Spis rolny: nie można odmówić wywiadu

22.10.2020

Spis rolny: nie można odmówić wywiadu

Czytaj więcej...

Nagroda Kuratora dla Iwony Jędrzejczyk

20.10.2020

Nagroda Kuratora dla Iwony Jędrzejczyk

Iwona Jędrzejczyk, nauczycielka języka polskiego, historii i WOS w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach otrzymała Nagrodę Łódzkiego Kuratora Oświaty. To szczególne wyróżnienie przyznawane za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej - w imieniu kuratora wręczyła dyrektor szkoły Maria Bylinka.Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrektor Maria Bylinka przyznała również swoje nagrody. Otrzymali je nauczyciele: Ilona Iskrzyńska, Teresa Włodarczyk, Elżbieta Fortak – Florczyk, Andrzej Kubiak i Andrzej Szklarek oraz pracownicy administracji i obsługi: Barbara Grzesik, Beata Latocha i Wioletta Nowak. Tegoroczna Nagroda Kuratora Oświaty dla Iwony Jędrzejczyk jest czwartą, którą otrzymali nauczyciele tej placówki. Wśród dotychczasowych laureatów znalazły się Teresa Włodarczyk, Katarzyna Jędrusińska i dyrektor Maria Bylinka. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

Czytaj więcej...

Strefa czerwona: Obostrzenia na obiekatach GOKiS w Moszczenicy!

19.10.2020

Strefa czerwona: Obostrzenia na obiektach GOKiS w Moszczenicy!

Od 17 października, do odwołania, nie będzie można skorzystać z siłowni, zlokalizowanej przy Gminno - Szkolnej Hali Sportowej w Moszczenicy. Na zajęcia i treningi w hali sportowej i Domu Kultury wstęp mają tylko uczestnicy zajęć - rodzice, opiekunowie uczestników zajęć oraz osoby postronne nie mają wstępu na obiekty. Wydarzenia sportowe (mecze piłkarskie - GLKS Włókniarz Moszczenia i LKS Pionier Baby, mecze ligowe tenisa stołowego - ULKS Moszczenica) odbywają się bez udziału publiczności.    Prosimy o wyrozumiałość i przestrzeganie wprowadzonych obostrzeń!!! Nasze zdrowie zależy od wzajemnej odpowiedzialności. Każdy ma wpływ na to, jak szybko epidemia zostanie zahamowana. Pamiętaj o zasadzie DDM, dzięki której chronimy siebie i innych: D jak dystans D jak dezynfekcja M jak maseczka Utrzymywanie dystansu min. 1,5 m od innych osób, częste mycie rąk woda z mydłem i ich dezynfekcja, a także zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej - to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. wk

Czytaj więcej...

Uwaga na roboty drogowe w Raciborowicach i Rakowie

16.10.2020

Uwaga na roboty drogowe w Raciborowicach i Rakowie

W najbliższy poniedziałek, 19 października rozpoczną się utrudnienia na drodze gminnej w Raciborowicach. Inwestycja jest finansowana z Samorządowego Funduszu Dróg (85%) oraz budżetu gminy. W ramach prac wykonana zostanie m.in nowa nawierzchnia i podbudowa jezdni.Kolejne utrudnienia rozpoczną tydzień później, 26 października w Rakowie.  Remontowane będą ulice: Główna w Rakowie oraz ul. Wietrzna w Michałowie. - Tu chciałbym uspokoić wszystkich mieszkańców. Prace dotyczą położenia nowej nawierzchni więcej potrwają nie dłużej niż kilka dni - zapewnia wójt Marceli Piekarek.  

Czytaj więcej...

Powiat piotrkowski w strefie czerwonej

15.10.2020

Powiat piotrkowski w strefie czerwonej

Ministerstwo Zdrowia podało listę miast i powiatów, które dosięgną nowe obostrzenia. Czerwona strefa będzie obowiąztwaćw ponad 150 miastach i powiatach  m.in w powiecie piotrkowskim. 

Czytaj więcej...

