Lokale, wirtualne biura i miejsca w szafach RACK – ruszyły przetargi na wynajem powierzchni w Moszczenickich Terenach Inwestycyjnych

13.08.2020

MTI – ruszyły przetargi na wynajem

Prowadzisz firmę lub myślisz o jej rozwoju? Lokale, wirtualne biura i miejsca na szafy RACK - sprawdź ofertę MTI. Wójt Gminy Moszczenica ogłosił przetargi dot. Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych. - W ofercie mamy wynajem lokali, biur wirtualnych i miejsc na szafy RACK. Oferta skierowana jest do firm z sektora MŚP – informuje Ewa Łągwa, podinspektor ds. zarządzania MTI. Lokale Do wynajęcia jest sześć pomieszczeń biurowych o powierzchniach: 12,2 m212,2 m218,6 m223,7 m232,1 m2137,3 m2 Lokale znajdują się w nowo wybudowanym budynku administracyjno-biurowo-usługowym z przeznaczeniem na działalność gospodarczą mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wraz z infrastrukturą techniczną w tym wewnętrznym układem komunikacyjnym i parkowaniem. Szczegółowe informacje dotyczące wynajmu: https://bip.moszczenica.eu/groups/details/1190/moszczenickie-tereny-inwestycyjne Przetargi odbędą się kolejno w dniach 16-17 września 2020 r. w Sali USC w Urzędzie Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica. Najemcą lokalu może być tylko podmiot z sektora MŚP prowadzący działalność zgodną ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica.   Szafy RACK Przetarg obejmuje 12 miejsc na szafy RACK do  kolokacji serwerów. Miejsca na szafy RACK o następujących parametrach technicznych: GetFort, http://www.getfort.com/pl/products/3/204, 19’’, 42U, 600x1000; do kolokacji serwerów wraz z łączem 50 Mb/s i 5 adresów publicznych.Miejsca na szafy znajdują się w serwerowni w pomieszczeniu biurowym położonym w nowo wybudowanym budynku administracyjno-biurowo-usługowym z przeznaczeniem na działalność gospodarczą mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wraz z infrastrukturą techniczną w tym wewnętrznym układem komunikacyjnym i parkowaniem.Oferty należy składać do dnia 13 września 2020 r. w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „I publiczny przetarg pisemny ograniczony na oddanie w najem miejsca na szafy do kolokacji serwerów.Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 15 września 2020 r. o godz. 8:00 w Sali USC w Urzędzie Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica.   Ogłoszenie o przetargu: https://bip.moszczenica.eu/download/18a9b632-7485-44af-b177-3db73e5f4875 Formularz oferty:  https://bip.moszczenica.eu/download/74375a0a-09a3-45ca-b7b2-6c9335e0ea05   „Wirtualne biura” W ramach e-biura oferowane oprócz obsługi korespondencji można raz w miesiącu korzystać przez dwie godziny z sali konferencyjnej. Wirtualne biura znajdują się w pomieszczeniu biurowym położonym w nowo wybudowanym budynku administracyjno-biurowo-usługowym z przeznaczeniem na działalność gospodarczą mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wraz z infrastrukturą techniczną w tym wewnętrznym układem komunikacyjnym i parkowaniem.Oferty należy składać do dnia 13 września 2020 r. w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „I publiczny przetarg pisemny ograniczony na oddanie w najem „wirtualnego biura”.Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 15 września 2020 r. o godz. 11:00 w Sali USC w Urzędzie Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica.Najemcą „wirtualnego biura” może być tylko podmiot z sektora MŚP prowadzący działalność zgodną ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica. Ogłoszenie o przetargu: https://bip.moszczenica.eu/download/b2715634-dad2-4bbe-b2dc-d7625eb0bdd7 Formularz oferty: https://bip.moszczenica.eu/download/cd454337-8efd-43ac-8c99-14df596c6938     Wszystkie szczegółowe informacje na temat poszczególnych przetargów można uzyskać w budynku MTI przy ul. 100-lecia Odzyskania Niepodległości 3, na stronie BIP: https://bip.moszczenica.eu/groups/details/1190/moszczenickie-tereny-inwestycyjne lub otrzymać drogą mailową, wysyłając zapytanie pod adres mail: MTIOffice@moszczenica.eu Możliwa jest również wizyta w budynku  Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych ( po wcześniejszym umówieniu) w dniach roboczych, w godzinach 7:00 – 15:00.  

