredniego kontaktu z interesantem stosowane są szczególne środki ostrożności (dezynfekcja rąk, mierzenie temperatury, rękawiczki i maseczki ochronne). Kierownik GOPS prosi mieszkańców Gminy Moszczenica o nie bagatelizowanie zagrożenia epidemicznego, pozostawanie w domach i zachowywanie rekomendowanych środków ostrożności, a w sytuacjach tego wymagających kontaktowanie się telefoniczne pod numer telefonu GOPS 44 616 95 97 lub elektronicznie na adres e-mail: gops@moszczenica.pl Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Od dnia 12.03.2020r. do 27.03.2020r. wszystkie zajęcia odbywające się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu oraz Gminno - Szkolnej Hali Sportowej im. Romana Kaźmierczaka zostają odwołane. Targowisko gminne w Moszczenicy Wprowadzone zostały ograniczenia handlu na targowisku gminnym przy ulicy Dworcowej. Od 16 marca możliwa jest sprzedaż tylko produktów spożywczych i higienicznych. Zmiany obowiązywać będą aż do odwołania. Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Moszczenicy i Srocku Rejestracja pacjentów odbywać się będzie wyłącznie drogą telefoniczną a wejście do przychodni będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach. Pacjentom będą udzielane teleporady w godzinach pracy przychodni. W sytuacji kiedy jest to niezbędne – wyłącznie na polecenie lekarza – pacjent zostanie umówiony na konkretną godzinę do lekarza i wtedy będzie możliwość wejścia do przychodni. Nie należy przychodzić do przychodni po recepty, skierowania, zwolnienia lekarskie – będą one przekazywane elektronicznie. Powtórzenie leków będzie odbywać się tylko telefonicznie. Pacjent przez telefon będzie otrzymywał numer recepty i z nim uda się do apteki. Nie będzie działać rehabilitacja i stomatologia (pełne informacje telefoniczne w gabinetach). Odwołane zostają wszelkie konsultacje, szczepienia, bilanse, pobrania krwi do badań. Kontakt telefoniczny: Moszczenica - tel. 44 616 81 68; 44 616 93 25; Srock - tel.44 616 03 79. Prosimy o wyrozumiałość dla personelu i stosować się do zaleceń Przedsiębiorstwo Komunalne w Moszczenicy Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Moszczenicy, mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną w kraju, zwraca się z prośbą o: podawanie drogą telefoniczną bądź mailową aktualnych stanów wodomierzy tel. 44 6169486; e-mail: pekamosz@wp.pl dokonywania płatności wynikających z wystawionych faktur przelewem na rachunek: BSZP O/Moszczenica 79 8973 0003 0070 0700 0837 0001 Kasie Przedsiębiorstwa – zamknięta!Gminna Biblioteka Publiczna Placówka zamknięta aż do odwołania. Licząc na Państwa zrozumienie prosimy o dostosowanie się do powyższych zaleceń, dotyczących ograniczenia bezpośrednich kontaktów. Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych             Informujemy, że dotychczasowe dyżury psychologa i terapeuty uzależnień w marcu odbywać się będą w formie konsultacji i porad telefonicznych oraz sesji on-line (przez aplikację Skype). Dni i godziny dyżurów: Terapeuta uzależnień- 19.03 godz. 14-17 tel: 537 353 526 (rozmowy na koszt terapeuty) Psycholog- 26.03 godz. 14-17 , tel: 531 170 073 (rozmowy na koszt psychologa) Sesje on-line w tych samych dniach i godzinach. Szczegóły dotyczące sesji on-line należy ustalić z psychologiem/terapeutą dzwoniąc na wyżej wymieniony nr telefonu.Numer specjalnej infolinii NFZ  dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem  800-190-590Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem, wystąpienia objawów - wysokiej gorączki, kaszlu, duszności, celem uzyskania informacji co do dalszego postępowania powinny skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczna w Piotrkowie Trybunalskim WYŁĄCZNIE telefonicznie pod numerami: do godz. 15:00 (44) 649 50 63 wew. 43 po godz. 15:00 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim tel. kom. 605 371 373 TELEFON ALARMOWY kom. 661 61 68 05   Wojewoda łódzki uruchomił całodobową infolinię dla mieszkańców województwa łódzkiego poświęconą koronawirusowi. ☎ Numer to: 42 664 19 04 To infolinia dla wszystkich tych osób, które mają wątpliwości: ➡ co do swojego stanu zdrowia, ➡ co do pojawienia się u siebie ewentualnych objawów, ➡ jak zachowywać się w czasie kwarantanny, ➡ oraz dla wszystkich, którzy mają pytania dotyczące zagrożenia epidemiologicznego w naszym województwie.