Spisobus także w Moszczenicy

16.10.2020

Spisobusy w Moszczenicy

Gminne Biuro Spisowe w Moszczenicy informuje, że Urząd Statystyczny w Łodzi planuje zorganizowanie w naszej gminie Mobilnych Miejsc Spisowych za pośrednictwem SpisoBusów i przeprowadzenia wywiadów bezpośrednich z zachowaniem reżimu sanitarnego. ŻADEN ROLNIK SPISANY W SPISOBUSIE, lub innym mobilnym miejscu spisowym, NIE WYJDZIE Z PUSTYMI RĘKAMI! Wśród prezentów znajdą się: koce piknikowe, ręczniki szybkoschnące, softshele, powerbanki, pendrivey, koszulki, itp. Chętnych do wzięcia udziału w spisie za pośrednictwem SpisoBusa, prosimy o telefoniczne zgłoszenie się do Gminnego Biura Spisowego w Moszczenicy, tel. 44 6169 623 wew. 133, 136 lub 129 (w godzinach pracy Urzędu) – zapisy przyjmowane będą do dnia 30 października 2020 r.​

Czytaj więcej...

Życzenia dla wszystkich nauczycieli

14.10.2020

Życzenia dla wszystkich nauczycieli

Nauczyciel … to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci na całym świecie, bo któż inny mógłby każdego dnia ofiarowywać to, co w nim najlepszego, cudzym dzieciom?Deanna BeisserWszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy najszczersze podziękowania za Państwa pracę na rzecz wychowania i kształcenia kolejnych pokoleń. W tym szczególnym czasie życzymy przede wszystkim zdrowia, wewnętrznej siły i pogody ducha. Dziękujemy w imieniu naszej lokalnej społeczności.                   Małgorzata Domańska                                                                                      Marceli Piekarek                Przewodnicząca Rady Gminy                                                                                   Wójt Gminy

Czytaj więcej...

Komunikat  Dyrektora Centralnego Biura Spisowego dla

13.10.2020

Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego dla rachmistrzów

Po przeanalizowaniu gotowości rachmistrzów do realizacji spisu rolnego w terenie metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI), podejmuję decyzję o możliwości prowadzenia wywiadów przez rachmistrzów spisowych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji w formie wywiadów bezpośrednich w terenie, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych. Wobec powyższego rachmistrz spisowy może realizować spis rolny metodą wywiadu telefonicznego lub wywiadu bezpośredniego. Mając na uwadze bezpieczeństwo rachmistrzów spisowych oraz respondentów, proszę o bezwzględne stosowanie się przez rachmistrzów do „Zasad realizacji spisu metodą wywiadu bezpośredniego w terenie (CAPI)”, które stanowią załącznik do niniejszego komunikatu. Przed rozpoczęciem wywiadów bezpośrednich rachmistrz jest zobowiązany złożyć do właściwego Urzędu Statystycznego podpisane oświadczenie, stanowiące załącznik do „Zasad realizacji spisu metodą wywiadu bezpośredniego w terenie (CAPI)”. Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 10 października 2020 r. do odwołania. Niniejszy komunikat odwołuje decyzję Dyrektora CBS z dnia 30 września 2020 r. o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych.     /-/  Janusz Dygaszewicz Z-ca Generalnego Komisarza Spisowego Dyrektor Centralnego Biura Spisowego

Czytaj więcej...

Cały kraj w strefie żółtej

08.10.2020

Cały kraj w strefie żółtej

Od soboty 10 października wchodzą w życie nowe obostrzenia. Ponownie wprowadzony zostaje obowiązek noszenia maseczek także na wolnym powietrzu. Szczegółowe informacje na stronie www.gov.pl .  W naszym regionie Piotrków Trybunalski i powiat bełchatowski znajdują się w strefie czerwonej. 

Czytaj więcej...

XXX sesja Rady Gminy Moszczenica

09.10.2020

XXX sesja Rady Gminy Moszczenica

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska informuje, że najbliższa sesja odbędzie się 15 października o godzinie 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Moszczenicy.  W planowanym porządku obrad znalazły się m.in głosowania nad projektami uchwał, dotyczącymi gospodarki finansowej gminy oraz sprawozdania z prac komisji i wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia dziennych stawek oraz sposobu ich poboru. Szczegółowy program obrad TUTAJ.