Czytaj więcej...

informacja dla producentów rolnych oraz hodowców bydła

13.08.2020

Informacja dla producentów rolnych oraz hodowców bydła

Przypominamy, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie do 31 sierpnia 2020 r. złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.  w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r. Wypłata zwrotu tylko na rachunek bankowy – należy wpisać go we wniosku. Wyłącznie kompletnie wypełnione wnioski przyjmować będą pracownicy Urzędu Gminy w Moszczenicy w pok. nr 7 w godzinach pracy Urzędu. Wypełnienie wniosku na miejscu nie będzie możliwe. Wnioski do pobrania w Urzędzie Gminy pok. 1 - Biuro Obsługi Mieszkańca i na www.moszczenica.pl   UWAGA: Przypominamy o zachowaniu środków ostrożności, w tym o obowiązkowym zakrywaniu ust i nosa, zachowaniu bezpiecznej odległości oraz dezynfekowaniu rąk płynem dostępnym przy wejściu do Urzędu. Przy wejściu do Urzędu obowiązuje zasada „jedna osoba wychodzi, druga wchodzi”.   Więcej informacji na temat zwrotu podatku akcyzowego:  http://bip.moszczenica.eu/groups/details/288

Czytaj więcej...

Apel do policji o całodobowy posterunek policji w Moszczenicy

12.08.2020

Apel do policji o całodobowy posterunek w Moszczenicy

Władze gminy Moszczenica apelują do policji rozszerzenie działalności lokalnego posterunku. – Na ostatnim spotkaniu poświęconym bezpieczeństwu mieszkańców gminy zwróciłem się z takim wnioskiem do komendanta KMP w Piotrkowie, mł. insp. Krzysztofa Mikułowskiego – mówi wójt Marceli Piekarek. – Jesteśmy w stanie wyremontować budynek byłego komisariatu oraz pomóc w wyposażeniu m.in. w łącze internetowe oraz inne urządzenia wspomagające pracę funkcjonariuszy. Ostatnie wydarzenia pokazują, że obecny model pracy posterunku to za mało. – Jako gmina inwestujemy m.in. w monitoring, który już pomaga policji w ściganiu osób łamiących prawo. Niestety kamery nie zastąpią pracy operacyjnej w terenie, dlatego tak bardzo liczymy na większą obsadę funkcjonariuszy – dodaje Piekarek. W tych działaniach wspierają wójta nie tylko radni, ale także starosta Piotr Wojtysiak oraz poseł Grzegorz Lorek. Uczestnicy spotkania widzą światełko w tunelu. Mł. insp. Krzysztof Mikułowski poinformował zebranych o planach utworzenia w Piotrkowie samodzielnego pododdziału prewencji, w którym pracowałoby ok. 110 policjantów.

Czytaj więcej...

Wnioski o szacowanie szkód w uprawach sadowniczych.

10.08.2020

Wnioski o szacowanie szkód w uprawach sadowniczych

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Moszczenica niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – wiosennych przymrozków, Wójt Gminy Moszczenica informuje rolników o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód w uprawach sadowniczych. Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: https://www.lodzkie.eu/page/5718,szacowanie-szkod-w-gospodarstwach-rolnych-w-2020-r.html lub w pokoju nr 10 Urzędu Gminy w Moszczenicy. Wnioski należy składać do dnia 14.08.2020 r. Uprawy można zlikwidować (zebrać plony) dopiero po oszacowaniu strat przez gminną komisję.

Czytaj więcej...