Czytaj więcej...
Policja zachęca do korzystania z aplikacji

25.03.2020

Policja zachęca do korzystania z aplikacji "Kwarantanna domowa"

Aplikacja „Kwarantanna domowa” to szybsza komunikacja ze służbami i lepsza opieka dla objętych kwarantanną – jest darmowa, bezpieczna i dostępna w sklepach Google Play i App Store.

Czytaj więcej...
Informacja o rekrutacji na funkcję urzędnika wyborczego do gminy Przedbórz

25.03.2020

Informacja o rekrutacji na funkcję urzędnika wyborczego do gminy Przedbórz

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że trwa rekrutacja na funkcję urzędnika wyborczego gm. Przedbórz:Uwaga: W dalszym ciągu można składać zgłoszenia na funkcję urzędnika wyborczego.Wzór (docx) - Zgłoszenie kandydata na urzędnika wyborczego, będącego pracownikiem urzędu obsługującego: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostki im podległej lub przez nie nadzorowanejWzór (pdf) - Zgłoszenie kandydata na urzędnika wyborczego, będącego pracownikiem urzędu obsługującego: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostki im podległej lub przez nie nadzorowanej  Wzór (docx) - Zgłoszenie kandydata na urzędnika wyborczego, mającego co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostkach im podległych lub przez nie nadzorowanychWzór (pdf) - Zgłoszenie kandydata na urzędnika wyborczego, będącego pracownikiem urzędu obsługującego: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostki im podległej lub przez nie nadzorowanej  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczychUchwała Nr 5/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego 

Czytaj więcej...
ŁODR w Bartoszewicach ogranicza odstęp. Obsługa tylko telefoniczna lub mailem.

20.03.2020

ŁODR w Bratoszewicach ogranicza dostęp. Obsługa tylko telefoniczna, pocztą lub mailem.

Komunikat ŁODR w Bartoszewicach

Czytaj więcej...
Komunikat dotyczący sieci Eleader

20.03.2020

Komunikat dotyczący sieci Eleader

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w związku z pandemią koronawirusa, w celu umożliwienia korzystania z zasobów e-learningu zarówno uczniom jak i nauczycielom (w tym umożliwienia prowadzenia zajęć poprzez komunikatory internetowe np. Skype), ale także w celu udostępnienia realizacji pracy zdalnej mieszkańcom czterech gmin (projekt Eleader) wszystkie stacje bazowe sieci Eleader (…) ( zarówno dla użytkowników sieci OB, jak i użytkowników tzw. Internetu socjalnego) pracują z prędkością 15Mb/s per użytkownik. Pragniemy przypomnieć, że w szkołach nauczyciele dysponują łączami o gwarantowanej przepustowości 1Gb/s. Wszystkich mieszkańców zachęcamy do subskrybowania profili naszych gmin w aplikacji Twitter. Dzięki temu, w przypadku zaistnienia wyjątkowej sytuacji, będziemy mogli w bardzo szybki sposób przesłać Państwu krótkie komunikaty informacyjne. Zachęcamy także Państwa do procedowania spraw drogą elektroniczną np. poprzez platformę ePUAP. Gminy naszego Konsorcjum dysponują nowoczesnym systemem EZD PUW, który pozwala nam w sposób uporządkowany i elektroniczny prowadzić Państwa sprawy. Przypominamy, że najbliższe punkty potwierdzania Profili Zaufanych znajdują się w Urzędzie Gminy Moszczenica oraz Urzędzie Gminy Ujazd.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka

Newsletter

Zdjęcie modułu zadaj pytanie

Pytania do Wójta

Marcelego Piekarka

Napisz »