ASF - spotkania z Powiatowym Lekarzem Weterynarii

21.06.2021

ASF - spotkania z Powiatowym Lekarzem Weterynarii

Zapraszamy wszystkich hodowców trzody chlewnej z terenu gminy Moszczenica na spotkania z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, które odbędą się w dniu 21.06.2021 r.: ​- o godz. 16:00 przy OSP Czarnocin - o godz. 18:00 przy OSP Grabica Spotkania dotyczyć będą wystąpienia przypadków ASF w województwie łódzkim i nałożonych stref na sąsiadujące gminy.

Czytaj więcej...

Radni jednogłośnie za absolutorium dla wójta

18.06.2021

Radni jednogłośnie za absolutorium dla wójta

Rada Gminy pozytywnie oceniła wykonanie ubiegłorocznego budżetu i jednogłośnie udzieliła absolutorium wójtowi Marcelemu Piekarkowi. - Ten dowód uznania naszej pracy przez Radę Gminy świadczy o tym, że dobro gminy Moszczenica jest naszym jedynym celem. Nie ma większej przyjemności z pracy, jeżeli głosowanie nad votum zaufania jest jednomyślne. Nie ma w naszej radzie żadnych podziałów. My wszyscy mamy jeden cel - dobro naszej gminy - podkreślał tuż po decyzji radnych wójt Marceli Piekarek. Wójt podziękował wszystkim swoim współpracownikom, a przede wszystkim skarbnikowi gminy Annie Kaźmierczak za zaangażowanie i profesjonalną pracę. Głosowanie nad absolutorium i votum zaufania dla wójta poprzedzone było zatwierdzeniem sprawozdania finansowego z wykonania budżetu oraz debatą nad raportem o stanie gminy za 2020.

Czytaj więcej...

Szczepienia przeciwko COVID: Moszczenica w połowie stawki po względem ilości zaszczepionych mieszkańców

16.06.2021

Szczepienia przeciwko COVID: Moszczenica w połowie stawki po względem ilości zaszczepionych mieszkańców

Blisko 4,5 tysiąca mieszkańców gminy Moszczenica zdecydowało się zaszczepić. 2259 osób zaszczepionych jest już drugą dawką. 17,4 % zaszczepionej populacji plasuje gminę na 6 miejscu wśród gmin z powiatu piotrkowskiego. Najwyższy procent zaszczepionych mieszkańców ma gmina Czarnocin – 22,19%, a najniższy notuje Grabica z wynikiem 14.56%. Dane z dnia 14.06.2021r.  pochodzą z rządowej strony gov.pl, która opublikowała statystyki ze wszystkich gmin i miast w Polsce. https://www.gov.pl/web/szczepienia-gminLiczba ludności gminy: - 12917 Pacjenci zaszczepieni przynajmniej jedną dawką - 4410 Pacjenci w pełni zaszczepieni- 2259 % pacjentów zaszczepionych pełną dawką - 17,49% Grupa wiekowa: 12-19 lat - 102 20-39 lat - 854 40-59 lat - 1487 60-69 lat – 986 70 + lat - 981 Przypominamy, aby się zaszczepić w Punkcie Szczepień Powszechnych w Moszczenicy skorzystaj z jednej poniższych możliwości rejestracji i wyboru punktu szczepienia: - zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię - 989, - zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl, - wyślij SMS o treści "SzczepimySie" na numer 880 333 333, - skontaktuj się bezpośrednio z punktem szczepień pod nr tel.: 534 786 391.

Czytaj więcej...