Wspólnie walczymy o nową linię kolejową

06.08.2020

Wspólnie walczymy o nową linię kolejową

Wójt Marceli Piekarek został jednym z sygnatariuszy listu intencyjnego w sprawie budowy nowej linii kolejowej Wieluń-Bełchatów-Piotrków-Łódź Kaliska. Miałaby ona przebiegać przez Srock, Tuszyn i Rzgów. - Z propozycji zrealizowania tej inwestycji wszyscy powinniśmy być zadowoleni. Wiadomo jaki mamy dziś stan dróg, szczególnie drogi krajowej nr 12/91. Sytuacja tam jest zła. Kolej ten problem by rozwiązała. Osobiście z niecierpliwością czekam na realizację omawianego dzisiaj przedsięwzięcia.  Pod listem intencyjnym, skierowanym do marszałka województwa łódzkiego podpisali się także samorządowcy z Piotrkowa, Bełchatowa, Wielunia, Tuszyna, Rzgowa, Kleszczowa, a także prezes Zarządu Ptak Holding. Do wspólnego projektu przekonał samorządowców Grzegorz Lorek, poseł Prawa i Sprawiedliwości. - Polska ma w finansowej perspektywie unijnej 2021-2027 zapowiedzianą pokaźną sumę pieniędzy. Nasze samorządy mają zbyt mało środków własnych by tego typu zadanie zrealizować samodzielnie, ale wpisujemy się w strategię rozwoju sektora energetycznego w kraju i myślę, że z tych kilku miliardów euro, które Polska ma otrzymać na zmiany w tym zakresie, część mogłaby zostać przeznaczona na budowę nowej linii kolejowej. Tym bardziej, że ten projekt może również pomóc osobom zamieszkującym w miejscowościach wykluczonych kolejowo. Bełchatów i Wieluń są tego przykładami. Patrząc na to jako na całość, są szanse na pozyskanie finansowania.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do udziału w warsztatach dotyczących budowania Marki Lokalnej Powiatu Piotrkowskiego

06.08.2020

Zaproszenie do udziału w warsztatach dotyczących budowania Marki Lokalnej Powiatu Piotrkowskiego

Powiat Piotrkowski wraz z Partnerami serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w warsztatach, które planowane są w sierpniu br. i odbędą się w: GOKiS w Moszczenicy GCK w Grabicy Sali „Wspólny Dom” w Ręcznie Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Tryb. Warsztaty realizowane będą w ramach operacji pn. „Kreowanie marki produktu lokalnego Powiatu Piotrkowskiego kluczem do rozwoju obszarów wiejskich”. Podczas warsztatów zostaną poruszone m.in. takie tematy jak: • zmiany w turystyce, przeobrażenia w lokalnych społecznościach - jak dobrze zbudowana marka lokalna może być odpowiedzią na problemy świata po Sars Covid 19? • budowanie i zarządzanie marką regionu • elementy składowe i instrumenty marki regionu • analiza potencjału Powiatu Piotrkowskiego - analiza SWOT Zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli władz lokalnych, przedsiębiorców, lokalnych producentów/wytwórców, osób aktywnych społecznie oraz lokalnych patriotów. Możliwy jest udziału w kilku warsztatach. Spotkania odbędą się stacjonarnie lub on-line, w zależności od aktualnej sytuacji w kraju związanej z epidemią covid-19. Osoby wyrażające chęć udziału w warsztatach zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na adres mailowy: b.masiarek@powiat-piotrkowski.pl zawierających: 1. Imię i nazwisko Uczestnika 2. Instytucja/Firma/Stowarzyszenie/Społeczność lokalna, którą reprezentuje 3. Podanie miejsca warsztatów 4. Gotowość do odbycia spotkania w formule on-line. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Informacji o warsztatach oraz terminie udzielamy pod numerem tel. 44 732 88 95.

Czytaj więcej...

Łódzkie smakuje

05.08.2020

Łódzkie smakuje

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zachęca do ubiegania się o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czytaj więcej...

 kampania informacyjna pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”

04.08.2020

Cudze chwalicie, swoje poznajcie

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”, która promuje polskiebazarek.pl. Polskiebazarek.pl jest odpowiedzią na utrudnienia występujące w dobie koronawirusa z tradycyjnym sposobem sprzedaży produktów - pomaga w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żywności z konsumentami. Można na nim bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży swoich produktów a konsument płaci dokładnie tyle, ile proponuje rolnik - nie ma marży pobieranej przez pośredników.