Czytaj więcej...

Żywa promocja kultury ludowej na Ziemi Piotrkowskiej

07.10.2020

Żywa promocja kultury ludowej na Ziemi Piotrkowskiej

Prezentujemy pierwszą część filmu o twórczości Jana Łaskiego - akordeonisty, kompozytora, kierownika Kapeli Ludowej TKACZE z Moszczenicy. Projekt powstał dzięki programowi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. "Kultura w sieci" przy współpracy i pomocy Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim Nagrań dokonano w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy, auli im. Św. Jana Pawła II oraz miejscach związanych z dawnym życiem artystycznym Jana Łaskiego. Projekt wsparło również Starostwo Powiatowe w Piotrkowie. - Twórczość Jana Łaskiego to żywa promocja kultury ludowej na Ziemi Piotrkowskiej.” Panu Janowi życzymy samych sukcesów i rozwijania pasji, dzięki której o kulturze Ziemi Piotrkowskiej może dowiedzieć się cała Polska - podkreśla starosta Piotr Wojtysiak.- Cieszymy się, że tacy muzycy jak Jan Łaski tworzą od lat w naszej gminie. Oprócz tego pan Jan z pasją i oddaniem przekazuje młodszym muzykom miłość do kultury ludowej - dodaje wójt Marceli Piekarek.Projekt „Z akordeonem przez życie - autorska twórczość i kompozycje Jana Łaskiego” został doceniony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jan Łaski - wychowanek Jana Justyny (patrona Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy), ceniony akordeonista, kompozytor, od 2002 roku kierownik kapeli Tkacze. Skomponował i opracował wiele utworów m.in. 20 melodii ludowych, głównie polek i oberków dla poszczególnych miejscowości z gminy Moszczenica.

Czytaj więcej...

Remonty dróg w Rakowie, Michałowie, Moszczenicy i Raciborowicach

06.10.2020

Remonty dróg w Rakowie, Michałowie, Moszczenicy i Raciborowicach

Jeszcze w rym roku rozpoczną się kolejne remont dróg gminnych. Ogłoszono  właśnie wykonawców dwóch przetargów. W ramach pierwszego - do końca roku wyremontowane zostaną ulice: Główna w Rakowie, ul. Wietrzna w Michałowie, oraz ul. Cmentarna w Moszczenicy. - Zakres prac zakłada m.in. wykonanie nowej nawierzchni, budowę wjazdów z kostki brukowej i odwodnienia, umocnienie skarp i czyszczenie rowów oraz poszerzenie ul. Wietrznej do szerokości 5,5 m - informuje wójt Marceli Piekarek. Drugi przetarg dotyczył większej inwestycji - budowy drogi w Raciborowicach. – Tu skorzystaliśmy z Samorządowego Funduszu Dróg, z którego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 85 % wartości całej budowy. Dzięki tym środkom możemy nie tylko wykonać nową nawierzchnię, ale i nową podbudowę drogi – podkreśla wójt Marceli Piekarek. Oba remonty mają zakończyć się w drugiej połowie grudnia bieżącego roku.

Czytaj więcej...

Aktualności

Ważna informacja dla rolników

07.10.2020

Ważna informacja dla rolników

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań spowodowanych pandemią COVID-19, Gminne Biuro Spisowe informuje, że rachmistrze spisowi działający na terenie Gminy Moszczenica będą kontaktować się z rolnikami w sprawie spisu rolnego głównie drogą telefoniczną. W razie pytań dotyczących spisu rolnego można kontaktować się również bezpośrednio z infolinią spisową pod numerem tel. : 22 279 99 99 (od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8.00 do 20.00). Więcej informacji na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/