Moszczenica „nakręca się” na pomaganie

15.06.2021

Moszczenica „nakręca się” na pomaganie

Mieszkańcy zareagowali natychmiastowo. Weekend wystarczył do zapełnienia pojemnika na nakrętki w kształcie serca, który stanął przy Urzędzie Gminy w Moszczenicy. Gmina zakupiła specjalne metalowe serce z napisem „Moszczenica pomaga”. Takiego tempa nie spodziewali się nawet pomysłodawcy akcji, którzy liczą, że serce będzie stale zapełniane przez mieszkańców. - To wspólny pomysł Rady Gminy i wójta, aby w ten sposób pomagać osobom potrzebującym. Tempo zapełnienia pojemnika pokazuje, że był to strzał w dziesiątkę – cieszy się przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska. – Serce ułatwi nam pomoc innym. Moszczenica "nakręca się" na pomaganie. Komu pomożemy? Czekamy na Wasze propozycje – apeluje na swoim facebooku przewodnicząca Małgorzata Domańska. Zachęcamy do zbierania nakrętek i wrzucania je do gminnego pojemnika przy ul. Kosowskiej 1 w Moszczenicy.

Czytaj więcej...

Wracają bezpośrednie spotkania z prawnikami

14.06.2021

Komunikat w sprawie zmian w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej

Od 15 czerwca 2021 roku mieszkańcy Powiatu Piotrkowskiego będą mieli możliwość osobistego kontaktu z prawnikami, którzy udzielają bezpłatnych porad prawnych we wszystkich punktach porad zlokalizowanych w Rozprzy, Sulejowie, w Moszczenicy i w Trzepnicy Kolonii (gm. Łęki Szlacheckie). Aby umówić się na poradę prawną lub świadczenie poradnictwa obywatelskiego należy zadzwonić pod numer telefonu: 44 732 88 18 lub wysłać zgłoszenie na maila: poradyprawne@powiat-piotrkowski.pl (w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim), a także można zapisać się poprzez stronę internetową: www.np.ms.gov.pl/zapisy. Uwaga! Obowiązuje przestrzeganie reżimu sanitarnego.   Komunikat o wznowieniu bezpośredniego udzielania porad prawnych Opinie o udzielonej pomocy Karta informacyjna poradnictwa - Nieodpłatna Mediacja Karta informacyjna poradnictwa - Nieodpłatna Pomoc Prawna Karta informacyjna poradnictwa - Nieodpłatna Poradnictwo Obywatelskie Karta informacyjna poradnictwa - DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM Karta Pomocy Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych   Wykaz jednostek nieodpłatnego poradnictwa - aktualizacja od 8 lutego 2021 roku Zakres pomocy, osoby uprawnione Pismo w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej Wzór druku - Lista Jednostek Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, edukacja prawna, nieodpłatna mediacja   W związku z realizacją przez Powiat Piotrkowski zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, od stycznia 2020 r. na terenie Powiatu Piotrkowskiego otwarte są trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, czynne od poniedziałku do piątku w następujących miejscach i godzinach: Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej Moszczenica ul. Piotrkowska 13, poniedziałek, środa od godz. 8.00 do godz. 12.00 wtorek, czwartek od godz. 13.00 do godz.17.00 piątek od godz. 900 do godz.13.00 Pomocy prawnej udziela radca prawny i adwokat Trzepnica Kolonia 13 A poniedziałek od godz.16.00 do godz.20.00 wtorek, środa, piątek od godz.8.00 do godz.12.00 czwartek od godz. 13.00 do godz. 17.00 Pomocy prawnej udziela radca prawny i adwokat Gminne Centrum Kultury w Rozprzy ul. Kościuszki 6, 97-340 Rozprza (I piętro) poniedziałek od. godz. 14.00 do godz. 18.00 wtorek od. godz. 16.00 do godz. 20.00 środa od godz. 10.30 do godz. 16.30  czwartek od godz. 14.00 do 18.00 piątek od godz. 13.00 do 17.00 Pomocy prawnej udziela radca prawny i osoba wymieniona w art. 11 pkt 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej Punkt świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21, 97-330 Sulejów poniedziałek – czwartek od godz. 8.30 do godz. 12.30 piątek od godz. 12.30 do godz. 16.30 Pomocy prawnej udziela radca prawny i adwokat Wszystkie punkty dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dwa punkty, tj. w Gminnym Centrum Kultury w Rozprzy oraz w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie zostały powierzone do prowadzenia organizacji pozarządowej Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Regionu Piotrkowskiego - Euroaktywni z siedzibą w Rozprzy, ul. Kościuszki 6, numer KRS: 0000338829. Nieodpłatna pomoc prawna lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przysługuje osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a ich udzielanie obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 44 732 88 18. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osoby te składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Regionu Piotrkowskiego - Euroaktywni www.euroaktywni.pl Numer telefonu na zapisy wizyt do Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego - 44 732 88 18   Informacja o możliwości przekazania przez osobę uprawnioną opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim Każda osoba uprawniona, po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, ma możliwość przekazania anonimowej oceny udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim. W tym celu należy osobiście, w warunkach zapewniających miejsce i warunki do anonimowego jej wypełnienia, wypełnić część B karty pomocy, obejmującą opinię osoby uprawnionej i umieścić ją w urnie zamkniętej, nieprzezroczystej i oznakowanej znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnego poradnictwa prawnego lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.  