Czytaj więcej...

Krystian Szelest ze Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy - zwycięzcą Wojewódzkiego Konkursu „Matematyka Moja Pasja”

03.08.2020

Krystian Szelest ze Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy - zwycięzcą Wojewódzkiego Konkursu „Matematyka Moja Pasja”

Ten prestiżowy konkurs jest organizowany przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata przy współudziale Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Patronat nad konkursem „Matematyka Moja Pasja” sprawuje Łódzki Kurator Oświaty, a laureaci otrzymują punkty w rekrutacji do szkół średnich. Konkurs składa się z trzech etapów: I etap – eliminacje szkolne , II i III etap – zawody finałowe w Łodzi. W tegorocznej edycji do zawodów finałowych zakwalifikowało się 55 uczniów szkół podstawowych z całego województwa łódzkiego. Krystian Szelest – uczeń klasy VIII d ze Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy został laureatem w/w konkursu i osiągając najlepszy wynik w województwie zdobył puchar Łódzkiego Kuratora Oświaty. Sukces jest tym większy, że Krystian, jako jedyny uczestnik zawodów, rozwiązał bezbłędnie zadania z etapu finałowego ( zarówno II jak i III) wzbudzając tym samym ogromny podziw i uznanie organizatorów konkursu. Niestety , z powodu pandemii koronawirusa nie odbyła się gala finałowa na Uniwersytecie Łódzkim, a nagrody zostały przekazane do macierzystej szkoły zwycięzcy. W środę 29 lipca 2020r. w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy, Krystian Szelest - w obecności swoich rodziców oraz szkolnego koordynatora konkursu Joanny Ryś, odebrał z rąk pani w-ce dyrektor Bożeny Justyny puchar Łódzkiego Kuratora Oświaty Grzegorza Wierzchowskiego oraz pamiątkowy dyplom . Nagrodą dla Krystiana był również tablet oraz książka „Matematyka Olimpijska” .  - To nie jedyne matematyczne osiągnięcia Krystiana Szelesta w tym  roku szkolnym. Warto wspomnieć, że jest on również laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki organizowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty, reprezentantem szkoły w Mistrzostwach Polski w Geometrii Elementarnej oraz w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów - opowiada z dumą nauczycielka matematyki Joanna Ryś.To uczeń wszechstronny podkreśla dyrektor moszczenickiej podstawówki  Jolanta Kujawska-Wężyk. - Krystian jest finalistą Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego, finalistą Interdyscyplinarnego Konkursu Ekologiczno – Regionalnego organizowanego przez ŁKO oraz zdobywcą II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Fraszka”.  Jednak to matematyka stała się jego prawdziwą pasją i to właśnie z matematyką wiąże swoją dalszą przyszłość. Jako tegoroczny, najlepszy absolwent szkoły, Krystian ubiega się o przyjęcie do klasy o profilu matematyczno-informatycznym w I LO im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim. Jego marzeniem jest, aby właśnie w tej szkole, dalej pod okiem profesora Pawła Kwiatkowskiego zgłębiać tajniki tego trudnego przedmiotu i przygotowywać się do olimpiad matematycznych na poziomie szkół średnich. Wierzymy, że te marzenia wkrótce się spełnią, bo która ze szkół nie chciałaby mieć w swoich szeregach tak wyjątkowego ucznia. Krystianowi gratulujemy dotychczasowych, tak niesamowitych osiągnięć i życzymy wielu sukcesów w nowej szkole.

Czytaj więcej...

76. rocznica Powstania Warszawskiego

31.07.2020

W godzinę "W" zawyją syreny!

W sobotę, 1 sierpnia o godzinie 17:00 na terenie gminy Moszczenica rozlegnie się minutowy dźwięk syren alarmowych. Będzie to tradycyjny hołd oddany bohaterom walczącym o wolność Ojczyzny z okazji 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 

Czytaj więcej...