Czytaj więcej...
Powiat piotrkowski pozostaje w żółtej strefie

02.10.2020

Powiat piotrkowski pozostaje w żółtej strefie

Ministerstwo Zdrowia opublikowało aktualną listę powiatów objętych żółtą i czerwoną strefą. Powiat piotrkowski pozostał na liście na kolejne dwa tygodnie. Ze względu na sytuację pandemiczną oraz rosnącą liczbę osób zakażonych koronawirusem, Ministerstwo Zdrowia przygotowało nowe obostrzenia. Minister Adam Niedzielskizdrowia poinformował, że wkrótce zostanie przedstawiony projekt rozporządzenia, który wprowadzi nowe limity liczby osób biorących udział w zgromadzeniach, w tym w przyjęciach rodzinnych – w strefie zielonej do 100 osób, w strefie żółtej do 75 osób. Natomiast w strefie czerwonej pozostanie ograniczenie zgromadzeń do 50 osób. Zgodnie z projektowanymi zmianami, w strefie czerwonej pojawi się nowe obostrzenie – ograniczenie działalności restauracji, pubów i barów do godziny 22.00. Z kolei obowiązek zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu zostanie rozszerzony i będzie obowiązywał również w strefie żółtej, a nie jak do tej pory tylko w strefie czerwonej.

Czytaj więcej...
Ogłoszenie o przetargu na oddanie w najem lokali użytkowych

27.09.2020

Ogłoszenie o przetargu na oddanie w najem lokali użytkowych 6

Prowadzisz firmę lub myślisz o jej rozwoju? Wójt Gminy Moszczenica ogłasza I publiczny przetarg pisemny ograniczony na oddanie w najem lokali użytkowych - pomieszczeń biurowych w budynku Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych. Oferta skierowana jest do firm z sektora MŚP – informuje Ewa Łągwa, podinspektor ds. zarządzania MTI.LokaleDo wynajęcia jest sześć pomieszczeń biurowych o powierzchniach:12,2 m2 (lok. a)12,2 m2 (lok. b)18,6 m223,7 m232,1 m2137,3 m2Lokale znajdują się w nowo wybudowanym budynku administracyjno-biurowo-usługowym z przeznaczeniem na działalność gospodarczą mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wraz z infrastrukturą techniczną w tym wewnętrznym układem komunikacyjnym i parkowaniem.Szczegółowe informacje dotyczące wynajmu: https://bip.moszczenica.eu/groups/details/1190/moszczenickie-tereny-inwestycyjneCzęść jawna przetargu odbędzie się w dniu 22 października 2020 r. o godz. 10:00 w Sali USC w Urzędzie Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica.Najemcą lokalu może być tylko podmiot z sektora MŚP prowadzący działalność zgodną ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica.Wszystkie szczegółowe informacje na temat poszczególnych przetargów można uzyskać w budynku MTI przy ul. 100-lecia Odzyskania Niepodległości 3, na stronie BIP: https://bip.moszczenica.eu/groups/details/1190/moszczenickie-tereny-inwestycyjne lub otrzymać drogą mailową, wysyłając zapytanie pod adres mail: MTIOffice@moszczenica.euMożliwa jest również wizyta w budynku Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych (po wcześniejszym umówieniu) w dniach roboczych, w godzinach 7:00 – 15:00.

Czytaj więcej...
Koronawirus: powiat piotrkowski w żółtej strefie

26.09.2020

Koronawirus: powiat piotrkowski w żółtej strefie

Decyzją Ministerstwa Zdrowia od soboty (26 września) na terenie powiatu piotrkowskiego wprowadzono żółtą strefę. Do żółtej strefy trafia powiat, w którym liczba zakażeń przekroczy w ciągu dwóch tygodni 6 przypadków na 10 tys. osób.  W żółtej strefie obowiązują następujące obostrzenia:- nakaz zakrywania ust i nosa w środkach publicznego transportu zbiorowego,- w miejscach ogólnodostępnych, jeśli nie można zachować w nich 1,5-metrowego dystansu oraz w miejscach pracy i w zamkniętych pomieszczeniach.- w lokalach i ogródkach klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez siebie miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos. Przestrzeń wydzielona dla pojedynczej osoby musi wynosić 4 mkw.- wesela i uroczystości rodzinne - maksymalna liczba uczestników wynosi 100 osób. Nie trzeba zasłaniać ust i nosaa- na targowiskach obowiązuje nakaz noszenia rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk przez klientów podczas zakupu towarów lub usług. - obrzędy religijne - jeśli wydarzenie religijne odbywa w kościele, to jest obowiązek zakrywania ust i nosa z wyłączeniem osób sprawujących kult. Jeśli odbywa się na przestrzeni otwartej, uczestnicy (z wyjątkiem osób sprawujących kult) muszą zachować 1,5-metrowy dystans lub zakrywać usta i nos.