Czytaj więcej...

XLII sesja Rady Gminy

11.06.2021

XLII sesja Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy Moszczenica Małgorzata Domańska informuje, że XLII sesja Rady Gminy odbędzie się 17 czerwca 2021 roku (czwartek) o godzinie 9.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy. W związku z obecną sytuacją epidemiczną obrady prowadzone będą się w trybie hybrydowym, co oznacza, że część radnych będzie uczestniczyć w sesji zdalnie.Szczegółowy program sesji dostępny TUTAJ

Czytaj więcej...

Komunikat firmy Budimex S.A. w sprawie wiaduktu w relacji Dąbrówka - Mąkoszyn

11.06.2021

Komunikat firmy Budimex S.A. w sprawie wiaduktu w relacji Dąbrówka - Mąkoszyn

Firma Budimex S.A., wykonawca trwającej w naszym rejonie budowy autostrady A1, informuje, że przejazd pod obiektem WA-284 (Dąbrówka - Mąkoszyn) w kolejnym tygodniu nie będzie możliwy, natomiast przejazd pod obiektem WA-289 ( Brzoza - Kamocin) będzie utrzymany w kolejnym tygodniu (może wystąpić potrzeba prowadzenia prac wymagających kilkunastominutowego wstrzymania ruchu). Jednocześnie przypominamy, że od 02.06.2021 r. udostępnione są do ruchu kolejne przejazdy tj.: - w relacji Sierosław – Imielnia (WD-286), - w relacji Doły Brzeskie – Przydatki (WD-287), - w relacji Karlin – Papieże (WD-288).

Czytaj więcej...

Pamiętaj o terminach płatności!

09.06.2021

Pamiętaj o terminach płatności!

Przypominamy, że zgodnie z podjętą przez Radę Gminy uchwałą Nr XXXIV/299/2020 z 17 grudnia 2020 roku, właściciele nieruchomości są zobowiązani do uiszczenia opłat za odpady komunalne do 15 dnia każdego miesiąca.Prosimy o przestrzeganie terminów i regularne wpłaty na konto gminy.Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 20 89730003 0070 0700 0707 0196

Czytaj więcej...

Zgłoszenia do udziału w debacie nad RAPORTEM O STANIE GMINY ZA ROK 2020

07.06.2021

Zgłoszenia do udziału w debacie nad RAPORTEM O STANIE GMINY ZA ROK 2020

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy będący podsumowaniem działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego (u nas funduszu sołeckiego). W debacie nad Raportem o stanie Gminy Moszczenica za 2020 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Moszczenica. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.” Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Moszczenica za 2020 rok odbędzie się w dniu 17 czerwca 2021 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 16 czerwca 2021 r. (środa), do godziny 15.30 w pok. 25 Urzędu Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica. Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej, a także na stanowisku ds. obsługi Rady Gminy w pok. 25 Urzędu Gminy w Moszczenicy. Przewodnicząca Rady Gminy w Moszczenicy /-/ Małgorzata Domańska Raport dostępny jest pod linkiem:https://ug.moszczenica.eu/group/details/9/raport-o-stanie-gminy

Czytaj więcej...