Wojewódzki konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne

31.07.2020

Wojewódzki konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne

Ideą konkursu jest wyłonienie gospodarstw wyróżniających się na tle innych, szczególnie pod kątem kultywowania tradycji na wsi, możliwości spędzenia wolnego czasu jak również degustacji tradycyjnych, lokalnych potraw przygotowywanych z produktów z własnego gospodarstwa. Aby wziąć udział w konkursie należy do formularza zgłoszeniowego dołączyć m.in. film, który zostanie oceniony przez komisję konkursową.Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody pieniężne o łącznej wartości 18 400,00 zł., a na zgłoszenia do konkursu czekamy do 31 sierpnia 2020 r.  Więcej o konkursie na http://lodzkie.ksow.pl/news/entry/15651-oglaszamy-wojewodzki-konkurs-na-najlepsze-gosp.html

Czytaj więcej...

Posadź własny las i weź pieniądze – nabór wniosków dobiega końca

29.07.2020

Posadź własny las i weź pieniądze – nabór wniosków dobiega końca

Jeszcze tylko w tym tygodniu, rolnicy którzy chcą posadzić na swoich gruntach las, mogą składać wnioski o dofinansowanie. - Biura powiatowe ARiMR przyjmują dokumenty do końca lipca – przypomina rzecznik prasowy Agencji Paweł Mucha. „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” skierowane jest do rolników, którzy są właścicielami, współwłaścicielami lub współmałżonkami właścicieli gruntów przeznaczonych do zalesienia. Poza rolnikami, beneficjentem tego programu mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw. Działka, na której ma być prowadzona uprawa leśna musi mieć co najmniej 0,1 ha i szerokość większą niż 20 m, chyba że graniczy z lasem – wtedy nie ma znaczenia szerokość gruntu. Do zalesienia można przeznaczyć maksymalnie 20 ha. W przypadku gruntów z sukcesją naturalną średni wiek drzew lub krzewów wyrosłych w wyniku zaprzestania użytkowania rolniczego nie może przekroczyć 20 lat. Aby takie grunty można było zalesić, wymóg posadzenia lasu musi wynikać z planu zalesienia sporządzonego przez Nadleśniczego Lasów Państwowych. To dokument, który należy dołączyć do wniosku o dotację. W ramach tego działania rolnik może otrzymać trzy rodzaje premii: - wsparcie na zalesianie - premię pielęgnacyjną - premię zalesieniową. Wsparcie na zalesienie to jednorazowa, zryczałtowana płatność, która ma zrekompensować koszty wykonania zalesienia oraz jego ochronę. Jej wysokość wynosi od 8 307 zł/ha do 12 707 zł/ha w zależności od grupy gatunków drzew użytych do zalesienia, rodzaju gruntu, nachylenia terenu czy sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej. Dodatkowo można uzyskać pieniądze za ogrodzenie zalesionego terenu. Stawka za metr bieżący ogrodzenia wynosi 8,82 zł, a za zabezpieczenie drzewek 3 palikami - 1132 zł/ha. Z kolei premia pielęgnacyjna wypłacana jest przez 5 lat w okresie objętym zobowiązaniem. Stawka tego wsparcia wynosi od 794 zł/ha do 1628 zł/ha. Trzecia z możliwych do otrzymania w tym działaniu forma dotacji - premia zalesieniowa - stanowi zryczałtowaną płatność z tytułu pokrycia kosztów utraconych dochodów z działalności rolniczej. Wypłacana jest ona w wysokości 1215 zł/ha, corocznie przez 12 lat w okresie objętym zobowiązaniem. Do otrzymania premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej nie są uprawnione jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw. Na złożenie wniosków zostało zaledwie kilka dni. Biura Powiatowe ARiMR będą je przyjmowały tylko do najbliższego piątku, 31 lipca. Wnioski można przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można także dostarczyć osobiście.

Czytaj więcej...

Aktualności

Wycieczka do łódzkiego ZOO

27.07.2020

Wycieczka do łódzkiego ZOO

Gminny Ośrodek Kultury i Sporu w Moszczenicy zaprasza 4 sierpnia na wycieczkę do łódzkiego ZOO. Oprócz zwiedzania ZOO na wszystkich uczestników wycieczki czekają zajęcia edukacyjne z animatorami. Koszt wyjazdu 50 zł. Zapisy do 31 lipca w sekretariacie GOKiS w Moszczenicy ul. 100-lecia Odzyskania Niepodległości 2. Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu 44 616 94 54.