Czytaj więcej...
Nowy przetarg zadecyduje o cenie za odbiór śmieci

23.09.2020

Nowy przetarg zadecyduje o cenie za odbiór śmieci

Czy Moszczenica będzie kolejną gminą, w której podrożeje wywóz śmieci?  Wójt Marceli Piekarek nie ukrywa obawy, że stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wzrosną. - Ogłosiliśmy właśnie nowy przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów stałych. Nowa umowa ma wejść w życie od nowego roku i obowiązywać przez kolejne trzy lata. Liczymy się z tym, że nie uda się utrzymać dotychczasowych stawek, ale mam nadzieję, że nie zrujnują one budżetów domowych mieszkańców naszej gminy – mówi z nadzieją wójt Marceli Piekarek. Jak pokazują wyniki przetargów z sąsiednich gmin, za tę samą usługę firmy chcą więcej pieniędzy. Podwyżki tłumaczą wzrostem kosztów m.in. wzrostem płacy minimalnej oraz wyższymi stawkami odbioru odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, do której trafiają śmieci niesegregowane. - Stawki opłaty śmieciowej muszą wynikać z rzetelne i wnikliwej kalkulacji, by pokrywały rzeczywiste koszty związane z funkcjonowaniem systemu zagospodarowania odpadami na terenie gminy. Dlatego o wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych zdecyduje wynik przetargu. Na jego podstawie Rada Gminy Moszczenica będzie musiała skalkulować stawki dla poszczególnych gospodarstw – tłumaczy wójt M.Piekarek. Nowością w tym przetargu - m.in. na prośbę mieszkańców oraz zgodnie z nowelą ustawy, będzie zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów bio i niesegregowanych (co dwa tygodnie) w okresie cieplejszym czyli od kwietnia do końca października. Otwarcie ofert nastąpi 2 października. 

Czytaj więcej...
Nabór wniosków o pomoc dla gospodarstw dotkniętych COVID-19 na finiszu

23.09.2020

Nabór wniosków o pomoc dla gospodarstw dotkniętych COVID-19 na finiszu

Jeszcze przez tydzień, do 30 września 2020 r., biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Do tej pory wpłynęło ich 135 947. Pomoc adresowana jest do rolników i hodowców pracujących w następujących sektorach produkcji rolniczej: bydła mięsnego, krów typu mlecznego i kombinowanego, świń, owiec, kóz, drobiu rzeźnego, drobiu nieśnego i upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych. Wsparcie, które finansowane jest z budżetu PROW 2014-2020, ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej, a jego wysokość jest uzależniona od rodzaju i skali prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota pomocy nie może przekroczyć 7 tys. euro. Minimalna wielkość produkcji uprawniająca do ubiegania się o wsparcie oraz minimalne stawki pomocy wynoszą: co najmniej 3 szt. bydła mięsnego płci męskiej, w wieku od 12 do 24 miesięcy – od 5 100 zł; co najmniej 3 krowy typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, w wieku powyżej 24 miesięcy – od 1 000 zł; co najmniej 21 świń urodzonych w gospodarstwie rolnika – od 4 500 zł; co najmniej 10 owiec płci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy – od 1 800 zł; co najmniej 5 kóz płci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy – od 1 000 zł; co najmniej 1 000 szt. drobiu rzeźnego: kurczęta – od 2 200 zł, gęsi – od 4 300 zł, indyki – od 8 600 zł; co najmniej 1 000 szt. drobiu nieśnego (w przypadku produkcji jaj wylęgowych kur mięsnych) – od 8 600 zł; co najmniej 25 m2 powierzchni upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub co najmniej 50 m2 powierzchni upraw roślin ozdobnych w ogrzewanych tunelach foliowych – od 1 400 zł. Więcej informacji: www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka

Newsletter

Zdjęcie modułu zadaj pytanie

Pytania do Wójta

Marcelego Piekarka

Napisz »