Dobiegają końca remonty dróg w Rakowie i Michałowie

02.06.2021

Dobiegają końca remonty dróg w Rakowie i Michałowie

W poniedziałek (31.05.2021r.) nastąpił odbiór techniczny inwestycji drogowej prowadzonej na ulicach Głównej w Rakowie i Wietrznej w Michałowie. W wizji lokalnej oprócz komisji i władz gminy uczestniczyli także mieszkańcy. Zakres prac zakładał m.in. wykonanie nowej nawierzchni, budowę wjazdów z kostki brukowej i odwodnienia, umocnienie skarp i czyszczenie rowów oraz poszerzenie ul. Wietrznej do szerokości 5,5 m. - Inspektor nadzoru budowanego wspólnie z przedstawicielem wykonawcy, urzędnikami odpowiedzialnymi za inwestycję dokonali dziś odbioru technicznego inwestycji. Komisji towarzyszyli mieszkańcy, radny Waldemar Banaszczyk i sołtys Rakowa Anita Onufer. Wykonanie prac oceniam dobrze, bo zgłaszane uwagi dotyczyły tak naprawdę kilku korekt kosmetycznych, związanych z ułożeniem kostki na wjeździe czy betonowych płyt w rowach. Wnioskowane poprawki, zgodnie z podpisanym dziś protokołem odbioru mają zostać wykonywane w najbliższym możliwym czasie - informuje wójt Marceli Piekarek, który również oglądał dziś teren inwestycji. W wyniku odbioru stwierdzono także konieczność korekty fragmentu przepustu na terenach należących do dwóch zarządców, czyli gminy Moszczenica i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Łodzi. Łączny koszt inwestycji wyniósł 1 243 380,26 zł ( ul. Główna w Rakowie 1 008 593,84, zł , ul. Wietrzna w Michałowie 234 786,42). Przy okazji odbioru tej inwestycji mieszkańcy zgłosili również konieczność wykonania naprawy chodnika, wykonanego w ramach innego przetargu. – Tu mamy jeszcze gwarancję więc dobrze, że zasygnalizowano nam ten problem. Wystąpimy do firmy o wykonanie niezbędnych prac naprawczych – zapewnia zastępca wójta Krzysztof Jędrzejczyk, odpowiedzialny w gminie za inwestycje.

Czytaj więcej...

Gminny Ośrodek Kultury i Gminno-Szkolana Hala Sportowa będą zamknięte 4 czerwca

02.06.2021

Gminny Ośrodek Kultury i Gminno-Szkolna Hala Sportowa będą zamknięte 4 czerwca

Jak informuje Jerzy Korytkowski, dyrektor GOKiS w Moszczenicy Gminny Ośrodek Kultury i Gminno-Szkolana Hala Sportowa będą nieczynne 4 czerwca 2021r. Ma to związek z obowiązkiem oddawania dnia wolnego pracownikom za święto 1 maja 2021 r. przypadające w sobotę.Za utrudnienia przepraszamy! 

Czytaj więcej...

Nagroda dla nauczyciela SP  w Srocku

02.06.2021

Nagroda dla nauczyciela SP w Srocku

Sukces nauczyciela Szkoły Podstawowej w Srocku Adama Gajdy w programie „Łódzkie gra w szachy”. Projekt - objęty patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera, prowadził Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach. W trakcie kilkutygodniowych szkoleń online uczestnicy - zakwalifikowani nauczyciele ze szkół naszego województwa doskonalili swoje umiejętności, które sprawdzali w praktyce, rozgrywając turnieje. Finał odbył się w pięknych plenerach ogrodów Pałacu Herbsta w Łodzi zorganizowano turniej podsumowujący. Za zajęcie III miejsca Adam Gajda odebrał Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera oraz okolicznościowe upominki. Nagrody dla szkoły odebrała dyrektor szkoły Iwona Pałygiewicz. Do uczniów trafią ścienne szachy magnetyczne, duże planszowe szachy podłogowe oraz 10 kolejnych zestawów tej królewskiej gry wraz z elektronicznymi timerami. Gratulujemy!​

Czytaj więcej...