Czytaj więcej...
Premier pochwalił naszą gminę!

24.07.2020

Premier pochwalił naszą gminę!

Gmina Moszczenica otrzyma blisko 2,4 miliona złotych z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Publikujemy wywiad z wójtem Marcelim Piekarkiem, który ukazał się w najnowszej Ziemi Piotrkowskiej. Moszczenica dostała drugą co do wielkości dotację rządową w powiecie piotrkowskim. Skąd taka wysoka ocena? - Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów będą wynikają z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów. Wysokość naszej dotacji pochwalił na uroczystym wręczeniu czeków premier Mateusz Morawiecki. W krótkiej rozmowie podczas spotkania z samorządowcami w Bełchatowie, premier pytał mnie o gminę i liczbę mieszkańców. To bardzo cieszy, że nasze zaangażowanie i pracę widać nawet na najwyższych szczeblach państwowych. Z czego wynika ten sukces?– To wysokie dofinansowanie wynika z dobrej pracy całego urzędu i zaangażowania ludzi na wszystkich szczeblach. Duża wiedza kadry zarządzającej projektami oraz doświadczenie i skrupulatność m.in. Anny Kaźmierczak, skarbnik gminy pozwala nam bezpiecznie planować wydatki i realizować duże inwestycje. Czy gmina ma dowolność w wydawaniu tych środków? - Nie do końca. Pieniądze można przeznaczyć np. na remonty szkół i przedszkoli, budowę żłobków, inwestycje w wodociągi i kanalizację czy modernizację dróg. My zdecydowaliśmy się na dalsze inwestowanie w infrastrukturę i majątek gminny. Dotację przeznaczymy więc na rozbudowę kanalizacji deszczowej w Moszczenicy i Woli Moszczenickiej oraz na podłączenie Gazomi Nowej do gminnego wodociągu. To jedyne sołectwo, które ma dostarczaną wodę z sąsiedniej gminy. Generuje to dodatkowe koszty, dlatego musimy jak najszybciej zacząć budować nową nitkę biegnącą ulicami Leśną i Proszeńską w Woli Moszczenickiej w kierunku Gazomi Nowej. Część pieniędzy chcemy zainwestować również w modernizację budynku po byłym gimnazjum w Moszczenicy. Przez rok, ze względu na brak wolnych środków nie mogliśmy wykonać jakiegokolwiek . Te dodatkowe pieniądze, można rzec, że spadły nam jak z nieba i pozwolą na stworzenie planu zagospodarowania tego obiektu na potrzeby gminy. Chcemy m.in. przenieść tu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z Kosowa, Gminną Bibliotekę oraz zapewnić odpowiednią siedzibę dla moszczenickiego Klubu Honorowych Dawców Krwi –PCK, ludzi na których zawsze jako lokalna społeczność możemy liczyć. Przenosiny są oczekiwane od dawna, bowiem biblioteka i klub HDK-PCK mają swoje siedziby w piwnicach Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Przy dużych opadach oba lokale były kilkukrotnie zalewane. Kiedy obiecane przez rząd pieniądze zasilą gminny budżet ? Jak informował nas premier Morawiecki środki będą przyznawane w formie przelewów na wniosek samorządów – bez zbędnej biurokracji. Jak podkreślał nabór wniosków od gmin i powiatów zostanie rozpoczęty pod koniec lipca lub w I połowie sierpnia. Nasi urzędnicy już rozpoczęli procedury, tak aby jak najlepiej i jak najszybciej móc wykorzystać przyznaną dotację.

Czytaj więcej...
Ogłoszenie przystąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

22.07.2020

Ogłoszenie przystąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania 5 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Białkowice, Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Moszczenica i Wola Moszczenicka.Pełna treść obwieszczenia do pobrania poniżej.