Aktualności

Pomogli Jakubowi

31.05.2021

Pomogli Jakubowi

Blisko 21 litrów krwi zebrano podczas niedzielnej akcji zorganizowanej przez klub HDK PCK z Moszczenicy. Zbiórkę krwi zorganizowano we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Łodzi. Gościny użyczył GOKiS. - Na nasz apel odpowiedziało 57 osób. Po badaniach lekarskich krew mogło oddać 46 chętnych. Łącznie zebraliśmy 20700 ml krwi, która tym razem trafi do Jakuba Krawczyka, któremu życzymy szybkiego powrotu do zdrowia - informuje Edyta Duda, prezes moszczenickiego klubu HDK-PCK. Do akcji włączyli się po raz kolejny funkcjonariusze Służby Więziennej, Oddział Zewnętrzny w Goleszach oraz policjanci z Wolborza. Niedzielna akcja miała także uroczysty moment. Damian Olejnik otrzymał odznakę „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi stopnia II” . Gratulujemy! Organizatorzy zbiórki dziękują wszystkim osobom, instytucjom firmom, które pomogły w zorganizowaniu akcji. - Patronat honorowy nad akcją objęli wójt gminy Moszczenica Marceli Piekarek i przewodnicząca Rady Gminy Moszczenica Małgorzata Domańska. Wsparli nas Fabryka czekolady ANio, firma KARBO CNC, Cukiernia Ignaców, Cukiernia Zamość, RCKiK z Łodzi, Tomasz Jaros oraz księża z Parafii pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Moszczenicy – dziękuje prezes Edyta Duda. Kolejna akcja już 1 sierpnia 2021r.

Czytaj więcej...
Brak szczepionek - punkt w Moszczenicy od poniedziałku zawiesza działalność

26.05.2021

Brak szczepionek - punkt w Moszczenicy od poniedziałku zawiesza działalność

Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że Punkt Szczepień Powszechnych w Moszczenicy - w dniach 31 maja - 7 czerwca - będzie nieczynny. Powodem zawieszenia działalności punku jest anulowanie zamówienia szczepionek Pfizer przez Agencję Rezerw Strategicznych. Szczepienia osób, które miały wyznaczone terminy w tym czasie, zostaną zrealizowane od dnia 8 czerwca. O nowych terminach szczepień wszyscy zostaną poinformowani za pośrednictwem wiadomości SMS. https://www.powiat-piotrkowski.pl/informacje/brak-szczepionek-punkt-w-moszczenicy-od-poniedzialku-zawieesza-dzialalnosc

Czytaj więcej...
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

26.05.2021

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

W dniu 19.05.2021 roku do Urzędu Gminy Moszczenica wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Krzyża w Moszczenicy - Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego. Szczegóły oferty w złączniku.

Czytaj więcej...
Okólnik dotyczący wywiadó telefonicznych w ramach NSP

19.05.2021

Okólnik dotyczący wywiadów telefonicznych w ramach NSP

Od 17 maja rachmistrze spisowi obsługujący teren Gminy Moszczenica rozpoczynają telefoniczne wywiady w ramach Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2021. Teren Gminy Moszczenicy obsługuje 5 rachmistrzów. Rachmistrze dzwonić będą do Państwa z nr telefonu 22 828 88 88. Tożsamość rachmistrza można sprawdzić w Gminnym Biurze Spisowym w Moszczenicy pod nr telefonu 44 616 96 25 wew. 121, wew. 115, bądź na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl lub na infolinii pod nr 22 279 99 99, podając jego imię, nazwisko i nr identyfikatora. Aby usprawnić realizację wywiadu prosimy o przygotowanie koniecznych informacji: dane osobowe (UWAGA ! należy przygotować nr PESEL),adres zamieszkania (min. rok zamieszkania w domu lub mieszkaniu, dane innych osób mieszkających w mieszkaniu, dane osób przebywających za granicą i zameldowanych w mieszkaniu),informacje związane z mieszkaniem (tj. rok oddania budynku do użytku, powierzchnia użytkowa, sposób ogrzewania). Jeśli do Państwa zadzwoni rachmistrz nie mogą Państwo odmówić przekazania danych w ramach Spisu Powszechnego. Przekazanie danych rachmistrzowi zwolni Państwa z obowiązku przeprowadzenia samopisu internetowego.

Czytaj więcej...
Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego

24.05.2021

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego

W dniu 20.05.2021 roku do Urzędu Gminy Moszczenica wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Gminny Ludowy Klub Sportowy "Włókniarz" Moszczenica. Szczegóły oferty w złączniku.

Czytaj więcej...
Coraz więcej osób zaszczepionych w Punkcie Szczepień Powszechnych w Moszczenicy

21.05.2021

Coraz więcej osób zaszczepionych w Punkcie Szczepień Powszechnych w Moszczenicy

Ponad 1000 osób zaszczepiło się już Punkcie Szczepień Powszechnych w Moszczenicy. Liczba ta szybko się powiększy, bowiem od 1 czerwca w Moszczenicy będzie można się zaszczepić szczepionką marki Pfizer. - Z informacji systemowych wiemy, że we wtorek 1 czerwca czyli na pierwszy dzień szczepień Pfizerem zapisanych jest już 400 osób  – informuje Włodzimierz Kaźmierczak, kierownik hali sportowej w Moszczenicy. Wolnych terminów szczepień można szukać m.in. https://pacjent.gov.pl/, na infolinii 989 lub bezpośrednio w punkcie szczepień pod nr tel.: 534 786 391.   Organizacja punktu przyspieszyła proces szczepień. Już od początku kwietnia starosta Piotr Wojtysiak prowadził negocjacje z wojewodą, dotyczące możliwości utworzenia takich miejsc w powiecie.  Z obiektów zaproponowanych na terenie powiatu piotrkowskiego służby wojewody wybrały właśnie halę w Moszczenicy. - Najważniejsze, że możemy służyć społeczeństwu i pomagać w tak ważnej kwestii jak zdrowie. Dzięki temu mieszkańcy naszej gminy mają możliwość szybszego zaszczepienia się. To dla nas duże wyróżnienie, bowiem obiekt przeszedł szczegółową weryfikację i sprawdza się doskonale. Wybór tego miejsca pokazuje, że dysponujemy budynkiem, który spełnia najwyższe standardy – podkreśla wójt Marceli Piekarek.   Organizacja punktu szczepień rozpoczynała się w okresie całkowitego  zamknięcia obiektu. Teraz hala  łączy funkcję sportową z funkcją medyczną. To duże wyzwanie dla pracowników.  –  Oczywiście korzystanie z obiektu jest nadal ograniczone, ale już w godzinach popołudniowych lub w dniach, gdy nie ma szczepień organizowane są zajęcia sportowe m.in. tenis stołowy czy karate.  Dbamy, aby spełnione były wszystkie zasady bezpieczeństwa. Zadbaliśmy m.in. o to, aby nie krzyżowały się drogi komunikacyjne osób zaszczepionych i pozostałych użytkowników – zapewnia Włodzimierz Kaźmierczak.   To, że punkt był potrzebny pokazuje rosnąca liczba zaszczepionych osób, która cieszy wójta Marcelego Piekarka. – Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli wrócić do życia sprzed pandemii. Wszyscy odczuliśmy na sobie skutki lockdownu, dlatego gdy zwrócono się do nas o pomoc - nie odmówiliśmy, tym bardziej, że działalność sportowa byłą zawieszona. Teraz musimy pogodzić łagodzenie restrykcji ze szczepieniami, ale myślę, że wybór był oczywisty. Zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze. *** Chcesz się zaszczepić w Moszczenicy? Skorzystaj z jednej poniższych możliwości rejestracji i wyboru punktu szczepienia: zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię - 989, zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl, wyślij SMS o treści "SzczepimySie" na numer 880 333 333, skontaktuj się bezpośrednio z punktem szczepień pod nr tel.: 534 786 391.      

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka

Newsletter

Zdjęcie modułu zadaj pytanie

Pytania do Wójta

Marcelego Piekarka

Napisz »