Czytaj więcej...
ARiMR: 300 tys. zł na odtworzenie potencjału gospodarstwa

22.07.2020

ARiMR: 300 tys. zł na odtworzenie potencjału gospodarstwa

Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mają czas do 31 sierpnia 2020 r., by złożyć wnioski i skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach PROW na lata 2014-2020. O pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF. Dotacje są dostępne dla tych, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich. Wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach uprawniająca do starania się o pomoc musi wynieść co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej oraz straty te muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie, określa komisja powołana przez wojewodę. Natomiast w przypadku wstąpienia afrykańskiego pomoru świń o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji stanowiły one co najmniej 30 proc. świń będących w posiadaniu tego gospodarza. Maksymalna kwota wsparcia, jaką można otrzymać, wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowanych. W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, jeżeli zniszczony składnik gospodarstwa był ubezpieczony, wówczas wysokość pomocy pomniejsza się o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu jego ubezpieczenia. Ponadto, jeżeli rolnik nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw, a będzie ubiegał się o pomoc na odtworzenie plantacji chmielu, sadów, plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, wówczas kwotę pomocy na odtworzenie tego składnika pomniejsza się o połowę. Dotację na pokrycie strat spowodowanych klęskami żywiołowymi można przeznaczyć na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa, np. na odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, odbudowę zniszczonych budynków czy zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych. Z kolei rolnik, którego gospodarstwo zostało poszkodowane przez ASF, dotację może otrzymać na inwestycje, które nie są związane z produkcją świń. Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Więcej informacji: na portalu internetowym - www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Czytaj więcej...
10 tysięcy złotych dla sołectwa Karlin

20.07.2020

10 tysięcy złotych dla sołectwa Karlin

Gmina Moszczenica otrzymała tzw. małe granty sołeckie czyli dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2020 w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Uroczystość przekazania grantów odbyła się w miejscowości Psary Stare w gminie Wolbórz. Z beneficjentami grantów spotkał się wicemarszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba. - W tym roku do konkursu zgłosiło się 10 sołectw. Wnioski poddane zostały ocenie komisji, która rekomendowała do Urzędu Marszałkowskiego trzy projekty z największą ilością punktów. Pomoc w postaci dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 10.000,00 zł otrzymało sołectwo Karlin, które w ramach projektu zaplanowało remont Domu Ludowego oraz zorganizowanie na zakończenie prac spotkania integracyjnego połączonego z poczęstunkiem - informuje Agnieszka Misztela, podinspektor ds. Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.Wartość projektu „Nasz Dom Ludowy – nasza radość” wynosi 17.000,00 zł. Sołectwo Karlin zadeklarowało wkład własny w wysokości 7.000,00 zł. Środki te postanowiło przekazać Koło Gospodyń Wiejskich z Karlina. Umowę na dofinansowanie projektu podpisano 14 lipca 2020 r. Projekt musi zostać zrealizowany do 15 listopada 2020 r. zdjęcie: www.wolborz.eu

Czytaj więcej...
Klub HDK-PCK Moszczenica zorganizował zbiórkę krwi dla Łukasza Góralczyka. mieszkańca naszej gminy.

17.07.2020

Pomogli Łukaszowi

Po raz kolejny udowodnili, że można na nich liczyć. Klub HDK-PCK Moszczenica zorganizował zbiórkę krwi dla Łukasza Góralczyka. mieszkańca naszej gminy. - Wynik jest imponujący, bo na akcję zgłosiło się 76 osób, z których 59 mogło oddać krew. Zebraliśmy 26 550 l życiodajnego leku - cieszy się Edyta Duda, prezes moszczenickiego klubu HDK-PCK. Organizatorzy dziękują wszystkim honorowym krwiodawcom oraz osobom pomagającym przy akcji. - Oddając krew ratujecie życie i sprawiacie, że dzięki Waszej decyzji Ktoś będzie mógł obchodzić kolejne urodziny, przeżyć kolejne wakacje. Podziękowania również dla koleżanki Iwona Rek za wspaniały gest i przekazanie dla krwiodawców upominków w formie kosmetyków oraz ekipie RCKiK z Łodzi za pomoc w realizacji akcji - podsumowuje  prezes Edyta Duda.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka

Newsletter

Zdjęcie modułu zadaj pytanie

Pytania do Wójta

Marcelego Piekarka

Napisz »